Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

57
2065
921
2986
-55
9.0
3.0
0.0

Gomirje - 5.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

53
2067
974
3041
55
15.0
3.0
2.0

1

S. Golubić

119
130
119
126
494
1.5
0.0

M. Pavlović

139
130
130
102
501
2.5
1.0

2

D. Pranić

111
123
144
136
514
2.0
1.0

R. Klobučar

129
124
116
129
498
2.0
0.0

3

I. Jolić

121
128
149
119
517
3.0
1.0

M. Polovina / (24) Saša Vignjević

103
122
122
122
469
1.0
0.0

4

A. Jozičić / (31) D. Konev

100
116
110
123
449
0.0
0.0

Slobodan Vignjević

132
121
142
142
537
4.0
1.0

5

Š. Karamarko

140
129
125
117
511
2.5
1.0

M. Stipanović

132
115
138
117
502
1.5
0.0

6

S. Januš

132
128
121
120
501
0.0
0.0

R. Radulović

134
132
134
134
534
4.0
1.0