Policajac Og - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

25
2242
1045
3287
-24
12.0
2.0
0.0

Stara Hiža - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

21
2169
1142
3311
24
12.0
4.0
2.0

1

Z. Neralić / (61) M. Hećimović

138
126
116
124
504
0.0
0.0

M. Polović

145
151
131
146
573
4.0
1.0

2

Z. Mazor

136
137
140
150
563
4.0
1.0

S. Badovinac / (61) D. Benčan

132
123
130
132
517
0.0
0.0

3

B. Bajt

122
118
146
133
519
2.0
0.0

L. Lesić

158
133
142
127
560
2.0
1.0

4

M. Birač

144
141
145
129
559
1.0
0.0

D. Dobrinić

135
143
156
141
575
3.0
1.0

5

A. Marković

145
127
135
137
544
1.0
0.0

I. Katić

146
136
139
124
545
3.0
1.0

6

B. Pavlaković

143
156
166
133
598
4.0
1.0

A. Sviličić

139
145
131
126
541
0.0
0.0