Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Sirela - 810115

OIB: 60919623503
Adresa: Velike Sredice 11, 43 000 Bjelovar
Hrvatski kuglački savez

Preuzimanja: |

E-pošta: mirko.culo3@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Velike Sredice 182, 43 000 Bjelovar
Kontakt: Mirko Čulo 098 836 767, 043 272 231
Ovlaštene osobe: Graziano Višić, Matej Žgela
Mrežne stranice:
Predsjednik: Graziano Višić
Tajnik: Matej Žgela
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mirko Čulo
121683
121683
2. Darko Delija
121694
121694
3. Miroslav Dvornik
121684
121684
4. Kristijan Dvornik
121660
121660
5. Marijan Maljak
121685
121685
6. Mato Nikolić
121686
121686
7. Alen Pucarin
121687
121687
8. Nikola Pucarin
121688
121688
9. Nikola Rosandić
121689
121689
10. Mato Spahić
121690
121690
11. Danko Stojan
121691
121691

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mirko Čulo
121683
121683
2. Kristijan Dvornik
121660
121660
3. Miroslav Dvornik
121684
121684
4. Marijan Maljak
121685
121685
5. Mato Nikolić
121686
121686
6. Alen Pucarin
121687
121687
7. Nikola Pucarin
121688
121688
8. Antonio Remenar
122616
122616
9. Nikola Rosandić
121689
121689
10. Mato Spahić
121690
121690
11. Danko Stojan
121691
121691
12. Luka Štern
122617
122617

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mirko Čulo
121683
121683
2. Miroslav Dvornik
121684
121684
3. Kristijan Dvornik
121660
121660
4. Marijan Maljak
121685
121685
5. Mato Nikolić
121686
121686
6. Alen Pucarin
121687
121687
7. Nikola Pucarin
121688
121688
8. Antonio Remenar
122616
122616
9. Nikola Rosandić
121689
121689
10. Mato Spahić
121690
121690
11. Danko Stojan
121691
121691
12. Luka Štern
122617
122617

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mirko Čulo
121683
121683
2. Miroslav Dvornik
121684
121684
3. Kristijan Dvornik
121660
121660
4. Marijan Maljak
121685
121685
5. Mato Nikolić
121686
121686
6. Alen Pucarin
121687
121687
7. Nikola Pucarin
121688
121688
8. Nikola Rosandić
121689
121689
9. Mato Spahić
121690
121690
10. Danko Stojan
121691
121691

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mirko Čulo
121683
121683
2. Kristijan Dvornik
121660
121660
3. Miroslav Dvornik
121684
121684
4. Darko Jelović
121696
121696
5. Marijan Maljak
121685
121685
6. Mato Nikolić
121686
121686
7. Alen Pucarin
121687
121687
8. Nikola Pucarin
121688
121688
9. Antonio Remenar
122616
122616
10. Nikola Rosandić
121689
121689
11. Mato Spahić
121690
121690
12. Danko Stojan
121691
121691
13. Luka Štern
122617
122617

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mirko Čulo
121683
121683
2. Kristijan Dvornik
121660
121660
3. Darko Jelović
121696
121696
4. Marijan Maljak
121685
121685
5. Mato Nikolić
121686
121686
6. Nikola Pucarin
121688
121688
7. Alen Pucarin
121687
121687
8. Antonio Remenar
122616
122616
9. Nikola Rosandić
121689
121689
10. Mato Spahić
121690
121690
11. Danko Stojan
121691
121691
12. Luka Štern
122617
122617

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mirko Čulo
121683
121683
2. Darko Jelović
121696
121696
3. Marijan Maljak
121685
121685
4. Anto Martić
122994
122994
5. Slavko Miličić
122319
122319
6. Mato Nikolić
121686
121686
7. Nikola Pucarin
121688
121688
8. Alen Pucarin
121687
121687
9. Antonio Remenar
122616
122616
10. Nikola Rosandić
121689
121689
11. Mato Spahić
121690
121690
12. Danko Stojan
121691
121691
13. Luka Štern
122617
122617

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mirko Čulo
121683
121683
2. Darko Jelović
121696
121696
3. Marijan Maljak
121685
121685
4. Anto Martić
122994
122994
5. Slavko Miličić
122319
122319
6. Mato Nikolić
121686
121686
7. Alen Pucarin
121687
121687
8. Nikola Pucarin
121688
121688
9. Nikola Rosandić
121689
121689
10. Mato Spahić
121690
121690
11. Danko Stojan
121691
121691

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mirko Čulo
121683
121683
2. Darko Jelović
121696
121696
3. Marijan Maljak
121685
121685
4. Anto Martić
122994
122994
5. Slavko Miličić
122319
122319
6. Mato Nikolić
121686
121686
7. Nikola Pucarin
121688
121688
8. Alen Pucarin
121687
121687
9. Nikola Rosandić
121689
121689
10. Mato Spahić
121690
121690
11. Danko Stojan
121691
121691
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više