Korana - 7.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

17
2228
1102
3330
84
14.0
5.0
2.0

Bojovnik Trilj - 1.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

21
2141
1105
3246
-84
10.0
1.0
0.0

1

J. Bogović

133
128
149
142
552
2.0
1.0

D. Krstić

137
134
130
131
532
2.0
0.0

2

I. Petrović

134
147
145
131
557
1.0
0.0

R. Ratković

154
139
162
132
587
3.0
1.0

3

I. Bogović

145
141
147
129
562
2.0
1.0

D. Vukasović-Lončar

148
129
159
110
546
2.0
0.0

4

A. Holjevac

141
124
143
140
548
3.0
1.0

I. Bošnjak

128
133
116
138
515
1.0
0.0

5

J. Obajdin

144
130
136
138
548
3.0
1.0

N. Žanko

139
106
125
147
517
1.0
0.0

6

Z. Marasović

149
133
141
140
563
3.0
1.0

D. Pezelj

140
148
139
122
549
1.0
0.0