Belišće - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

29
2179
1129
3308
-143
11.0
2.0
0.0

Novska - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

13
2273
1178
3451
143
13.0
4.0
2.0

1

M. Andrić

146
139
145
125
555
2.0
0.0

J. Ramić

139
163
132
157
591
2.0
1.0

2

M. Zovak

138
136
115
149
538
1.0
0.0

H. Crnojević

149
147
130
123
549
3.0
1.0

3

L. Takalić / (61) D. Mikolin

138
128
116
121
503
0.0
0.0

B. Crnogorac

148
134
150
154
586
4.0
1.0

4

Z. Sumarev

131
150
150
116
547
2.0
0.0

D. Tušim

136
149
127
157
569
2.0
1.0

5

I. Bartulović

144
139
151
137
571
3.0
1.0

I. Brozović

142
158
132
126
558
1.0
0.0

6

I. Matić

139
137
158
160
594
3.0
1.0

M. Hećimović

152
135
156
155
598
1.0
0.0