Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Crikvenica - 810013

OIB: 75092003763
Adresa: Goranska 14, 51 260 Crikvenica
Kuglački savez Primorsko-goranske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kristijanjelovac@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Goranska 14, 51 260 Crikvenica
Kontakt: Kristijan Jelovac 095 815 57 71, Igor Kalafić 091 244 40 07
Ovlaštene osobe: Igor Kalafatić, Kristijan Jelovac
Mrežne stranice:
Predsjednik: Igor Kalafatić
Tajnik: Kristijan Jelovac
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Ante Antić
121192
121192 16.01.1980 60+ 2024 04.04.2024
2. Ervin Car
121193
121193 08.07.2010 60+ 2024 13.01.2021
3. Andrej Domijan
123224
123224 17.10.2020 U23 2024 04.04.2024
4. Slavko Frelih
121725
121725 30.06.2022 60+ 2024 04.04.2024
5. Sanjin Jelovac
121197
121197 18.09.2012 M 2024 04.04.2024
6. Kristijan Jelovac
121196
121196 28.10.1999 M 2024 04.04.2024
7. Bore Juričević
120487
120487 02.07.2018 60+ 2024 04.04.2024
8. Igor Kalafatić
121198
121198 12.08.2000 M 2024 04.04.2024
9. Predrag Katnić
121199
121199 30.06.2015 M 2024 04.04.2024
10. Damir Kovačev
123223
123223 17.10.2020 U23 2024 04.04.2024
11. Nikica Kučan
120491
120491 09.07.2020 60+ 2024 04.04.2024
12. Josip Manestar
121200
121200 25.06.1977 60+ 2024 13.01.2021
13. Miroslav Mihetec
122435
122435 19.01.2017 M 2024 04.04.2024
14. Elio Peršić
122318
122318 05.08.2021 M 2024 22.09.2021
15. Damir Poslek
122610
122610 10.11.2017 M 2024 04.04.2024
16. Radislav Ružić
121201
121201 08.10.1983 60+ 2024 04.04.2024
17. Dragan Stipeč
121202
121202 18.07.1990 60+ 2024 04.04.2024
18. Ivan Šušnja
122884
122884 11.01.2019 U23 2024 04.04.2024
19. Igor Todorović
120905
120905 29.12.2017 M 2024 04.04.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Antić
121192
121192
2. Ervin Car
121193
121193
3. Dejan Dragojević
121194
121194
4. Mirko Filipović
121195
121195
5. Kristijan Jelovac
121196
121196
6. Sanjin Jelovac
121197
121197
7. Igor Kalafatić
121198
121198
8. Predrag Katnić
121199
121199
9. Josip Manestar
121200
121200
10. Radislav Ružić
121201
121201
11. Dragan Stipeč
121202
121202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Antić
121192
121192
2. Ervin Car
121193
121193
3. Dejan Dragojević
121194
121194
4. Zoran Dragojević
122392
5. Mirko Filipović
121195
121195
6. Kristijan Jelovac
121196
121196
7. Sanjin Jelovac
121197
121197
8. Josip Jerman
120902
120902
9. Igor Kalafatić
121198
121198
10. Predrag Katnić
121199
121199
11. Josip Manestar
121200
121200
12. Miroslav Mihetec
122435
122435
13. Vitto Paljar
122436
122436
14. Radislav Ružić
121201
121201
15. Dragan Stipeč
121202
121202
16. Luka Šaban
122437
122437
17. Igor Todorović
120905
120905

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Antić
121192
121192
2. Ervin Car
121193
121193
3. Dejan Dragojević
121194
121194
4. Mirko Filipović
121195
121195
5. Kristijan Jelovac
121196
121196
6. Sanjin Jelovac
121197
121197
7. Josip Jerman
120902
120902
8. Bore Juričević
120487
120487
9. Igor Kalafatić
121198
121198
10. Predrag Katnić
121199
121199
11. Josip Manestar
121200
121200
12. Miroslav Mihetec
122435
122435
13. Vitto Paljar
122436
122436
14. Damir Poslek
122610
122610
15. Radislav Ružić
121201
121201
16. Dragan Stipeč
121202
121202
17. Luka Šaban
122437
122437
18. Igor Todorović
120905
120905

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Antić
121192
121192
2. Stjepan Butorac
120482
120482
3. Ervin Car
121193
121193
4. Mirko Filipović
121195
121195
5. Sanjin Jelovac
121197
121197
6. Kristijan Jelovac
121196
121196
7. Bore Juričević
120487
120487
8. Igor Kalafatić
121198
121198
9. Predrag Katnić
121199
121199
10. Josip Manestar
121200
121200
11. Miroslav Mihetec
122435
122435
12. Vitto Paljar
122436
122436
13. Damir Poslek
122610
122610
14. Radislav Ružić
121201
121201
15. Dragan Stipeč
121202
121202
16. Luka Šaban
122437
122437
17. Ivan Šušnja
122884
122884
18. Igor Todorović
120905
120905

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Antić
121192
121192
2. Stjepan Butorac
120482
120482
3. Ervin Car
121193
121193
4. Andrej Domijan
123224
123224
5. Mirko Filipović
121195
121195
6. Kristijan Jelovac
121196
121196
7. Sanjin Jelovac
121197
121197
8. Bore Juričević
120487
120487
9. Igor Kalafatić
121198
121198
10. Predrag Katnić
121199
121199
11. Damir Kovačev
123223
123223
12. Nikica Kučan
120491
120491
13. Josip Manestar
121200
121200
14. Miroslav Mihetec
122435
122435
15. Vitto Paljar
122436
122436
16. Damir Poslek
122610
122610
17. Radislav Ružić
121201
121201
18. Dragan Stipeč
121202
121202
19. Luka Šaban
122437
122437
20. Ivan Šušnja
122884
122884
21. Igor Todorović
120905
120905

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Antić
121192
121192
2. Stjepan Butorac
120482
120482
3. Ervin Car
121193
121193
4. Andrej Domijan
123224
123224
5. Mirko Filipović
121195
121195
6. Kristijan Jelovac
121196
121196
7. Sanjin Jelovac
121197
121197
8. Bore Juričević
120487
120487
9. Igor Kalafatić
121198
121198
10. Predrag Katnić
121199
121199
11. Damir Kovačev
123223
123223
12. Nikica Kučan
120491
120491
13. Josip Manestar
121200
121200
14. Miroslav Mihetec
122435
122435
15. Vitto Paljar
122436
122436
16. Elio Peršić
122318
122318
17. Damir Poslek
122610
122610
18. Radislav Ružić
121201
121201
19. Dragan Stipeč
121202
121202
20. Luka Šaban
122437
122437
21. Ivan Šušnja
122884
122884
22. Igor Todorović
120905
120905

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Antić
121192
121192
2. Ervin Car
121193
121193
3. Andrej Domijan
123224
123224
4. Mirko Filipović
121195
121195
5. Slavko Frelih
121725
121725
6. Sanjin Jelovac
121197
121197
7. Kristijan Jelovac
121196
121196
8. Bore Juričević
120487
120487
9. Igor Kalafatić
121198
121198
10. Predrag Katnić
121199
121199
11. Damir Kovačev
123223
123223
12. Nikica Kučan
120491
120491
13. Josip Manestar
121200
121200
14. Miroslav Mihetec
122435
122435
15. Vitto Paljar
122436
122436
16. Elio Peršić
122318
122318
17. Damir Poslek
122610
122610
18. Radislav Ružić
121201
121201
19. Dragan Stipeč
121202
121202
20. Luka Šaban
122437
122437
21. Ivan Šušnja
122884
122884
22. Igor Todorović
120905
120905

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Antić
121192
121192
2. Ervin Car
121193
121193
3. Andrej Domijan
123224
123224
4. Slavko Frelih
121725
121725
5. Sanjin Jelovac
121197
121197
6. Kristijan Jelovac
121196
121196
7. Bore Juričević
120487
120487
8. Igor Kalafatić
121198
121198
9. Predrag Katnić
121199
121199
10. Damir Kovačev
123223
123223
11. Nikica Kučan
120491
120491
12. Josip Manestar
121200
121200
13. Miroslav Mihetec
122435
122435
14. Vitto Paljar
122436
122436
15. Elio Peršić
122318
122318
16. Damir Poslek
122610
122610
17. Radislav Ružić
121201
121201
18. Dragan Stipeč
121202
121202
19. Luka Šaban
122437
122437
20. Ivan Šušnja
122884
122884
21. Igor Todorović
120905
120905

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više