Ponikve - 4.0
1

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

21
2199
1157
3356
-10
12.5
4.0
0.0

Fortuna - 4.0
1

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

22
2231
1135
3366
10
11.5
2.0
2.0

1

L. Karadža

135
149
151
163
598
3.0
1.0

B. Dragojević

143
133
143
144
563
1.0
0.0

2

I. Krapljan

124
137
136
139
536
1.0
0.0

H. Živković

148
151
149
120
568
3.0
1.0

3

B. Štetić

145
139
126
137
547
3.0
1.0

I. Jukić

138
133
157
134
562
1.0
0.0

4

K. Kerhin

147
134
132
146
559
2.0
1.0

D. Živić

148
126
130
149
553
2.0
0.0

5

F. Hećimović

145
135
127
138
545
1.0
0.0

M. Matijević

164
138
134
131
567
3.0
1.0

6

D. Kerhin

139
143
150
139
571
2.5
1.0

J. Kmet

139
140
127
147
553
1.5
0.0