Gomirje - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

41
2199
952
3151
43
14.0
4.0
2.0

Ričina - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

48
2127
981
3108
-43
10.0
2.0
0.0

1

M. Stipanović

133
154
131
155
573
4.0
1.0

G. Zubčić

128
136
118
134
516
0.0
0.0

2

R. Radulović

119
147
143
113
522
2.0
0.0

F. Šestan

126
140
137
170
573
2.0
1.0

3

Slobodan Vignjević

140
118
125
124
507
0.0
0.0

D. Klić

143
126
135
135
539
4.0
1.0

4

M. Polovina

125
129
114
149
517
4.0
1.0

A. Šestan

107
117
105
125
454
0.0
0.0

5

M. Pavlović

134
116
132
132
514
2.0
1.0

I. Markelić

126
124
122
140
512
2.0
0.0

6

R. Klobučar

142
125
130
121
518
2.0
1.0

A. Mikulić

120
146
120
128
514
2.0
0.0