Karlovac - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

31
2136
1023
3159
114
12.0
4.0
2.0

ŽKK Goranin - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

54
2151
894
3045
-114
12.0
2.0
0.0

1

D. Šagovac

120
133
106
133
492
0.0
0.0

S. Vujašković

122
141
121
137
521
4.0
1.0

2

A. Maležić / (61) L. Burić

114
135
133
149
531
3.0
1.0

L. Kamber

119
125
118
129
491
1.0
0.0

3

N. Sonički

151
133
120
145
549
2.0
1.0

R. Jelinek

125
135
121
112
493
2.0
0.0

4

M. Čoko

124
140
118
129
511
1.0
0.0

E. Tomašić

159
133
131
139
562
3.0
1.0

5

N. Čoko

148
135
135
127
545
4.0
1.0

D. Marković / (61) S. Černok

114
109
125
119
467
0.0
0.0

6

I. Škalamera

137
135
138
121
531
2.0
1.0

A. Matovina

126
116
139
130
511
2.0
0.0