Hep sponzor
Klubovi

Ženski kuglački klub Split - 810174

OIB: 49565264633
Adresa: Fra Bonina 6, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zkk.split@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Ana Vidan, Fra Bonina 6, 21 000 Split
Kontakt: Ana Vidan 098 534 702; Đurđica Strinić 099 425 13 13
Ovlaštene osobe: Ana Vidan, Đurđica Strinić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Đurđica Strinić
Tajnik: Ana Vidan
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Višnja Dragičević
110379
110379 08.07.2008 Ž 2024 13.09.2023
2. Matea Gašparović
110381
110381 08.07.2013 Ž 2024 13.09.2023
3. Uljana Sofija Ivasyuk
130009
130009 20.02.2023 U10 2024 14.09.2023
4. Nesa Juras
111052
111052 20.02.2023 U14 2024 14.09.2023
5. Ivanka Kragić
110384
110384 24.10.2001 60+ 2024 13.09.2023
6. Ana Laus
110611
110611 26.10.2016 U23 2024 14.09.2023
7. Kristina Ljubenković
130013
130013 21.12.2023 Ž 2024 28.12.2023
8. Jasmina Marinović
110380
110380 08.07.2009 Ž 2024 13.09.2023
9. Lucija Petrović
110777
110777 30.06.2023 U18 2024 14.09.2023
10. Lucijana Pisturić
110886
110886 20.11.2019 U18 2024 14.09.2023
11. Chiara Ria Pivčević
110898
110898 02.02.2020 U23 2024 14.09.2023
12. Ruža Puljić
110980
110980 29.01.2022 U18 2024 14.09.2023
13. Nika Strinić
110941
110941 20.03.2021 U14 2024 14.09.2023
14. Đurđica Strinić
110884
110884 17.11.2019 Ž 2024 13.09.2023
15. Ivanka Šego
110392
110392 26.03.2013 Ž 2024 13.09.2023
16. Matea Šipić
110715
110715 30.06.2023 Ž 2024 14.09.2023
17. Danica Torović
110394
110394 21.10.1998 Ž 2024 13.09.2023
18. Ana Vidan
110395
110395 10.03.1999 Ž 2024 13.09.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Ana Vidan
310016
310016 sve selekcije B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Nina Ivančić Mulalić
510019
510019
2. Tonko Laus
520080
520080

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Višnja Dragičević
110379
110379
2. Matea Gašparović
110381
110381
3. Milica Josipović
110382
110382
4. Tonija Josipović
110383
110383
5. Ivanka Kragić
110384
110384
6. Jasmina Marinović
110380
110380
7. Magdalena Miketek
110385
8. Lana Mikulić
110386
9. Lara Mikulić
110387
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Valentina Prpić
110389
110389
12. Elda Sinovčić
110390
110390
13. Vedrana Sivro
110391
110391
14. Ivanka Šego
110392
110392
15. Danica Torović
110394
110394
16. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Kristina Ćuk
110613
110613
2. Višnja Dragičević
110379
110379
3. Matea Gašparović
110381
110381
4. Milica Josipović
110382
110382
5. Tonija Josipović
110383
110383
6. Ivanka Kragić
110384
110384
7. Ana Laus
110611
110611
8. Jasmina Marinović
110380
110380
9. Magdalena Miketek
110385
10. Lana Mikulić
110386
11. Lara Mikulić
110387
12. Ljubica Peraica
110388
110388
13. Gloria Ana Perković
110629
14. Valentina Prpić
110389
110389
15. Elda Sinovčić
110390
110390
16. Vedrana Sivro
110391
110391
17. Lucija Šćurla
110396
18. Ivanka Šego
110392
110392
19. Danica Torović
110394
110394
20. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Lara Grolić
110741
110741
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Tonija Josipović
110383
110383
8. Ivanka Kragić
110384
110384
9. Ana Laus
110611
110611
10. Jasmina Marinović
110380
110380
11. Magdalena Miketek
110385
12. Lana Mikulić
110386
13. Lara Mikulić
110387
14. Ljubica Peraica
110388
110388
15. Gloria Ana Perković
110629
16. Valentina Prpić
110389
110389
17. Elda Sinovčić
110390
110390
18. Vedrana Sivro
110391
110391
19. Lucija Šćurla
110396
20. Ivanka Šego
110392
110392
21. Danica Torović
110394
110394
22. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Lara Grolić
110741
110741
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Tonija Josipović
110383
110383
8. Ivanka Kragić
110384
110384
9. Ana Laus
110611
110611
10. Jasmina Marinović
110380
110380
11. Magdalena Miketek
110385
12. Lana Mikulić
110386
13. Lara Mikulić
110387
14. Ljubica Peraica
110388
110388
15. Gloria Ana Perković
110629
16. Valentina Prpić
110389
110389
17. Elda Sinovčić
110390
110390
18. Vedrana Sivro
110391
110391
19. Lucija Šćurla
110396
20. Ivanka Šego
110392
110392
21. Danica Torović
110394
110394
22. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Tonija Josipović
110383
110383
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Ivanka Kragić
110384
110384
8. Ana Laus
110611
110611
9. Jasmina Marinović
110380
110380
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Valentina Prpić
110389
110389
12. Elda Sinovčić
110390
110390
13. Vedrana Sivro
110391
110391
14. Ivanka Šego
110392
110392
15. Danica Torović
110394
110394
16. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Tonija Josipović
110383
110383
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Ivanka Kragić
110384
110384
8. Ana Laus
110611
110611
9. Jasmina Marinović
110380
110380
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Valentina Prpić
110389
110389
12. Elda Sinovčić
110390
110390
13. Vedrana Sivro
110391
110391
14. Ivanka Šego
110392
110392
15. Danica Torović
110394
110394
16. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Milica Josipović
110382
110382
6. Ivanka Kragić
110384
110384
7. Ana Laus
110611
110611
8. Jasmina Marinović
110380
110380
9. Ljubica Peraica
110388
110388
10. Lucija Petrović
110777
110777
11. Chiara Ria Pivčević
110898
110898
12. Valentina Prpić
110389
110389
13. Elda Sinovčić
110390
110390
14. Vedrana Sivro
110391
110391
15. Petra Stipetić
110591
110591
16. Đurđica Strinić
110884
110884
17. Ivanka Šego
110392
110392
18. Barbara Špelić
110798
110798
19. Danica Torović
110394
110394
20. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Milica Josipović
110382
110382
6. Tonija Josipović
110383
110383
7. Ivanka Kragić
110384
110384
8. Ana Laus
110611
110611
9. Jasmina Marinović
110380
110380
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Lucija Petrović
110777
110777
12. Chiara Ria Pivčević
110898
110898
13. Valentina Prpić
110389
110389
14. Vedrana Sivro
110391
110391
15. Đurđica Strinić
110884
110884
16. Ivanka Šego
110392
110392
17. Danica Torović
110394
110394
18. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Tonija Josipović
110383
110383
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Ivanka Kragić
110384
110384
8. Ana Laus
110611
110611
9. Jasmina Marinović
110380
110380
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Lucija Petrović
110777
110777
12. Lucijana Pisturić
110886
110886
13. Chiara Ria Pivčević
110898
110898
14. Valentina Prpić
110389
110389
15. Vedrana Sivro
110391
110391
16. Đurđica Strinić
110884
110884
17. Ivanka Šego
110392
110392
18. Danica Torović
110394
110394
19. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Tonija Josipović
110383
110383
6. Ivanka Kragić
110384
110384
7. Ana Laus
110611
110611
8. Jasmina Marinović
110380
110380
9. Lucija Petrović
110777
110777
10. Lucija Petrović
110777
110777
11. Lucijana Pisturić
110886
110886
12. Chiara Ria Pivčević
110898
110898
13. Vedrana Sivro
110391
110391
14. Đurđica Strinić
110884
110884
15. Ivanka Šego
110392
110392
16. Danica Torović
110394
110394
17. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Višnja Dragičević
110379
110379
3. Matea Gašparović
110381
110381
4. Tonija Josipović
110383
110383
5. Ivanka Kragić
110384
110384
6. Ana Laus
110611
110611
7. Kristina Ljubenković
130013
130013
8. Jasmina Marinović
110380
110380
9. Lucija Petrović
110777
110777
10. Lucijana Pisturić
110886
110886
11. Chiara Ria Pivčević
110898
110898
12. Ruža Puljić
110980
110980
13. Vedrana Sivro
110391
110391
14. Đurđica Strinić
110884
110884
15. Ivanka Šego
110392
110392
16. Matea Šipić
110715
110715
17. Danica Torović
110394
110394
18. Ana Vidan
110395
110395
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više