Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Hrabri - 810042

OIB: 03283414737
Adresa: Božidarevićeva 11, 10 000 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: milesevicbrane@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Brane Milešević, Petrova 71a, 10 000 Zagreb
Kontakt: Brane Milešević 098 958 79 89, Marijan Anić 099 599 95 61; Dragutin Črljenec 097 631 70 58
Ovlaštene osobe: Marijan Anić i Dragutin Črljenec
Mrežne stranice:
Predsjednik: Marijan Anić
Tajnik: Dragutin Črljenec
Trener: Dragutin Črljenec

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Dragutin Črljenec
121146
121146 27.01.2004 60+ 2024 30.06.2024
2. Josip Đeraković
121147
121147 30.06.2007 60+ 2024
3. Dejan Fišer
122903
122903 12.02.2019 M 2024 30.06.2024
4. Franjo Gojak
121149
121149 04.07.1998 60+ 2024
5. Dinko Jurković
121150
121150 30.06.2005 60+ 2024 30.06.2024
6. Tomislav Kolarec
121907
121907 30.06.2017 60+ 2024
7. Nenad Kolundžija
121151
121151 20.07.1999 60+ 2024 30.06.2024
8. Ivan Kordiš
121508 2
121508 14.07.2016 60+ 2024
9. Tomislav Lončar
121152
121152 30.06.2011 60+ 2024
10. Krešimir Maraković
123480
123480 14.11.2022 60+ 2024
11. Brane Milešević
121153
121153 13.02.2004 60+ 2024 01.01.2025
12. Perica Pavić
121890
121890 28.06.2024 60+ 2024 24.12.2024
13. Franjo Posavac
121156
121156 30.06.2011 60+ 2024
14. Ivo Slišković
121912
121912 14.07.2016 60+ 2024
15. Marijan Škof
121487
121487 21.12.2022 60+ 2024 30.06.2024
16. Jozo Žigić
121157
121157 30.01.2003 60+ 2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Dragutin Črljenec
320015
320015 Trener seniora B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Kruno Galin
520116
520116
2. Branimir Gašparac
520120
520120
3. Zoran Mihajlović
520117
520117
4. Roko Mikelin-Opara
520068
520068
5. Petar Voros
520118
520118

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Branimir Gašparac
121148
121148
4. Franjo Gojak
121149
121149
5. Dinko Jurković
121150
121150
6. Nenad Kolundžija
121151
121151
7. Ivan Kordiš
121508 2
121508
8. Tomislav Lončar
121152
121152
9. Brane Milešević
121153
121153
10. Šime Mišura
121154
11. Marko Nakić
121155
121155
12. Franjo Posavac
121156
121156
13. Ivo Slišković
121912
121912
14. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Branimir Gašparac
121148
121148
4. Franjo Gojak
121149
121149
5. Dinko Jurković
121150
121150
6. Tomislav Kolarec
121907
121907
7. Nenad Kolundžija
121151
121151
8. Ivan Kordiš
121508 2
121508
9. Tomislav Lončar
121152
121152
10. Ivica Milas
121133
121133
11. Brane Milešević
121153
121153
12. Šime Mišura
121154
13. Marko Nakić
121155
121155
14. Franjo Posavac
121156
121156
15. Ivo Slišković
121912
121912
16. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Branimir Gašparac
121148
121148
4. Franjo Gojak
121149
121149
5. Dinko Jurković
121150
121150
6. Tomislav Kolarec
121907
121907
7. Nenad Kolundžija
121151
121151
8. Ivan Kordiš
121508 2
121508
9. Tomislav Lončar
121152
121152
10. Ivica Milas
121133
121133
11. Brane Milešević
121153
121153
12. Šime Mišura
121154
13. Marko Nakić
121155
121155
14. Franjo Posavac
121156
121156
15. Ivo Slišković
121912
121912
16. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Dejan Fišer
122903
122903
4. Branimir Gašparac
121148
121148
5. Franjo Gojak
121149
121149
6. Dinko Jurković
121150
121150
7. Tomislav Kolarec
121907
121907
8. Nenad Kolundžija
121151
121151
9. Ivan Kordiš
121508 2
121508
10. Tomislav Lončar
121152
121152
11. Brane Milešević
121153
121153
12. Marko Nakić
121155
121155
13. Franjo Posavac
121156
121156
14. Ivo Slišković
121912
121912
15. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Dejan Fišer
122903
122903
4. Branimir Gašparac
121148
121148
5. Franjo Gojak
121149
121149
6. Dinko Jurković
121150
121150
7. Tomislav Kolarec
121907
121907
8. Nenad Kolundžija
121151
121151
9. Ivan Kordiš
121508 2
121508
10. Tomislav Lončar
121152
121152
11. Brane Milešević
121153
121153
12. Franjo Posavac
121156
121156
13. Ivo Slišković
121912
121912
14. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Dejan Fišer
122903
122903
4. Branimir Gašparac
121148
121148
5. Franjo Gojak
121149
121149
6. Dinko Jurković
121150
121150
7. Tomislav Kolarec
121907
121907
8. Nenad Kolundžija
121151
121151
9. Ivan Kordiš
121508 2
121508
10. Tomislav Lončar
121152
121152
11. Brane Milešević
121153
121153
12. Franjo Posavac
121156
121156
13. Ivo Slišković
121912
121912
14. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Dejan Fišer
122903
122903
4. Branimir Gašparac
121148
121148
5. Franjo Gojak
121149
121149
6. Dinko Jurković
121150
121150
7. Tomislav Kolarec
121907
121907
8. Nenad Kolundžija
121151
121151
9. Ivan Kordiš
121508 2
121508
10. Tomislav Lončar
121152
121152
11. Brane Milešević
121153
121153
12. Franjo Posavac
121156
121156
13. Ivo Slišković
121912
121912
14. Marijan Škof
121487
121487
15. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Dejan Fišer
122903
122903
4. Branimir Gašparac
121148
121148
5. Franjo Gojak
121149
121149
6. Dinko Jurković
121150
121150
7. Tomislav Kolarec
121907
121907
8. Nenad Kolundžija
121151
121151
9. Ivan Kordiš
121508 2
121508
10. Tomislav Lončar
121152
121152
11. Brane Milešević
121153
121153
12. Franjo Posavac
121156
121156
13. Ivo Slišković
121912
121912
14. Marijan Škof
121487
121487
15. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Dejan Fišer
122903
122903
4. Branimir Gašparac
121148
121148
5. Franjo Gojak
121149
121149
6. Dinko Jurković
121150
121150
7. Tomislav Kolarec
121907
121907
8. Nenad Kolundžija
121151
121151
9. Ivan Kordiš
121508 2
121508
10. Tomislav Lončar
121152
121152
11. Krešimir Maraković
123480
123480
12. Brane Milešević
121153
121153
13. Franjo Posavac
121156
121156
14. Ivo Slišković
121912
121912
15. Marijan Škof
121487
121487
16. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Dejan Fišer
122903
122903
4. Branimir Gašparac
121148
121148
5. Franjo Gojak
121149
121149
6. Dinko Jurković
121150
121150
7. Tomislav Kolarec
121907
121907
8. Nenad Kolundžija
121151
121151
9. Ivan Kordiš
121508 2
121508
10. Tomislav Lončar
121152
121152
11. Krešimir Maraković
123480
123480
12. Brane Milešević
121153
121153
13. Franjo Posavac
121156
121156
14. Ivo Slišković
121912
121912
15. Marijan Škof
121487
121487
16. Jozo Žigić
121157
121157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dragutin Črljenec
121146
121146
2. Josip Đeraković
121147
121147
3. Dejan Fišer
122903
122903
4. Franjo Gojak
121149
121149
5. Dinko Jurković
121150
121150
6. Tomislav Kolarec
121907
121907
7. Nenad Kolundžija
121151
121151
8. Ivan Kordiš
121508 2
121508
9. Tomislav Lončar
121152
121152
10. Krešimir Maraković
123480
123480
11. Brane Milešević
121153
121153
12. Perica Pavić
121890
121890
13. Franjo Posavac
121156
121156
14. Ivo Slišković
121912
121912
15. Marijan Škof
121487
121487
16. Jozo Žigić
121157
121157
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više