Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Novska - 810081

OIB: 01577736750
Adresa: Radnička 3, 44 330 Novska
Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: markohecimovic88@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Marko Hećimović, Potočna 12, 44 330 Novska
Kontakt: Marko Hećimović 099 788 75 99 ; Stjepan Borščak 098 920 88 69
Ovlaštene osobe: Stjepan Borščak, Marko Hećimović
Mrežne stranice:
Predsjednik: Stjepan Borščak
Tajnik: Marko Hećimović
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Ivano Baić
123552
123552 01.04.2023 U13 2024
2. Antonio Banović
122454
122454 03.02.2017 U19 2024 30.06.2024
3. David Bišof
122453
122453 03.02.2017 U23 2024
4. Stjepan Boršćak
122451
122451 03.02.2017 60+ 2024 30.06.2024
5. Matko Brozović
123311
123311 20.11.2021 U13 2024 30.06.2024
6. Ivica Brozović
120275 2
120275 14.07.2016 M 2024 30.06.2024
7. Luka Čevizović
123346
123346 04.02.2022 U19 2024 30.06.2024
8. Luka Đumlijan
123094
123094 14.07.2021 U19 2024 30.06.2024
9. Dorian Filipović
123365
123365 19.03.2022 U13 2024 30.06.2024
10. Lovro Grgić
123574
123574 17.06.2023 U13 2024 30.06.2024
11. Marko Hećimović
120218
120218 06.07.2012 M 2024 30.06.2024
12. Ante Jadanić
123554
123554 08.04.2023 U13 2024 30.06.2024
13. Borna Jadanić
123556
123556 08.04.2023 U15 2024
14. Krešimir Jadanić
123555
123555 08.04.2023 U13 2024 30.06.2024
15. Luka Jajtić
120219
120219 06.04.2015 U23 2024
16. Emanuel Jež
123553
123553 01.04.2023 U13 2024
17. Domagoj Jež
123637
123637 16.10.2023 U11 2024 30.06.2024
18. Nikola Jolić
123546
123546 26.03.2023 U13 2024 30.06.2024
19. Ante Jolić
123557
123557 10.04.2023 U15 2024 30.06.2024
20. Vedran Lovrić
121032
121032 30.06.2022 M 2024 30.06.2024
21. Tomislav Luksetić
120819
120819 30.06.2023 M 2024 30.06.2024
22. Luka Malkoč
123550
123550 27.03.2023 U13 2024 30.06.2024
23. Josip Marinac
123056
123056 03.01.2020 U23 2024
24. Tomislav Pezić
122457
122457 03.02.2017 U19 2024
25. Emanuel Pezić
123545
123545 26.03.2023 U13 2024 30.06.2024
26. Vladimir Ramić
140030
140030 21.12.2023 M 2024 30.06.2024
27. Luka Vuković
123044
123044 21.12.2022 U19 2024
28. Matej Zboril
120229
120229 30.06.2023 M 2024 30.06.2024
29. Stefan Zukanović
122847
122847 13.11.2018 U23 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Ivan Banović
122455
122455 28.06.2024 U19 2024 30.06.2024
2. Niko Kalvi
122183
122183 28.06.2024 U19 2024 30.06.2024
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Marko Hećimović
320092
320092 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
2. Tomislav Luksetić
320012
320012 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Šulekić
520064
520064

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Brozović
120275 2
120275
2. Hrvoje Crnojević
120214
120214
3. Dario Duda
120216
120216
4. Ivan Hećimović
120217
120217
5. Marko Hećimović
120218
120218
6. Ivan Jakovljević
120193
120193
7. Dinko Kasumović
120220
120220
8. Luka Kasumović
120221
120221
9. Zdenko Poleto
120226
120226
10. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
11. Mato Stjepanović
120228
120228
12. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonio Banović
122454
122454
2. Ivan Banović
122455
122455
3. Luka Banović
122456
122456
4. David Bišof
122453
122453
5. Stjepan Boršćak
122451
122451
6. Ivica Brozović
120275 2
120275
7. Hrvoje Crnojević
120214
120214
8. Martin Ćurić
120215
120215
9. Dario Duda
120216
120216
10. Ivan Hećimović
120217
120217
11. Marko Hećimović
120218
120218
12. Luka Jajtić
120219
120219
13. Ivan Jakovljević
120193
120193
14. Dinko Kasumović
120220
120220
15. Luka Kasumović
120221
120221
16. Adrian Korbel
120222
120222
17. Tomislav Kovačević
120223
120223
18. Marko Krištofić
120224
120224
19. Tomislav Pezić
122457
122457
20. Filip Pezić
122458
122458
21. Zdenko Poleto
120226
120226
22. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
23. Marin Satinović
122452
122452
24. Mato Stjepanović
120228
120228
25. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Boršćak
122451
122451
2. Ivica Brozović
120275 2
120275
3. Hrvoje Crnojević
120214
120214
4. Martin Ćurić
120215
120215
5. Dario Duda
120216
120216
6. Ivan Hećimović
120217
120217
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Luka Jajtić
120219
120219
9. Ivan Jakovljević
120193
120193
10. Dinko Kasumović
120220
120220
11. Luka Kasumović
120221
120221
12. Adrian Korbel
120222
120222
13. Tomislav Kovačević
120223
120223
14. Marko Krištofić
120224
120224
15. Zdenko Poleto
120226
120226
16. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
17. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonio Banović
122454
122454
2. Ivan Banović
122455
122455
3. Luka Banović
122456
122456
4. David Bišof
122453
122453
5. Stjepan Boršćak
122451
122451
6. Ivica Brozović
120275 2
120275
7. Hrvoje Crnojević
120214
120214
8. Martin Ćurić
120215
120215
9. Kristijan Dobrić
122676
122676
10. Dario Duda
120216
120216
11. Ivan Hećimović
120217
120217
12. Marko Hećimović
120218
120218
13. Luka Jajtić
120219
120219
14. Ivan Jakovljević
120193
120193
15. Dinko Kasumović
120220
120220
16. Luka Kasumović
120221
120221
17. Adrian Korbel
120222
120222
18. Tomislav Kovačević
120223
120223
19. Marko Krištofić
120224
120224
20. Dino Pejaković
122673
122673
21. Tomislav Pezić
122457
122457
22. Filip Pezić
122458
122458
23. Zdenko Poleto
120226
120226
24. Domagoj Potočki
122674
122674
25. Matija Potočki
122677
122677
26. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
27. Marin Satinović
122452
122452
28. Fran Štivojević
122675
122675
29. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stjepan Boršćak
122451
122451
2. Ivica Brozović
120275 2
120275
3. Branko Crnogorac
120254
120254
4. Martin Ćurić
120215
120215
5. Dario Duda
120216
120216
6. Ivan Hećimović
120217
120217
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Luka Jajtić
120219
120219
9. Ivan Jakovljević
120193
120193
10. Luka Kasumović
120221
120221
11. Zdenko Poleto
120226
120226
12. Matija Potočki
122677
122677
13. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
14. Mladen Svračić
140013
140013
15. Filip Turkalj
120212
120212
16. Matej Zboril
120229
120229

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122455
122455
2. Luka Banović
122456
122456
3. Antonio Banović
122454
122454
4. David Bišof
122453
122453
5. Stjepan Boršćak
122451
122451
6. Ivica Brozović
120275 2
120275
7. Branko Crnogorac
120254
120254
8. Martin Ćurić
120215
120215
9. Dario Duda
120216
120216
10. Ivan Gavranović
122846
122846
11. Ivan Hećimović
120217
120217
12. Marko Hećimović
120218
120218
13. Luka Jajtić
120219
120219
14. Ivan Jakovljević
120193
120193
15. Luka Kasumović
120221
120221
16. Tomislav Pezić
122457
122457
17. Zdenko Poleto
120226
120226
18. Domagoj Potočki
122674
122674
19. Matija Potočki
122677
122677
20. Antonio Sajko
120227.jpg
120227
21. Mladen Svračić
140013
140013
22. Filip Turkalj
120212
120212
23. Matej Zboril
120229
120229
24. Stefan Zukanović
122847
122847

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Luka Banović
122456
122456
2. David Bišof
122453
122453
3. Stjepan Boršćak
122451
122451
4. Ivica Brozović
120275 2
120275
5. Branko Crnogorac
120254
120254
6. Dario Duda
120216
120216
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Ivan Hećimović
120217
120217
9. Luka Jajtić
120219
120219
10. Ivan Jakovljević
120193
120193
11. Goran Jurić
122214
122214
12. Luka Kasumović
120221
120221
13. Tomislav Pezić
122457
122457
14. Matija Potočki
122677
122677
15. Jasmin Ramić
120268
120268
16. Mato Stjepanović
120228
120228
17. Mladen Svračić
140013
140013
18. Filip Turkalj
120212
120212
19. Stefan Zukanović
122847
122847

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Luka Banović
122456
122456
2. David Bišof
122453
122453
3. Stjepan Boršćak
122451
122451
4. Ivica Brozović
120275 2
120275
5. Branko Crnogorac
120254
120254
6. Dario Duda
120216
120216
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Luka Jajtić
120219
120219
9. Ivan Jakovljević
120193
120193
10. Goran Jurić
122214
122214
11. Luka Kasumović
120221
120221
12. Josip Marinac
123056
123056
13. Tomislav Pezić
122457
122457
14. Matija Potočki
122677
122677
15. Jasmin Ramić
120268
120268
16. Uroš Ramić
140019
140019
17. Mato Stjepanović
120228
120228
18. Filip Turkalj
120212
120212
19. Stefan Zukanović
122847
122847

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122455
122455
2. David Bišof
122453
122453
3. Stjepan Boršćak
122451
122451
4. Ivica Brozović
120275 2
120275
5. Branko Crnogorac
120254
120254
6. Hrvoje Crnojević
120214
120214
7. Luka Čevizović
123346
123346
8. Luka Đumlijan
123094
123094
9. Marko Hećimović
120218
120218
10. Luka Jajtić
120219
120219
11. Goran Jurić
122214
122214
12. Josip Marinac
123056
123056
13. Tomislav Pezić
122457
122457
14. Matija Potočki
122677
122677
15. Jasmin Ramić
120268
120268
16. Uroš Ramić
140019
140019
17. Mato Stjepanović
120228
120228
18. Domagoj Tušim
120805
120805
19. Stefan Zukanović
122847
122847
20. Siniša Zukanović
123287
123287

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122455
122455
2. David Bišof
122453
122453
3. Stjepan Boršćak
122451
122451
4. Ivica Brozović
120275 2
120275
5. Luka Čevizović
123346
123346
6. Luka Đumlijan
123094
123094
7. Marko Hećimović
120218
120218
8. Luka Jajtić
120219
120219
9. Vedran Lovrić
121032
121032
10. Josip Marinac
123056
123056
11. Tomislav Pezić
122457
122457
12. Vladimir Podvalej
121396
121396
13. Domagoj Potočki
122674
122674
14. Mato Stjepanović
120228
120228
15. Domagoj Tušim
120805
120805
16. Luka Vuković
123044
123044
17. Stefan Zukanović
122847
122847

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonio Banović
122454
122454
2. Ivan Banović
122455
122455
3. David Bišof
122453
122453
4. Stjepan Boršćak
122451
122451
5. Ivica Brozović
120275 2
120275
6. Luka Čevizović
123346
123346
7. Luka Đumlijan
123094
123094
8. Marko Hećimović
120218
120218
9. Leonardo Horvat
120279
120279
10. Luka Jajtić
120219
120219
11. Ante Jolić
123557
123557
12. Ivan Kivač
123055
123055
13. Vedran Lovrić
121032
121032
14. Tomislav Luksetić
120819
120819
15. Josip Marinac
123056
123056
16. Tomislav Pezić
122457
122457
17. Vladimir Podvalej
121396
121396
18. Vladimir Ramić
140030
140030
19. Luka Vuković
123044
123044
20. Matej Zboril
120229
120229
21. Stefan Zukanović
122847
122847

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonio Banović
122454
122454
2. Ivan Banović
122455
122455
3. David Bišof
122453
122453
4. Stjepan Boršćak
122451
122451
5. Ivica Brozović
120275 2
120275
6. Luka Čevizović
123346
123346
7. Luka Đumlijan
123094
123094
8. Marko Hećimović
120218
120218
9. Borna Jadanić
123556
123556
10. Luka Jajtić
120219
120219
11. Ante Jolić
123557
123557
12. Niko Kalvi
122183
122183
13. Vedran Lovrić
121032
121032
14. Tomislav Luksetić
120819
120819
15. Josip Marinac
123056
123056
16. Tomislav Pezić
122457
122457
17. Vladimir Ramić
140030
140030
18. Luka Vuković
123044
123044
19. Matej Zboril
120229
120229
20. Stefan Zukanović
122847
122847
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više