Kuglački klub Karlovac - 810055

OIB: 90626641613
Adresa: Miroslava Krleže 8b, 47 000 Karlovac
Kuglački savez Karlovačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglackiklubkarlovac@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Miroslava Krleže 8b, 47 000 Karlovac
Kontakt: Jasenka Štimac 098 837 148
Ovlaštene osobe: Željka Ilić, Marina Burić, Jasenka Štimac
Mrežne stranice:
Predsjednik: Željka Ilić
Tajnik: Jasenka Štimac
Trener: Ivona Škalamera

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Paola Benić
110148
110148 29.10.2015 U18 2021 24.09.2020
2. Stella Bišćan
110718
110718 01.12.2017 U14 2021 07.11.2019
3. Marija Bočkaj
110136
110136 12.05.2009 Ž 2021 24.04.2019
4. Lorena Brezović
110719
110719 01.12.2017 U14 2021 21.06.2021
5. Lora Burić
110137
110137 08.03.2014 U18 2021 04.01.2022
6. Marina Burić
110138
110138 12.05.1998 Ž 2021 25.04.2018
7. Martina Čoko
110139
110139 12.05.2009 Ž 2021 07.01.2022
8. Nikolina Čoko
110140
110140 12.05.2009 U23 2021 14.06.2021
9. Katarina Čurilović
110141
110141 28.01.2014 Ž 2021 21.06.2021
10. Lidija Kos
110142
110142 25.01.1996 Ž 2021 16.10.2019
11. Lidija Križan
110812
110812 10.01.2010 Ž 2021 23.06.2021
12. Iva Kušan
110887
110887 20.11.2019 U14 2021 13.11.2019
13. Ana Latković
110721
110721 01.12.2017 U14 2021 15.09.2020
14. Tamara Lipovšćak
110754
110754 10.04.2018 U18 2021 04.01.2022
15. Ana Ljulj
110722
110722 01.12.2017 U14 2021 13.11.2019
16. Ana Maležić
110589
110589 12.05.2009 Ž 2021 11.01.2022
17. Dorotea Močilac
110143
110143 29.10.2015 U18 2021 04.01.2022
18. Natalija Sonički
110271
110271 30.06.2017 Ž 2021 05.01.2022
19. Ramiza Sopčić
110773
110773 15.09.2018 Ž 2021 22.12.2021
20. Danijela Šagovac
110757
110757 12.05.2018 Ž 2021 14.06.2021
21. Nika Šagovac
110774
110774 15.09.2018 U14 2021 17.09.2020
22. Ivona Škalamera
110146
110146 19.05.2009 Ž 2021 04.01.2022
23. Danijela Škalamera
110135
110135 19.05.2009 Ž 2021 30.09.2021
24. Lea Špehar
110817
110817 29.01.2019 U12 2021 15.09.2020
25. Jasenka Štimac
110147
110147 12.01.1995 60+ 2021 04.01.2022
26. Ema Višnjak
110598
110598 30.09.2016 U14 2021 11.01.2022
27. Iva Višnjak
110597
110597 30.09.2016 U23 2021 23.06.2021
28. Barbara Vrhovski
110755
110755 10.04.2018 U14 2021 15.09.2020
29. Mia Župančić
110803
110803 03.12.2018 U14 2021 12.11.2019
30. Antea Županić
110841
110841 29.03.2019 U14 2021 14.11.2019
31. Veronika Žužinjak
110942
110942 23.06.2021 U23 2021
32. Emanuela Žužinjak
110943
110943 23.06.2021 U14 2021
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Hanna Kircher
110288
110288 27.12.2021 U18 2022 20.10.2021
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivona Škalamera
310013
310013
IME I PREZIME HKS ID
1. Branko Sudar
520012
520012
2. Željka Ilić
510002
510002

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ida Biškup
110134
110134
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Martina Čoko
110139
110139
5. Nikolina Čoko
110140
110140
6. Katarina Čurilović
110141
110141
7. Lidija Kos
110142
110142
8. Ana Maležić
110589
110589
9. Lukrecija Novosel
110144
110144
10. Sara Marija Radočaj
110145
110145
11. Danijela Škalamera
110135
110135
12. Ivona Škalamera
110146
110146
13. Jasenka Štimac
110147
110147

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ida Biškup
110134
110134
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Martina Čoko
110139
110139
5. Nikolina Čoko
110140
110140
6. Katarina Čurilović
110141
110141
7. Lidija Kos
110142
110142
8. Ana Maležić
110589
110589
9. Natalija Sonički
110271
110271
10. Danijela Šagovac
110757
110757
11. Danijela Škalamera
110135
110135
12. Ivona Škalamera
110146
110146
13. Jasenka Štimac
110147
110147
14. Anica Tvrdinić
110273
110273
15. Iva Višnjak
110597
110597

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anika Alić
110725
110725
2. Eva Banjavčić
110723
110723
3. Monika Banjavčić
110724
110724
4. Gabrijel Banjavčić
122613
122613
5. Paola Benić
110148
110148
6. Stella Bišćan
110718
110718
7. Ida Biškup
110134
110134
8. Marija Bočkaj
110136
110136
9. Lorena Brezović
110719
110719
10. Lora Burić
110137
110137
11. Marina Burić
110138
110138
12. Martina Čoko
110139
110139
13. Nikolina Čoko
110140
110140
14. Katarina Čurilović
110141
110141
15. Sara Goršić
110720
110720
16. Lidija Kos
110142
110142
17. Ana Latković
110721
110721
18. Ana Ljulj
110722
110722
19. Ana Maležić
110589
110589
20. Dorotea Močilac
110143
110143
21. Eva Moguš
110726
110726
22. Lukrecija Novosel
110144
110144
23. Sara Marija Radočaj
110145
110145
24. Natalija Sonički
110271
110271
25. Danijela Škalamera
110135
110135
26. Ivona Škalamera
110146
110146
27. Jasenka Štimac
110147
110147
28. Anica Tvrdinić
110273
110273
29. Iva Višnjak
110597
110597
30. Ema Višnjak
110598
110598
31. Mia Vučinić
110717
110717

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ida Biškup
110134
110134
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Martina Čoko
110139
110139
5. Nikolina Čoko
110140
110140
6. Katarina Čurilović
110141
110141
7. Lidija Kos
110142
110142
8. Ana Maležić
110589
110589
9. Natalija Sonički
110271
110271
10. Danijela Šagovac
110757
110757
11. Danijela Škalamera
110135
110135
12. Ivona Škalamera
110146
110146
13. Jasenka Štimac
110147
110147
14. Iva Višnjak
110597
110597

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ida Biškup
110134
110134
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Nikolina Čoko
110140
110140
5. Martina Čoko
110139
110139
6. Katarina Čurilović
110141
110141
7. Sara Goršić
110720
110720
8. Lidija Kos
110142
110142
9. Lidija Križan
110812
110812
10. Ana Maležić
110589
110589
11. Dorotea Močilac
110143
110143
12. Eva Moguš
110726
110726
13. Natalija Sonički
110271
110271
14. Ramiza Sopčić
110773
110773
15. Danijela Šagovac
110757
110757
16. Nika Šagovac
110774
110774
17. Ivona Škalamera
110146
110146
18. Danijela Škalamera
110135
110135
19. Jasenka Štimac
110147
110147
20. Ema Višnjak
110598
110598
21. Iva Višnjak
110597
110597

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Paola Benić
110148
110148
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Lora Burić
110137
110137
5. Martina Čoko
110139
110139
6. Nikolina Čoko
110140
110140
7. Katarina Čurilović
110141
110141
8. Lidija Kos
110142
110142
9. Lidija Križan
110812
110812
10. Ana Maležić
110589
110589
11. Dorotea Močilac
110143
110143
12. Natalija Sonički
110271
110271
13. Ramiza Sopčić
110773
110773
14. Danijela Šagovac
110757
110757
15. Ivona Škalamera
110146
110146
16. Danijela Škalamera
110135
110135
17. Jasenka Štimac
110147
110147
18. Iva Višnjak
110597
110597
19. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Paola Benić
110148
110148
2. Marija Bočkaj
110136
110136
3. Marina Burić
110138
110138
4. Lora Burić
110137
110137
5. Martina Čoko
110139
110139
6. Nikolina Čoko
110140
110140
7. Katarina Čurilović
110141
110141
8. Lidija Kos
110142
110142
9. Lidija Križan
110812
110812
10. Ana Maležić
110589
110589
11. Dorotea Močilac
110143
110143
12. Natalija Sonički
110271
110271
13. Ramiza Sopčić
110773
110773
14. Danijela Šagovac
110757
110757
15. Ivona Škalamera
110146
110146
16. Danijela Škalamera
110135
110135
17. Jasenka Štimac
110147
110147
18. Iva Višnjak
110597
110597
19. Katarina Zajec
110236
110236
20. Veronika Žužinjak
110942
110942

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lora Burić
110137
110137
2. Martina Čoko
110139
110139
3. Nikolina Čoko
110140
110140
4. Katarina Čurilović
110141
110141
5. Tamara Lipovšćak
110754
110754
6. Ana Maležić
110589
110589
7. Dorotea Močilac
110143
110143
8. Natalija Sonički
110271
110271
9. Ramiza Sopčić
110773
110773
10. Danijela Šagovac
110757
110757
11. Ivona Škalamera
110146
110146
12. Danijela Škalamera
110135
110135
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više