Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Siscia - 810178

OIB: 79290330743
Adresa: Mihovila Pavleka Miškine 10, 44 000 Sisak
Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: ribica99@gmail.com; thumbeline.88@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Mihovila Pavleka Miškine 10, 44 000 Sisak
Kontakt: Valerija Smuđ 099 830 81 95
Ovlaštene osobe: Dražena Smuđ, Stjepan Rakas, Darko Košar, Valerija Smuđ
Mrežne stranice:
Predsjednik: Dražena Smuđ
Tajnik: Valerija Smuđ
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Jadranko Alapić
120252
120252 30.06.2022 60+ 2024 08.03.2024
2. Frano Banić
123095
123095 19.01.2020 U14 2024 01.03.2022
3. Ivana Belši
110370
110370 30.06.2023 Ž 2024 08.03.2024
4. Emma Borovac
111034
111034 04.01.2023 U12 2024 20.03.2024
5. Ana Butković
110703
110703 20.10.2017 U23 2024 08.03.2024
6. Lana Čudina
110539
110539 01.07.2022 U23 2024 08.03.2024
7. Tea Durbas
110641
110641 14.02.2017 U23 2024 08.03.2024
8. Ervin Fuka
120207
120207 30.06.2022 M 2024 08.03.2024
9. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457 30.06.2013 Ž 2024 08.03.2024
10. Dragan Glajh
121943
121943 08.08.2012 60+ 2024 08.03.2024
11. Ankica Glajh
110458
110458 08.08.2012 Ž 2024 08.03.2024
12. Dalija Ibrahimović
110896
110896 19.01.2020 U14 2024 06.09.2022
13. Sara Ibrahimović
110895
110895 19.01.2020 U18 2024 06.09.2022
14. Darko Košar
122849
122849 20.11.2018 M 2024 08.03.2024
15. Maja Kovačević
110799
110799 17.11.2018 U23 2024 06.03.2023
16. Sergej Krstinić
123538
123538 14.03.2023 U14 2024 08.03.2024
17. Filip Lugarić
123107
123107 05.02.2020 U14 2024 01.03.2022
18. Ema Martinić
110802
110802 20.11.2018 U18 2024 23.09.2019
19. Slavica Milnović
111008
111008 11.10.2022 Ž 2024 08.03.2024
20. Marin Oreč
122592
122592 17.10.2017 U23 2024 06.09.2022
21. Darko Pavičić
122991
122991 18.07.2019 M 2024 08.03.2024
22. Lovro Pavlenić
121954
121954 16.03.2015 U23 2024 10.03.2020
23. Tomislav Pejak
121947
121947 18.09.2015 M 2024 08.03.2024
24. Klara Pereković
110463
110463 22.08.2020 Ž 2024 08.03.2024
25. Ivona Pešić
110454
110454 08.08.2012 Ž 2024 04.03.2019
26. Josip Pokas
123096
123096 19.01.2020 U18 2024 15.09.2023
27. Stjepan Pokas
123097
123097 19.01.2020 U14 2024 15.09.2023
28. Gea Prelac
111035
111035 04.01.2023 U11 2024 20.03.2024
29. Stjepan Rakas
121949
121949 10.11.2014 M 2024 08.03.2024
30. Tomislav Relković
122907
122907 16.02.2019 M 2024 08.03.2024
31. Lucija Sever
110469
110469 18.09.2015 U23 2024 08.03.2024
32. Ante Sladić
122593
122593 17.10.2017 U23 2024 06.09.2022
33. Valerija Smuđ
110467
110467 08.08.2012 Ž 2024 15.09.2023
34. Dražena Smuđ
110465
110465 08.08.2012 Ž 2024 08.03.2024
35. Lejla Štrbac
110456
110456 05.12.2012 Ž 2024 08.03.2024
36. Šimun Trčak
123106
123106 05.02.2020 U14 2024 06.03.2023
37. Noemia Vukić
110801
110801 20.11.2018 U18 2024 06.03.2023
38. Vladimir Vukmanović
121953
121953 08.08.2012 60+ 2024 08.03.2024
39. Lukas Žonta
123502
123502 04.01.2023 U11 2024 08.03.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Petra Birt
110904
110904 30.06.2023 U23 2024 04.03.2024
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Dragan Glajh
320010
320010 Trener mlađih dobnih kategorija i muške ekipe B licenca 31.01.2025
2. Dražena Smuđ
310006
310006 Trenerica mlađih dobnih kategorija i 1. ekipe B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Leo Herić
520046
520046

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Antolić
121942
121942
2. Darko Bogović
121946
121946
3. Dragan Glajh
121943
121943
4. Ivan Jurić
121944
121944
5. Darko Jurković
121945
121945
6. Tomislav Pejak
121947
121947
7. Bruno Peterle-Kesner
121948
121948
8. Stjepan Rakas
121949
121949
9. Pajo Raužan
121950
121950
10. Valentino Smuđ
121951
121951
11. Zoran Stojanović
121952
121952
12. Vladimir Vukmanović
121953
121953

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Antolić
121942
121942
2. Darko Bogović
121946
121946
3. Natalia Crnogorac
110455
110455
4. Lucija Čudina
110534
110534
5. Tea Durbas
110641
110641
6. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
7. Ankica Glajh
110458
110458
8. Dragan Glajh
121943
121943
9. Ivan Jurić
121944
121944
10. Darko Jurković
121945
121945
11. Vlatka Lovrenić
110461
110461
12. Valerija Matleković
110459
110459
13. Stela Paramin
110460
110460
14. Lovro Pavlenić
121954
121954
15. Daria Pejak
110462
110462
16. Sara Pejak
110464
110464
17. Tomislav Pejak
121947
121947
18. Klara Pereković
110463
110463
19. Ivona Pešić
110454
110454
20. Franko Peterle Kesner
122032
122032
21. Bruno Peterle-Kesner
121948
121948
22. Stjepan Rakas
121949
121949
23. Pajo Raužan
121950
121950
24. Lucija Sever
110469
110469
25. Dražena Smuđ
110465
110465
26. Valentina Smuđ
110466
110466
27. Valentino Smuđ
121951
121951
28. Zoran Stojanović
121952
121952
29. Ivana Stojčević
110468
110468
30. Lejla Štrbac
110456
110456
31. Ella Štrbac
110533
110533
32. Roko Štrbac
122204
122204
33. Patrick Vukić
122262
122262
34. Vladimir Vukmanović
121953
121953

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Butković
110703
110703
2. Natalia Crnogorac
110455
110455
3. Lucija Čudina
110534
110534
4. Tea Durbas
110641
110641
5. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
6. Ankica Glajh
110458
110458
7. Vlatka Lovrenić
110461
110461
8. Valerija Matleković
110459
110459
9. Stela Paramin
110460
110460
10. Daria Pejak
110462
110462
11. Sara Pejak
110464
110464
12. Klara Pereković
110463
110463
13. Ivona Pešić
110454
110454
14. Lucija Sever
110469
110469
15. Dražena Smuđ
110465
110465
16. Valentina Smuđ
110466
110466
17. Maja Stojanović
110234
110234
18. Ivana Stojčević
110468
110468
19. Lejla Štrbac
110456
110456
20. Ella Štrbac
110533
110533

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Butković
110703
110703
2. Natalia Crnogorac
110455
110455
3. Lucija Čudina
110534
110534
4. Tea Durbas
110641
110641
5. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
6. Ankica Glajh
110458
110458
7. Vlatka Lovrenić
110461
110461
8. Valerija Matleković
110459
110459
9. Stela Paramin
110460
110460
10. Daria Pejak
110462
110462
11. Sara Pejak
110464
110464
12. Klara Pereković
110463
110463
13. Ivona Pešić
110454
110454
14. Lucija Sever
110469
110469
15. Dražena Smuđ
110465
110465
16. Valentina Smuđ
110466
110466
17. Ivana Stojčević
110468
110468
18. Lejla Štrbac
110456
110456
19. Ella Štrbac
110533
110533

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Antolić
121942
121942
2. Darko Bogović
121946
121946
3. Ivan Jurić
121944
121944
4. Darko Jurković
121945
121945
5. Marin Oreč
122592
122592
6. Lovro Pavlenić
121954
121954
7. Tomislav Pejak
121947
121947
8. Bruno Peterle-Kesner
121948
121948
9. Stjepan Rakas
121949
121949
10. Ante Sladić
122593
122593
11. Valentino Smuđ
121951
121951
12. Zoran Stojanović
121952
121952
13. Vladimir Vukmanović
121953
121953

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Butković
110703
110703
2. Natalia Crnogorac
110455
110455
3. Lucija Čudina
110534
110534
4. Tea Durbas
110641
110641
5. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
6. Ankica Glajh
110458
110458
7. Vlatka Lovrenić
110461
110461
8. Valerija Matleković
110459
110459
9. Stela Paramin
110460
110460
10. Daria Pejak
110462
110462
11. Sara Pejak
110464
110464
12. Klara Pereković
110463
110463
13. Ivona Pešić
110454
110454
14. Lucija Sever
110469
110469
15. Dražena Smuđ
110465
110465
16. Ivana Stojčević
110468
110468
17. Lejla Štrbac
110456
110456
18. Ella Štrbac
110533
110533

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Antolić
121942
121942
2. Roko Berek
122701.jpg
122701
3. Darko Bogović
121946
121946
4. Dragan Glajh
121943
121943
5. Ivan Jurić
121944
121944
6. Darko Jurković
121945
121945
7. Marin Oreč
122592
122592
8. Lovro Pavlenić
121954
121954
9. Tomislav Pejak
121947
121947
10. Bruno Peterle-Kesner
121948
121948
11. Stjepan Rakas
121949
121949
12. Pajo Raužan
121950
121950
13. Ante Sladić
122593
122593
14. Valentino Smuđ
121951
121951
15. Zoran Stojanović
121952
121952
16. Roko Štrbac
122204
122204
17. Patrick Vukić
122262
122262
18. Vladimir Vukmanović
121953
121953

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Butković
110703
110703
2. Tea Durbas
110641
110641
3. Ankica Glajh
110458
110458
4. Daria Pejak
110462
110462
5. Sara Pejak
110464
110464
6. Ivona Pešić
110454
110454
7. Lucija Sever
110469
110469
8. Dražena Smuđ
110465
110465
9. Valentina Smuđ
110466
110466
10. Lejla Štrbac
110456
110456

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Antolić
121942
121942
2. Fran Cicak
122747
122747
3. Dragan Glajh
121943
121943
4. Ivan Jurić
121944
121944
5. Darko Jurković
121945
121945
6. Darko Košar
122849
122849
7. Marin Oreč
122592
122592
8. Lovro Pavlenić
121954
121954
9. Tomislav Pejak
121947
121947
10. Stjepan Rakas
121949
121949
11. Tomislav Relković
122907
122907
12. Ante Sladić
122593
122593
13. Valentino Smuđ
121951
121951
14. Vladimir Vukmanović
121953
121953

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lorena Banadinović
110766
110766
2. Ana Butković
110703
110703
3. Lucija Čudina
110534
110534
4. Tea Durbas
110641
110641
5. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
6. Ankica Glajh
110458
110458
7. Maja Kovačević
110799
110799
8. Ema Martinić
110802
110802
9. Nika Pavičić
110780
110780
10. Daria Pejak
110462
110462
11. Sara Pejak
110464
110464
12. Ivona Pešić
110454
110454
13. Lucija Sever
110469
110469
14. Valentina Smuđ
110466
110466
15. Dražena Smuđ
110465
110465
16. Lejla Štrbac
110456
110456
17. Noemia Vukić
110801
110801

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Fran Cicak
122747
122747
2. Dragan Glajh
121943
121943
3. Ivan Jurić
121944
121944
4. Darko Košar
122849
122849
5. Marin Oreč
122592
122592
6. Darko Pavičić
122991
122991
7. Lovro Pavlenić
121954
121954
8. Tomislav Pejak
121947
121947
9. Stjepan Rakas
121949
121949
10. Tomislav Relković
122907
122907
11. Ante Sladić
122593
122593
12. Valentino Smuđ
121951
121951
13. Patrick Vukić
122262
122262
14. Vladimir Vukmanović
121953
121953

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Butković
110703
110703
2. Lucija Čudina
110534
110534
3. Tea Durbas
110641
110641
4. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
5. Ankica Glajh
110458
110458
6. Maja Kovačević
110799
110799
7. Nikol Lovrić
110883
110883
8. Sara Pejak
110464
110464
9. Ivona Pešić
110454
110454
10. Lucija Sever
110469
110469
11. Valentina Smuđ
110466
110466
12. Dražena Smuđ
110465
110465
13. Valerija Smuđ
110467
110467
14. Lejla Štrbac
110456
110456
15. Noemia Vukić
110801
110801

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Butković
110703
110703
2. Lucija Čudina
110534
110534
3. Tea Durbas
110641
110641
4. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
5. Ankica Glajh
110458
110458
6. Maja Kovačević
110799
110799
7. Nikol Lovrić
110883
110883
8. Ema Martinić
110802
110802
9. Sara Pejak
110464
110464
10. Klara Pereković
110463
110463
11. Ivona Pešić
110454
110454
12. Lucija Sever
110469
110469
13. Valerija Smuđ
110467
110467
14. Dražena Smuđ
110465
110465
15. Lejla Štrbac
110456
110456
16. Noemia Vukić
110801
110801

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragan Glajh
121943
121943
2. Ivan Jurić
121944
121944
3. Darko Košar
122849
122849
4. Vlado Lavrnja
120261
120261
5. Marin Oreč
122592
122592
6. Darko Pavičić
122991
122991
7. Lovro Pavlenić
121954
121954
8. Tomislav Pejak
121947
121947
9. Stjepan Rakas
121949
121949
10. Tomislav Relković
122907
122907
11. Ante Sladić
122593
122593
12. Ivan Srnčević
123225
123225
13. Vladimir Vukmanović
121953
121953

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragan Glajh
121943
121943
2. Ivan Jurić
121944
121944
3. Darko Košar
122849
122849
4. Vlado Lavrnja
120261
120261
5. Marin Oreč
122592
122592
6. Darko Pavičić
122991
122991
7. Lovro Pavlenić
121954
121954
8. Tomislav Pejak
121947
121947
9. Stjepan Rakas
121949
121949
10. Tomislav Relković
122907
122907
11. Ante Sladić
122593
122593
12. Ivan Srnčević
123225
123225
13. Patrick Vukić
122262
122262
14. Vladimir Vukmanović
121953
121953

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petra Birt
110904
110904
2. Ana Butković
110703
110703
3. Tea Durbas
110641
110641
4. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
5. Ankica Glajh
110458
110458
6. Sara Pejak
110464
110464
7. Klara Pereković
110463
110463
8. Lucija Sever
110469
110469
9. Dražena Smuđ
110465
110465
10. Valerija Smuđ
110467
110467
11. Lejla Štrbac
110456
110456

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Jadranko Alapić
120252
120252
2. Dražen Đukić
120206
120206
3. Ervin Fuka
120207
120207
4. Dragan Glajh
121943
121943
5. Ivan Jurić
121944
121944
6. Darko Košar
122849
122849
7. Vlado Lavrnja
120261
120261
8. Marin Oreč
122592
122592
9. Darko Pavičić
122991
122991
10. Lovro Pavlenić
121954
121954
11. Dominik Pavlović
123105
123105
12. Tomislav Pejak
121947
121947
13. Stjepan Rakas
121949
121949
14. Tomislav Relković
122907
122907
15. Ante Sladić
122593
122593
16. Ivan Srnčević
123225
123225
17. Filip Turkalj
120212
120212
18. Patrick Vukić
122262
122262
19. Vladimir Vukmanović
121953
121953

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petra Birt
110904
110904
2. Ana Butković
110703
110703
3. Lana Čudina
110539
110539
4. Tea Durbas
110641
110641
5. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
6. Ankica Glajh
110458
110458
7. Sara Ibrahimović
110895
110895
8. Maja Kovačević
110799
110799
9. Nikol Lovrić
110883
110883
10. Ema Martinić
110802
110802
11. Slavica Milnović
111008
111008
12. Sara Pejak
110464
110464
13. Klara Pereković
110463
110463
14. Ivona Pešić
110454
110454
15. Lucija Sever
110469
110469
16. Dražena Smuđ
110465
110465
17. Valerija Smuđ
110467
110467
18. Lejla Štrbac
110456
110456
19. Noemia Vukić
110801
110801

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivana Belši
110370
110370
2. Petra Birt
110904
110904
3. Ana Butković
110703
110703
4. Lana Čudina
110539
110539
5. Tea Durbas
110641
110641
6. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
7. Ankica Glajh
110458
110458
8. Sara Ibrahimović
110895
110895
9. Maja Kovačević
110799
110799
10. Ema Martinić
110802
110802
11. Slavica Milnović
111008
111008
12. Klara Pereković
110463
110463
13. Ivona Pešić
110454
110454
14. Lucija Sever
110469
110469
15. Dražena Smuđ
110465
110465
16. Valerija Smuđ
110467
110467
17. Lejla Štrbac
110456
110456
18. Noemia Vukić
110801
110801

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Natalia Crnogorac
110455
110455
2. Lucija Čudina
110534
110534
3. Manuela Gajdek-Rostaš
110457
110457
4. Ankica Glajh
110458
110458
5. Vlatka Lovrenić
110461
110461
6. Valerija Matleković
110459
110459
7. Stela Paramin
110460
110460
8. Daria Pejak
110462
110462
9. Klara Pereković
110463
110463
10. Ivona Pešić
110454
110454
11. Dražena Smuđ
110465
110465
12. Valentina Smuđ
110466
110466
13. Ivana Stojčević
110468
110468
14. Lejla Štrbac
110456
110456

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Jadranko Alapić
120252
120252
2. Ervin Fuka
120207
120207
3. Dragan Glajh
121943
121943
4. Darko Košar
122849
122849
5. Marin Oreč
122592
122592
6. Darko Pavičić
122991
122991
7. Lovro Pavlenić
121954
121954
8. Tomislav Pejak
121947
121947
9. Josip Pokas
123096
123096
10. Stjepan Rakas
121949
121949
11. Tomislav Relković
122907
122907
12. Ante Sladić
122593
122593
13. Vladimir Vukmanović
121953
121953
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više