Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Mlaka - 810075

OIB: 57895881985
Adresa: Podpinjol 2, 51 000 Rijeka
Kuglački savez Primorsko-goranske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: tonci.mikac@gmail.com; lores.agotic@rss.hr
Adresa za dostavu pošte: Lores Agotić, Ante Kovačića 10, 51 000 Rijeka
Kontakt: Tonči Mikac 091 542 55 60 i Lores Agotić 098 919 25 63
Ovlaštene osobe: Tonči Mikac, Vladimir Cvjetan, Lores Agotić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Prof. dr. sc. Tonči Mikac
Tajnik: Lores Agotić
Trener: Tonči Mikac

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Nera Bakić
110791
110791 30.06.2023 U18 2024 28.02.2024
2. Fatima Beljuli
110928
110928 30.09.2020 U18 2024
3. Marina Benić
110005
110005 10.04.2004 Ž 2024 15.09.2023
4. Venesa Bogdanović
110158
110158 30.06.2017 Ž 2024 04.09.2023
5. Mirna Bosak
110009
110009 30.06.2015 Ž 2024 01.10.2021
6. Tia Bursać
111012
111012 27.10.2022 U9 2024 07.02.2023
7. Kiara Bursać
111006
111006 02.10.2022 U18 2024 16.10.2023
8. Margarita Buvač
111063
111063 03.05.2023 U14 2024 06.10.2023
9. Mihaela Cvijanović
110888
110888 30.11.2019 U18 2024 05.09.2023
10. Izidora Dolenc
110704
110704 30.06.2022 U23 2024 02.09.2022
11. Viktorija Duraković
110811
110811 19.01.2019 U23 2024 18.02.2022
12. Valentina Gal
110220
110220 28.06.2019 Ž 2024 13.09.2023
13. Christine Gotzmann
111082
111082 21.12.2023 U18 2024 21.10.2023
14. Anamarija Grdić
110471
110471 30.06.2017 U23 2024 22.09.2023
15. Nika Grubišić
110004
110004 10.04.2004 Ž 2024 15.09.2023
16. Martina Ikica
110623
110623 13.01.2013 U23 2024
17. Ana Jambrović
110006
110006 22.06.2014 Ž 2024 29.02.2024
18. Paula Jurković
111080
111080 21.12.2023 U18 2024 06.10.2023
19. Rori Kezele
110671
110671 02.06.2017 U18 2024 16.11.2017
20. Tia Kezele
110745
110745 21.03.2018 U14 2024 10.04.2018
21. Evelyn Kosanović
110809
110809 13.01.2019 U14 2024
22. Ana Koša
110966
110966 30.10.2021 U18 2024
23. Anika Lučić
110670
110670 02.06.2017 U18 2024 31.08.2018
24. Mia Naletina
110322
110322 30.06.2022 Ž 2024 15.09.2023
25. Iren Nemes
130012
130012 30.06.2023 Ž 2024 06.09.2023
26. Petra Parenta
110669
110669 02.06.2017 U18 2024 11.04.2018
27. Milana Pavlic
110007
110007 30.06.2013 Ž 2024 11.09.2023
28. Sara Pejak
110464
110464 30.06.2023 U23 2024 07.09.2023
29. Nataša Radešić
110927
110927 30.06.2023 U23 2024 18.10.2023
30. Tamara Sinković
110232
110232 30.06.2017 Ž 2024 29.02.2024
31. Valentina Smuđ
110466
110466 30.06.2023 Ž 2024 15.09.2023
32. Nikolla Strbad
111118
111118 25.02.2024 U10 2024
33. Jelena Švob
110967
110967 30.10.2021 U12 2024
34. Jelena Tadijanić
110810
110810 19.01.2019 U18 2024
35. Bojana Tintor
110808
110808 13.01.2019 U18 2024
36. Petra Todorović
111056
111056 27.03.2023 U10 2024
37. Jelena Tomašić
110002
110002 08.06.1998 Ž 2024
38. Ana Vrban
111013
111013 29.10.2022 U18 2024 27.10.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Tonči Mikac
320001
320001 Trener svih kategorija A licenca 31.01.2025
2. Miljenko Šarac
310002
320002 Trener 1. ekipe A licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Lores Agotić
520013
520013

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Benić
110005
110005
2. Mirna Bosak
110009
110009
3. Iva Cindrić
110008
110008
4. Nika Grubišić
110004
110004
5. Ana Jambrović
110006
110006
6. Ivana Neralić
110163
110163
7. Milana Pavlic
110007
110007
8. Tatjana Perišić
130003
130003
9. Ljiljana Peroš
110001
110001
10. Jelena Tomašić
110002
110002
11. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elena Babić
110560
2. Marina Benić
110005
110005
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Danijela Bruketa
110558
5. Kristina Bruketa
110564
6. Iva Cindrić
110008
110008
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Martina Ikica
110623
110623
9. Ana Jambrović
110006
110006
10. Martina Kuljanin
110565
11. Živa Lečić
110566
12. Ivana Neralić
110163
110163
13. Milana Pavlic
110007
110007
14. Dora Peradenić
110559
110559
15. Tatjana Perišić
130003
130003
16. Bernarda Perković
110557
17. Ljiljana Peroš
110001
110001
18. Katarina Primorac
110563
19. Elisabetta Smešny
110561
20. Jelena Tomašić
110002
110002
21. Barbara Vidaković
110556
110556
22. Ivana Vidaković
110562
110562
23. Marija Zver
110003
110003
24. Michelle Žiković
110010

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Benić
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Iva Flegar
110473
110473
6. Anamarija Grdić
110471
110471
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Ana Jambrović
110006
110006
9. Ivana Neralić
110163
110163
10. Milana Pavlic
110007
110007
11. Tatjana Perišić
130003
130003
12. Ljiljana Peroš
110001
110001
13. Tamara Sinković
110232
110232
14. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Benić
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Anamarija Grdić
110471
110471
6. Nika Grubišić
110004
110004
7. Ana Jambrović
110006
110006
8. Ivana Neralić
110163
110163
9. Milana Pavlic
110007
110007
10. Tatjana Perišić
130003
130003
11. Ljiljana Peroš
110001
110001
12. Tamara Sinković
110232
110232
13. Jelena Tomašić
110002
110002
14. Marija Zver
110003
110003
15. Michelle Žiković
110010

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Benić
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Tihana Čavlović
110332
110332
6. Anamarija Grdić
110471
110471
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Ana Jambrović
110006
110006
9. Ivana Neralić
110163
110163
10. Milana Pavlic
110007
110007
11. Tamara Sinković
110232
110232
12. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Benić
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Tihana Čavlović
110332
110332
6. Viktorija Duraković
110811
110811
7. Anamarija Grdić
110471
110471
8. Nika Grubišić
110004
110004
9. Martina Ikica
110623
110623
10. Ana Jambrović
110006
110006
11. Rori Kezele
110671
110671
12. Tia Kezele
110745
110745
13. Evelyn Kosanović
110809
110809
14. Anika Lučić
110670
110670
15. Ivana Neralić
110163
110163
16. Petra Parenta
110669
110669
17. Milana Pavlic
110007
110007
18. Dora Peradenić
110559
110559
19. Tamara Sinković
110232
110232
20. Jelena Tadijanić
110810
110810
21. Bojana Tintor
110808
110808
22. Jelena Tomašić
110002
110002
23. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Benić
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Tihana Čavlović
110332
110332
5. Valentina Gal
110220
110220
6. Anamarija Grdić
110471
110471
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Ana Jambrović
110006
110006
9. Anita Mehesz
130006
130006
10. Ivana Neralić
110163
110163
11. Milana Pavlic
110007
110007
12. Tamara Sinković
110232
110232

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Benić
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Tihana Čavlović
110332
110332
5. Valentina Gal
110220
110220
6. Anamarija Grdić
110471
110471
7. Nika Grubišić
110004
110004
8. Ana Jambrović
110006
110006
9. Anita Mehesz
130006
130006
10. Ivana Neralić
110163
110163
11. Milana Pavlic
110007
110007
12. Tamara Sinković
110232
110232

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Benić
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Valentina Gal
110220
110220
5. Anamarija Grdić
110471
110471
6. Nika Grubišić
110004
110004
7. Ana Jambrović
110006
110006
8. Anita Mehesz
130006
130006
9. Mia Naletina
110322
110322
10. Ivana Neralić
110163
110163
11. Milana Pavlic
110007
110007
12. Anita Safrany
130007
130007
13. Tamara Sinković
110232
110232
14. Petra Stipetić
110591
110591

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marina Benić
110005
110005
2. Venesa Bogdanović
110158
110158
3. Mirna Bosak
110009
110009
4. Valentina Gal
110220
110220
5. Anamarija Grdić
110471
110471
6. Nika Grubišić
110004
110004
7. Ana Jambrović
110006
110006
8. Ines Maričić
110011
110011
9. Anita Mehesz
130006
130006
10. Mia Naletina
110322
110322
11. Milana Pavlic
110007
110007
12. Anita Safrany
130007
130007
13. Tamara Sinković
110232
110232

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nera Bakić
110791
110791
2. Marina Benić
110005
110005
3. Venesa Bogdanović
110158
110158
4. Mirna Bosak
110009
110009
5. Mihaela Cvijanović
110888
110888
6. Izidora Dolenc
110704
110704
7. Valentina Gal
110220
110220
8. Anamarija Grdić
110471
110471
9. Nika Grubišić
110004
110004
10. Ana Jambrović
110006
110006
11. Mia Naletina
110322
110322
12. Iren Nemes
130012
130012
13. Milana Pavlic
110007
110007
14. Sara Pejak
110464
110464
15. Nataša Radešić
110927
110927
16. Tamara Sinković
110232
110232
17. Valentina Smuđ
110466
110466
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više