Gomirje - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

47
2140
907
3047
-82
7.5
2.0
0.0

Policajac Vr - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

28
2127
1002
3129
82
16.5
4.0
2.0

1

M. Pavlović

115
146
123
132
516
1.0
0.0

L. Kovačević

124
128
131
136
519
3.0
1.0

2

R. Klobučar

134
129
148
124
535
2.5
1.0

M. Reljić

121
132
139
124
516
1.5
0.0

3

N. Vignjević

106
127
96
122
451
0.0
0.0

I. Brozović

145
148
114
137
544
4.0
1.0

4

V. Širola

138
126
146
150
560
3.0
1.0

D. Štajminger

143
119
124
113
499
1.0
0.0

5

M. Stipanović

126
127
127
111
491
0.0
0.0

B. Vučković

135
136
130
118
519
4.0
1.0

6

Slobodan Vignjević

129
123
117
125
494
1.0
0.0

G. Popović

152
119
131
130
532
3.0
1.0