Pregled svih liga

1. B Hrvatska kuglačka liga sjever

Raspored utakmica
Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
1. Osijek
Osijek
1 1 0 0 2 7.0 1.0
2. Đurđenovac
Đurđenovac
1 1 0 0 2 7.0 1.0
3. Podravka
Koprivnica
1 1 0 0 2 6.0 2.0
4. Slavonac
Bukovlje
1 1 0 0 2 6.0 2.0
5. Fortuna
Đakovo
1 1 0 0 2 5.0 3.0
6. Kandit
Osijek
1 1 0 0 2 5.0 3.0
7. Belišće
Belišće
1 0 0 1 0 3.0 5.0
8. Obrtnik Torbar
Zagreb
1 0 0 1 0 3.0 5.0
9. Lepoglava
Lepoglava
1 0 0 1 0 2.0 6.0
10. Pakrac-Papuk
Pakrac
1 0 0 1 0 2.0 6.0
11. Zrinski-Pivovara
Osijek
1 0 0 1 0 1.0 7.0
12. Zabok
Zabok
1 0 0 1 0 1.0 7.0
Odabir kola:

Preuzimanja

Raspored utakmica
Izvješća kola:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Statistika:

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek
1. Marko Jeličić
Kandit
4.0
2449
587.33
3036.33
607.27
2. Mario Liović
Osijek
4.0
2433
592.67
3025.67
605.13
3. Mario Mušanić
Osijek
4.0
2419
595.00
3014.00
602.80
4. Dario Domnjak
Đurđenovac
3.0
1729
618.00
2347.00
586.75
5. Igor Koričić
Belišće
5.0
2905
600.75
3505.75
584.29
6. Vlado Knežević
Kandit
5.0
2883
612.75
3495.75
582.63
7. Davor Rončević
Đurđenovac
3.0
1730
595.00
2325.00
581.25
8. Nedeljko Jeličić
Kandit
5.0
2889
588.00
3477.00
579.50
9. Budimir Dragojević
Fortuna
3.0
1742
551.75
2293.75
573.44
10. Igor Šarkezi
Đurđenovac
3.0
1694
598.40
2292.40
573.10
11. Igor Matić
Belišće
5.0
2864
562.00
3426.00
571.00
12. Berislav Milojević
Zrinski-Pivovara
4.0
2253
587.00
2840.00
568.00
13. Darko Živić
Fortuna
3.0
1682
587.00
2269.00
567.25
14. Željko Milinković
Obrtnik Torbar
4.0
2252
583.80
2835.80
567.16
15. Željko Rupčić
Kandit
5.0
2832
569.75
3401.75
566.96
16. Dario Radoš
Osijek
3.0
1705
562.67
2267.67
566.92
17. Branko Grandić
Đurđenovac
2.0
1116
582.22
1698.22
566.07
18. Tomislav Barjaktarić
Obrtnik Torbar
4.0
2279
536.00
2815.00
563.00
19. Tomislav Čačić
Đurđenovac
2.0
1076
607.58
1683.58
561.19
20. Filip Domnjak
Đurđenovac
3.0
1659
582.80
2241.80
560.45
21. Dario Šipalo
Kandit
4.1
2305
543.75
2848.75
557.49
22. Duško Medić
Zabok
4.6
2555
570.67
3125.67
557.16
23. Igor Jukić
Fortuna
3.0
1633
593.75
2226.75
556.69
24. Josip Blažek
Obrtnik Torbar
3.0
1658
568.40
2226.40
556.60
25. Marko Liović
Slavonac
4.0
2225
556.80
2781.80
556.36
26. Matija Tutnjević
Osijek
4.0
2217
564.75
2781.75
556.35
27. Martin Huis
Zabok
5.0
2763
564.67
3327.67
554.61
28. Zlatko Erceg
Fortuna
2.0
1081
581.50
1662.50
554.17
29. Ivan Bartulović
Belišće
5.0
2740
568.25
3308.25
551.38
30. Zlatko Valić
Slavonac
3.0
1663
540.67
2203.67
550.92
31. Vlado Fotak
Zrinski-Pivovara
5.0
2738
559.00
3297.00
549.50
32. Ivan Duspara
Slavonac
3.0
1672
523.25
2195.25
548.81
33. Gordan Špelić
Pakrac-Papuk
4.6
2528
546.50
3074.50
548.04
34. Dario Kafol
Obrtnik Torbar
3.0
1641
549.40
2190.40
547.60
35. Dražen Posavec
Lepoglava
4.0
2149
588.67
2737.67
547.53
36. Miroslav Šaško
Podravka
3.0
1651
537.60
2188.60
547.15
37. Stipan Liović
Slavonac
4.0
2197
537.00
2734.00
546.80
38. Filip Sedlar
Zabok
5.0
2730
539.00
3269.00
544.83
39. Ivica Uremović
Podravka
3.0
1634
540.20
2174.20
543.55
40. Bernardo Kalauz
Lepoglava
4.0
2146
570.50
2716.50
543.30
41. Vjekoslav Mostečak
Lepoglava
4.0
2172
539.75
2711.75
542.35
42. Milenko Nikolić
Zrinski-Pivovara
5.0
2711
529.00
3240.00
540.00
43. Dragan Ćališ
Fortuna
3.0
1603
550.25
2153.25
538.31
44. Ilija Ml Turković
Pakrac-Papuk
5.0
2691
529.25
3220.25
536.71
45. Josip Rukavina
Fortuna
3.0
1611
535.00
2146.00
536.50
46. Srećko Vuka
Kandit
4.5
2421
526.80
2947.80
535.96
47. Aleksandar Tompa
Zrinski-Pivovara
4.0
2140
518.67
2658.67
531.73
48. Bojan Barač
Lepoglava
4.0
2120
533.25
2653.25
530.65
49. Damir Bimbi
Zrinski-Pivovara
4.0
2102
546.33
2648.33
529.67
50. Marko Vidaković
Slavonac
3.0
1576
541.50
2117.50
529.38
51. Marinko Andrić
Belišće
4.5
2365
546.25
2911.25
529.32
52. Saša Štefić
Podravka
2.0
1073
513.00
1586.00
528.67
53. Željko Major
Pakrac-Papuk
4.0
2099
542.09
2641.09
528.22
54. Siniša Karačić
Pakrac-Papuk
5.0
2607
550.75
3157.75
526.29
55. Igor Gal
Lepoglava
3.0
1508
552.67
2060.67
515.17
56. Ljubomir Takalić
Belišće
4.4
2259
511.00
2770.00
514.87
57. Davor Dasović
Podravka
3.0
1557
501.75
2058.75
514.69
58. Darko Major
Pakrac-Papuk
4.1
2017
512.00
2529.00
499.80
59. Goran Šegerec
Podravka
3.0
1255
522.00
1777.00
444.25

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
1. Marko Jeličić
Kandit
4.00
2449.00
612.25
3.00
1762.00
587.33
7.00
4211.00
601.57
2. Branislav Bogdanović
Osijek
2.00
1219.00
609.50
2.00
1185.00
592.50
4.00
2404.00
601.00
3. Mario Liović
Osijek
4.00
2433.00
608.25
3.00
1778.00
592.67
7.00
4211.00
601.57
4. Mario Mušanić
Osijek
4.00
2419.00
604.75
3.00
1785.00
595.00
7.00
4204.00
600.57
5. Igor Koričić
Belišće
5.00
2905.00
581.00
4.00
2403.00
600.75
9.00
5308.00
589.78
6. Budimir Dragojević
Fortuna
3.00
1742.00
580.67
4.00
2207.00
551.75
7.00
3949.00
564.14
7. Nedeljko Jeličić
Kandit
5.00
2889.00
577.80
4.00
2352.00
588.00
9.00
5241.00
582.33
8. Davor Rončević
Đurđenovac
3.00
1730.00
576.67
5.00
2975.00
595.00
8.00
4705.00
588.13
9. Vlado Knežević
Kandit
5.00
2883.00
576.60
4.00
2451.00
612.75
9.00
5334.00
592.67
10. Dario Domnjak
Đurđenovac
3.00
1729.00
576.33
4.00
2472.00
618.00
7.00
4201.00
600.14
11. Igor Matić
Belišće
5.00
2864.00
572.80
4.00
2248.00
562.00
9.00
5112.00
568.00
12. Tomislav Barjaktarić
Obrtnik Torbar
4.00
2279.00
569.75
3.00
1608.00
536.00
7.00
3887.00
555.29
13. Ivica Kulfa
Obrtnik Torbar
2.00
1138.00
569.00
4.00
2167.00
541.75
6.00
3305.00
550.83
14. Dario Radoš
Osijek
3.00
1705.00
568.33
3.00
1688.00
562.67
6.00
3393.00
565.50
15. Željko Kulfa
Obrtnik Torbar
2.00
1135.00
567.50
2.00
1064.00
532.00
4.00
2199.00
549.75
16. Željko Rupčić
Kandit
5.00
2832.00
566.40
4.00
2279.00
569.75
9.00
5111.00
567.89
17. Igor Šarkezi
Đurđenovac
3.00
1694.00
564.67
5.00
2992.00
598.40
8.00
4686.00
585.75
18. Željko Biloš
Osijek
2.00
1127.00
563.50
3.75
2109.00
562.40
5.75
3236.00
562.78
19. Berislav Milojević
Zrinski-Pivovara
4.00
2253.00
563.25
3.00
1761.00
587.00
7.00
4014.00
573.43
20. Željko Milinković
Obrtnik Torbar
4.00
2252.00
563.00
5.00
2919.00
583.80
9.00
5171.00
574.56
21. Dario Šipalo
Kandit
4.11
2305.00
560.83
4.00
2175.00
543.75
8.11
4480.00
552.40
22. Darko Živić
Fortuna
3.00
1682.00
560.67
4.00
2348.00
587.00
7.00
4030.00
575.71
23. Matej Gajić-Bukljaš
Obrtnik Torbar
2.00
1121.00
560.50
0.25
101.00
404.00
2.25
1222.00
543.11
24. Borna Bakran
Zabok
3.00
1677.00
559.00
3.00
1680.00
560.00
6.00
3357.00
559.50
25. Branko Grandić
Đurđenovac
2.00
1116.00
558.00
4.50
2620.00
582.22
6.50
3736.00
574.77
26. Ivan Duspara
Slavonac
3.00
1672.00
557.33
4.00
2093.00
523.25
7.00
3765.00
537.86
27. Velibor Majerus
Osijek
2.50
1392.00
556.80
2.00
1059.00
529.50
4.50
2451.00
544.67
28. Antun Štimac
Obrtnik Torbar
2.00
1113.00
556.50
3.00
1746.00
582.00
5.00
2859.00
571.80
29. Marko Liović
Slavonac
4.00
2225.00
556.25
5.00
2784.00
556.80
9.00
5009.00
556.56
30. Zlatko Valić
Slavonac
3.00
1663.00
554.33
3.00
1622.00
540.67
6.00
3285.00
547.50
31. Matija Tutnjević
Osijek
4.00
2217.00
554.25
4.00
2259.00
564.75
8.00
4476.00
559.50
32. Duško Medić
Zabok
4.61
2555.00
554.23
3.00
1712.00
570.67
7.61
4267.00
560.71
33. Filip Domnjak
Đurđenovac
3.00
1659.00
553.00
5.00
2914.00
582.80
8.00
4573.00
571.63
34. Josip Blažek
Obrtnik Torbar
3.00
1658.00
552.67
5.00
2842.00
568.40
8.00
4500.00
562.50
35. Martin Huis
Zabok
5.00
2763.00
552.60
3.00
1694.00
564.67
8.00
4457.00
557.13
36. Miroslav Šaško
Podravka
3.00
1651.00
550.33
5.00
2688.00
537.60
8.00
4339.00
542.38
37. Stipan Liović
Slavonac
4.00
2197.00
549.25
4.00
2148.00
537.00
8.00
4345.00
543.13
38. Gordan Špelić
Pakrac-Papuk
4.61
2528.00
548.37
4.00
2186.00
546.50
8.61
4714.00
547.50
39. Ivan Bartulović
Belišće
5.00
2740.00
548.00
4.00
2273.00
568.25
9.00
5013.00
557.00
40. Vlado Fotak
Zrinski-Pivovara
5.00
2738.00
547.60
3.00
1677.00
559.00
8.00
4415.00
551.88
41. Dario Kafol
Obrtnik Torbar
3.00
1641.00
547.00
5.00
2747.00
549.40
8.00
4388.00
548.50
42. Filip Sedlar
Zabok
5.00
2730.00
546.00
3.00
1617.00
539.00
8.00
4347.00
543.38
43. Ivica Uremović
Podravka
3.00
1634.00
544.67
5.00
2701.00
540.20
8.00
4335.00
541.88
44. Igor Jukić
Fortuna
3.00
1633.00
544.33
4.00
2375.00
593.75
7.00
4008.00
572.57
45. Vjekoslav Mostečak
Lepoglava
4.00
2172.00
543.00
4.00
2159.00
539.75
8.00
4331.00
541.38
46. Nikola Dubovečak
Lepoglava
2.00
1085.00
542.50
2.00
1139.00
569.50
4.00
2224.00
556.00
47. Milenko Nikolić
Zrinski-Pivovara
5.00
2711.00
542.20
3.00
1587.00
529.00
8.00
4298.00
537.25
48. Zlatko Erceg
Fortuna
2.00
1081.00
540.50
4.00
2326.00
581.50
6.00
3407.00
567.83
49. Toni Ljubić
Zabok
3.00
1619.00
539.67
0.50
250.00
500.00
3.50
1869.00
534.00
50. Ivan Pušić
Osijek
2.50
1346.00
538.40
3.00
1636.00
545.33
5.50
2982.00
542.18
51. Ilija Ml Turković
Pakrac-Papuk
5.00
2691.00
538.20
4.00
2117.00
529.25
9.00
4808.00
534.22
52. Tomislav Čačić
Đurđenovac
2.00
1076.00
538.00
4.75
2886.00
607.58
6.75
3962.00
586.96
53. Srećko Vuka
Kandit
4.50
2421.00
538.00
2.50
1317.00
526.80
7.00
3738.00
534.00
54. Dražen Posavec
Lepoglava
4.00
2149.00
537.25
3.00
1766.00
588.67
7.00
3915.00
559.29
55. Josip Rukavina
Fortuna
3.00
1611.00
537.00
3.00
1605.00
535.00
6.00
3216.00
536.00
56. Bernardo Kalauz
Lepoglava
4.00
2146.00
536.50
4.00
2282.00
570.50
8.00
4428.00
553.50
57. Saša Štefić
Podravka
2.00
1073.00
536.50
2.00
1026.00
513.00
4.00
2099.00
524.75
58. Aleksandar Tompa
Zrinski-Pivovara
4.00
2140.00
535.00
3.00
1556.00
518.67
7.00
3696.00
528.00
59. Dragan Ćališ
Fortuna
3.00
1603.00
534.33
4.00
2201.00
550.25
7.00
3804.00
543.43
60. Zvonimir Jurišić
Slavonac
2.53
1350.00
533.60
2.75
1453.00
528.36
5.28
2803.00
530.87
61. Domagoj Tušim
Pakrac-Papuk
3.00
1595.00
531.67
4.00
2177.00
544.25
7.00
3772.00
538.86
62. Bojan Barač
Lepoglava
4.00
2120.00
530.00
4.00
2133.00
533.25
8.00
4253.00
531.63
63. Mladen Zovak
Belišće
3.12
1648.00
528.21
1.00
486.00
486.00
4.12
2134.00
517.96
64. Željko Selak
Zrinski-Pivovara
3.50
1846.00
527.43
3.00
1657.00
552.33
6.50
3503.00
538.92
65. Marinko Andrić
Belišće
4.50
2365.00
525.56
4.00
2185.00
546.25
8.50
4550.00
535.29
66. Damir Bimbi
Zrinski-Pivovara
4.00
2102.00
525.50
3.00
1639.00
546.33
7.00
3741.00
534.43
67. Marko Vidaković
Slavonac
3.00
1576.00
525.33
2.00
1083.00
541.50
5.00
2659.00
531.80
68. Željko Major
Pakrac-Papuk
4.00
2099.00
524.75
3.92
2125.00
542.09
7.92
4224.00
533.33
69. Božidar Mihelić
Zabok
3.25
1701.00
523.38
3.00
1588.00
529.33
6.25
3289.00
526.24
70. Robert Marić
Slavonac
2.50
1308.00
523.20
4.25
2302.00
541.65
6.75
3610.00
534.81
71. Siniša Karačić
Pakrac-Papuk
5.00
2607.00
521.40
4.00
2203.00
550.75
9.00
4810.00
534.44
72. Davor Dasović
Podravka
3.00
1557.00
519.00
4.00
2007.00
501.75
7.00
3564.00
509.14
73. Ljubomir Takalić
Belišće
4.38
2259.00
515.75
1.00
511.00
511.00
5.38
2770.00
514.87
74. Damir Jordan
Obrtnik Torbar
2.00
1018.00
509.00
2.00
1008.00
504.00
4.00
2026.00
506.50
75. Igor Gal
Lepoglava
3.00
1508.00
502.67
3.00
1658.00
552.67
6.00
3166.00
527.67
76. Darko Major
Pakrac-Papuk
4.06
2017.00
496.80
2.00
1024.00
512.00
6.06
3041.00
501.82
77. Jurica Smontara
Lepoglava
2.00
993.00
496.50
1.03
560.00
543.69
3.03
1553.00
512.54
78. Goran Šegerec
Podravka
3.00
1255.00
418.33
5.00
2610.00
522.00
8.00
3865.00
483.13

Danijel Rončević
Đurđenovac
1.00
563.00
563.00
1.50
833.00
555.33
2.50
1396.00
558.40
Alen Trošelj
Đurđenovac
1.00
556.00
556.00
0.25
142.00
568.00
1.25
698.00
558.40
Davor Štor
Pakrac-Papuk
1.00
553.00
553.00
1.00
560.00
560.00
2.00
1113.00
556.50
Kristijan Dvornik
Podravka
1.00
546.00
546.00
3.00
1580.00
526.67
4.00
2126.00
531.50
Zlatko Betlehem
Podravka
1.00
546.00
546.00
3.00
1614.00
538.00
4.00
2160.00
540.00
Dražen Nekić
Kandit
1.64
895.00
545.73
2.00
989.00
494.50
3.64
1884.00
517.58
Darko Mikolin
Belišće
2.00
1086.00
543.00
3.00
1627.00
542.33
5.00
2713.00
542.60
Vinko Raspudić
Fortuna
1.00
524.00
524.00
0.00
0.00
NaN
1.00
524.00
524.00
Josip Vuković
Kandit
0.75
391.00
521.33
0.00
0.00
NaN
0.75
391.00
521.33
Lovro Mikulec
Zabok
2.00
1042.00
521.00
0.00
0.00
NaN
2.00
1042.00
521.00
Anto Kovač
Slavonac
1.50
781.00
520.67
5.00
2735.00
547.00
6.50
3516.00
540.92
Predrag Lovrić
Zrinski-Pivovara
2.00
1041.00
520.50
0.00
0.00
NaN
2.00
1041.00
520.50
Niko Kalvi
Pakrac-Papuk
0.33
171.00
518.18
0.00
0.00
NaN
0.33
171.00
518.18
Bernard Škaro
Zrinski-Pivovara
1.50
775.00
516.67
0.00
0.00
NaN
1.50
775.00
516.67
Mirko Žuliček
Lepoglava
1.00
509.00
509.00
1.97
987.00
501.02
2.97
1496.00
503.70
Zdenko Sumarev
Belišće
1.00
509.00
509.00
3.00
1601.00
533.67
4.00
2110.00
527.50
Sven Finger
Zabok
2.00
1013.00
506.50
2.00
1083.00
541.50
4.00
2096.00
524.00
Ivan Holjevac
Slavonac
0.47
236.00
502.13
0.00
0.00
NaN
0.47
236.00
502.13
Patrik Lukač
Podravka
1.00
497.00
497.00
2.50
1199.00
479.60
3.50
1696.00
484.57
Robert Lukač
Podravka
1.00
494.00
494.00
0.50
212.00
424.00
1.50
706.00
470.67
Vlado Tomas
Zrinski-Pivovara
1.00
492.00
492.00
0.00
0.00
NaN
1.00
492.00
492.00
Matko Škondro
Pakrac-Papuk
2.00
975.00
487.50
0.00
0.00
NaN
2.00
975.00
487.50
Bruno Pavrlišak
Zabok
2.14
1019.00
476.17
0.50
271.00
542.00
2.64
1290.00
488.64
Marko Jozipović
Pakrac-Papuk
1.00
457.00
457.00
0.00
0.00
NaN
1.00
457.00
457.00

PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
1. Osijek
4.0
9039
4819
13858
577.42
32
4.0
8907
4712
13619
567.46
52
8.0
17946
9531
27477
572.44
84
2. Kandit
5.0
11153
5912
17065
568.83
64
4.0
8996
4585
13581
565.88
48
9.0
20149
10497
30646
567.52
112
3. Đurđenovac
3.0
6630
3493
10123
562.39
43
5.0
11635
6199
17834
594.47
43
8.0
18265
9692
27957
582.44
86
4. Obrtnik Torbar
4.0
8875
4480
13355
556.46
81
5.0
11064
5546
16610
553.67
65
9.0
19939
10026
29965
554.91
146
5. Fortuna
3.0
6627
3249
9876
548.67
64
4.0
8889
4732
13621
567.54
66
7.0
15516
7981
23497
559.45
130
6. Belišće
5.0
10945
5431
16376
545.87
116
4.0
8789
4545
13334
555.58
66
9.0
19734
9976
29710
550.19
182
7. Slavonac
4.0
8710
4298
13008
542.00
87
5.0
10813
5407
16220
540.67
105
9.0
19523
9705
29228
541.26
192
8. Zabok
5.0
10826
5293
16119
537.30
140
3.0
6632
3263
9895
549.72
79
8.0
17458
8556
26014
541.96
219
9. Zrinski-Pivovara
5.0
10694
5404
16098
536.60
108
3.0
6541
3336
9877
548.72
48
8.0
17235
8740
25975
541.15
156
10. Lepoglava
4.0
8510
4172
12682
528.42
121
4.0
8787
4427
13214
550.58
70
8.0
17297
8599
25896
539.50
191
11. Pakrac-Papuk
5.0
10574
5119
15693
523.10
147
4.0
8672
4271
12943
539.29
88
9.0
19246
9390
28636
530.30
235
12. Podravka
3.0
6223
3030
9253
514.06
95
5.0
10495
5142
15637
521.23
114
8.0
16718
8172
24890
518.54
209
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više