Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

53
2129
971
3100
41
13.0
3.0
2.0

Gomirje - 3.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

36
2092
967
3059
-41
11.0
3.0
0.0

1

S. Golubić

119
150
120
136
525
2.0
1.0

M. Pavlović

117
125
121
138
501
2.0
0.0

2

D. Pranić

129
140
129
139
537
4.0
1.0

M. Polovina

113
120
119
129
481
0.0
0.0

3

D. Konev / (31) Z. Vrbica

110
123
130
130
493
2.0
0.0

R. Klobučar

128
138
126
123
515
2.0
1.0

4

A. Jozičić

130
125
127
119
501
2.0
0.0

Slobodan Vignjević

151
116
138
109
514
2.0
1.0

5

S. Januš

119
123
134
123
499
2.0
1.0

M. Stipanović

131
117
120
128
496
2.0
0.0

6

Š. Karamarko

131
130
137
147
545
1.0
0.0

R. Radulović

136
142
146
128
552
3.0
1.0