Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Korana - 810058

OIB: 16892855410
Adresa: Nikole Zrinskog 3, 47 240 Slunj
Kuglački savez Karlovačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglacki.klub.korana.slunj@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Nikole Zrinskog 3, 47 240 Slunj
Kontakt: Ivan Obajdin 098 170 27 73; Damir Vuković 091 557 98 71
Ovlaštene osobe: Damir Vuković, Ivan Obajdin
Mrežne stranice:
Predsjednik: Damir Vuković
Tajnik: Ivan Obajdin
Trener: Ivan Obajdin

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Ivan Bogović
120527
120527 17.07.2014 60+ 2024
2. Josip Bogović
122567
122567 30.09.2017 M 2024
3. Petar Grašić
122566
122566 30.09.2017 M 2024
4. Ivana Holjevac
110905
110905 25.02.2020 U19 2024
5. Ante Holjevac
121296
121296 30.06.2017 60+ 2024
6. Željko Magdić
123157
123157 22.07.2020 M 2024
7. Zlatko Marasović
121299
121299 09.07.2020 60+ 2024
8. Mate Matusina
122935
122935 27.03.2019 U19 2024
9. Ivan Obajdin
122345
122345 07.07.2009 60+ 2024
10. Josip Obajdin
120532
120532 08.10.2003 60+ 2024
11. Ivan Obajdin
120531
120531 06.09.2005 M 2024
12. Zdravko Obajdin
120535
120535 07.11.1984 M 2024
13. Saša Petković
121420
121420 31.12.2012 M 2024
14. Antonio Petrović
120536
120536 18.05.2013 U23 2024
15. Ivan Petrović
120537
120537 12.09.2013 M 2024
16. Filip Požega
120640
120640 09.07.2020 U23 2024
17. Željko Požega
122796
122796 24.09.2018 M 2024
18. Dinko Puškarić
122563
122563 30.09.2017 M 2024
19. Ana Rakocija
111069
111069 17.09.2023 U13 2024 30.06.2024
20. Mario Rendulić
122797
122797 24.09.2018 M 2024
21. Petar Turkalj
123606
123606 17.09.2023 U15 2024 30.06.2024
22. Dominik Vuković
123479
123479 14.11.2022 M 2024
23. Tomislav Vuković
120543
120543 15.10.2015 U23 2024
24. Damir Vuković
120542
120542 18.06.2015 M 2024
25. Goran Živčić
122565
122565 30.09.2017 M 2024
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Barbara Špelić
110798
110798 28.06.2024 U23 2024
2. Iva Vukošić

110420 30.06.2023 U23 2023
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Ivan Obajdin
320013
320013 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Begović
122584
122584
2. Ivica Bićanić
120526
120526
3. Jurica Bogović
120528
120528
4. Josip Bogović
122567
122567
5. Ivan Bogović
120527
120527
6. Davor Gračan
120530
120530
7. Petar Grašić
122566
122566
8. Ante Holjevac
121296
121296
9. Dejan Lucić
120529
120529
10. Drago Malkoč
122564
122564
11. Ivan Obajdin
120531
120531
12. Josip Obajdin
120532
120532
13. Zdravko Obajdin
120535
120535
14. Ivan Obajdin
122345
122345
15. Jure Oštrina
122344
122344
16. Saša Petković
121420
121420
17. Ivan Petrović
120537
120537
18. Antonio Petrović
120536
120536
19. Željko Požega
122796
122796
20. Dinko Puškarić
122563
122563
21. Mario Rendulić
122797
122797
22. Vlado Sminderovac
120540
120540
23. Jovo Smoljanović
120541
120541
24. Mile Štefanac
122798
122798
25. Tin Štefanac
122195
122195
26. Damir Vuković
120542
120542
27. Tomislav Vuković
120543
120543
28. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Bogović
122567
122567
2. Jurica Bogović
120528
120528
3. Ivan Bogović
120527
120527
4. Petar Grašić
122566
122566
5. Ante Holjevac
121296
121296
6. Dejan Lucić
120529
120529
7. Željko Magdić
123157
123157
8. Drago Malkoč
122564
122564
9. Zlatko Marasović
121299
121299
10. Mate Matusina
122935
122935
11. Josip Obajdin
120532
120532
12. Zdravko Obajdin
120535
120535
13. Ivan Obajdin
122345
122345
14. Saša Petković
121420
121420
15. Antonio Petrović
120536
120536
16. Ivan Petrović
120537
120537
17. Filip Požega
120640
120640
18. Dinko Puškarić
122563
122563
19. Mario Rendulić
122797
122797
20. Tin Štefanac
122195
122195
21. Mile Štefanac
122798
122798
22. Petar Turkalj
123606
123606
23. Tomislav Vuković
120543
120543
24. Dominik Vuković
123479
123479
25. Damir Vuković
120542
120542
26. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Bogović
120527
120527
2. Lukas Bogović
123036
123036
3. Jurica Bogović
120528
120528
4. Josip Bogović
122567
122567
5. Petar Grašić
122566
122566
6. Ante Holjevac
121296
121296
7. Antonio Jareb
123236
123236
8. Dejan Lucić
120529
120529
9. Željko Magdić
123157
123157
10. Drago Malkoč
122564
122564
11. Zlatko Marasović
121299
121299
12. Mate Matusina
122935
122935
13. Josip Obajdin
120532
120532
14. Ivan Obajdin
120531
120531
15. Zdravko Obajdin
120535
120535
16. Ivan Obajdin
122345
122345
17. Saša Petković
121420
121420
18. Ivan Petrović
120537
120537
19. Antonio Petrović
120536
120536
20. Željko Požega
122796
122796
21. Filip Požega
120640
120640
22. Dinko Puškarić
122563
122563
23. Mario Rendulić
122797
122797
24. Tin Štefanac
122195
122195
25. Mile Štefanac
122798
122798
26. Tomislav Vuković
120543
120543
27. Damir Vuković
120542
120542
28. Dominik Vuković
123479
123479
29. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Bićanić
120526
120526
2. Ivan Bogović
120527
120527
3. Jurica Bogović
120528
120528
4. Luka Bogović
122154
122154
5. Josip Bogović
122567
122567
6. Davor Gračan
120530
120530
7. Petar Grašić
122566
122566
8. Ante Holjevac
121296
121296
9. Dejan Lucić
120529
120529
10. Drago Malkoč
122564
122564
11. Ivan Obajdin
120531
120531
12. Ivan Obajdin
122345
122345
13. Josip Obajdin
120532
120532
14. Zdravko Obajdin
120535
120535
15. Jure Oštrina
122344
122344
16. Saša Petković
121420
121420
17. Antonio Petrović
120536
120536
18. Ivan Petrović
120537
120537
19. Dinko Puškarić
122563
122563
20. Dalibor Sabljak
122322
122322
21. Vlado Sminderovac
120540
120540
22. Jovo Smoljanović
120541
120541
23. Tin Štefanac
122195
122195
24. Damir Vuković
120542
120542
25. Tomislav Vuković
120543
120543
26. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Bićanić
120526
120526
2. Ivan Bogović
120527
120527
3. Luka Bogović
122154
122154
4. Davor Gračan
120530
120530
5. Dejan Lucić
120529
120529
6. Ivan Obajdin
120531
120531
7. Josip Obajdin
120532
120532
8. Zdravko Obajdin
120535
120535
9. Ivan Obajdin
122345
122345
10. Saša Petković
121420
121420
11. Antonio Petrović
120536
120536
12. Ivan Petrović
120537
120537
13. Dalibor Sabljak
122322
122322
14. Vlado Sminderovac
120540
120540
15. Jovo Smoljanović
120541
120541
16. Tin Štefanac
122195
122195
17. Damir Vuković
120542
120542
18. Tomislav Vuković
120543
120543

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Begović
122584
122584
2. Josip Bogović
122567
122567
3. Jurica Bogović
120528
120528
4. Ivan Bogović
120527
120527
5. Lukas Bogović
123036
123036
6. Petar Grašić
122566
122566
7. Ante Holjevac
121296
121296
8. Antonio Jareb
123236
123236
9. Dejan Lucić
120529
120529
10. Željko Magdić
123157
123157
11. Drago Malkoč
122564
122564
12. Zlatko Marasović
121299
121299
13. Ivan Marić
122545
122545
14. Ivan Obajdin
122345
122345
15. Josip Obajdin
120532
120532
16. Zdravko Obajdin
120535
120535
17. Saša Petković
121420
121420
18. Antonio Petrović
120536
120536
19. Ivan Petrović
120537
120537
20. Filip Požega
120640
120640
21. Dinko Puškarić
122563
122563
22. Mario Rendulić
122797
122797
23. Vlado Sminderovac
120540
120540
24. Mile Štefanac
122798
122798
25. Tin Štefanac
122195
122195
26. Damir Vuković
120542
120542
27. Tomislav Vuković
120543
120543
28. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Begović
122584
122584
2. Ivica Bićanić
120526
120526
3. Florijan Bogović
122583
122583
4. Ivan Bogović
120527
120527
5. Josip Bogović
122567
122567
6. Jurica Bogović
120528
120528
7. Luka Bogović
122154
122154
8. Domagoj Cindrić
122582
122582
9. Davor Gračan
120530
120530
10. Petar Grašić
122566
122566
11. Ante Holjevac
121296
121296
12. Dejan Lucić
120529
120529
13. Drago Malkoč
122564
122564
14. Ivan Obajdin
120531
120531
15. Ivan Obajdin
122345
122345
16. Josip Obajdin
120532
120532
17. Zdravko Obajdin
120535
120535
18. Jure Oštrina
122344
122344
19. Saša Petković
121420
121420
20. Antonio Petrović
120536
120536
21. Ivan Petrović
120537
120537
22. Dinko Puškarić
122563
122563
23. Mario Rendulić
122797
122797
24. Dalibor Sabljak
122322
122322
25. Vlado Sminderovac
120540
120540
26. Jovo Smoljanović
120541
120541
27. Tin Štefanac
122195
122195
28. Mile Štefanac
122798
122798
29. Damir Vuković
120542
120542
30. Tomislav Vuković
120543
120543
31. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Bogović
120527
120527
2. Josip Bogović
122567
122567
3. Petar Grašić
122566
122566
4. Ante Holjevac
121296
121296
5. Željko Magdić
123157
123157
6. Zlatko Marasović
121299
121299
7. Mate Matusina
122935
122935
8. Zdravko Obajdin
120535
120535
9. Ivan Obajdin
122345
122345
10. Josip Obajdin
120532
120532
11. Ivan Obajdin
120531
120531
12. Saša Petković
121420
121420
13. Ivan Petrović
120537
120537
14. Antonio Petrović
120536
120536
15. Željko Požega
122796
122796
16. Filip Požega
120640
120640
17. Dinko Puškarić
122563
122563
18. Mario Rendulić
122797
122797
19. Petar Turkalj
123606
123606
20. Damir Vuković
120542
120542
21. Dominik Vuković
123479
123479
22. Tomislav Vuković
120543
120543
23. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Bogović
120527
120527
2. Jurica Bogović
120528
120528
3. Lukas Bogović
123036
123036
4. Josip Bogović
122567
122567
5. Petar Grašić
122566
122566
6. Ante Holjevac
121296
121296
7. Antonio Jareb
123236
123236
8. Dejan Lucić
120529
120529
9. Željko Magdić
123157
123157
10. Drago Malkoč
122564
122564
11. Zlatko Marasović
121299
121299
12. Josip Obajdin
120532
120532
13. Ivan Obajdin
120531
120531
14. Zdravko Obajdin
120535
120535
15. Ivan Obajdin
122345
122345
16. Saša Petković
121420
121420
17. Ivan Petrović
120537
120537
18. Antonio Petrović
120536
120536
19. Filip Požega
120640
120640
20. Dinko Puškarić
122563
122563
21. Mario Rendulić
122797
122797
22. Tin Štefanac
122195
122195
23. Mile Štefanac
122798
122798
24. Damir Vuković
120542
120542
25. Tomislav Vuković
120543
120543
26. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Bogović
122567
122567
2. Petar Grašić
122566
122566
3. Željko Magdić
123157
123157
4. Mate Matusina
122935
122935
5. Zdravko Obajdin
120535
120535
6. Ivan Obajdin
122345
122345
7. Saša Petković
121420
121420
8. Antonio Petrović
120536
120536
9. Željko Požega
122796
122796
10. Filip Požega
120640
120640
11. Dinko Puškarić
122563
122563
12. Mario Rendulić
122797
122797
13. Petar Turkalj
123606
123606
14. Damir Vuković
120542
120542
15. Dominik Vuković
123479
123479
16. Tomislav Vuković
120543
120543
17. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Daria Barać
110085
110085
2. Ivica Bićanić
120526
120526
3. Luka Bogović
122154
122154
4. Josip Bogović
122567
122567
5. Davor Gračan
120530
120530
6. Petar Grašić
122566
122566
7. Dejan Lucić
120529
120529
8. Drago Malkoč
122564
122564
9. Ivan Obajdin
122345
122345
10. Ivan Obajdin
120531
120531
11. Zdravko Obajdin
120535
120535
12. Jure Oštrina
122344
122344
13. Saša Petković
121420
121420
14. Antonio Petrović
120536
120536
15. Dinko Puškarić
122563
122563
16. Vlado Sminderovac
120540
120540
17. Jovo Smoljanović
120541
120541
18. Tin Štefanac
122195
122195
19. Iva Vukošić
110420
110420
20. Damir Vuković
120542
120542
21. Tomislav Vuković
120543
120543
22. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Begović
122584
122584
2. Ivica Bićanić
120526
120526
3. Florijan Bogović
122583
122583
4. Josip Bogović
122567
122567
5. Luka Bogović
122154
122154
6. Domagoj Cindrić
122582
122582
7. Petar Grašić
122566
122566
8. Dejan Lucić
120529
120529
9. Drago Malkoč
122564
122564
10. Ivan Obajdin
120531
120531
11. Ivan Obajdin
122345
122345
12. Zdravko Obajdin
120535
120535
13. Jure Oštrina
122344
122344
14. Saša Petković
121420
121420
15. Antonio Petrović
120536
120536
16. Dinko Puškarić
122563
122563
17. Mario Rendulić
122797
122797
18. Dalibor Sabljak
122322
122322
19. Vlado Sminderovac
120540
120540
20. Jovo Smoljanović
120541
120541
21. Mile Štefanac
122798
122798
22. Iva Vukošić
110420
110420
23. Damir Vuković
120542
120542
24. Tomislav Vuković
120543
120543
25. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Bogović
122567
122567
2. Ivan Bogović
120527
120527
3. Davor Gračan
120530
120530
4. Drago Malkoč
122564
122564
5. Ivan Obajdin
120531
120531
6. Josip Obajdin
120532
120532
7. Dinko Puškarić
122563
122563
8. Iva Vukošić
110420
110420
9. Damir Vuković
120542
120542
10. Tomislav Vuković
120543
120543
11. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Bogović
122567
122567
2. Petar Grašić
122566
122566
3. Drago Malkoč
122564
122564
4. Zdravko Obajdin
120535
120535
5. Ivan Obajdin
120531
120531
6. Saša Petković
121420
121420
7. Filip Požega
120640
120640
8. Iva Vukošić
110420
110420
9. Damir Vuković
120542
120542
10. Tomislav Vuković
120543
120543
11. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Bogović
122567
122567
2. Petar Grašić
122566
122566
3. Dejan Lucić
120529
120529
4. Drago Malkoč
122564
122564
5. Zdravko Obajdin
120535
120535
6. Saša Petković
121420
121420
7. Filip Požega
120640
120640
8. Željko Požega
122796
122796
9. Tin Štefanac
122195
122195
10. Iva Vukošić
110420
110420
11. Tomislav Vuković
120543
120543
12. Damir Vuković
120542
120542
13. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Bogović
122567
122567
2. Petar Grašić
122566
122566
3. Dejan Lucić
120529
120529
4. Drago Malkoč
122564
122564
5. Zdravko Obajdin
120535
120535
6. Saša Petković
121420
121420
7. Filip Požega
120640
120640
8. Željko Požega
122796
122796
9. Tin Štefanac
122195
122195
10. Iva Vukošić
110420
110420
11. Damir Vuković
120542
120542
12. Tomislav Vuković
120543
120543
13. Dominik Vuković
123479
123479
14. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Bogović
122567
122567
2. Petar Grašić
122566
122566
3. Dejan Lucić
120529
120529
4. Željko Magdić
123157
123157
5. Drago Malkoč
122564
122564
6. Mate Matusina
122935
122935
7. Ivan Obajdin
120531
120531
8. Zdravko Obajdin
120535
120535
9. Ivan Obajdin
122345
122345
10. Saša Petković
121420
121420
11. Antonio Petrović
120536
120536
12. Filip Požega
120640
120640
13. Željko Požega
122796
122796
14. Dinko Puškarić
122563
122563
15. Mario Rendulić
122797
122797
16. Tin Štefanac
122195
122195
17. Mile Štefanac
122798
122798
18. Petar Turkalj
123606
123606
19. Tomislav Vuković
120543
120543
20. Dominik Vuković
123479
123479
21. Damir Vuković
120542
120542
22. Goran Živčić
122565
122565

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lukas Bogović
123036
123036
2. Nika Božičević
110902
110902
3. Ivana Holjevac
110905
110905
4. Antonio Jareb
123236
123236
5. Željko Magdić
123157
123157
6. Ivana Magdić
110901
110901
7. Ivan Obajdin
120531
120531
8. Katja Obajdin
110775
110775
9. Ivan Obajdin
122345
122345
10. Paola Obajdin
110900
110900
11. Lucija Petrović
110777
110777
12. Antonio Petrović
120536
120536
13. Dinko Puškarić
122563
122563
14. Mario Rendulić
122797
122797
15. Barbara Špelić
110798
110798
16. Mile Štefanac
122798
122798
17. Monika Štefanac
110936
110936
18. Ana Vuković
110899
110899

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lukas Bogović
123036
123036
2. Nika Božičević
110902
110902
3. Ivana Holjevac
110905
110905
4. Antonio Jareb
123236
123236
5. Ivana Magdić
110901
110901
6. Željko Magdić
123157
123157
7. Mate Matusina
122935
122935
8. Melani Medved
110776
110776
9. Katja Obajdin
110775
110775
10. Ivan Obajdin
120531
120531
11. Ivan Obajdin
122345
122345
12. Paola Obajdin
110900
110900
13. Antonio Petrović
120536
120536
14. Lucija Petrović
110777
110777
15. Dinko Puškarić
122563
122563
16. Mario Rendulić
122797
122797
17. Barbara Špelić
110798
110798
18. Mile Štefanac
122798
122798
19. Ana Vuković
110899
110899

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Begović
122584
122584
2. Lukas Bogović
123036
123036
3. Petar Grašić
122566
122566
4. Dejan Lucić
120529
120529
5. Ivan Obajdin
122345
122345
6. Zdravko Obajdin
120535
120535
7. Lucija Petrović
110777
110777
8. Antonio Petrović
120536
120536
9. Željko Požega
122796
122796
10. Mario Rendulić
122797
122797
11. Barbara Špelić
110798
110798
12. Mile Štefanac
122798
122798

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nika Božičević
110902
110902
2. Petar Grašić
122566
122566
3. Ivana Holjevac
110905
110905
4. Dejan Lucić
120529
120529
5. Željko Magdić
123157
123157
6. Mate Matusina
122935
122935
7. Ivan Obajdin
120531
120531
8. Katja Obajdin
110775
110775
9. Ivan Obajdin
122345
122345
10. Saša Petković
121420
121420
11. Lucija Petrović
110777
110777
12. Antonio Petrović
120536
120536
13. Filip Požega
120640
120640
14. Željko Požega
122796
122796
15. Dinko Puškarić
122563
122563
16. Mario Rendulić
122797
122797
17. Barbara Špelić
110798
110798
18. Tin Štefanac
122195
122195
19. Mile Štefanac
122798
122798
20. Petar Turkalj
123606
123606
21. Iva Vukošić
110420
110420
22. Dominik Vuković
123479
123479

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Begović
122584
122584
2. Lukas Bogović
123036
123036
3. Dejan Lucić
120529
120529
4. Željko Magdić
123157
123157
5. Ivan Obajdin
122345
122345
6. Lucija Petrović
110777
110777
7. Antonio Petrović
120536
120536
8. Željko Požega
122796
122796
9. Dinko Puškarić
122563
122563
10. Mario Rendulić
122797
122797
11. Vlado Sminderovac
120540
120540
12. Barbara Špelić
110798
110798
13. Mile Štefanac
122798
122798
14. Tin Štefanac
122195
122195

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivana Holjevac
110905
110905
2. Željko Magdić
123157
123157
3. Mate Matusina
122935
122935
4. Ivan Obajdin
122345
122345
5. Saša Petković
121420
121420
6. Antonio Petrović
120536
120536
7. Željko Požega
122796
122796
8. Filip Požega
120640
120640
9. Dinko Puškarić
122563
122563
10. Mario Rendulić
122797
122797
11. Barbara Špelić
110798
110798
12. Petar Turkalj
123606
123606
13. Dominik Vuković
123479
123479
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više