Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Bjelovar - 810006

OIB: 81776306296
Adresa: Trg Eugena Kvaternika 7a - Bjelovar 43000
Kuglački savez Bjelovarsko-bilogorske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglacki.klub.bjelovar1@bj.t-com.hr, darko.blasko@optinet.hr
Adresa za dostavu pošte: Pošanski pretinac 76 - Bjelovar 43000
Kontakt: Darko Blaško 099 497 73 96; Stjepan Manjkas 098 239 927
Ovlaštene osobe: Stjepan Manjkas, Darko Blaško
Mrežne stranice:
Predsjednik: Stjepan Manjkas
Tajnik: Darko Blaško
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Jakov Barić
123325
123325 12.01.2022 U11 2024 16.04.2024
2. Darko Blaško
121658
121658 02.07.2004 60+ 2024 07.03.2024
3. Lara Blaško
110750
110750 08.04.2018 U18 2024 16.04.2024
4. Branislav Bogdanović
121038
121038 30.06.2023 M 2024 07.03.2024
5. Samir Borčak
120136
120136 30.06.2022 60+ 2024 07.03.2024
6. Robert Cmrk
121252
121252 21.12.2022 M 2024 07.03.2024
7. Patrik Dedić
122696
122696 08.04.2018 U14 2024 16.04.2024
8. Mihael Fučijaš
123602
123602 04.10.2023 U14 2024 16.04.2024
9. Zvonimir Horžitzky
120723
120723 30.06.2023 M 2024 07.03.2024
10. Ivan Matej Ivanac
123324
123324 12.01.2022 U11 2024 16.04.2024
11. Filip Jakovov
123129
123129 14.03.2020 U18 2024 07.03.2024
12. Arthur Daniel Kurjaković
123592
123592 15.08.2023 U9 2024 16.04.2024
13. Melani Marović
111042
111042 29.01.2023 U18 2024 19.10.2023
14. Lena Maslek
110889
110889 15.12.2019 U14 2024 16.04.2024
15. Ivan Milković
123476
123476 21.11.2022 U11 2024 16.04.2024
16. Ivan Pelikan
123719
123719 16.04.2024 U10 2024
17. Patrik Pucarin
123573
123573 18.06.2023 U11 2024 16.04.2024
18. Nikola Rosandić
121689
121689 30.06.2022 60+ 2024 07.03.2024
19. Siniša Šantek
121670
121670 28.06.2019 M 2024 07.03.2024
20. Rino Šelir
123383
123383 08.05.2022 U12 2024 16.04.2024
21. Sara Tadijančević
111064
111064 18.06.2023 U9 2024 16.04.2024
22. Marko Teskera
121796
121796 28.06.2019 M 2024 07.03.2024
23. Antonio Vodopija
122499
122499 17.03.2017 U18 2024 07.03.2024
24. Marijan Vokšan
121672
121672 07.07.2011 M 2024 07.03.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Darko Blaško
320008
320008 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Dario Blaško
520103
520103
2. Tomo Globan
520071
520071
3. Stjepan Manjkas
520076
520076
4. Alen Pucarin
520114
520114

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Kristijan Dvornik
121660
121660
3. Andrija Filipović
121661
121661
4. Goran Grof
121654
121654
5. Darko Kasumović
121663
121663
6. Nikola Košutić
121665
121665
7. Željko Košutić
121666
121666
8. Luka Mijić
121667
121667
9. Bruno Milinković
121668
121668
10. Ivan Smešnjak
121669
121669
11. Siniša Šantek
121670
121670
12. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Marko Delija
121659
121659
3. Kristijan Dvornik
121660
121660
4. Andrija Filipović
121661
121661
5. Tomo Globan
121662
121662
6. Bruno Grđan
122229
122229
7. Goran Grof
121654
121654
8. Darko Kasumović
121663
121663
9. Nikola Košutić
121665
121665
10. Željko Košutić
121666
121666
11. Luka Mijić
121667
121667
12. Bruno Milinković
121668
121668
13. Nina Požgaj
110545
110545
14. Ivan Smešnjak
121669
121669
15. Frano Smrček
122230
122230
16. Matej Somljačan
122231
122231
17. Siniša Šantek
121670
121670
18. Antonio Vodopija
122499
122499
19. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Martin Dent
122681
122681
3. Tomo Globan
121662
121662
4. Goran Grof
121654
121654
5. Darko Kasumović
121663
121663
6. Nikola Košutić
121665
121665
7. Željko Košutić
121666
121666
8. Luka Mijić
121667
121667
9. Luka Mišir
122665
122665
10. Matej Somljačan
122231
122231
11. Siniša Šantek
121670
121670
12. Branko Tićak
122553
122553
13. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Patrik Dedić
122696
122696
3. Marko Delija
121659
121659
4. Martin Dent
122681
122681
5. Tomo Globan
121662
121662
6. Bruno Grđan
122229
122229
7. Goran Grof
121654
121654
8. Darko Kasumović
121663
121663
9. Nikola Košutić
121665
121665
10. Željko Košutić
121666
121666
11. Luka Mijić
121667
121667
12. Luka Mišir
122665
122665
13. Nina Požgaj
110545
110545
14. Patrik Ptiček
122697
122697
15. Teo Radić
122698
122698
16. Frano Smrček
122230
122230
17. Matej Somljačan
122231
122231
18. Siniša Šantek
121670
121670
19. Branko Tićak
122553
122553
20. Antonio Vodopija
122499
122499
21. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Marko Delija
121659
121659
4. Martin Dent
122681
122681
5. Goran Grof
121654
121654
6. Darko Kasumović
121663
121663
7. Zolti Kiš
140006
140006
8. Nikola Košutić
121665
121665
9. Željko Košutić
121666
121666
10. Luka Mijić
121667
121667
11. Luka Mišir
122665
122665
12. Matej Somljačan
122231
122231
13. Branko Tićak
122553
122553
14. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Marko Delija
121659
121659
4. Martin Dent
122681
122681
5. Goran Grof
121654
121654
6. Darko Kasumović
121663
121663
7. Zolti Kiš
140006
140006
8. Željko Košutić
121666
121666
9. Nikola Košutić
121665
121665
10. Luka Mijić
121667
121667
11. Luka Mišir
122665
122665
12. Matej Somljačan
122231
122231
13. Branko Tićak
122553
122553
14. Antonio Vodopija
122499
122499
15. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Marko Delija
121659
121659
4. Martin Dent
122681
122681
5. Matija Dolenec
123039
123039
6. Kristijan Dvornik
121660
121660
7. Goran Grof
121654
121654
8. Darko Kasumović
121663
121663
9. Zolti Kiš
140006
140006
10. Željko Košutić
121666
121666
11. Domagoj Mihaljević
122980
122980
12. Luka Mijić
121667
121667
13. Luka Milovac
122981
122981
14. Petar Milovac
122979
122979
15. Luka Mišir
122665
122665
16. Matej Somljačan
122231
122231
17. Siniša Šantek
121670
121670
18. Marko Teskera
121796
121796
19. Branko Tićak
122553
122553
20. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Martin Dent
122681
122681
3. Matija Dolenec
123039
123039
4. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
5. Darko Kasumović
121663
121663
6. Željko Košutić
121666
121666
7. Domagoj Mihaljević
122980
122980
8. Luka Mijić
121667
121667
9. Petar Milovac
122979
122979
10. Luka Milovac
122981
122981
11. Matej Somljačan
122231
122231
12. Siniša Šantek
121670
121670
13. Marko Teskera
121796
121796
14. Branko Tićak
122553
122553
15. Antonio Vodopija
122499
122499
16. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Kristijan Dvornik
121660
121660
3. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
4. Darko Kasumović
121663
121663
5. Željko Košutić
121666
121666
6. Petar Milovac
122979
122979
7. Matej Somljačan
122231
122231
8. Siniša Šantek
121670
121670
9. Marko Teskera
121796
121796
10. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Samir Borčak
120136
120136
3. Robert Cmrk
121252
121252
4. Martin Dent
122681
122681
5. Kristijan Dvornik
121660
121660
6. Filip Jakovov
123129
123129
7. Željko Košutić
121666
121666
8. Gabrijel Markovinović
123313
123313
9. Domagoj Mihaljević
122980
122980
10. Luka Milovac
122981
122981
11. Petar Milovac
122979
122979
12. Nikola Rosandić
121689
121689
13. Matej Somljačan
122231
122231
14. Siniša Šantek
121670
121670
15. Marko Teskera
121796
121796
16. Branko Tićak
122553
122553
17. Antonio Vodopija
122499
122499
18. Marijan Vokšan
121672
121672

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Blaško
121658
121658
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Samir Borčak
120136
120136
4. Robert Cmrk
121252
121252
5. Mihael Fučijaš
123602
123602
6. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
7. Filip Jakovov
123129
123129
8. Gabrijel Markovinović
123313
123313
9. Domagoj Mihaljević
122980
122980
10. Nikola Rosandić
121689
121689
11. Matej Somljačan
122231
122231
12. Siniša Šantek
121670
121670
13. Marko Teskera
121796
121796
14. Antonio Vodopija
122499
122499
15. Marijan Vokšan
121672
121672
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više