Bjelovar - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

12
2366
1251
3617
87
13.0
4.0
2.0

Osijek - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

8
2314
1216
3530
-87
11.0
2.0
0.0

1

N. Rosandić

123
151
140
143
557
0.0
0.0

M. Liović

164
167
142
146
619
4.0
1.0

2

Ž. Košutić

174
165
158
164
661
4.0
1.0

I. Bartulović

155
152
148
123
578
0.0
0.0

3

M. Vokšan

153
157
139
145
594
3.0
1.0

V. Knežević / (61) M. Štulić

118
124
137
149
528
1.0
0.0

4

S. Šantek

154
136
144
158
592
2.0
1.0

B. Bogdanović

162
151
134
139
586
2.0
0.0

5

S. Borčak

154
146
138
139
577
2.0
0.0

D. Radoš

152
140
146
175
613
2.0
1.0

6

M. Teskera

171
151
157
157
636
2.0
1.0

M. Mušanić

142
166
136
162
606
2.0
0.0