Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Slavonija - 810119

OIB: 46941208211
Adresa: Radnička 3, 44 330 Novska
Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: goran.filipovic3@sk.t-com.hr
Adresa za dostavu pošte: Goran Filipović, Sv. Mihovila 173, Bročice, 44 330 Novska
Kontakt: Goran Filipović 098 711 583
Ovlaštene osobe: Goran Filipović i Drago Štivojević
Mrežne stranice:
Predsjednik: Drago Štivojević
Tajnik: Goran Filipović
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Filip Ciban
123432
123432 07.09.2022 M 2024 28.09.2022
2. Martin Ćurić
120215
120215 28.06.2019 M 2024 06.10.2023
3. Ivan Draganić
123709
123709 27.02.2024 U18 2024
4. Antonio Fijačko
121388
121388 21.12.2022 M 2024 06.10.2023
5. Goran Filipović
121389
121389 07.09.2004 60+ 2024 06.10.2023
6. Marko Filipović
121401
121401 01.01.2016 M 2024 06.10.2023
7. Žarko Iličić
122865
122865 01.01.2019 M 2024 06.10.2023
8. Darko Iličić
122630
122630 10.01.2018 M 2024 06.10.2023
9. Antonio Ivaštinović
123535
123535 07.03.2023 M 2024 06.10.2023
10. Dejan Janković
121391
121391 26.03.2013 M 2024 06.10.2023
11. Dorotea Leški
111102
111102 03.01.2024 U11 2024 03.01.2024
12. Anteo Leški
123663
123663 03.01.2024 U9 2024 03.01.2024
13. Dražen Leški
121392
121392 05.07.2011 M 2024 06.10.2023
14. Niko Petrović
123539
123539 18.03.2023 U9 2024 05.04.2024
15. Antonio Sajko
120227.jpg
120227 14.07.2021 M 2024 06.10.2023
16. Domagoj Šejatović
121398
121398 31.12.2012 M 2024 28.09.2022
17. Sven Šoufek
123541
123541 18.03.2023 U12 2024 05.04.2024
18. Leon Šoufek
123540
123540 18.03.2023 U9 2024 06.10.2023
19. Drago Štivojević
121399
121399 07.09.2004 60+ 2024 06.10.2023
20. Tonka Tomašević
111101
111101 03.01.2024 U9 2024 05.04.2024
21. Luka Zekić
122925
122925 25.03.2019 U18 2024 28.09.2022
22. Antonio Zekić
122924
122924 25.03.2019 U18 2024 28.09.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonio Fijačko
121388
121388
2. Goran Filipović
121389
121389
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Dino Herić
121390
121390
5. Dejan Janković
121391
121391
6. Dražen Leški
121392
121392
7. Siniša Leški
121393
121393
8. Mato Marenić
121394
121394
9. Luka Perošević
121395
121395
10. Vladimir Podvalej
121396
121396
11. Robert Spahović
121397
121397
12. Drago Štivojević
121399
121399

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Borović
122660
122660
2. Antonio Fijačko
121388
121388
3. Goran Filipović
121389
121389
4. Marko Filipović
121401
121401
5. Leonardo Garić
121405
121405
6. Marko Grgić
121406
121406
7. Dino Herić
121390
121390
8. Darko Iličić
122630
122630
9. Dejan Janković
121391
121391
10. Sven Klobučnik
121407
121407
11. Dražen Leški
121392
121392
12. Siniša Leški
121393
121393
13. Mato Marenić
121394
121394
14. Luka Perošević
121395
121395
15. Vladimir Podvalej
121396
121396
16. Antonio Pranjić
121402
121402
17. Robert Spahović
121397
121397
18. Domagoj Šejatović
121398
121398
19. Drago Štivojević
121399
121399
20. Valentino Tutić
121400
121400

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Ćorić
121404
121404
2. Antonio Fijačko
121388
121388
3. Goran Filipović
121389
121389
4. Marko Filipović
121401
121401
5. Leonardo Garić
121405
121405
6. Marko Grgić
121406
121406
7. Igor Gulić
121403
121403
8. Dino Herić
121390
121390
9. Darko Iličić
122630
122630
10. Dejan Janković
121391
121391
11. Goran Jurić
122214
122214
12. Sven Klobučnik
121407
121407
13. Dražen Leški
121392
121392
14. Siniša Leški
121393
121393
15. Mato Marenić
121394
121394
16. Luka Perošević
121395
121395
17. Vladimir Podvalej
121396
121396
18. Antonio Pranjić
121402
121402
19. Robert Spahović
121397
121397
20. Domagoj Šejatović
121398
121398
21. Drago Štivojević
121399
121399
22. Valentino Tutić
121400
121400

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Borović
122660
122660
2. Hrvoje Crnojević
120214
120214
3. Martin Ćurić
120215
120215
4. Goran Filipović
121389
121389
5. Marko Filipović
121401
121401
6. Leonardo Garić
121405
121405
7. Marko Grgić
121406
121406
8. Igor Gulić
121403
121403
9. Darko Iličić
122630
122630
10. Žarko Iličić
122865
122865
11. Dejan Janković
121391
121391
12. Sven Klobučnik
121407
121407
13. Dražen Leški
121392
121392
14. Siniša Leški
121393
121393
15. Mato Marenić
121394
121394
16. Luka Perošević
121395
121395
17. Domagoj Šejatović
121398
121398
18. Drago Štivojević
121399
121399

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Hrvoje Crnojević
120214
120214
2. Martin Ćurić
120215
120215
3. Luka Đumlijan
123094
123094
4. Dominik Fijačko
123062
123062
5. Luka Fijačko
122864
122864
6. Goran Filipović
121389
121389
7. Marko Filipović
121401
121401
8. Leonardo Garić
121405
121405
9. Marko Grgić
121406
121406
10. Darko Iličić
122630
122630
11. Žarko Iličić
122865
122865
12. Dejan Janković
121391
121391
13. Sven Klobučnik
121407
121407
14. Siniša Leški
121393
121393
15. Dražen Leški
121392
121392
16. Mato Marenić
121394
121394
17. Luka Perošević
121395
121395
18. Domagoj Šejatović
121398
121398
19. Drago Štivojević
121399
121399
20. Luka Vuković
123044
123044

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Hrvoje Crnojević
120214
120214
2. Martin Ćurić
120215
120215
3. Luka Đumlijan
123094
123094
4. Dominik Fijačko
123062
123062
5. Luka Fijačko
122864
122864
6. Antonio Fijačko
121388
121388
7. Goran Filipović
121389
121389
8. Marko Filipović
121401
121401
9. Leonardo Garić
121405
121405
10. Marko Grgić
121406
121406
11. Žarko Iličić
122865
122865
12. Darko Iličić
122630
122630
13. Dejan Janković
121391
121391
14. Sven Klobučnik
121407
121407
15. Siniša Leški
121393
121393
16. Dražen Leški
121392
121392
17. Mato Marenić
121394
121394
18. Luka Perošević
121395
121395
19. Domagoj Šejatović
121398
121398
20. Drago Štivojević
121399
121399
21. Luka Vuković
123044
123044

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Martin Ćurić
120215
120215
2. Antonio Fijačko
121388
121388
3. Dominik Fijačko
123062
123062
4. Luka Fijačko
122864
122864
5. Goran Filipović
121389
121389
6. Marko Grgić
121406
121406
7. Žarko Iličić
122865
122865
8. Darko Iličić
122630
122630
9. Dejan Janković
121391
121391
10. Dražen Leški
121392
121392
11. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
12. Domagoj Šejatović
121398
121398
13. Drago Štivojević
121399
121399
14. Luka Vuković
123044
123044

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Filip Ciban
123432
123432
2. Martin Ćurić
120215
120215
3. Dominik Fijačko
123062
123062
4. Luka Fijačko
122864
122864
5. Antonio Fijačko
121388
121388
6. Goran Filipović
121389
121389
7. Marko Grgić
121406
121406
8. Žarko Iličić
122865
122865
9. Darko Iličić
122630
122630
10. Antonio Ivaštinović
123535
123535
11. Dejan Janković
121391
121391
12. Dražen Leški
121392
121392
13. Siniša Leški
121393
121393
14. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
15. Domagoj Šejatović
121398
121398
16. Drago Štivojević
121399
121399
17. Mia Vidaković
110602
110602
18. Luka Vuković
123044
123044
19. Luka Zekić
122925
122925

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Filip Ciban
123432
123432
2. Martin Ćurić
120215
120215
3. Ivan Draganić
123709
123709
4. Antonio Fijačko
121388
121388
5. Marko Filipović
121401
121401
6. Goran Filipović
121389
121389
7. Marko Grgić
121406
121406
8. Darko Iličić
122630
122630
9. Žarko Iličić
122865
122865
10. Antonio Ivaštinović
123535
123535
11. Dejan Janković
121391
121391
12. Siniša Leški
121393
121393
13. Dražen Leški
121392
121392
14. Mato Marenić
121394
121394
15. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
16. Domagoj Šejatović
121398
121398
17. Drago Štivojević
121399
121399
18. Luka Zekić
122925
122925
19. Antonio Zekić
122924
122924
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više