Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Osijek - 810089

OIB: 36444567997
Adresa: Šandora Petefija 204 A, 31 000 Osijek
Kuglački savez Osječko baranjske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mariomusanic@net.hr
Adresa za dostavu pošte: Šandora Petefija 204 A, 31 000 Osijek
Kontakt: Mario Mušanić 098 799 194
Ovlaštene osobe: Neđeljko Knežević i Mario Mušanić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Neđeljko Knežević
Tajnik: Mario Mušanić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Matej Barkić
122936
122936 01.04.2019 U18 2024 04.09.2020
2. Andrej Barkić
122699
122699 10.04.2018 U18 2024 13.09.2023
3. Ivan Bartulović
120657
120657 30.06.2022 M 2024 13.03.2024
4. Niko Bogdanović
120702
120702 14.07.2016 M 2024 12.01.2022
5. Filip Car
123172
123172 26.08.2020 U14 2024 04.09.2020
6. Adrian Car
123171
123171 26.08.2020 U18 2024 04.09.2020
7. Matej Cvitanušić
120720
120720 10.09.2013 M 2024 14.01.2022
8. Stjepan Fotak
120739
120739 14.07.2016 M 2024 20.12.2019
9. Robert Gergurec
123613
123613 27.09.2023 M 2024 28.09.2023
10. Hrvoje Harkanovac
120721
120721 12.07.2013 M 2024 12.01.2022
11. Hrvoje Horžitzky
120722
120722 30.06.2014 M 2024 03.12.2021
12. Patrik Kalinović
122501
122501 27.03.2017 U18 2024 13.09.2023
13. Predrag Kovač
121261
121261 30.12.2016 M 2024 14.02.2024
14. Mario Liović
120724
120724 12.07.2013 M 2024 12.03.2024
15. Miroslav Liović
123228
123228 21.10.2020 60+ 2024
16. Ivan Maglica
123441
123441 25.09.2022 60+ 2024 19.09.2023
17. Velibor Majerus
121163
121163 29.12.2017 M 2024 08.06.2020
18. Luka Maras
123173
123173 26.08.2020 U14 2024 31.03.2022
19. Zlatan Mazor
120518
120518 30.06.2023 U23 2024 15.09.2023
20. Vanja Miletić
122123
122123 10.09.2013 M 2024 17.06.2021
21. Robin Milinović
122937
122937 01.04.2019 U18 2024 04.04.2019
22. Mario Mušanić
120725
120725 12.07.2013 M 2024 15.03.2024
23. Igor Pofuk
120727
120727 14.09.2015 M 2024 18.09.2023
24. Zlatko Pofuk
121164
121164 30.06.2017 M 2024 12.03.2024
25. David Popović
123686
123686 31.01.2024 U18 2024 31.01.2024
26. Dario Radoš
120729
120729 12.07.2013 M 2024 14.03.2024
27. Tomislav Ranogajec
122529
122529 30.06.2023 M 2024 11.03.2024
28. Zoran Rudnički
123227
123227 21.10.2020 M 2024 18.09.2023
29. Marijan Šakota
121931
121931 28.06.2019 M 2024 11.03.2024
30. Milan Štulić
140017
140017 30.12.2019 M 2024 30.09.2022
31. Tomislav Tačković
120731
120731 30.06.2014 M 2024 10.06.2020
32. Vlatko Turalija
123659
123659 23.12.2023 M 2024 09.01.2024
33. Matija Tutnjević
120733
120733 12.07.2013 M 2024 13.03.2024
34. Milan Tutnjević
120734
120734 12.07.2013 M 2024 14.03.2024
35. Željko Vidaković
120736
120736 12.07.2013 M 2024 18.09.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Mario Drempetić
120099
120099 30.06.2023 U23 2024 05.03.2024
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Predrag Kovač
121261
121261
8. Mario Liović
120724
120724
9. Zvonimir Lugarić
122531
122531
10. Velibor Majerus
121163
121163
11. Vanja Miletić
122123
122123
12. Mario Mušanić
120725
120725
13. Martin Obad
120696
120696
14. Damir Ozuška
120726
120726
15. Igor Pofuk
120727
120727
16. Zlatko Pofuk
121164
121164
17. Ivan Pušić
120728
120728
18. Dario Radoš
120729
120729
19. Tomislav Ranogajec
122529
122529
20. Vanja Ret
121158
121158
21. Marijan Šakota
121931
121931
22. Milan Štulić
140017
140017
23. Tomislav Tačković
120731
120731
24. Marko Tomić
120732
120732
25. Milan Tutnjević
120734
120734
26. Matija Tutnjević
120733
120733
27. Željko Vidaković
120736
120736
28. Tomislav Vidaković
120735
120735

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Branislav Bogdanović
121038
121038
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Saša Đanković
122534
122534
6. Stjepan Fotak
120739
120739
7. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
8. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
9. Predrag Kovač
121261
121261
10. Mario Liović
120724
120724
11. Zvonimir Lugarić
122531
122531
12. Velibor Majerus
121163
121163
13. Vanja Miletić
122123
122123
14. Mario Mušanić
120725
120725
15. Damir Ozuška
120726
120726
16. Zlatko Pofuk
121164
121164
17. Igor Pofuk
120727
120727
18. Ivan Pušić
120728
120728
19. Dario Radoš
120729
120729
20. Vanja Ret
121158
121158
21. Zoran Rudnički
123227
123227
22. Marijan Šakota
121931
121931
23. Milan Štulić
140017
140017
24. Tomislav Tačković
120731
120731
25. Marko Tomić
120732
120732
26. Milan Tutnjević
120734
120734
27. Matija Tutnjević
120733
120733
28. Željko Vidaković
120736
120736
29. Tomislav Vidaković
120735
120735

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Branislav Bogdanović
121038
121038
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Stjepan Fotak
120739
120739
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
8. Vlado Knežević
120705
120705
9. Predrag Kovač
121261
121261
10. Mario Liović
120724
120724
11. Velibor Majerus
121163
121163
12. Vanja Miletić
122123
122123
13. Mario Mušanić
120725
120725
14. Dražen Nekić
123175
123175
15. Igor Pofuk
120727
120727
16. Zlatko Pofuk
121164
121164
17. Dario Radoš
120729
120729
18. Zoran Rudnički
123227
123227
19. Marijan Šakota
121931
121931
20. Roco Šalić
123195
123195
21. Milan Štulić
140017
140017
22. Tomislav Tačković
120731
120731
23. Matija Tutnjević
120733
120733
24. Milan Tutnjević
120734
120734
25. Željko Vidaković
120736
120736
26. Tomislav Vidaković
120735
120735
27. Josip Vuković
122998
122998

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Ivan Bartulović
120657
120657
3. Branislav Bogdanović
121038
121038
4. Niko Bogdanović
120702
120702
5. Matej Cvitanušić
120720
120720
6. Mario Drempetić
120099
120099
7. Stjepan Fotak
120739
120739
8. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
9. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
10. Patrik Kalinović
122501
122501
11. Vlado Knežević
120705
120705
12. Predrag Kovač
121261
121261
13. Miroslav Liović
123228
123228
14. Mario Liović
120724
120724
15. Ivan Maglica
123441
123441
16. Velibor Majerus
121163
121163
17. Vanja Miletić
122123
122123
18. Mario Mušanić
120725
120725
19. Dražen Nekić
123175
123175
20. Martin Obad
120696
120696
21. Zlatko Pofuk
121164
121164
22. Igor Pofuk
120727
120727
23. Dario Radoš
120729
120729
24. Zoran Rudnički
123227
123227
25. Marijan Šakota
121931
121931
26. Roco Šalić
123195
123195
27. Milan Štulić
140017
140017
28. Tomislav Tačković
120731
120731
29. Milan Tutnjević
120734
120734
30. Matija Tutnjević
120733
120733
31. Željko Vidaković
120736
120736
32. Josip Vuković
122998
122998

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Matej Barkić
122936
122936
3. Ivan Bartulović
120657
120657
4. Niko Bogdanović
120702
120702
5. Adrian Car
123171
123171
6. Matej Cvitanušić
120720
120720
7. Mario Drempetić
120099
120099
8. Stjepan Fotak
120739
120739
9. Robert Gergurec
123613
123613
10. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
11. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
12. Patrik Kalinović
122501
122501
13. Vlado Knežević
120705
120705
14. Predrag Kovač
121261
121261
15. Mario Liović
120724
120724
16. Ivan Maglica
123441
123441
17. Velibor Majerus
121163
121163
18. Zlatan Mazor
120518
120518
19. Vanja Miletić
122123
122123
20. Robin Milinović
122937
122937
21. Mario Mušanić
120725
120725
22. Igor Pofuk
120727
120727
23. Zlatko Pofuk
121164
121164
24. David Popović
123686
123686
25. Dario Radoš
120729
120729
26. Tomislav Ranogajec
122529
122529
27. Zoran Rudnički
123227
123227
28. Marijan Šakota
121931
121931
29. Milan Štulić
140017
140017
30. Tomislav Tačković
120731
120731
31. Vlatko Turalija
123659
123659
32. Matija Tutnjević
120733
120733
33. Milan Tutnjević
120734
120734
34. Željko Vidaković
120736
120736

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
8. Predrag Kovač
121261
121261
9. Mario Liović
120724
120724
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Mario Mušanić
120725
120725
12. Martin Obad
120696
120696
13. Damir Ozuška
120726
120726
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Ivan Pušić
120728
120728
16. Dario Radoš
120729
120729
17. Vanja Ret
121158
121158
18. Josip Rukavina
120730
120730
19. Tomislav Tačković
120731
120731
20. Marko Tomić
120732
120732
21. Matija Tutnjević
120733
120733
22. Milan Tutnjević
120734
120734
23. Tomislav Vidaković
120735
120735
24. Željko Vidaković
120736
120736
25.

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
8. Patrik Kalinović
122501
122501
9. Predrag Kovač
121261
121261
10. Mario Liović
120724
120724
11. Vanja Miletić
122123
122123
12. Mario Mušanić
120725
120725
13. Martin Obad
120696
120696
14. Damir Ozuška
120726
120726
15. Igor Pofuk
120727
120727
16. Ivan Pušić
120728
120728
17. Dario Radoš
120729
120729
18. Vanja Ret
121158
121158
19. Josip Rukavina
120730
120730
20. Tomislav Tačković
120731
120731
21. Marko Tomić
120732
120732
22. Matija Tutnjević
120733
120733
23. Milan Tutnjević
120734
120734
24. Tomislav Vidaković
120735
120735
25. Željko Vidaković
120736
120736

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Predrag Kovač
121261
121261
8. Mario Liović
120724
120724
9. Zvonimir Lugarić
122531
122531
10. Velibor Majerus
121163
121163
11. Vanja Miletić
122123
122123
12. Mario Mušanić
120725
120725
13. Martin Obad
120696
120696
14. Damir Ozuška
120726
120726
15. Igor Pofuk
120727
120727
16. Zlatko Pofuk
121164
121164
17. Ivan Pušić
120728
120728
18. Dario Radoš
120729
120729
19. Tomislav Ranogajec
122529
122529
20. Vanja Ret
121158
121158
21. Josip Rukavina
120730
120730
22. Tomislav Tačković
120731
120731
23. Marko Tomić
120732
120732
24. Matija Tutnjević
120733
120733
25. Milan Tutnjević
120734
120734
26. Tomislav Vidaković
120735
120735
27. Željko Vidaković
120736
120736

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Matej Cvitanušić
120720
120720
4. Saša Đanković
122534
122534
5. Stjepan Fotak
120739
120739
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
8. Patrik Kalinović
122501
122501
9. Predrag Kovač
121261
121261
10. Mario Liović
120724
120724
11. Zvonimir Lugarić
122531
122531
12. Velibor Majerus
121163
121163
13. Vanja Miletić
122123
122123
14. Mario Mušanić
120725
120725
15. Martin Obad
120696
120696
16. Damir Ozuška
120726
120726
17. Igor Pofuk
120727
120727
18. Zlatko Pofuk
121164
121164
19. Ivan Pušić
120728
120728
20. Dario Radoš
120729
120729
21. Tomislav Ranogajec
122529
122529
22. Vanja Ret
121158
121158
23. Josip Rukavina
120730
120730
24. Tomislav Tačković
120731
120731
25. Marko Tomić
120732
120732
26. Matija Tutnjević
120733
120733
27. Milan Tutnjević
120734
120734
28. Tomislav Vidaković
120735
120735
29. Željko Vidaković
120736
120736

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Predrag Kovač
121261
121261
8. Mario Liović
120724
120724
9. Zvonimir Lugarić
122531
122531
10. Velibor Majerus
121163
121163
11. Vanja Miletić
122123
122123
12. Mario Mušanić
120725
120725
13. Martin Obad
120696
120696
14. Damir Ozuška
120726
120726
15. Igor Pofuk
120727
120727
16. Zlatko Pofuk
121164
121164
17. Ivan Pušić
120728
120728
18. Dario Radoš
120729
120729
19. Tomislav Ranogajec
122529
122529
20. Vanja Ret
121158
121158
21. Josip Rukavina
120730
120730
22. Tomislav Tačković
120731
120731
23. Marko Tomić
120732
120732
24. Matija Tutnjević
120733
120733
25. Milan Tutnjević
120734
120734
26. Tomislav Vidaković
120735
120735
27. Željko Vidaković
120736
120736

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Matej Barkić
122936
122936
3. Niko Bogdanović
120702
120702
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Saša Đanković
122534
122534
6. Stjepan Fotak
120739
120739
7. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
8. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
9. Patrik Kalinović
122501
122501
10. Predrag Kovač
121261
121261
11. Mario Liović
120724
120724
12. Zvonimir Lugarić
122531
122531
13. Velibor Majerus
121163
121163
14. Vanja Miletić
122123
122123
15. Robin Milinović
122937
122937
16. Mario Mušanić
120725
120725
17. Martin Obad
120696
120696
18. Damir Ozuška
120726
120726
19. Igor Pofuk
120727
120727
20. Zlatko Pofuk
121164
121164
21. Ivan Pušić
120728
120728
22. Dario Radoš
120729
120729
23. Tomislav Ranogajec
122529
122529
24. Vanja Ret
121158
121158
25. Josip Rukavina
120730
120730
26. Tomislav Tačković
120731
120731
27. Marko Tomić
120732
120732
28. Milan Tutnjević
120734
120734
29. Matija Tutnjević
120733
120733
30. Tomislav Vidaković
120735
120735
31. Željko Vidaković
120736
120736

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
8. Predrag Kovač
121261
121261
9. Vanja Miletić
122123
122123
10. Martin Obad
120696
120696
11. Damir Ozuška
120726
120726
12. Igor Pofuk
120727
120727
13. Dario Radoš
120729
120729
14. Josip Rukavina
120730
120730
15. Tomislav Tačković
120731
120731
16. Marko Tomić
120732
120732
17. Matija Tutnjević
120733
120733
18. Tomislav Vidaković
120735
120735
19.

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Matej Barkić
122936
122936
3. Ivan Bartulović
120657
120657
4. Niko Bogdanović
120702
120702
5. Adrian Car
123171
123171
6. Matej Cvitanušić
120720
120720
7. Mario Drempetić
120099
120099
8. Stjepan Fotak
120739
120739
9. Robert Gergurec
123613
123613
10. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
11. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
12. Patrik Kalinović
122501
122501
13. Predrag Kovač
121261
121261
14. Ivan Maglica
123441
123441
15. Velibor Majerus
121163
121163
16. Zlatan Mazor
120518
120518
17. Vanja Miletić
122123
122123
18. Robin Milinović
122937
122937
19. Igor Pofuk
120727
120727
20. Zlatko Pofuk
121164
121164
21. David Popović
123686
123686
22. Tomislav Ranogajec
122529
122529
23. Zoran Rudnički
123227
123227
24. Marijan Šakota
121931
121931
25. Tomislav Tačković
120731
120731
26. Vlatko Turalija
123659
123659
27. Milan Tutnjević
120734
120734
28. Željko Vidaković
120736
120736

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Predrag Kovač
121261
121261
8. Zvonimir Lugarić
122531
122531
9. Velibor Majerus
121163
121163
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Martin Obad
120696
120696
12. Damir Ozuška
120726
120726
13. Igor Pofuk
120727
120727
14. Zlatko Pofuk
121164
121164
15. Tomislav Ranogajec
122529
122529
16. Vanja Ret
121158
121158
17. Josip Rukavina
120730
120730
18. Tomislav Tačković
120731
120731
19. Marko Tomić
120732
120732
20. Matija Tutnjević
120733
120733
21. Tomislav Vidaković
120735
120735

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Stjepan Fotak
120739
120739
4. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
5. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
6. Predrag Kovač
121261
121261
7. Zvonimir Lugarić
122531
122531
8. Velibor Majerus
121163
121163
9. Vanja Miletić
122123
122123
10. Martin Obad
120696
120696
11. Igor Pofuk
120727
120727
12. Zlatko Pofuk
121164
121164
13. Ivan Pušić
120728
120728
14. Dario Radoš
120729
120729
15. Tomislav Ranogajec
122529
122529
16. Marijan Šakota
121931
121931
17. Tomislav Tačković
120731
120731
18. Marko Tomić
120732
120732
19. Matija Tutnjević
120733
120733
20. Tomislav Vidaković
120735
120735

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Ivan Bartulović
120657
120657
3. Niko Bogdanović
120702
120702
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Mario Drempetić
120099
120099
6. Stjepan Fotak
120739
120739
7. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
8. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
9. Patrik Kalinović
122501
122501
10. Predrag Kovač
121261
121261
11. Miroslav Liović
123228
123228
12. Ivan Maglica
123441
123441
13. Velibor Majerus
121163
121163
14. Vanja Miletić
122123
122123
15. Dražen Nekić
123175
123175
16. Martin Obad
120696
120696
17. Zlatko Pofuk
121164
121164
18. Igor Pofuk
120727
120727
19. Zoran Rudnički
123227
123227
20. Marijan Šakota
121931
121931
21. Roco Šalić
123195
123195
22. Tomislav Tačković
120731
120731
23. Milan Tutnjević
120734
120734
24. Matija Tutnjević
120733
120733
25. Željko Vidaković
120736
120736
26. Josip Vuković
122998
122998

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Matej Cvitanušić
120720
120720
4. Saša Đanković
122534
122534
5. Stjepan Fotak
120739
120739
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
8. Predrag Kovač
121261
121261
9. Zvonimir Lugarić
122531
122531
10. Velibor Majerus
121163
121163
11. Vanja Miletić
122123
122123
12. Damir Ozuška
120726
120726
13. Zlatko Pofuk
121164
121164
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Vanja Ret
121158
121158
16. Zoran Rudnički
123227
123227
17. Marijan Šakota
121931
121931
18. Tomislav Tačković
120731
120731
19. Marko Tomić
120732
120732
20. Milan Tutnjević
120734
120734
21. Matija Tutnjević
120733
120733
22. Željko Vidaković
120736
120736
23. Tomislav Vidaković
120735
120735

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
6. Predrag Kovač
121261
121261
7. Zvonimir Lugarić
122531
122531
8. Velibor Majerus
121163
121163
9. Vanja Miletić
122123
122123
10. Martin Obad
120696
120696
11. Igor Pofuk
120727
120727
12. Zlatko Pofuk
121164
121164
13. Dario Radoš
120729
120729
14. Josip Rukavina
120730
120730
15. Tomislav Tačković
120731
120731
16. Marko Tomić
120732
120732
17. Milan Tutnjević
120734
120734
18. Tomislav Vidaković
120735
120735
19. Željko Vidaković
120736
120736

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Matej Cvitanušić
120720
120720
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Predrag Kovač
121261
121261
8. Velibor Majerus
121163
121163
9. Vanja Miletić
122123
122123
10. Dražen Nekić
123175
123175
11. Igor Pofuk
120727
120727
12. Zlatko Pofuk
121164
121164
13. Dario Radoš
120729
120729
14. Zoran Rudnički
123227
123227
15. Marijan Šakota
121931
121931
16. Roco Šalić
123195
123195
17. Tomislav Tačković
120731
120731
18. Milan Tutnjević
120734
120734
19. Željko Vidaković
120736
120736
20. Tomislav Vidaković
120735
120735
21. Josip Vuković
122998
122998
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više