Klubovi

Kuglački klub Karlovac - 810055

OIB: 90626641613
Adresa: Miroslava Krleže 8b, 47 000 Karlovac
Kuglački savez Karlovačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglackiklubkarlovac@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Miroslava Krleže 8b, 47 000 Karlovac
Kontakt: Jasenka Štimac 098 837 148
Ovlaštene osobe: Željka Ilić, Marina Burić, Jasenka Štimac
Mrežne stranice:
Predsjednik: Željka Ilić
Tajnik: Jasenka Štimac
Trener: Ivona Škalamera

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Karlo Baričević
123544
123544 25.03.2023 U11 2023 20.03.2023
2. Aurora Bićanić
110975
110975 21.12.2022 U18 2023 09.03.2023
3. Lorena Brezović
110719
110719 01.12.2017 U18 2023 08.05.2023
4. Lora Burić
110137
110137 08.03.2014 U18 2023 09.03.2023
5. Katarina Čurilović
110141
110141 28.01.2014 Ž 2023 02.03.2023
6. Bruna Kelečić
111054
111054 25.03.2023 U11 2023 20.03.2023
7. Ana Latković
110721
110721 01.12.2017 U14 2023 02.03.2023
8. Tamara Lipovšćak
110754
110754 10.04.2018 U18 2023 15.02.2023
9. Maria Livojević
111055
111055 26.03.2023 U9 2023 20.03.2023
10. Mia Livojević
111033
111033 25.12.2022 U18 2023 25.01.2023
11. Dorotea Močilac
110143
110143 29.10.2015 U18 2023 02.03.2023
12. Natalija Sonički
110271
110271 30.06.2017 Ž 2023 07.03.2023
13. Ramiza Sopčić
110773
110773 15.09.2018 Ž 2023 15.02.2023
14. Danijela Škalamera
110135
110135 19.05.2009 Ž 2023 08.05.2023
15. Jasenka Štimac
110147
110147 12.01.1995 60+ 2023 04.01.2022
16. Ema Višnjak
110598
110598 30.09.2016 U18 2023 09.03.2023
17. Iva Višnjak
110597
110597 30.09.2016 U23 2023 09.03.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Hanna Kircher
110288
110288 27.12.2021 U18 2023 28.09.2022
2. Tara Stipetić
110618
110618 30.06.2022 U18 2023 16.03.2023
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivona Škalamera
310013
310013
IME I PREZIME HKS ID
1. Željka Ilić
510002
510002
2. Branko Sudar
520012
520012

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ida Biškup
110134
110134
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Martina Čoko
110139
110139
5. Nikolina Čoko
110140
110140
6. Katarina Čurilović
110141
110141
7. Lidija Kos
110142
110142
8. Ana Maležić
110589
110589
9. Lukrecija Novosel
110144
110144
10. Sara Marija Radočaj
110145
110145
11. Danijela Škalamera
110135
110135
12. Ivona Škalamera
110146
110146
13. Jasenka Štimac
110147
110147

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ida Biškup
110134
110134
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Martina Čoko
110139
110139
5. Nikolina Čoko
110140
110140
6. Katarina Čurilović
110141
110141
7. Lidija Kos
110142
110142
8. Ana Maležić
110589
110589
9. Natalija Sonički
110271
110271
10. Danijela Šagovac
110757
110757
11. Danijela Škalamera
110135
110135
12. Ivona Škalamera
110146
110146
13. Jasenka Štimac
110147
110147
14. Anica Tvrdinić
110273
110273
15. Iva Višnjak
110597
110597

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anika Alić
110725
110725
2. Eva Banjavčić
110723
110723
3. Monika Banjavčić
110724
110724
4. Gabrijel Banjavčić
122613
122613
5. Paola Benić
110148
110148
6. Stella Bišćan
110718
110718
7. Ida Biškup
110134
110134
8. Marija Bočkaj
110136
110136
9. Lorena Brezović
110719
110719
10. Lora Burić
110137
110137
11. Marina Burić
110138
110138
12. Martina Čoko
110139
110139
13. Nikolina Čoko
110140
110140
14. Katarina Čurilović
110141
110141
15. Sara Goršić
110720
110720
16. Lidija Kos
110142
110142
17. Ana Latković
110721
110721
18. Ana Ljulj
110722
110722
19. Ana Maležić
110589
110589
20. Dorotea Močilac
110143
110143
21. Eva Moguš
110726
110726
22. Lukrecija Novosel
110144
110144
23. Sara Marija Radočaj
110145
110145
24. Natalija Sonički
110271
110271
25. Danijela Škalamera
110135
110135
26. Ivona Škalamera
110146
110146
27. Jasenka Štimac
110147
110147
28. Anica Tvrdinić
110273
110273
29. Iva Višnjak
110597
110597
30. Ema Višnjak
110598
110598
31. Mia Vučinić
110717
110717

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ida Biškup
110134
110134
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Nikolina Čoko
110140
110140
5. Martina Čoko
110139
110139
6. Katarina Čurilović
110141
110141
7. Sara Goršić
110720
110720
8. Lidija Kos
110142
110142
9. Lidija Križan
110812
110812
10. Ana Maležić
110589
110589
11. Dorotea Močilac
110143
110143
12. Eva Moguš
110726
110726
13. Natalija Sonički
110271
110271
14. Ramiza Sopčić
110773
110773
15. Danijela Šagovac
110757
110757
16. Nika Šagovac
110774
110774
17. Ivona Škalamera
110146
110146
18. Danijela Škalamera
110135
110135
19. Jasenka Štimac
110147
110147
20. Ema Višnjak
110598
110598
21. Iva Višnjak
110597
110597

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ida Biškup
110134
110134
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Martina Čoko
110139
110139
5. Nikolina Čoko
110140
110140
6. Katarina Čurilović
110141
110141
7. Lidija Kos
110142
110142
8. Ana Maležić
110589
110589
9. Natalija Sonički
110271
110271
10. Danijela Šagovac
110757
110757
11. Danijela Škalamera
110135
110135
12. Ivona Škalamera
110146
110146
13. Jasenka Štimac
110147
110147
14. Iva Višnjak
110597
110597

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Paola Benić
110148
110148
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Lora Burić
110137
110137
5. Martina Čoko
110139
110139
6. Nikolina Čoko
110140
110140
7. Katarina Čurilović
110141
110141
8. Lidija Kos
110142
110142
9. Lidija Križan
110812
110812
10. Ana Maležić
110589
110589
11. Dorotea Močilac
110143
110143
12. Natalija Sonički
110271
110271
13. Ramiza Sopčić
110773
110773
14. Danijela Šagovac
110757
110757
15. Ivona Škalamera
110146
110146
16. Danijela Škalamera
110135
110135
17. Jasenka Štimac
110147
110147
18. Iva Višnjak
110597
110597
19. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Paola Benić
110148
110148
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Lora Burić
110137
110137
5. Martina Čoko
110139
110139
6. Nikolina Čoko
110140
110140
7. Katarina Čurilović
110141
110141
8. Lidija Kos
110142
110142
9. Lidija Križan
110812
110812
10. Ana Maležić
110589
110589
11. Dorotea Močilac
110143
110143
12. Natalija Sonički
110271
110271
13. Ramiza Sopčić
110773
110773
14. Danijela Šagovac
110757
110757
15. Ivona Škalamera
110146
110146
16. Danijela Škalamera
110135
110135
17. Jasenka Štimac
110147
110147
18. Iva Višnjak
110597
110597
19. Katarina Zajec
110236
110236
20. Veronika Žužinjak
110942
110942

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lora Burić
110137
110137
2. Martina Čoko
110139
110139
3. Nikolina Čoko
110140
110140
4. Katarina Čurilović
110141
110141
5. Hanna Kircher
110288
110288
6. Tamara Lipovšćak
110754
110754
7. Ana Maležić
110589
110589
8. Dorotea Močilac
110143
110143
9. Natalija Sonički
110271
110271
10. Ramiza Sopčić
110773
110773
11. Danijela Šagovac
110757
110757
12. Ivona Škalamera
110146
110146
13. Danijela Škalamera
110135
110135

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lora Burić
110137
110137
2. Katarina Čurilović
110141
110141
3. Hanna Kircher
110288
110288
4. Tamara Lipovšćak
110754
110754
5. Dorotea Močilac
110143
110143
6. Natalija Sonički
110271
110271
7. Ramiza Sopčić
110773
110773
8. Tara Stipetić
110618
110618
9. Danijela Škalamera
110135
110135
10. Jasenka Štimac
110147
110147
11. Ema Višnjak
110598
110598
12. Iva Višnjak
110597
110597

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lorena Brezović
110719
110719
2. Lora Burić
110137
110137
3. Katarina Čurilović
110141
110141
4. Hanna Kircher
110288
110288
5. Ana Latković
110721
110721
6. Tamara Lipovšćak
110754
110754
7. Mia Livojević
111033
111033
8. Dorotea Močilac
110143
110143
9. Natalija Sonički
110271
110271
10. Ramiza Sopčić
110773
110773
11. Tara Stipetić
110618
110618
12. Danijela Škalamera
110135
110135
13. Jasenka Štimac
110147
110147
14. Iva Višnjak
110597
110597
15. Ema Višnjak
110598
110598
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više