Gomirje - 7.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

37
2066
958
3024
243
15.0
5.0
2.0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

80
1938
843
2781
-243
9.0
1.0
0.0

1

M. Pavlović

120
125
132
124
501
2.0
1.0

J. Trbović

100
132
116
136
484
2.0
0.0

2

M. Polovina

129
130
117
129
505
4.0
1.0

D. Pjevac

79
72
71
95
317
0.0
0.0

3

Saša Vignjević

116
137
128
122
503
2.0
1.0

M. Grgurić

127
126
104
126
483
2.0
0.0

4

R. Klobučar

118
134
117
118
487
1.0
0.0

R. Mrvoš

134
133
131
126
524
3.0
1.0

5

Slobodan Vignjević

126
141
127
115
509
3.0
1.0

G. Muhvić

116
130
120
121
487
1.0
0.0

6

R. Radulović

132
144
122
121
519
3.0
1.0

I. Kratofil

129
114
125
118
486
1.0
0.0