Muški kuglački klub Rijeka - 810072

OIB: 14778250409
Adresa: Podpinjol 1, 51 000 Rijeka
Kuglački savez Primorsko-goranske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: cvitanvucak@gmail.com; dkos81054@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Podpinjol 1, 51 000 Rijeka
Kontakt: Cvitan Vučak 091 532 34 53 ; Dino Kos 091 507 47 73
Ovlaštene osobe: Cvitan Vučak, Dino Kos, Dragomir Perušić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Cvitan Vučak
Tajnik: Dino Kos
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Robert Baričević
122498
122498 30.06.2022 M 2023 22.09.2022
2. Dominik Belašić
123445
123445 28.09.2022 U14 2023
3. Borna Bistrović
123386
123386 21.05.2022 U23 2023
4. Dorian Brentar
123388
123388 21.05.2022 M 2023
5. Eric Crljen
123389
123389 21.05.2022 U23 2023
6. Loren Čemeljić
123409
123409 05.07.2022 U10 2023
7. Patrick Demarki
122338
122338 14.07.2021 M 2023 22.09.2022
8. Ivano Dorić
123470
123470 07.11.2022 U9 2023
9. Mladen Grbac
121733
121733 09.09.2013 M 2023 22.09.2022
10. Andrej Grbac
122292
122292 14.07.2016 U23 2023 04.06.2020
11. Sandro Grbac
122293
122293 14.07.2016 M 2023 12.03.2018
12. Roko Huljev
123394
123394 07.06.2022 U18 2023 22.09.2022
13. Noa Jurešić
123475
123475 16.11.2022 U10 2023
14. Luka Kardum
123442
123442 26.09.2022 U12 2023
15. Luka Kasumović
120221
120221 24.08.2022 M 2023 22.09.2022
16. Marius Kordić-Gružić
121754
121754 30.06.2022 M 2023 22.09.2022
17. Dino Kos
121207
121207 02.07.2018 M 2023 22.09.2022
18. Zoran Kos
122121
122121 07.07.2013 M 2023 22.09.2022
19. Miroslav Krnić
121734
121734 02.07.2010 60+ 2023 22.09.2022
20. Marcel Margeta
120877
120877 29.12.2017 U23 2023 14.09.2022
21. Stevo Mesarić
121735
121735 19.09.2013 M 2023 22.09.2022
22. Nenad Mihajlović
120434
120434 13.11.2020 M 2023 13.11.2020
23. Laura Muškardin
111027
111027 18.12.2022 U9 2023
24. Leon Muškardin
123493
123493 18.12.2022 U14 2023
25. Leonardo Roko Perinić
123390
123390 21.05.2022 U14 2023
26. Dragomir Perušić
121737
121737 08.07.2011 60+ 2023 22.09.2022
27. Mihael Plazibat
123473
123473 08.11.2022 U11 2023
28. Rafael Plazibat
123471
123471 08.11.2022 U9 2023
29. Emanuel Plazibat
123472
123472 08.11.2022 U9 2023
30. Dominik Plješa
123387
123387 21.05.2022 U23 2023
31. Ivan Pulić
123080
123080 10.01.2020 U18 2023 22.09.2022
32. Raul Sterpin
123496
123496 22.12.2022 U11 2023
33. Nebojša Šušnjar
121214
121214 02.07.2018 M 2023 22.09.2022
34. Marin Vučak
121740
121740 23.05.2022 M 2023 04.10.2016
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Stefan Gotzmann
120871
120871 30.06.2022 U23 2023 01.09.2022
2. Dario Injić
123103
123103 30.06.2022 U23 2023 01.09.2022
3. Zvonimir Mrle
120851
120851 30.06.2022 U23 2023 06.09.2022
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID
1. Cvitan Vučak
520070
520070

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Slavko Frelih
121725
121725
2. Mladen Grbac
121733
121733
3. Zoran Kos
122121
122121
4. Dino Kos
121207
121207
5. Miroslav Krnić
121734
121734
6. Dražen Lenac
122120
7. Stevo Mesarić
121735
121735
8. Nenad Mihajlović
120434
120434
9. Igor Načinović
121736
121736
10. Elio Peršić
122318
122318
11. Dragomir Perušić
121737
121737
12. Josip Tometić
121738
13. Cvitan Vučak
121739
121739

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Robert Baričević
122498
122498
2. Ishak Bikić
122416
3. Slavko Frelih
121725
121725
4. Danijel Grahovac
122417
122417
5. Mladen Grbac
121733
121733
6. Andrej Grbac
122292
122292
7. Sandro Grbac
122293
122293
8. Zoran Kos
122121
122121
9. Dino Kos
121207
121207
10. Miroslav Krnić
121734
121734
11. Dražen Lenac
122120
12. Marin Maslić
122496
13. Stevo Mesarić
121735
121735
14. Nenad Mihajlović
120434
120434
15. Igor Načinović
121736
121736
16. Elio Peršić
122318
122318
17. Dragomir Perušić
121737
121737
18. Selimir Tancabel
122497
19. Josip Tometić
121738
20. Cvitan Vučak
121739
121739
21. Marin Vučak
121740
121740

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Robert Baričević
122498
122498
2. Ishak Bikić
122416
3. Slavko Frelih
121725
121725
4. Danijel Grahovac
122417
122417
5. Mladen Grbac
121733
121733
6. Leopold Jurković
120874
120874
7. Dino Kos
121207
121207
8. Zoran Kos
122121
122121
9. Miroslav Krnić
121734
121734
10. Dražen Lenac
122120
11. Marin Maslić
122496
12. Stevo Mesarić
121735
121735
13. Nenad Mihajlović
120434
120434
14. Karlo Milinković
121055
121055
15. Igor Načinović
121736
121736
16. Elio Peršić
122318
122318
17. Dragomir Perušić
121737
121737
18. Nebojša Šušnjar
121214
121214
19. Selimir Tancabel
122497
20. Josip Tometić
121738

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Robert Baričević
122498
122498
2. Ishak Bikić
122416
3. Slavko Frelih
121725
121725
4. Danijel Grahovac
122417
122417
5. Mladen Grbac
121733
121733
6. Andrej Grbac
122292
122292
7. Sandro Grbac
122293
122293
8. Leopold Jurković
120874
120874
9. Zoran Kos
122121
122121
10. Miroslav Krnić
121734
121734
11. Dražen Lenac
122120
12. Marcel Margeta
120877
120877
13. Marin Maslić
122496
14. Stevo Mesarić
121735
121735
15. Nenad Mihajlović
120434
120434
16. Karlo Milinković
121055
121055
17. Igor Načinović
121736
121736
18. Elio Peršić
122318
122318
19. Dragomir Perušić
121737
121737
20. Selimir Tancabel
122497
21. Josip Tometić
121738
22. Cvitan Vučak
121739
121739
23. Marin Vučak
121740
121740

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Robert Baričević
122498
122498
2. Slavko Frelih
121725
121725
3. Danijel Grahovac
122417
122417
4. Andrej Grbac
122292
122292
5. Mladen Grbac
121733
121733
6. Sandro Grbac
122293
122293
7. Leopold Jurković
120874
120874
8. Dino Kos
121207
121207
9. Zoran Kos
122121
122121
10. Miroslav Krnić
121734
121734
11. Marcel Margeta
120877
120877
12. Stevo Mesarić
121735
121735
13. Karlo Milinković
121055
121055
14. Igor Načinović
121736
121736
15. Elio Peršić
122318
122318
16. Dragomir Perušić
121737
121737
17. Nebojša Šušnjar
121214
121214
18. Josip Tometić
121738

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Robert Baričević
122498
122498
2. Slavko Frelih
121725
121725
3. Danijel Grahovac
122417
122417
4. Sandro Grbac
122293
122293
5. Mladen Grbac
121733
121733
6. Andrej Grbac
122292
122292
7. Ivan Janeš
120844
120844
8. Leopold Jurković
120874
120874
9. Zoran Kos
122121
122121
10. Dino Kos
121207
121207
11. Miroslav Krnić
121734
121734
12. Marcel Margeta
120877
120877
13. Stevo Mesarić
121735
121735
14. Igor Načinović
121736
121736
15. Elio Peršić
122318
122318
16. Dragomir Perušić
121737
121737
17. Ivan Pulić
123080
123080
18. Nebojša Šušnjar
121214
121214

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Slavko Frelih
121725
121725
2. Danijel Grahovac
122417
122417
3. Mladen Grbac
121733
121733
4. Andrej Grbac
122292
122292
5. Ivan Janeš
120844
120844
6. Leopold Jurković
120874
120874
7. Zoran Kos
122121
122121
8. Dino Kos
121207
121207
9. Miroslav Krnić
121734
121734
10. Marcel Margeta
120877
120877
11. Zlatan Mazor
120518
120518
12. Stevo Mesarić
121735
121735
13. Nenad Mihajlović
120434
120434
14. Igor Načinović
121736
121736
15. Elio Peršić
122318
122318
16. Dragomir Perušić
121737
121737
17. Ivan Pulić
123080
123080
18. Nebojša Šušnjar
121214
121214

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Borna Bistrović
123386
123386
2. Dorian Brentar
123388
123388
3. Eric Crljen
123389
123389
4. Patrick Demarki
122338
122338
5. Slavko Frelih
121725
121725
6. Stefan Gotzmann
120871
120871
7. Mladen Grbac
121733
121733
8. Dario Injić
123103
123103
9. Mario Injić
120872
120872
10. Zoran Kos
122121
122121
11. Dino Kos
121207
121207
12. Miroslav Krnić
121734
121734
13. Marcel Margeta
120877
120877
14. Zlatan Mazor
120518
120518
15. Stevo Mesarić
121735
121735
16. Nenad Mihajlović
120434
120434
17. Igor Načinović
121736
121736
18. Dragomir Perušić
121737
121737
19. Dominik Plješa
123387
123387
20. Ivan Pulić
123080
123080
21. Nebojša Šušnjar
121214
121214
22. Marin Vučak
121740
121740

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Robert Baričević
122498
122498
2. Borna Bistrović
123386
123386
3. Dorian Brentar
123388
123388
4. Eric Crljen
123389
123389
5. Patrick Demarki
122338
122338
6. Stefan Gotzmann
120871
120871
7. Mladen Grbac
121733
121733
8. Sandro Grbac
122293
122293
9. Andrej Grbac
122292
122292
10. Roko Huljev
123394
123394
11. Dario Injić
123103
123103
12. Dario Injić
123103
123103
13. Luka Kasumović
120221
120221
14. Marius Kordić-Gružić
121754
121754
15. Zoran Kos
122121
122121
16. Dino Kos
121207
121207
17. Miroslav Krnić
121734
121734
18. Marcel Margeta
120877
120877
19. Stevo Mesarić
121735
121735
20. Nenad Mihajlović
120434
120434
21. Zvonimir Mrle
120851
120851
22. Dragomir Perušić
121737
121737
23. Dominik Plješa
123387
123387
24. Ivan Pulić
123080
123080
25. Nebojša Šušnjar
121214
121214
26. Marin Vučak
121740
121740
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više