Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Vrlika - 810142

OIB: 54700082204
Adresa: Mišina 15, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglackiklubvrlika@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Mišina 15, 21 000 Split
Kontakt: Anđelo Rebić 099 479 24 12
Ovlaštene osobe: Zvonko Vučemilović-Šimunović, Anđelo Rebić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Zvonko Vučemilović-Šimunović
Tajnik: Anđelo Rebić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Joško Burnać
121435
121435 08.07.2010 M 2023 12.09.2023
2. Petar Elez
121436
121436 10.07.2012 M 2023 12.09.2023
3. Denis Erceg
121437
121437 10.07.2012 M 2023 12.09.2023
4. Borna Erceg
122860
122860 17.12.2018 U23 2023 12.09.2023
5. Tomislav Mandarić
121438
121438 10.07.2012 M 2023 22.09.2022
6. Ante Mandarić
122644
122644 18.01.2018 M 2023 22.09.2022
7. Mario Marić
122217
122217 30.06.2022 M 2023 12.09.2023
8. Tomislav Matetić
122089
122089 08.07.2014 M 2023 12.09.2023
9. Branko Matetić
121439
121439 08.07.2013 60+ 2023 12.09.2023
10. Tomislav Raboteg
122978
122978 30.06.2023 M 2023 12.09.2023
11. Anđelo Rebić
122922
122922 09.07.2020 M 2023 12.09.2023
12. Zvonimir Vučemilović
122087
122087 25.09.2001 60+ 2023 12.09.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljubomir Budić
121433
121433
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Denis Erceg
121437
121437
7. Tomislav Mandarić
121438
121438
8. Branko Matetić
121439
121439
9. Tomislav Matetić
122089
122089
10. Toni Tešija
122179
11. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljubomir Budić
121433
121433
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Denis Erceg
121437
121437
7. Damir Jurić
122219
122219
8. Tomislav Mandarić
121438
121438
9. Ante Mandarić
122644
122644
10. Valentino Mandarić
122645
122645
11. Mario Marić
122217
122217
12. Branko Matetić
121439
121439
13. Tomislav Matetić
122089
122089
14. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljubomir Budić
121433
121433
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Denis Erceg
121437
121437
7. Damir Jurić
122219
122219
8. Tomislav Mandarić
121438
121438
9. Ante Mandarić
122644
122644
10. Valentino Mandarić
122645
122645
11. Mario Marić
122217
122217
12. Branko Matetić
121439
121439
13. Tomislav Matetić
122089
122089
14. Toni Tešija
122179
15. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljubomir Budić
121433
121433
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Denis Erceg
121437
121437
7. Ante Mandarić
122644
122644
8. Tomislav Mandarić
121438
121438
9. Valentino Mandarić
122645
122645
10. Branko Matetić
121439
121439
11. Tomislav Matetić
122089
122089
12. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Frane Budić
122858.jpg
122858
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Borna Erceg
122860
122860
7. Denis Erceg
121437
121437
8. Ante Mandarić
122644
122644
9. Tomislav Mandarić
121438
121438
10. Valentino Mandarić
122645
122645
11. Branko Matetić
121439
121439
12. Tomislav Matetić
122089
122089
13. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Burnać
121434
121434
2. Joško Burnać
121435
121435
3. Petar Elez
121436
121436
4. Borna Erceg
122860
122860
5. Denis Erceg
121437
121437
6. Ante Mandarić
122644
122644
7. Tomislav Mandarić
121438
121438
8. Valentino Mandarić
122645
122645
9. Branko Matetić
121439
121439
10. Tomislav Matetić
122089
122089
11. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Joško Burnać
121435
121435
2. Petar Elez
121436
121436
3. Denis Erceg
121437
121437
4. Borna Erceg
122860
122860
5. Tomislav Mandarić
121438
121438
6. Ante Mandarić
122644
122644
7. Tomislav Matetić
122089
122089
8. Branko Matetić
121439
121439
9. Anđelo Rebić
122922
122922
10. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Joško Burnać
121435
121435
2. Petar Elez
121436
121436
3. Denis Erceg
121437
121437
4. Borna Erceg
122860
122860
5. Tomislav Mandarić
121438
121438
6. Ante Mandarić
122644
122644
7. Tomislav Matetić
122089
122089
8. Branko Matetić
121439
121439
9. Anđelo Rebić
122922
122922
10. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Joško Burnać
121435
121435
2. Petar Elez
121436
121436
3. Denis Erceg
121437
121437
4. Borna Erceg
122860
122860
5. Tomislav Mandarić
121438
121438
6. Ante Mandarić
122644
122644
7. Mario Marić
122217
122217
8. Branko Matetić
121439
121439
9. Tomislav Matetić
122089
122089
10. Anđelo Rebić
122922
122922
11. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Joško Burnać
121435
121435
2. Petar Elez
121436
121436
3. Borna Erceg
122860
122860
4. Denis Erceg
121437
121437
5. Tomislav Mandarić
121438
121438
6. Ante Mandarić
122644
122644
7. Mario Marić
122217
122217
8. Tomislav Matetić
122089
122089
9. Branko Matetić
121439
121439
10. Tomislav Raboteg
122978
122978
11. Anđelo Rebić
122922
122922
12. Zvonimir Vučemilović
122087
122087
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više