Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Novska - 810081

OIB: 01577736750
Adresa: Radnička 3, 44 330 Novska
Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: markohecimovic88@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Marko Hećimović, Potočna 12, 44 330 Novska
Kontakt: Marko Hećimović 099 788 75 99 ; Stjepan Borščak 098 920 88 69
Ovlaštene osobe: Stjepan Šulekić, Marko Hećimović
Mrežne stranice:
Predsjednik: Stjepan Šulekić
Tajnik: Marko Hećimović
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Ivano Baić
123552
123552 01.04.2023 U11 2023 30.03.2023
2. Ivan Banović
122455
122455 03.02.2017 U18 2023 06.09.2023
3. Antonio Banović
122454
122454 03.02.2017 U18 2023 06.09.2023
4. David Bišof
122453
122453 03.02.2017 U23 2023 06.09.2023
5. Stjepan Boršćak
122451
122451 03.02.2017 60+ 2023 06.09.2023
6. Matko Brozović
123311
123311 20.11.2021 U12 2023 01.03.2023
7. Ivica Brozović
120275 2
120275 14.07.2016 M 2023 06.09.2023
8. Luka Čevizović
123346
123346 04.02.2022 U18 2023 06.09.2023
9. Luka Đumlijan
123094
123094 14.07.2021 U18 2023 06.09.2023
10. Dorian Filipović
123365
123365 19.03.2022 U12 2023 01.03.2023
11. Lovro Grgić
123574
123574 17.06.2023 U11 2023
12. Marko Hećimović
120218
120218 06.07.2012 M 2023 06.09.2023
13. Leonardo Horvat
120279
120279 30.06.2023 M 2023 06.09.2023
14. Krešimir Jadanić
123555
123555 08.04.2023 U11 2023 11.04.2023
15. Borna Jadanić
123556
123556 08.04.2023 U14 2023 11.04.2023
16. Ante Jadanić
123554
123554 08.04.2023 U11 2023 11.04.2023
17. Luka Jajtić
120219
120219 06.04.2015 U23 2023 06.09.2023
18. Emanuel Jež
123553
123553 01.04.2023 U12 2023 30.03.2023
19. Ante Jolić
123557
123557 10.04.2023 U14 2023 11.04.2023
20. Nikola Jolić
123546
123546 26.03.2023 U12 2023 30.03.2023
21. Ivan Kivač
123055
123055 03.01.2020 U18 2023 01.03.2023
22. Vedran Lovrić
121032
121032 30.06.2022 M 2023 06.09.2023
23. Tomislav Luksetić
120819
120819 30.06.2023 M 2023 06.09.2023
24. Luka Malkoč
123550
123550 27.03.2023 U11 2023 30.03.2023
25. Josip Marinac
123056
123056 03.01.2020 U23 2023 06.09.2023
26. Tomislav Pezić
122457
122457 03.02.2017 U18 2023 03.02.2023
27. Emanuel Pezić
123545
123545 26.03.2023 U11 2023 30.03.2023
28. Vladimir Podvalej
121396
121396 30.06.2022 60+ 2023 06.09.2023
29. Luka Vuković
123044
123044 21.12.2022 U18 2023 01.03.2023
30. Matej Zboril
120229
120229 30.06.2023 M 2023 12.09.2023
31. Stefan Zukanović
122847
122847 13.11.2018 U23 2023 06.09.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Hećimović
320092
320092
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Šulekić
520064
520064

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Brozović
120275 2
120275
2. Hrvoje Crnojević
120214
120214
3. Dario Duda
120216
120216
4. Ivan Hećimović
120217
120217
5. Marko Hećimović
120218
120218
6. Ivan Jakovljević
120193 2
120193
7. Dinko Kasumović
120220
120220
8. Luka Kasumović
120221
120221
9. Zdenko Poleto
120226
120226
10. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
11. Mato Stjepanović
120228
120228
12. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonio Banović
122454
122454
2. Ivan Banović
122455
122455
3. Luka Banović
122456
122456
4. David Bišof
122453
122453
5. Stjepan Boršćak
122451
122451
6. Ivica Brozović
120275 2
120275
7. Hrvoje Crnojević
120214
120214
8. Martin Ćurić
120215
120215
9. Dario Duda
120216
120216
10. Ivan Hećimović
120217
120217
11. Marko Hećimović
120218
120218
12. Luka Jajtić
120219
120219
13. Ivan Jakovljević
120193 2
120193
14. Dinko Kasumović
120220
120220
15. Luka Kasumović
120221
120221
16. Adrian Korbel
120222
120222
17. Tomislav Kovačević
120223
120223
18. Marko Krištofić
120224
120224
19. Tomislav Pezić
122457
122457
20. Filip Pezić
122458
122458
21. Zdenko Poleto
120226
120226
22. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
23. Marin Satinović
122452
122452
24. Mato Stjepanović
120228
120228
25. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Boršćak
122451
122451
2. Ivica Brozović
120275 2
120275
3. Hrvoje Crnojević
120214
120214
4. Martin Ćurić
120215
120215
5. Dario Duda
120216
120216
6. Ivan Hećimović
120217
120217
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Luka Jajtić
120219
120219
9. Ivan Jakovljević
120193 2
120193
10. Dinko Kasumović
120220
120220
11. Luka Kasumović
120221
120221
12. Adrian Korbel
120222
120222
13. Tomislav Kovačević
120223
120223
14. Marko Krištofić
120224
120224
15. Zdenko Poleto
120226
120226
16. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
17. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonio Banović
122454
122454
2. Ivan Banović
122455
122455
3. Luka Banović
122456
122456
4. David Bišof
122453
122453
5. Stjepan Boršćak
122451
122451
6. Ivica Brozović
120275 2
120275
7. Hrvoje Crnojević
120214
120214
8. Martin Ćurić
120215
120215
9. Kristijan Dobrić
122676
122676
10. Dario Duda
120216
120216
11. Ivan Hećimović
120217
120217
12. Marko Hećimović
120218
120218
13. Luka Jajtić
120219
120219
14. Ivan Jakovljević
120193 2
120193
15. Dinko Kasumović
120220
120220
16. Luka Kasumović
120221
120221
17. Adrian Korbel
120222
120222
18. Tomislav Kovačević
120223
120223
19. Marko Krištofić
120224
120224
20. Dino Pejaković
122673
122673
21. Tomislav Pezić
122457
122457
22. Filip Pezić
122458
122458
23. Zdenko Poleto
120226
120226
24. Domagoj Potočki
122674
122674
25. Matija Potočki
122677
122677
26. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
27. Marin Satinović
122452
122452
28. Fran Štivojević
122675
122675
29. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Boršćak
122451
122451
2. Ivica Brozović
120275 2
120275
3. Branko Crnogorac
120254
120254
4. Martin Ćurić
120215
120215
5. Dario Duda
120216
120216
6. Ivan Hećimović
120217
120217
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Luka Jajtić
120219
120219
9. Ivan Jakovljević
120193 2
120193
10. Luka Kasumović
120221
120221
11. Zdenko Poleto
120226
120226
12. Matija Potočki
122677
122677
13. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
14. Mladen Svračić
140013
140013
15. Filip Turkalj
120212
120212
16. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122455
122455
2. Luka Banović
122456
122456
3. Antonio Banović
122454
122454
4. David Bišof
122453
122453
5. Stjepan Boršćak
122451
122451
6. Ivica Brozović
120275 2
120275
7. Branko Crnogorac
120254
120254
8. Martin Ćurić
120215
120215
9. Dario Duda
120216
120216
10. Ivan Gavranović
122846
122846
11. Ivan Hećimović
120217
120217
12. Marko Hećimović
120218
120218
13. Luka Jajtić
120219
120219
14. Ivan Jakovljević
120193 2
120193
15. Luka Kasumović
120221
120221
16. Tomislav Pezić
122457
122457
17. Zdenko Poleto
120226
120226
18. Domagoj Potočki
122674
122674
19. Matija Potočki
122677
122677
20. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
21. Mladen Svračić
140013
140013
22. Filip Turkalj
120212
120212
23. Matej Zboril
120229
120229
24. Stefan Zukanović
122847
122847

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Luka Banović
122456
122456
2. David Bišof
122453
122453
3. Stjepan Boršćak
122451
122451
4. Ivica Brozović
120275 2
120275
5. Branko Crnogorac
120254
120254
6. Dario Duda
120216
120216
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Ivan Hećimović
120217
120217
9. Luka Jajtić
120219
120219
10. Ivan Jakovljević
120193 2
120193
11. Goran Jurić
122214
122214
12. Luka Kasumović
120221
120221
13. Tomislav Pezić
122457
122457
14. Matija Potočki
122677
122677
15. Jasmin Ramić
120268
120268
16. Mato Stjepanović
120228
120228
17. Mladen Svračić
140013
140013
18. Filip Turkalj
120212
120212
19. Stefan Zukanović
122847
122847

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Luka Banović
122456
122456
2. David Bišof
122453
122453
3. Stjepan Boršćak
122451
122451
4. Ivica Brozović
120275 2
120275
5. Branko Crnogorac
120254
120254
6. Dario Duda
120216
120216
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Luka Jajtić
120219
120219
9. Ivan Jakovljević
120193 2
120193
10. Goran Jurić
122214
122214
11. Luka Kasumović
120221
120221
12. Josip Marinac
123056
123056
13. Tomislav Pezić
122457
122457
14. Matija Potočki
122677
122677
15. Jasmin Ramić
120268
120268
16. Uroš Ramić
140019
140019
17. Mato Stjepanović
120228
120228
18. Filip Turkalj
120212
120212
19. Stefan Zukanović
122847
122847

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122455
122455
2. David Bišof
122453
122453
3. Stjepan Boršćak
122451
122451
4. Ivica Brozović
120275 2
120275
5. Branko Crnogorac
120254
120254
6. Hrvoje Crnojević
120214
120214
7. Luka Čevizović
123346
123346
8. Luka Đumlijan
123094
123094
9. Marko Hećimović
120218
120218
10. Luka Jajtić
120219
120219
11. Goran Jurić
122214
122214
12. Josip Marinac
123056
123056
13. Tomislav Pezić
122457
122457
14. Matija Potočki
122677
122677
15. Jasmin Ramić
120268
120268
16. Uroš Ramić
140019
140019
17. Mato Stjepanović
120228
120228
18. Domagoj Tušim
120805
120805
19. Stefan Zukanović
122847
122847
20. Siniša Zukanović
123287
123287

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122455
122455
2. David Bišof
122453
122453
3. Stjepan Boršćak
122451
122451
4. Ivica Brozović
120275 2
120275
5. Luka Čevizović
123346
123346
6. Luka Đumlijan
123094
123094
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Luka Jajtić
120219
120219
9. Vedran Lovrić
121032
121032
10. Josip Marinac
123056
123056
11. Tomislav Pezić
122457
122457
12. Vladimir Podvalej
121396
121396
13. Domagoj Potočki
122674
122674
14. Mato Stjepanović
120228
120228
15. Domagoj Tušim
120805
120805
16. Luka Vuković
123044
123044
17. Stefan Zukanović
122847
122847

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonio Banović
122454
122454
2. Ivan Banović
122455
122455
3. David Bišof
122453
122453
4. Stjepan Boršćak
122451
122451
5. Ivica Brozović
120275 2
120275
6. Luka Čevizović
123346
123346
7. Luka Đumlijan
123094
123094
8. Marko Hećimović
120218
120218
9. Leonardo Horvat
120279
120279
10. Luka Jajtić
120219
120219
11. Ivan Kivač
123055
123055
12. Vedran Lovrić
121032
121032
13. Tomislav Luksetić
120819
120819
14. Josip Marinac
123056
123056
15. Tomislav Pezić
122457
122457
16. Vladimir Podvalej
121396
121396
17. Luka Vuković
123044
123044
18. Matej Zboril
120229
120229
19. Stefan Zukanović
122847
122847
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više