Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Zaprešić - 810152

OIB: 70130063006
Adresa: Zelengaj 2, 10 290 Zaprešić
Kuglački savez Zagrebačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zapresic.kk@gmail.com; arcy63@live.com
Adresa za dostavu pošte: Zelengaj 2, 10 290 Zaprešić
Kontakt: Darko Oršić 091 586 16 12, Danijel Funda 091 154 17 57
Ovlaštene osobe: Danijel Funda, Darko Oršić
Mrežne stranice: www.kkzapresic.hr
Predsjednik: Danijel Funda
Tajnik: Darko Oršić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Marko Andrijanić
123011
123011 30.06.2023 U19 2024 30.06.2024
2. Niko Antunović
123514
123514 28.01.2023 U13 2024 30.06.2024
3. Toma Barać
123629
123629 09.10.2023 U13 2024
4. Marija Barić
110328
110328 31.12.2021 Ž 2024 30.06.2024
5. Lovro Benčević
121037
121037 01.07.1999 M 2024 30.06.2024
6. Luka Bolanča
121880 2
121880 14.07.2016 M 2024 30.06.2024
7. Karlo Boroš
121101
121101 30.06.2023 U23 2024 30.06.2024
8. Marin Brundić
123515
123515 29.01.2023 U19 2024 30.06.2024
9. Gabriel Crnički
123123
123123 10.03.2020 U15 2024 30.06.2024
10. Tomislav Cvitan
121039
121039 10.02.2005 M 2024
11. Mario Fridl
121041
121041 01.07.2014 M 2024 30.06.2024
12. Danijel Funda
121042
121042 01.07.1999 M 2024 30.06.2024
13. Danijela Funda
111018
111018 10.11.2022 Ž 2024 30.06.2024
14. Nikola Funda
120960
120960 02.07.2018 60+ 2024
15. Igor Goćur
123625
123625 07.10.2023 M 2024 30.06.2024
16. Mateo Habrun
123343
123343 08.02.2022 U19 2024 30.06.2024
17. Mladen Halec
121126
121126 30.06.2022 60+ 2024
18. Leo Herceg
121044
121044 18.10.2008 M 2024
19. Lorena Jagnjić
110906
110906 10.03.2020 U19 2024
20. Luka Jakovina
123001
123001 09.09.2019 U15 2024 30.06.2024
21. Jakov Jelić
123345
123345 08.02.2022 U15 2024
22. Petar Klarić
123362
123362 15.03.2022 U11 2024
23. Katarina Kranjčec
110983
110983 08.02.2022 U19 2024
24. Oleg Krkač
123341
123341 08.02.2022 U13 2024
25. Mladen Krvavica
121050
121050 30.06.2009 M 2024
26. Alen Kujundžić
122943
122943 14.07.2021 M 2024 30.06.2024
27. Jakov Kuna
123069
123069 02.01.2020 U15 2024 30.06.2024
28. Mateo Kušan
123342
123342 08.02.2022 U11 2024 30.06.2024
29. Ivan Kušan
122889
122889 22.01.2019 U19 2024 30.06.2024
30. Matej Lepej
140032
140032 28.06.2024 M 2024
31. Lucijan Lulić
123005
123005 11.09.2019 U15 2024 30.06.2024
32. Matija Mance
121052
121052 02.07.2012 M 2024 30.06.2024
33. Damir Mance
121131
121131 30.06.2022 60+ 2024
34. Branko Manev
121053
121053 02.07.2013 M 2024 30.06.2024
35. Mateo Mikić
123369
123369 29.03.2022 U19 2024
36. Dalibor Milenkovski
123430
123430 04.09.2022 M 2024 30.06.2024
37. Mihael Milić
123626
123626 07.10.2023 U15 2024 30.06.2024
38. Matej Mrle
120850
120850 28.06.2024 U19 2024 30.06.2024
39. Miroslav Noršić
120965
120965 14.07.2021 M 2024
40. Karlo Novaković
123344
123344 08.02.2022 U13 2024
41. Damir Omanović
123612
123612 25.09.2023 M 2024
42. Darko Oršić
121056
121056 01.01.2016 60+ 2024
43. Leon Pavičević-Konečni
123364
123364 15.03.2022 U11 2024
44. Tomislav Pavičić
121058
121058 01.10.2009 M 2024
45. Luka Pavlinec
122890
122890 22.01.2019 U15 2024 30.06.2024
46. Franko Prgin
123516
123516 29.01.2023 U19 2024
47. David Princip
123338
123338 08.02.2022 U13 2024
48. Uroš Ramić
140019
140019 30.06.2022 M 2024 30.06.2024
49. Luka Rubčić
123284
123284 25.09.2021 U19 2024
50. Matija Seginj
122785
122785 12.09.2018 60+ 2024 30.06.2024
51. Milan Stančić
121867
121867 21.12.2022 60+ 2024
52. Sven Suljkanović
123285
123285 25.09.2021 U15 2024 30.06.2024
53. Jaša Šelendić
121061
121061 31.12.2021 M 2024 30.06.2024
54. Ivan Ševo
123350
123350 21.02.2022 U15 2024
55. Sara Ševo
110984
110984 21.02.2022 U13 2024
56. Vedran Štajdohar
121560
121560 30.06.2022 M 2024 30.06.2024
57. Tomica Tkalčević
122527
122527 29.06.2017 M 2024
58. Gabrijel Vlahović
123679
123679 23.01.2024 U13 2024 30.06.2024
59. Domagoj Zebec
123068
123068 02.01.2020 U19 2024
60. Marin Zekić
122227
122227 09.03.2016 U19 2024 30.06.2024
61. Ian Zudenigo
123363
123363 15.03.2022 U19 2024
62. Jakov Žarko
123202
123202 26.09.2020 U23 2024
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Lucija Faltak
110931
110931 28.06.2024 U19 2024 30.06.2024
2. Lana Pavlinec
110814
110814 28.06.2024 U15 2024 30.06.2024
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Matija Mance
320044
320044 Trener svih kategorija A licenca 31.01.2025
2. Darko Oršić
320027
320027 Trener svih kategorija A licenca 31.01.2025
3. Matija Seginj
320028
320028 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivana Reiner Pavlinec
510020
510020

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Andrijanić
123011
123011
2. Lovro Benčević
121037
121037
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Karlo Boroš
121101
121101
5. Marin Brundić
123515
123515
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Nikola Funda
120960
120960
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Igor Goćur
123625
123625
11. Mateo Habrun
123343
123343
12. Mladen Halec
121126
121126
13. Leo Herceg
121044
121044
14. Mladen Krvavica
121050
121050
15. Alen Kujundžić
122943
122943
16. Ivan Kušan
122889
122889
17. Matej Lepej
140032
140032
18. Damir Mance
121131
121131
19. Matija Mance
121052
121052
20. Branko Manev
121053
121053
21. Mateo Mikić
123369
123369
22. Dalibor Milenkovski
123430
123430
23. Mihael Milić
123626
123626
24. Matej Mrle
120850
120850
25. Miroslav Noršić
120965
120965
26. Damir Omanović
123612
123612
27. Darko Oršić
121056
121056
28. Tomislav Pavičić
121058
121058
29. Franko Prgin
123516
123516
30. Uroš Ramić
140019
140019
31. Luka Rubčić
123284
123284
32. Matija Seginj
122785
122785
33. Milan Stančić
121867
121867
34. Sven Suljkanović
123285
123285
35. Jaša Šelendić
121061
121061
36. Vedran Štajdohar
121560
121560
37. Tomica Tkalčević
122527
122527
38. Domagoj Zebec
123068
123068
39. Marin Zekić
122227
122227
40. Ian Zudenigo
123363
123363
41. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Damir Cerle
122530
122530
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Nikola Funda
120960
120960
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Leo Herceg
121044
121044
11. Dominik Horvat
122528
122528
12. Viktor Kralj
121049
121049
13. Mladen Krvavica
121050
121050
14. Ivan Kušan
122889
122889
15. Matija Mance
121052
121052
16. Branko Manev
121053
121053
17. Alen Mehić
122526
122526
18. Darko Oršić
121056
121056
19. Marin Oršić
121057
121057
20. Tomislav Pavičić
121058
121058
21. Luka Pavlinec
122890
122890
22. Matija Seginj
122785
122785
23. Uroš Stoklas
140012
140012
24. Dorian Tkalčević
122525
122525
25. Tomica Tkalčević
122527
122527
26. Lucas Tkalčević
122606
122606
27. Bojan Vlakevski
123000
123000
28. Filip Vuković
121064
121064
29. Jure Zadravec
121065
121065
30. Marin Zekić
122227
122227
31. Ante Zekić
121066
121066
32. Karlo Zekić
121067
121067
33. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Damir Cerle
122530
122530
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Nikola Funda
120960
120960
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Borna Gašpert
121043
121043
11. Leo Herceg
121044
121044
12. Dominik Horvat
122528
122528
13. Mladen Krvavica
121050
121050
14. Matija Mance
121052
121052
15. Branko Manev
121053
121053
16. Alen Mehić
122526
122526
17. Marin Oršić
121057
121057
18. Darko Oršić
121056
121056
19. Tomislav Pavičić
121058
121058
20. Matija Seginj
122785
122785
21. Tomica Tkalčević
122527
122527
22. Dorian Tkalčević
122525
122525
23. Lucas Tkalčević
122606
122606
24. Bojan Vlakevski
123000
123000
25. Filip Vuković
121064
121064
26. Jure Zadravec
121065
121065
27. Ante Zekić
121066
121066
28. Karlo Zekić
121067
121067
29. Tomo Zekić
121068
121068
30. Marin Zekić
122227
122227

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Filip Boc
121467
121467
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Damir Cerle
122530
122530
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Danijel Funda
121042
121042
9. Nikola Funda
120960
120960
10. Nemanja Galić
140008
140008
11. Borna Gašpert
121043
121043
12. Leo Herceg
121044
121044
13. Dominik Horvat
122528
122528
14. Mladen Krvavica
121050
121050
15. Matija Mance
121052
121052
16. Branko Manev
121053
121053
17. Alen Mehić
122526
122526
18. Marin Oršić
121057
121057
19. Darko Oršić
121056
121056
20. Tomislav Pavičić
121058
121058
21. Matija Seginj
122785
122785
22. Lucas Tkalčević
122606
122606
23. Dorian Tkalčević
122525
122525
24. Tomica Tkalčević
122527
122527
25. Filip Vuković
121064
121064
26. Jure Zadravec
121065
121065
27. Tomo Zekić
121068
121068
28. Marin Zekić
122227
122227
29. Karlo Zekić
121067
121067
30. Ante Zekić
121066
121066
31. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Filip Boc
121467
121467
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Damir Cerle
122530
122530
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Denis Čekada
140023
140023
8. Davor Đurasek
123339
123339
9. Mario Fridl
121041
121041
10. Nikola Funda
120960
120960
11. Danijel Funda
121042
121042
12. Nemanja Galić
140008
140008
13. Borna Gašpert
121043
121043
14. Mateo Habrun
123343
123343
15. Leo Herceg
121044
121044
16. Dominik Horvat
122528
122528
17. Mladen Krvavica
121050
121050
18. Alen Kujundžić
122943
122943
19. Matija Mance
121052
121052
20. Branko Manev
121053
121053
21. Miroslav Noršić
120965
120965
22. Darko Oršić
121056
121056
23. Marin Oršić
121057
121057
24. Tomislav Pavičić
121058
121058
25. Luka Rubčić
123284
123284
26. Matija Seginj
122785
122785
27. Uroš Stoklas
140012
140012
28. Jaša Šelendić
121061
121061
29. Tomica Tkalčević
122527
122527
30. Filip Vuković
121064
121064
31. Jure Zadravec
121065
121065
32. Domagoj Zebec
123068
123068
33. Marin Zekić
122227
122227
34. Ante Zekić
121066
121066
35. Karlo Zekić
121067
121067
36. Tomo Zekić
121068
121068
37. Ian Zudenigo
123363
123363
38. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Andrijanić
123011
123011
2. Lovro Benčević
121037
121037
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Ninoslav Brezić
121125
121125
5. Marin Brundić
123515
123515
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Davor Đurasek
123339
123339
8. Mario Fridl
121041
121041
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Nikola Funda
120960
120960
11. Mateo Habrun
123343
123343
12. Mladen Halec
121126
121126
13. Leo Herceg
121044
121044
14. Uroš Jagličić
140026
140026
15. Mladen Krvavica
121050
121050
16. Alen Kujundžić
122943
122943
17. Damir Mance
121131
121131
18. Matija Mance
121052
121052
19. Branko Manev
121053
121053
20. Dalibor Milenkovski
123430
123430
21. Darko Oršić
121056
121056
22. Tomislav Pavičić
121058
121058
23. Franko Prgin
123516
123516
24. Uroš Ramić
140019
140019
25. Luka Rubčić
123284
123284
26. Matija Seginj
122785
122785
27. Milan Stančić
121867
121867
28. Jaša Šelendić
121061
121061
29. Tomica Tkalčević
122527
122527
30. Domagoj Zebec
123068
123068
31. Tomo Zekić
121068
121068
32. Karlo Zekić
121067
121067
33. Marin Zekić
122227
122227
34. Ian Zudenigo
123363
123363
35. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Andrijanić
123011
123011
2. Lovro Benčević
121037
121037
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Karlo Boroš
121101
121101
5. Marin Brundić
123515
123515
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Nikola Funda
120960
120960
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Igor Goćur
123625
123625
11. Mateo Habrun
123343
123343
12. Mladen Halec
121126
121126
13. Leo Herceg
121044
121044
14. Uroš Jagličić
140026
140026
15. Mladen Krvavica
121050
121050
16. Alen Kujundžić
122943
122943
17. Ivan Kušan
122889
122889
18. Damir Mance
121131
121131
19. Matija Mance
121052
121052
20. Branko Manev
121053
121053
21. Mateo Mikić
123369
123369
22. Dalibor Milenkovski
123430
123430
23. Mihael Milić
123626
123626
24. Matej Mrle
120850
120850
25. Damir Omanović
123612
123612
26. Darko Oršić
121056
121056
27. Tomislav Pavičić
121058
121058
28. Franko Prgin
123516
123516
29. Uroš Ramić
140019
140019
30. Luka Rubčić
123284
123284
31. Matija Seginj
122785
122785
32. Milan Stančić
121867
121867
33. Jaša Šelendić
121061
121061
34. Tomica Tkalčević
122527
122527
35. Domagoj Zebec
123068
123068
36. Marin Zekić
122227
122227
37. Tomo Zekić
121068
121068
38. Ian Zudenigo
123363
123363
39. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Tomislav Cvitan
121039
121039
5. Mario Fridl
121041
121041
6. Danijel Funda
121042
121042
7. Borna Gašpert
121043
121043
8. Leo Herceg
121044
121044
9. Viktor Kralj
121049
121049
10. Mladen Krvavica
121050
121050
11. Matija Mance
121052
121052
12. Branko Manev
121053
121053
13. Karlo Milinković
121055
121055
14. Darko Oršić
121056
121056
15. Marin Oršić
121057
121057
16. Tomislav Pavičić
121058
121058
17. Nikola Uzelac
121063
121063
18. Filip Vuković
121064
121064
19. Jure Zadravec
121065
121065
20. Ante Zekić
121066
121066
21. Karlo Zekić
121067
121067
22. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Tomislav Cvitan
121039
121039
6. Martin Farago
121040
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Danijel Funda
121042
121042
9. Borna Gašpert
121043
121043
10. Leo Herceg
121044
121044
11. Karlo Imrović
121045
12. Luka Janton
121046
13. Antonio Klarić
121047
14. Josip Komarac
121048
15. Viktor Kralj
121049
121049
16. Mladen Krvavica
121050
121050
17. Karlo Kumiša
121051
18. Matija Mance
121052
121052
19. Branko Manev
121053
121053
20. Filip Marčeta
121054
21. Karlo Milinković
121055
121055
22. Darko Oršić
121056
121056
23. Marin Oršić
121057
121057
24. Tomislav Pavičić
121058
121058
25. Mate Perinčić
121059
26. Borna Rumora
121060
27. Jaša Šelendić
121061
121061
28. Tin Šetinc
121062
29. Nikola Uzelac
121063
121063
30. Filip Vuković
121064
121064
31. Jure Zadravec
121065
121065
32. Ante Zekić
121066
121066
33. Karlo Zekić
121067
121067
34. Tomo Zekić
121068
121068
35. Marin Zekić
122227
122227

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Damir Cerle
122530
122530
5. Tomislav Cvitan
121039
121039
6. Martin Farago
121040
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Danijel Funda
121042
121042
9. Leo Herceg
121044
121044
10. Dominik Horvat
122528
122528
11. Karlo Imrović
121045
12. Luka Janton
121046
13. Antonio Klarić
121047
14. Josip Komarac
121048
15. Viktor Kralj
121049
121049
16. Mladen Krvavica
121050
121050
17. Karlo Kumiša
121051
18. Matija Mance
121052
121052
19. Branko Manev
121053
121053
20. Alen Mehić
122526
122526
21. Darko Oršić
121056
121056
22. Marin Oršić
121057
121057
23. Tomislav Pavičić
121058
121058
24. Mate Perinčić
121059
25. Borna Rumora
121060
26. Jaša Šelendić
121061
121061
27. Tin Šetinc
121062
28. Dorian Tkalčević
122525
122525
29. Tomica Tkalčević
122527
122527
30. Nikola Uzelac
121063
121063
31. Filip Vuković
121064
121064
32. Jure Zadravec
121065
121065
33. Ante Zekić
121066
121066
34. Karlo Zekić
121067
121067

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Damir Cerle
122530
122530
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Martin Farago
121040
8. Mario Fridl
121041
121041
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Leo Herceg
121044
121044
11. Dominik Horvat
122528
122528
12. Karlo Imrović
121045
13. Luka Janton
121046
14. Antonio Klarić
121047
15. Josip Komarac
121048
16. Viktor Kralj
121049
121049
17. Mladen Krvavica
121050
121050
18. Karlo Kumiša
121051
19. Matija Mance
121052
121052
20. Branko Manev
121053
121053
21. Filip Marčeta
121054
22. Alen Mehić
122526
122526
23. Darko Oršić
121056
121056
24. Marin Oršić
121057
121057
25. Tomislav Pavičić
121058
121058
26. Mate Perinčić
121059
27. Borna Rumora
121060
28. Jaša Šelendić
121061
121061
29. Tin Šetinc
121062
30. Dorian Tkalčević
122525
122525
31. Tomica Tkalčević
122527
122527
32. Lucas Tkalčević
122606
122606
33. Nikola Uzelac
121063
121063
34. Filip Vuković
121064
121064
35. Jure Zadravec
121065
121065
36. Ante Zekić
121066
121066
37. Karlo Zekić
121067
121067
38. Tomo Zekić
121068
121068
39. Marin Zekić
122227
122227

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Damir Cerle
122530
122530
5. Tomislav Cvitan
121039
121039
6. Mario Fridl
121041
121041
7. Danijel Funda
121042
121042
8. Nikola Funda
120960
120960
9. Leo Herceg
121044
121044
10. Dominik Horvat
122528
122528
11. Viktor Kralj
121049
121049
12. Mladen Krvavica
121050
121050
13. Matija Mance
121052
121052
14. Branko Manev
121053
121053
15. Alen Mehić
122526
122526
16. Darko Oršić
121056
121056
17. Marin Oršić
121057
121057
18. Tomislav Pavičić
121058
121058
19. Matija Seginj
122785
122785
20. Uroš Stoklas
140012
140012
21. Dorian Tkalčević
122525
122525
22. Tomica Tkalčević
122527
122527
23. Bojan Vlakevski
123000
123000
24. Filip Vuković
121064
121064
25. Jure Zadravec
121065
121065
26. Ante Zekić
121066
121066
27. Karlo Zekić
121067
121067
28. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Damir Cerle
122530
122530
3. Danijel Funda
121042
121042
4. Nikola Funda
120960
120960
5. Borna Gašpert
121043
121043
6. Leo Herceg
121044
121044
7. Dominik Horvat
122528
122528
8. Mladen Krvavica
121050
121050
9. Alen Mehić
122526
122526
10. Marin Oršić
121057
121057
11. Darko Oršić
121056
121056
12. Tomislav Pavičić
121058
121058
13. Matija Seginj
122785
122785
14. Dorian Tkalčević
122525
122525
15. Lucas Tkalčević
122606
122606
16. Tomica Tkalčević
122527
122527
17. Filip Vuković
121064
121064
18. Jure Zadravec
121065
121065
19. Ante Zekić
121066
121066
20. Karlo Zekić
121067
121067
21. Tomo Zekić
121068
121068
22. Marin Zekić
122227
122227

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Nikola Funda
120960
120960
3. Mladen Krvavica
121050
121050
4. Darko Oršić
121056
121056
5. Tomislav Pavičić
121058
121058
6. Matija Seginj
122785
122785
7. Tomica Tkalčević
122527
122527
8. Tomo Zekić
121068
121068
9. Marin Zekić
122227
122227
10. Karlo Zekić
121067
121067
11. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Andrijanić
123011
123011
2. Lovro Benčević
121037
121037
3. Karlo Boroš
121101
121101
4. Lucija Faltak
110931
110931
5. Mario Fridl
121041
121041
6. Danijel Funda
121042
121042
7. Mateo Habrun
123343
123343
8. Matej Mrle
120850
120850
9. Miroslav Noršić
120965
120965
10. Lana Pavlinec
110814
110814
11. Marin Zekić
122227
122227

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Damir Cerle
122530
122530
3. Tomislav Cvitan
121039
121039
4. Martin Farago
121040
5. Danijel Funda
121042
121042
6. Leo Herceg
121044
121044
7. Dominik Horvat
122528
122528
8. Karlo Imrović
121045
9. Luka Janton
121046
10. Antonio Klarić
121047
11. Josip Komarac
121048
12. Viktor Kralj
121049
121049
13. Mladen Krvavica
121050
121050
14. Karlo Kumiša
121051
15. Alen Mehić
122526
122526
16. Darko Oršić
121056
121056
17. Marin Oršić
121057
121057
18. Tomislav Pavičić
121058
121058
19. Mate Perinčić
121059
20. Borna Rumora
121060
21. Jaša Šelendić
121061
121061
22. Tin Šetinc
121062
23. Dorian Tkalčević
122525
122525
24. Tomica Tkalčević
122527
122527
25. Filip Vuković
121064
121064
26. Jure Zadravec
121065
121065
27. Ante Zekić
121066
121066
28. Karlo Zekić
121067
121067
29. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Andrijanić
123011
123011
2. Karlo Boroš
121101
121101
3. Marin Brundić
123515
123515
4. Lucija Faltak
110931
110931
5. Mario Fridl
121041
121041
6. Danijel Funda
121042
121042
7. Mateo Habrun
123343
123343
8. Ivan Kušan
122889
122889
9. Matej Mrle
120850
120850
10. Miroslav Noršić
120965
120965
11. Franko Prgin
123516
123516
12. Marin Zekić
122227
122227
13. Tomo Zekić
121068
121068
14. Ian Zudenigo
123363
123363

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Damir Cerle
122530
122530
3. Tomislav Cvitan
121039
121039
4. Danijel Funda
121042
121042
5. Nikola Funda
120960
120960
6. Leo Herceg
121044
121044
7. Dominik Horvat
122528
122528
8. Viktor Kralj
121049
121049
9. Mladen Krvavica
121050
121050
10. Matija Mance
121052
121052
11. Alen Mehić
122526
122526
12. Darko Oršić
121056
121056
13. Marin Oršić
121057
121057
14. Tomislav Pavičić
121058
121058
15. Matija Seginj
122785
122785
16. Dorian Tkalčević
122525
122525
17. Tomica Tkalčević
122527
122527
18. Filip Vuković
121064
121064
19. Jure Zadravec
121065
121065
20. Ante Zekić
121066
121066
21. Karlo Zekić
121067
121067
22. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Andrijanić
123011
123011
2. Marija Barić
110328
110328
3. Lovro Benčević
121037
121037
4. Ninoslav Brezić
121125
121125
5. Marin Brundić
123515
123515
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Lucija Faltak
110931
110931
8. Mario Fridl
121041
121041
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Nikola Funda
120960
120960
11. Danijela Funda
111018
111018
12. Mateo Habrun
123343
123343
13. Mladen Halec
121126
121126
14. Leo Herceg
121044
121044
15. Mladen Krvavica
121050
121050
16. Nina Kušan
110813
110813
17. Damir Mance
121131
121131
18. Dalibor Milenkovski
123430
123430
19. Miroslav Noršić
120965
120965
20. Darko Oršić
121056
121056
21. Tomislav Pavičić
121058
121058
22. Franko Prgin
123516
123516
23. Luka Rubčić
123284
123284
24. Matija Seginj
122785
122785
25. Milan Stančić
121867
121867
26. Jaša Šelendić
121061
121061
27. Vedran Štajdohar
121560
121560
28. Tomica Tkalčević
122527
122527
29. Domagoj Zebec
123068
123068
30. Tomo Zekić
121068
121068
31. Karlo Zekić
121067
121067
32. Marin Zekić
122227
122227
33. Ian Zudenigo
123363
123363
34. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Tomislav Cvitan
121039
121039
3. Danijel Funda
121042
121042
4. Borna Gašpert
121043
121043
5. Leo Herceg
121044
121044
6. Viktor Kralj
121049
121049
7. Mladen Krvavica
121050
121050
8. Karlo Milinković
121055
121055
9. Darko Oršić
121056
121056
10. Marin Oršić
121057
121057
11. Tomislav Pavičić
121058
121058
12. Filip Vuković
121064
121064
13. Jure Zadravec
121065
121065
14. Ante Zekić
121066
121066
15. Karlo Zekić
121067
121067
16. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Barić
110328
110328
2. Marin Brundić
123515
123515
3. Danijela Funda
111018
111018
4. Nikola Funda
120960
120960
5. Igor Goćur
123625
123625
6. Mladen Halec
121126
121126
7. Ivan Kušan
122889
122889
8. Damir Mance
121131
121131
9. Dalibor Milenkovski
123430
123430
10. Mihael Milić
123626
123626
11. Damir Omanović
123612
123612
12. Matija Seginj
122785
122785
13. Milan Stančić
121867
121867
14. Jaša Šelendić
121061
121061
15. Vedran Štajdohar
121560
121560
16. Tomica Tkalčević
122527
122527

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Barić
110328
110328
2. Lovro Benčević
121037
121037
3. Nikola Funda
120960
120960
4. Danijela Funda
111018
111018
5. Igor Goćur
123625
123625
6. Mladen Halec
121126
121126
7. Damir Mance
121131
121131
8. Dalibor Milenkovski
123430
123430
9. Damir Omanović
123612
123612
10. Matija Seginj
122785
122785
11. Milan Stančić
121867
121867
12. Jaša Šelendić
121061
121061
13. Vedran Štajdohar
121560
121560
14. Tomica Tkalčević
122527
122527
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više