Hep sponzor
Klubovi

Ženski kuglački klub Istra Poreč - 810166

OIB: 46320209414
Adresa: Nikole Tesle 16, 52 440 Poreč
Kuglački savez županije istarske

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zkkistraporec1@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Nikole Tesle 16, 52 440 Poreč
Kontakt: Ružica Močibob 091 443 10 70, Marijana Liović 091 529 40 91
Ovlaštene osobe: Marino Poropat, Ružica Močibob
Mrežne stranice:
Predsjednik:
Tajnik: Ružica Močibob
Trener: Ružica Močibob

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Marko Ašpan
122939
122939 03.04.2019 U14 2024 02.04.2019
2. Iva Bajrektarević
110660
110660 06.03.2017 U23 2024 05.04.2018
3. Barbara Buretić
110655
110655 06.03.2017 U23 2024 09.02.2022
4. Dea Gašparini
110653
110653 30.06.2015 U14 2024 23.02.2024
5. Nina Gašparini
110654
110654 30.06.2015 U18 2024 23.02.2024
6. Hafiza Hasaković
110730
110730 09.01.2018 U23 2024 29.02.2020
7. Sindy Jelenić
110086
110086 19.03.2014 U23 2024 01.03.2021
8. Lukas Kanjuh
122938
122938 03.04.2019 U14 2024 02.04.2019
9. Martina Legović Matošević
110586
110586 28.06.2019 Ž 2024 23.02.2024
10. Marijana Liović
110089
110089 15.04.2000 Ž 2024 23.02.2024
11. Natali Mesarić
110658
110658 06.03.2017 U18 2024 09.02.2022
12. Ružica Močibob
110090
110090 01.02.1992 60+ 2024 23.02.2024
13. Vjera Mušković
110091
110091 01.01.1992 Ž 2024 02.09.2019
14. Maja Nanić
110211
110211 30.06.2017 Ž 2024 23.02.2024
15. Tina Nekić
110656
110656 06.03.2017 U23 2024 30.01.2019
16. Nicol Nekić
110657
110657 06.03.2017 U23 2024 05.04.2018
17. Katja Oplanić
110092
110092 24.04.2008 Ž 2024 23.02.2024
18. Valentina Pavlaković
110096
110096 30.06.2015 Ž 2024 23.02.2024
19. Nikolina Pavlaković
110095
110095 30.06.2014 Ž 2024 23.02.2024
20. Nataša Ravnić
110100
110100 01.09.2000 Ž 2024 23.02.2024
21. Bojana Simić
110098
110098 19.03.2014 U23 2024 06.02.2018
22. Valentina Soldo
110099
110099 09.01.2015 U23 2024 01.09.2020
23. Nina Spahić
110659
110659 06.03.2017 U18 2024 04.02.2022
24. Tea Štetić
110844
110844 29.03.2019 U23 2024 23.02.2024
25. Dora Štetić
110843
110843 29.03.2019 U18 2024 23.02.2024
26. Nika Štetić
110842
110842 29.03.2019 U18 2024 23.02.2024
27. Maja Tomičić
110848
110848 31.03.2019 U18 2024 02.04.2019
28. Katarina Zajec
110236
110236 14.07.2021 Ž 2024 23.02.2024
29. Mario Žiković
122940
122940 03.04.2019 U14 2024 02.04.2019
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Marijana Liović
310023
310023 Trenerica 1. ekipe, pomoćna trenerica A licenca 31.01.2025
2. Ružica Močibob
310008
310008 Trenerica svih kategorija A licenca 31.01.2025
3. Nataša Ravnić
310024
310024 Trenerica mlađih dobnih kategorija, pomoćna trenerica A licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Muše
520121
520121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Daria Barać
110085
110085
2. Tatjana Bebić
110093
110093
3. Sindy Jelenić
110086
110086
4. Snježana Kramar
110087
110087
5. Marija Liović
110088
110088
6. Marijana Liović
110089
110089
7. Ružica Močibob
110090
110090
8. Vjera Mušković
110091
110091
9. Katja Oplanić
110092
110092
10. Nikolina Pavlaković
110095
110095
11. Valentina Pavlaković
110096
110096
12. Biserka Perman
110097
110097
13. Nataša Ravnić
110100
110100
14. Bojana Simić
110098
110098
15. Valentina Soldo
110099
110099
16. Iva Vukošić
110420
110420

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Bajrektarević
110660
110660
2. Daria Barać
110085
110085
3. Barbara Buretić
110655
110655
4. Dea Gašparini
110653
110653
5. Nina Gašparini
110654
110654
6. Sindy Jelenić
110086
110086
7. Snježana Kramar
110087
110087
8. Marija Liović
110088
110088
9. Marijana Liović
110089
110089
10. Natali Mesarić
110658
110658
11. Ružica Močibob
110090
110090
12. Vjera Mušković
110091
110091
13. Tina Nekić
110656
110656
14. Nicol Nekić
110657
110657
15. Katja Oplanić
110092
110092
16. Nikolina Pavlaković
110095
110095
17. Valentina Pavlaković
110096
110096
18. Biserka Perman
110097
110097
19. Nataša Ravnić
110100
110100
20. Bojana Simić
110098
110098
21. Valentina Soldo
110099
110099
22. Nina Spahić
110659
110659
23. Iva Vukošić
110420
110420

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Bajrektarević
110660
110660
2. Barbara Buretić
110655
110655
3. Dea Gašparini
110653
110653
4. Nina Gašparini
110654
110654
5. Hafiza Hasaković
110730
110730
6. Sindy Jelenić
110086
110086
7. Snježana Kramar
110087
110087
8. Marija Liović
110088
110088
9. Marijana Liović
110089
110089
10. Natali Mesarić
110658
110658
11. Ružica Močibob
110090
110090
12. Vjera Mušković
110091
110091
13. Maja Nanić
110211
110211
14. Tina Nekić
110656
110656
15. Nicol Nekić
110657
110657
16. Katja Oplanić
110092
110092
17. Nikolina Pavlaković
110095
110095
18. Valentina Pavlaković
110096
110096
19. Saša Pavlović
110228
110228
20. Kristina Peršun
110176
110176
21. Kristina Peršun
110176
110176
22. Nataša Ravnić
110100
110100
23. Bojana Simić
110098
110098
24. Valentina Soldo
110099
110099
25. Nina Spahić
110659
110659

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Bajrektarević
110660
110660
2. Barbara Buretić
110655
110655
3. Dea Gašparini
110653
110653
4. Nina Gašparini
110654
110654
5. Hafiza Hasaković
110730
110730
6. Sindy Jelenić
110086
110086
7. Snježana Kramar
110087
110087
8. Marija Liović
110088
110088
9. Marijana Liović
110089
110089
10. Natali Mesarić
110658
110658
11. Ružica Močibob
110090
110090
12. Vjera Mušković
110091
110091
13. Maja Nanić
110211
110211
14. Tina Nekić
110656
110656
15. Nicol Nekić
110657
110657
16. Katja Oplanić
110092
110092
17. Nikolina Pavlaković
110095
110095
18. Valentina Pavlaković
110096
110096
19. Saša Pavlović
110228
110228
20. Kristina Peršun
110176
110176
21. Nataša Ravnić
110100
110100
22. Bojana Simić
110098
110098
23. Valentina Soldo
110099
110099
24. Nina Spahić
110659
110659

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Bajrektarević
110660
110660
2. Tatjana Bebić
110093
110093
3. Barbara Buretić
110655
110655
4. Hafiza Hasaković
110730
110730
5. Sindy Jelenić
110086
110086
6. Snježana Kramar
110087
110087
7. Marija Liović
110088
110088
8. Marijana Liović
110089
110089
9. Nives Ljuština
110764
110764
10. Ružica Močibob
110090
110090
11. Vjera Mušković
110091
110091
12. Maja Nanić
110211
110211
13. Tina Nekić
110656
110656
14. Katja Oplanić
110092
110092
15. Nikolina Pavlaković
110095
110095
16. Valentina Pavlaković
110096
110096
17. Saša Pavlović
110228
110228
18. Kristina Peršun
110176
110176
19. Nataša Ravnić
110100
110100
20. Bojana Simić
110098
110098
21. Valentina Soldo
110099
110099

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Ašpan
122939
122939
2. Iva Bajrektarević
110660
110660
3. Tatjana Bebić
110093
110093
4. Barbara Buretić
110655
110655
5. Dea Gašparini
110653
110653
6. Nina Gašparini
110654
110654
7. Hafiza Hasaković
110730
110730
8. Sindy Jelenić
110086
110086
9. Lukas Kanjuh
122938
122938
10. Snježana Kramar
110087
110087
11. Marijana Liović
110089
110089
12. Marija Liović
110088
110088
13. Nives Ljuština
110764
110764
14. Natali Mesarić
110658
110658
15. Ružica Močibob
110090
110090
16. Vjera Mušković
110091
110091
17. Maja Nanić
110211
110211
18. Nicol Nekić
110657
110657
19. Tina Nekić
110656
110656
20. Katja Oplanić
110092
110092
21. Valentina Pavlaković
110096
110096
22. Nikolina Pavlaković
110095
110095
23. Saša Pavlović
110228
110228
24. Kristina Peršun
110176
110176
25. Nataša Ravnić
110100
110100
26. Bojana Simić
110098
110098
27. Valentina Soldo
110099
110099
28. Nina Spahić
110659
110659
29. Tea Štetić
110844
110844
30. Dora Štetić
110843
110843
31. Nika Štetić
110842
110842
32. Maja Tomičić
110848
110848
33. Mario Žiković
122940
122940

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Bajrektarević
110660
110660
2. Barbara Buretić
110655
110655
3. Hafiza Hasaković
110730
110730
4. Sindy Jelenić
110086
110086
5. Snježana Kramar
110087
110087
6. Martina Legović Matošević
110586
110586
7. Marija Liović
110088
110088
8. Marijana Liović
110089
110089
9. Nives Ljuština
110764
110764
10. Ružica Močibob
110090
110090
11. Vjera Mušković
110091
110091
12. Maja Nanić
110211
110211
13. Tina Nekić
110656
110656
14. Nicol Nekić
110657
110657
15. Katja Oplanić
110092
110092
16. Valentina Pavlaković
110096
110096
17. Nikolina Pavlaković
110095
110095
18. Saša Pavlović
110228
110228
19. Kristina Peršun
110176
110176
20. Nataša Ravnić
110100
110100
21. Klara Sedlar
110230
110230
22. Bojana Simić
110098
110098
23. Valentina Soldo
110099
110099
24. Tea Štetić
110844
110844

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Iva Bajrektarević
110660
110660
2. Barbara Buretić
110655
110655
3. Hafiza Hasaković
110730
110730
4. Sindy Jelenić
110086
110086
5. Snježana Kramar
110087
110087
6. Martina Legović Matošević
110586
110586
7. Marija Liović
110088
110088
8. Marijana Liović
110089
110089
9. Nives Ljuština
110764
110764
10. Ružica Močibob
110090
110090
11. Vjera Mušković
110091
110091
12. Maja Nanić
110211
110211
13. Nicol Nekić
110657
110657
14. Tina Nekić
110656
110656
15. Katja Oplanić
110092
110092
16. Valentina Pavlaković
110096
110096
17. Nikolina Pavlaković
110095
110095
18. Nataša Ravnić
110100
110100
19. Bojana Simić
110098
110098
20. Valentina Soldo
110099
110099
21. Dora Štetić
110843
110843
22. Tea Štetić
110844
110844

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Barbara Buretić
110655
110655
2. Marijana Liović
110089
110089
3. Natali Mesarić
110658
110658
4. Ružica Močibob
110090
110090
5. Maja Nanić
110211
110211
6. Katja Oplanić
110092
110092
7. Valentina Pavlaković
110096
110096
8. Nataša Ravnić
110100
110100
9. Nina Spahić
110659
110659
10. Dora Štetić
110843
110843
11. Tea Štetić
110844
110844
12. Nika Štetić
110842
110842
13. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Barbara Buretić
110655
110655
2. Nina Gašparini
110654
110654
3. Marijana Liović
110089
110089
4. Natali Mesarić
110658
110658
5. Ružica Močibob
110090
110090
6. Maja Nanić
110211
110211
7. Katja Oplanić
110092
110092
8. Nikolina Pavlaković
110095
110095
9. Valentina Pavlaković
110096
110096
10. Nataša Ravnić
110100
110100
11. Dora Štetić
110843
110843
12. Tea Štetić
110844
110844
13. Nika Štetić
110842
110842
14. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nina Gašparini
110654
110654
2. Dea Gašparini
110653
110653
3. Marijana Liović
110089
110089
4. Maja Nanić
110211
110211
5. Katja Oplanić
110092
110092
6. Nikolina Pavlaković
110095
110095
7. Valentina Pavlaković
110096
110096
8. Nataša Ravnić
110100
110100
9. Dora Štetić
110843
110843
10. Nika Štetić
110842
110842
11. Tea Štetić
110844
110844
12. Katarina Zajec
110236
110236
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više