Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Vatrogasac - 810135

OIB: 62806628597
Adresa: Ćirila i Metoda 3, 53 220 Otočac
Kuglački savez Ličko senjske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: dvdotocac@email.t-com.hr ; kkvatrogasac@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Ćirila i Metoda 3, 53 220 Otočac
Kontakt: Davor Matasić 099 410 60 55 i 091 377 31 69, Davor Kostelac 099 215 50 78
Ovlaštene osobe: Želimir Ostojić i Davor Matasić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Želimir Ostojić
Tajnik: Davor Matasić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Željko Bićanić
120470
120470 13.03.2014 M 2024 11.10.2023
2. Igor Burić
122655
122655 30.06.2023 M 2024 11.10.2023
3. Damir Cvitković
123321
123321 03.01.2022 M 2024 11.10.2023
4. Mario Degoricija
123058
123058 30.06.2023 U23 2024 11.10.2023
5. Mateo Dujmović
122848
122848 19.11.2018 U18 2024 28.02.2024
6. Damir Grbac
123561
123561 13.05.2023 M 2024 11.10.2023
7. Ivan Jurčić
123371
123371 30.03.2022 U14 2024 28.02.2024
8. Ivica Jurković
120473
120473 08.07.2011 M 2024 28.02.2024
9. Marko Kostelac
123373
123373 30.03.2022 U14 2024 28.02.2024
10. Davor Kostelac
120475
120475 07.07.2011 M 2024 28.02.2024
11. Enio Majer
123370
123370 30.03.2022 U11 2024 02.03.2023
12. Goran Majetić
120479
120479 07.07.2011 M 2024 28.02.2024
13. David Majetić
123374
123374 30.03.2022 U14 2024 02.03.2023
14. Marin Malčić
123372
123372 30.03.2022 U11 2024 02.03.2023
15. Marijan Marić
123320
123320 03.01.2022 M 2024 28.02.2024
16. Tomislav Marković
123559
123559 13.05.2023 M 2024 11.10.2023
17. Davor Matasić
120476
120476 08.07.2011 M 2024 28.02.2024
18. Erik Netahli
122753
122753 30.06.2023 U23 2024 07.03.2023
19. Dražen Netahli
120477
120477 07.07.2012 M 2024 14.09.2023
20. Patrik Orešković
122756
122756 10.07.2018 U23 2024 25.10.2023
21. Želimir Ostojić
120478
120478 08.12.2011 M 2024 28.02.2024
22. Božo Rogić
120498
120498 28.12.2020 60+ 2024 28.02.2024
23. Fabijan Tomaić
123434
123434 11.09.2022 M 2024 11.10.2023
24. Goran Tomljanović
122714
122714 09.07.2020 M 2024 28.02.2024
25. Tomislav Tonković
122913
122913 30.06.2023 M 2024 11.10.2023
26. Mladen Vidmar
123562
123562 13.05.2023 M 2024 11.10.2023
27. Hrvoje Žubrinić
123560
123560 13.05.2023 M 2024 11.10.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Davor Kostelac
320089
320089 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zlatko Bićanić
121644
121644
2. Željko Bićanić
120470
120470
3. Vedran Brajković
121645
121645
4. Dražen Draženović
120471
120471
5. Željko Draženović
120472
120472
6. Pejo Ivkić
121646
121646
7. Ivica Jurković
120473
120473
8. Jure Katalinić
120474
120474
9. Davor Kostelac
120475
120475
10. Goran Majetić
120479
120479
11. Hrvoje Marković
121647
121647
12. Davor Matasić
120476
120476
13. Dražen Netahli
120477
120477
14. Želimir Ostojić
120478
120478
15. Milan Rajković
122368
122368
16. Zdravko Rajković
122489
122489
17. Ivan Žubrinić
121648
121648

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Bićanić
120470
120470
2. Igor Burić
122655
122655
3. Damir Cvitković
123321
123321
4. Mario Degoricija
123058
123058
5. Mateo Dujmović
122848
122848
6. Damir Grbac
123561
123561
7. Ivica Jurković
120473
120473
8. Jure Katalinić
120474
120474
9. Davor Kostelac
120475
120475
10. Goran Majetić
120479
120479
11. Marijan Marić
123320
123320
12. Tomislav Marković
123559
123559
13. Davor Matasić
120476
120476
14. Erik Netahli
122753
122753
15. Dražen Netahli
120477
120477
16. Patrik Orešković
122756
122756
17. Želimir Ostojić
120478
120478
18. Božo Rogić
120498
120498
19. Fabijan Tomaić
123434
123434
20. Goran Tomljanović
122714
122714
21. Tomislav Tonković
122913
122913
22. Mladen Vidmar
123562
123562
23. Hrvoje Žubrinić
123560
123560

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Bićanić
120470
120470
2. Zlatko Bićanić
121644
121644
3. Vedran Brajković
121645
121645
4. Dražen Draženović
120471
120471
5. Željko Draženović
120472
120472
6. Pejo Ivkić
121646
121646
7. Ivica Jurković
120473
120473
8. Jure Katalinić
120474
120474
9. Davor Kostelac
120475
120475
10. Goran Majetić
120479
120479
11. Hrvoje Marković
121647
121647
12. Davor Matasić
120476
120476
13. Dražen Netahli
120477
120477
14. Želimir Ostojić
120478
120478
15. Ivan Žubrinić
121648
121648

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Vedran Brajković
121645
121645
2. Dražen Draženović
120471
120471
3. Željko Draženović
120472
120472
4. Pejo Ivkić
121646
121646
5. Ivica Jurković
120473
120473
6. Davor Kostelac
120475
120475
7. Goran Majetić
120479
120479
8. Davor Matasić
120476
120476
9. Dražen Netahli
120477
120477
10. Želimir Ostojić
120478
120478
11. Ivan Žubrinić
121648
121648

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zlatko Bićanić
121644
121644
2. Željko Bićanić
120470
120470
3. Vedran Brajković
121645
121645
4. Ankica Draženović
110767
110767
5. Željko Draženović
120472
120472
6. Dražen Draženović
120471
120471
7. Pejo Ivkić
121646
121646
8. Ivica Jurković
120473
120473
9. Jure Katalinić
120474
120474
10. Davor Kostelac
120475
120475
11. Karlo Lončar
122755
122755
12. Goran Majetić
120479
120479
13. Hrvoje Marković
121647
121647
14. Davor Matasić
120476
120476
15. Erik Netahli
122753
122753
16. Dražen Netahli
120477
120477
17. Ivan Njegovan
122754
122754
18. Patrik Orešković
122756
122756
19. Želimir Ostojić
120478
120478
20. Luka Ostojić
122666
122666
21. Dario Pajdaković
122822
122822
22. Predrag Premuž
122757
122757
23. Zdravko Rajković
122489
122489
24. Milan Rajković
122368
122368
25. Ivan Žubrinić
121648
121648

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zlatko Bićanić
121644
121644
2. Željko Bićanić
120470
120470
3. Željko Draženović
120472
120472
4. Dražen Draženović
120471
120471
5. Mateo Dujmović
122848
122848
6. Ivica Jurković
120473
120473
7. Jure Katalinić
120474
120474
8. Davor Kostelac
120475
120475
9. Karlo Lončar
122755
122755
10. Goran Majetić
120479
120479
11. Davor Matasić
120476
120476
12. Erik Netahli
122753
122753
13. Dražen Netahli
120477
120477
14. Patrik Orešković
122756
122756
15. Želimir Ostojić
120478
120478
16. Luka Ostojić
122666
122666
17. Dario Pajdaković
122822
122822
18. Milan Rajković
122368
122368
19. Božo Rogić
120498
120498
20. Goran Tomljanović
122714
122714

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zlatko Bićanić
121644
121644
2. Željko Bićanić
120470
120470
3. Damir Cvitković
123321
123321
4. Dražen Draženović
120471
120471
5. Željko Draženović
120472
120472
6. Mateo Dujmović
122848
122848
7. Ivica Jurković
120473
120473
8. Jure Katalinić
120474
120474
9. Davor Kostelac
120475
120475
10. Karlo Lončar
122755
122755
11. Goran Majetić
120479
120479
12. Marijan Marić
123320
123320
13. Davor Matasić
120476
120476
14. Erik Netahli
122753
122753
15. Dražen Netahli
120477
120477
16. Patrik Orešković
122756
122756
17. Luka Ostojić
122666
122666
18. Želimir Ostojić
120478
120478
19. Dario Pajdaković
122822
122822
20. Milan Rajković
122368
122368
21. Božo Rogić
120498
120498
22. Goran Tomljanović
122714
122714

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Bićanić
120470
120470
2. Damir Cvitković
123321
123321
3. Mateo Dujmović
122848
122848
4. Damir Grbac
123561
123561
5. Ivica Jurković
120473
120473
6. Jure Katalinić
120474
120474
7. Davor Kostelac
120475
120475
8. Goran Majetić
120479
120479
9. Marijan Marić
123320
123320
10. Tomislav Marković
123559
123559
11. Davor Matasić
120476
120476
12. Erik Netahli
122753
122753
13. Dražen Netahli
120477
120477
14. Želimir Ostojić
120478
120478
15. Božo Rogić
120498
120498
16. Fabijan Tomaić
123434
123434
17. Goran Tomljanović
122714
122714
18. Mladen Vidmar
123562
123562
19. Hrvoje Žubrinić
123560
123560

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zlatko Bićanić
121644
121644
2. Željko Bićanić
120470
120470
3. Ankica Draženović
110767
110767
4. Jure Katalinić
120474
120474
5. Karlo Lončar
122755
122755
6. Hrvoje Marković
121647
121647
7. Erik Netahli
122753
122753
8. Ivan Njegovan
122754
122754
9. Patrik Orešković
122756
122756
10. Luka Ostojić
122666
122666
11. Dario Pajdaković
122822
122822
12. Predrag Premuž
122757
122757
13. Milan Rajković
122368
122368
14. Zdravko Rajković
122489
122489

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Bićanić
120470
120470
2. Igor Burić
122655
122655
3. Damir Cvitković
123321
123321
4. Mario Degoricija
123058
123058
5. Mateo Dujmović
122848
122848
6. Damir Grbac
123561
123561
7. Jure Katalinić
120474
120474
8. Marijan Marić
123320
123320
9. Tomislav Marković
123559
123559
10. Davor Matasić
120476
120476
11. Erik Netahli
122753
122753
12. Dražen Netahli
120477
120477
13. Patrik Orešković
122756
122756
14. Fabijan Tomaić
123434
123434
15. Tomislav Tonković
122913
122913
16. Mladen Vidmar
123562
123562
17. Hrvoje Žubrinić
123560
123560
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više