Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Vodovod grada Vukovara - 810203

OIB: 58104956085
Adresa: Jana Bate 4, 32 010 Vukovar
Hrvatski kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglacki.klubvgv@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Jana Bate 4, 32 010 Vukovar
Kontakt: Đuro Gregurević 098 912 48 25 ; Dario Đumić 098 976 01 01
Ovlaštene osobe: Đuro Gregurević
Mrežne stranice:
Predsjednik: Đuro Gregurević
Tajnik: Dario Đumić
Trener: Dario Đumić

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Nikola Baranj
122252
122252 03.11.2016 60+ 2023 10.03.2023
2. Dorian Begov
123329
123329 24.01.2022 U23 2023 31.01.2022
3. Nevenko Čepo
122243
122243 13.09.2023 M 2023 26.09.2019
4. Dario Đumić
122987
122987 14.07.2019 M 2023 09.09.2022
5. Mario Farkaš
122950
122950 08.09.2021 M 2023 10.03.2023
6. Husein Grdan
123453
123453 16.10.2022 M 2023 18.10.2022
7. Đuro Gregurević
122253
122253 14.07.2016 60+ 2023 10.03.2023
8. Dragan Higl
122245
122245 14.07.2016 M 2023 09.09.2022
9. Zlatko Horvat
122246
122246 14.07.2016 60+ 2023 10.03.2023
10. Anto Ivančić
122254
122254 14.07.2016 M 2023 03.02.2023
11. Zoran Jakša
122255
122255 14.07.2016 M 2023 09.09.2022
12. Martin Jakubovski
123280
123280 22.09.2021 U23 2023 09.09.2022
13. Stevan Kaman
122233
122233 14.07.2016 M 2023 10.03.2023
14. Ivan Kljajić
122248
122248 14.07.2016 M 2023 10.03.2023
15. Krunoslav Nemec
123033
123033 28.12.2020 M 2023 08.09.2021
16. Tomislav Šišak
122569
122569 30.06.2023 60+ 2023 20.02.2023
17. Ivan Vučković
122411
122411 30.12.2016 60+ 2023 10.03.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
1. Dario Đumić
320068
320068
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Gjumić
520063
520063

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Baranj
122252
122252
2. Nevenko Čepo
122243
122243
3. Đuro Gregurević
122253
122253
4. Dragan Higl
122245
122245
5. Zlatko Horvat
122246
122246
6. Anto Ivančić
122254
122254
7. Zoran Jakša
122255
122255
8. Stevan Kaman
122233
122233
9. Ivan Kljajić
122248
122248
10. Ivan Marjanović
122306
122306
11. Damir Jakob Maul
122305
122305
12. Ivan Vučković
122411
122411

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Baranj
122252
122252
2. Nevenko Čepo
122243
122243
3. Đuro Gregurević
122253
122253
4. Dragan Higl
122245
122245
5. Zlatko Horvat
122246
122246
6. Anto Ivančić
122254
122254
7. Zoran Jakša
122255
122255
8. Stevan Kaman
122233
122233
9. Ivan Kljajić
122248
122248
10. Ivan Marjanović
122306
122306
11. Damir Jakob Maul
122305
122305
12. Ivan Vučković
122411
122411

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Baranj
122252
122252
2. Dario Đumić
122987
122987
3. Đuro Gregurević
122253
122253
4. Dragan Higl
122245
122245
5. Zlatko Horvat
122246
122246
6. Anto Ivančić
122254
122254
7. Zoran Jakša
122255
122255
8. Stevan Kaman
122233
122233
9. Ivan Kljajić
122248
122248
10. Ivan Marjanović
122306
122306
11. Damir Jakob Maul
122305
122305
12. Ivan Vučković
122411
122411

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Baranj
122252
122252
2. Dario Đumić
122987
122987
3. Đuro Gregurević
122253
122253
4. Dragan Higl
122245
122245
5. Zlatko Horvat
122246
122246
6. Anto Ivančić
122254
122254
7. Zoran Jakša
122255
122255
8. Stevan Kaman
122233
122233
9. Ivan Kljajić
122248
122248
10. Ivan Marjanović
122306
122306
11. Damir Jakob Maul
122305
122305
12. Krunoslav Nemec
123033
123033
13. Ivan Vučković
122411
122411

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Baranj
122252
122252
2. Dorian Begov
123329
123329
3. Ivica Begović
120700
120700
4. Domagoj Berečić
122488
122488
5. Domagoj Bilić
123233
123233
6. Matej Bočkaj
123281
123281
7. Bruno Bugarić
121835
121835
8. Matej Čaljkušić
121606
121606
9. Dario Đumić
122987
122987
10. Mario Farkaš
122950
122950
11. Đuro Gregurević
122253
122253
12. Mateo Hajduković
123081
123081
13. Dragan Higl
122245
122245
14. Zlatko Horvat
122246
122246
15. Anto Ivančić
122254
122254
16. Zoran Jakša
122255
122255
17. Martin Jakubovski
123280
123280
18. Stevan Kaman
122233
122233
19. Ivan Kljajić
122248
122248
20. Ivan Kovačević
120706
120706
21. Simon Lipovac
123082
123082
22. David Lipovac
123083
123083
23. Ivan Marjanović
122306
122306
24. Damir Jakob Maul
122305
122305
25. Krunoslav Nemec
123033
123033
26. Alessandro Nikolić
122487
122487
27. David Petrović
122486
122486
28. Filip Šeks
122912
122912
29. Dario Šipalo
120709
120709
30. Antonio Šipalo
123104
123104
31. Ivan Vučković
122411
122411
32. Demian Vuković
123077
123077

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Baranj
122252
122252
2. Dorian Begov
123329
123329
3. Dario Đumić
122987
122987
4. Mario Farkaš
122950
122950
5. Husein Grdan
123453
123453
6. Đuro Gregurević
122253
122253
7. Dragan Higl
122245
122245
8. Zlatko Horvat
122246
122246
9. Anto Ivančić
122254
122254
10. Zoran Jakša
122255
122255
11. Martin Jakubovski
123280
123280
12. Stevan Kaman
122233
122233
13. Ivan Kljajić
122248
122248
14. Krunoslav Nemec
123033
123033
15. Ivan Vučković
122411
122411

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Baranj
122252
122252
2. Nevenko Čepo
122243
122243
3. Đuro Gregurević
122253
122253
4. Dragan Higl
122245
122245
5. Zlatko Horvat
122246
122246
6. Anto Ivančić
122254
122254
7. Zoran Jakša
122255
122255
8. Stevan Kaman
122233
122233
9. Ivan Kljajić
122248
122248
10. Ivan Marjanović
122306
122306
11. Damir Jakob Maul
122305
122305
12. Ivan Vučković
122411
122411

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Baranj
122252
122252
2. Dorian Begov
123329
123329
3. Nevenko Čepo
122243
122243
4. Dario Đumić
122987
122987
5. Mario Farkaš
122950
122950
6. Husein Grdan
123453
123453
7. Đuro Gregurević
122253
122253
8. Dragan Higl
122245
122245
9. Zlatko Horvat
122246
122246
10. Anto Ivančić
122254
122254
11. Zoran Jakša
122255
122255
12. Martin Jakubovski
123280
123280
13. Stevan Kaman
122233
122233
14. Ivan Kljajić
122248
122248
15. Krunoslav Nemec
123033
123033
16. Tomislav Šišak
122569
122569
17. Ivan Vučković
122411
122411
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više