Hep sponzor
Klubovi

Športski kuglački klub Podravka - 810096

OIB: 70692343856
Adresa: Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica
Kuglački savez Koprivničko-križevačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: skkpodravka@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Ivana Meštrovića 12, 48 000 Koprivnica
Kontakt: Jelena Kolarić 091 585 00 71, Đurđica Lukač 098 167 15 09
Ovlaštene osobe: Ljubomir Oroz, Jelena Kolarić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Ljubomir Oroz
Tajnik: Jelena Kolarić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Nikita Behin
111046
111046 04.02.2023 U18 2024 29.09.2023
2. Ljiljana Bolić
110114
110114 10.07.1998 Ž 2024 15.09.2023
3. Lana Buhinjak
110115
110115 01.03.2015 U23 2024 15.09.2023
4. Saša Đuranek
111087
111087 09.10.2023 U12 2024 05.10.2023
5. Ana-Marija Geček
110543
110543 20.02.2016 Ž 2024 21.09.2023
6. Ana-Marija Grčić
110117
110117 11.09.2014 Ž 2024 15.09.2023
7. Inka Jakupec
110918
110918 28.12.2020 U23 2024 15.09.2023
8. Jelena Kolarić
110119
110119 08.07.2006 Ž 2024 15.09.2023
9. Izabela Hana Krapinec
111088
111088 21.10.2023 U18 2024 19.10.2023
10. Đurđica Lukač
110121
110121 20.07.1996 Ž 2024 15.09.2023
11. Aleksandra Lukčin
110108
110108 14.07.2016 Ž 2024 15.09.2023
12. Nika Majtan
111096
111096 29.11.2023 U10 2024 30.11.2023
13. Leona Majtan
111086
111086 09.10.2023 U14 2024 05.10.2023
14. Luka Marković
123631
123631 10.10.2023 U14 2024 12.10.2023
15. Ana Matić
110319
110319 30.06.2023 Ž 2024 15.09.2023
16. Monika Matiša
110122
110122 24.09.2009 Ž 2024 15.09.2023
17. Lino Novak
123630
123630 09.10.2023 U14 2024 05.10.2023
18. Željka Orehovec
110124
110124 20.07.1989 Ž 2024 15.09.2023
19. Melinda Petrić
110109
110109 29.12.2017 Ž 2024 15.09.2023
20. Željka Široki
110129
110129 01.01.2007 Ž 2024 15.09.2023
21. Franka Tasoti Kivač
111095
111095 29.11.2023 U11 2024 30.11.2023
22. Luna Varga
110688
110688 06.08.2017 U18 2024 17.10.2023
23. Katarina Vugrinec
110958
110958 22.09.2021 Ž 2024 08.03.2023
24. Marija Zver
110003
110003 28.06.2019 Ž 2024 15.09.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljubomir Oroz
520069
520069
2. Tomo Trošelj
520083
520083

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Luna Amić
111045
111045
2. Nikita Behin
111046
111046
3. Ljiljana Bolić
110114
110114
4. Lana Buhinjak
110115
110115
5. Lara Dinjar
110979
110979
6. Ana-Marija Geček
110543
110543
7. Ana-Marija Grčić
110117
110117
8. Inka Jakupec
110918
110918
9. Jelena Kolarić
110119
110119
10. Tea Kovačev
110978
110978
11. Izabela Hana Krapinec
111088
111088
12. Đurđica Lukač
110121
110121
13. Aleksandra Lukčin
110108
110108
14. Mia Maljak
111043
111043
15. Ana Matić
110319
110319
16. Monika Matiša
110122
110122
17. Željka Orehovec
110124
110124
18. Lea Petrić
111044
111044
19. Melinda Petrić
110109
110109
20. Željka Široki
110129
110129
21. Katarina Vugrinec
110958
110958
22. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nenad Bakač
121980
121980
2. Ivan Bečeić
121250
121250
3. Matija Benotić
120429
120429
4. Zlatko Betlehem
120430
120430
5. Ivan Betlehem
121248
121248
6. Marijan Česi
120431
120431
7. Josip Čižmešija
120432
120432
8. Boris Ivaniš
120433
120433
9. Ivan Sršić
121249
121249
10. Miroslav Šaško
120436
120436
11. Goran Šegerec
120415
120415
12. Saša Štefić
120437
120437
13. Ivica Uremović
121807
121807

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gordana Balaško
110111
110111
2. Marija Balog
110112
110112
3. Ljiljana Bolić
110114
110114
4. Helena Bolić Picer
110113
110113
5. Andreja Demeterfi
110118
110118
6. Ana Dukić
110575
110575
7. Velinka First
110116
110116
8. Ana-Marija Geček
110543
110543
9. Ana-Marija Grčić
110117
110117
10. Jelena Kolarić
110119
110119
11. Ana Marija Lončar
110120
110120
12. Đurđica Lukač
110121
110121
13. Aleksandra Lukčin
110108
110108
14. Monika Matiša
110122
110122
15. Mišela Mihoci
110123
110123
16. Željka Orehovec
110124
110124
17. Danijela Pavlović
110544
110544
18. Lucija Petrović
110125
110125
19. Ljiljana Picer
110126
110126
20. Ana-Marija Pintarić
110127
110127
21. Vedrana Šimunić
110128
110128
22. Željka Široki
110129
110129
23. Antonela Vargić
110131
110131
24. Mateja Vrbnjak
110132
110132
25. Verica Vučić
110133
110133

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nenad Bakač
121980
121980
2. Gordana Balaško
110111
110111
3. Marija Balog
110112
110112
4. Ivan Bečeić
121250
121250
5. Matija Benotić
120429
120429
6. Dora Berta
110615
110615
7. Zlatko Betlehem
120430
120430
8. Ivan Betlehem
121248
121248
9. Ljiljana Bolić
110114
110114
10. Helena Bolić Picer
110113
110113
11. Lana Buhinjak
110115
110115
12. Marijan Česi
120431
120431
13. Josip Čižmešija
120432
120432
14. Andreja Demeterfi
110118
110118
15. Ana Dukić
110575
110575
16. Velinka First
110116
110116
17. Ana-Marija Geček
110543
110543
18. Ana-Marija Grčić
110117
110117
19. Boris Ivaniš
120433
120433
20. Antonio Jakupić
122477
122477
21. Jelena Kolarić
110119
110119
22. Ana Marija Lončar
110120
110120
23. Gabrijela Lončar
110542
110542
24. Đurđica Lukač
110121
110121
25. Patrik Lukač
122479
122479
26. Robert Lukač
122480
122480
27. Leon Lukač
122481
122481
28. Aleksandra Lukčin
110108
110108
29. Monika Matiša
110122
110122
30. Mišela Mihoci
110123
110123
31. Antonija Milak
110320
110320
32. Matej Miotić
122478
122478
33. Željka Orehovec
110124
110124
34. Danijela Pavlović
110544
110544
35. Lucija Petrović
110125
110125
36. Ljiljana Picer
110126
110126
37. Ana-Marija Pintarić
110127
110127
38. Zlatko Ružman
120435
120435
39. Klara Seleš
110614
110614
40. Ivan Sršić
121249
121249
41. Miroslav Šaško
120436
120436
42. Goran Šegerec
120415
120415
43. Vedrana Šimunić
110128
110128
44. Željka Široki
110129
110129
45. Saša Štefić
120437
120437
46. Vivien Tomas
110541
110541
47. Marta Tomiša
110130
110130
48. Ivica Uremović
121807
121807
49. Antonela Vargić
110131
110131
50. Mateja Vrbnjak
110132
110132
51. Verica Vučić
110133
110133

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gordana Balaško
110111
110111
2. Marija Balog
110112
110112
3. Ljiljana Bolić
110114
110114
4. Andreja Demeterfi
110118
110118
5. Ana Dukić
110575
110575
6. Ana-Marija Geček
110543
110543
7. Ana-Marija Grčić
110117
110117
8. Kristina Haramina
110679
110679
9. Maja Hećimović
110743.jpg
110743
10. Jelena Kolarić
110119
110119
11. Ana Marija Lončar
110120
110120
12. Gabrijela Lončar
110542
110542
13. Đurđica Lukač
110121
110121
14. Aleksandra Lukčin
110108
110108
15. Monika Matiša
110122
110122
16. Mišela Mihoci
110123
110123
17. Antonija Milak
110320
110320
18. Željka Orehovec
110124
110124
19. Danijela Pavlović
110544
110544
20. Melinda Petrić
110109
110109
21. Lucija Petrović
110125
110125
22. Ljiljana Picer
110126
110126
23. Ana-Marija Pintarić
110127
110127
24. Vedrana Šimunić
110128
110128
25. Ena Šimunić
110742
110742
26. Željka Široki
110129
110129
27. Vivien Tomas
110541
110541
28. Antonela Vargić
110131
110131
29. Mateja Vrbnjak
110132
110132
30. Verica Vučić
110133
110133

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nenad Bakač
121980
121980
2. Ivan Betlehem
121248
121248
3. Zlatko Betlehem
120430
120430
4. Marijan Česi
120431
120431
5. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
6. Antonio Jakupić
122477
122477
7. Leon Lukač
122481
122481
8. Patrik Lukač
122479
122479
9. Robert Lukač
122480
122480
10. Matej Miotić
122478
122478
11. Zlatko Ružman
120435
120435
12. Miroslav Šaško
120436
120436
13. Goran Šegerec
120415
120415
14. Saša Štefić
120437
120437
15. Ivica Uremović
121807
121807

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nenad Bakač
121980
121980
2. Ivan Bečeić
121250
121250
3. Matija Benotić
120429
120429
4. Zlatko Betlehem
120430
120430
5. Ivan Betlehem
121248
121248
6. Marijan Česi
120431
120431
7. Josip Čižmešija
120432
120432
8. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
9. Antonio Jakupić
122477
122477
10. Patrik Lukač
122479
122479
11. Robert Lukač
122480
122480
12. Leon Lukač
122481
122481
13. Matej Miotić
122478
122478
14. Zlatko Ružman
120435
120435
15. Ivan Sršić
121249
121249
16. Miroslav Šaško
120436
120436
17. Goran Šegerec
120415
120415
18. Saša Štefić
120437
120437
19. Ivica Uremović
121807
121807

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gordana Balaško
110111
110111
2. Marija Balog
110112
110112
3. Dora Berta
110615
110615
4. Ljiljana Bolić
110114
110114
5. Lana Buhinjak
110115
110115
6. Andreja Demeterfi
110118
110118
7. Ana Dukić
110575
110575
8. Ana-Marija Geček
110543
110543
9. Ana-Marija Grčić
110117
110117
10. Kristina Haramina
110679
110679
11. Maja Hećimović
110743.jpg
110743
12. Jelena Kolarić
110119
110119
13. Ana Marija Lončar
110120
110120
14. Gabrijela Lončar
110542
110542
15. Đurđica Lukač
110121
110121
16. Aleksandra Lukčin
110108
110108
17. Monika Matiša
110122
110122
18. Mišela Mihoci
110123
110123
19. Antonija Milak
110320
110320
20. Željka Orehovec
110124
110124
21. Danijela Pavlović
110544
110544
22. Melinda Petrić
110109
110109
23. Lucija Petrović
110125
110125
24. Ljiljana Picer
110126
110126
25. Ana-Marija Pintarić
110127
110127
26. Klara Seleš
110614
110614
27. Vedrana Šimunić
110128
110128
28. Ena Šimunić
110742
110742
29. Željka Široki
110129
110129
30. Vivien Tomas
110541
110541
31. Marta Tomiša
110130
110130
32. Luna Varga
110688
110688
33. Antonela Vargić
110131
110131
34. Mateja Vrbnjak
110132
110132
35. Verica Vučić
110133
110133

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nenad Bakač
121980
121980
2. Ivan Betlehem
121248
121248
3. Zlatko Betlehem
120430
120430
4. Marijan Česi
120431
120431
5. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
6. Antonio Jakupić
122477
122477
7. Leon Lukač
122481
122481
8. Patrik Lukač
122479
122479
9. Robert Lukač
122480
122480
10. Matej Miotić
122478
122478
11. Zlatko Ružman
120435
120435
12. Zdravko Serdar
121035
121035
13. Siniša Šantek
121670
121670
14. Miroslav Šaško
120436
120436
15. Goran Šegerec
120415
120415
16. Saša Štefić
120437
120437
17. Ivica Uremović
121807
121807

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dora Berta
110615
110615
2. Ljiljana Bolić
110114
110114
3. Lana Buhinjak
110115
110115
4. Andreja Demeterfi
110118
110118
5. Ana-Marija Geček
110543
110543
6. Ana-Marija Grčić
110117
110117
7. Kristina Haramina
110679
110679
8. Maja Hećimović
110743.jpg
110743
9. Jelena Kolarić
110119
110119
10. Đurđica Lukač
110121
110121
11. Aleksandra Lukčin
110108
110108
12. Monika Matiša
110122
110122
13. Antonija Milak
110320
110320
14. Željka Orehovec
110124
110124
15. Melinda Petrić
110109
110109
16. Ljiljana Picer
110126
110126
17. Ena Šimunić
110742
110742
18. Vedrana Šimunić
110128
110128
19. Željka Široki
110129
110129
20. Antonela Vargić
110131
110131
21. Verica Vučić
110133
110133

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Betlehem
121248
121248
2. Zlatko Betlehem
120430
120430
3. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
4. Patrik Lukač
122479
122479
5. Robert Lukač
122480
122480
6. Leon Lukač
122481
122481
7. Silvestar Punčikar
122702
122702
8. Zdravko Serdar
121035
121035
9. Siniša Šantek
121670
121670
10. Miroslav Šaško
120436
120436
11. Goran Šegerec
120415
120415
12. Saša Štefić
120437
120437
13. Ivica Uremović
121807
121807

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljiljana Bolić
110114
110114
2. Lana Buhinjak
110115
110115
3. Ana-Marija Geček
110543
110543
4. Ana-Marija Grčić
110117
110117
5. Maja Hećimović
110743.jpg
110743
6. Jelena Kolarić
110119
110119
7. Đurđica Lukač
110121
110121
8. Aleksandra Lukčin
110108
110108
9. Monika Matiša
110122
110122
10. Antonija Milak
110320
110320
11. Željka Orehovec
110124
110124
12. Melinda Petrić
110109
110109
13. Ljiljana Picer
110126
110126
14. Ena Šimunić
110742
110742
15. Vedrana Šimunić
110128
110128
16. Željka Široki
110129
110129
17. Luna Varga
110688
110688
18. Antonela Vargić
110131
110131
19. Verica Vučić
110133
110133

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Betlehem
121248
121248
2. Zlatko Betlehem
120430
120430
3. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
4. Patrik Lukač
122479
122479
5. Robert Lukač
122480
122480
6. Leon Lukač
122481
122481
7. Saša Mišir
122984
122984
8. Silvestar Punčikar
122702
122702
9. Zlatko Ružman
120435
120435
10. Miroslav Šaško
120436
120436
11. Goran Šegerec
120415
120415
12. Saša Štefić
120437
120437
13. Ivica Uremović
121807
121807

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljiljana Bolić
110114
110114
2. Lana Buhinjak
110115
110115
3. Ana-Marija Geček
110543
110543
4. Ana-Marija Grčić
110117
110117
5. Maja Hećimović
110743.jpg
110743
6. Jelena Kolarić
110119
110119
7. Đurđica Lukač
110121
110121
8. Aleksandra Lukčin
110108
110108
9. Monika Matiša
110122
110122
10. Antonija Milak
110320
110320
11. Željka Orehovec
110124
110124
12. Melinda Petrić
110109
110109
13. Ljiljana Picer
110126
110126
14. Ena Šimunić
110742
110742
15. Vedrana Šimunić
110128
110128
16. Željka Široki
110129
110129
17. Antonela Vargić
110131
110131
18. Verica Vučić
110133
110133
19. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljiljana Bolić
110114
110114
2. Lana Buhinjak
110115
110115
3. Ana-Marija Geček
110543
110543
4. Ana-Marija Grčić
110117
110117
5. Maja Hećimović
110743.jpg
110743
6. Inka Jakupec
110918
110918
7. Jelena Kolarić
110119
110119
8. Đurđica Lukač
110121
110121
9. Aleksandra Lukčin
110108
110108
10. Monika Matiša
110122
110122
11. Željka Orehovec
110124
110124
12. Melinda Petrić
110109
110109
13. Ljiljana Picer
110126
110126
14. Ena Šimunić
110742
110742
15. Vedrana Šimunić
110128
110128
16. Željka Široki
110129
110129
17. Antonela Vargić
110131
110131
18. Verica Vučić
110133
110133
19. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljiljana Bolić
110114
110114
2. Lana Buhinjak
110115
110115
3. Ana-Marija Grčić
110117
110117
4. Inka Jakupec
110918
110918
5. Aleksandra Lukčin
110108
110108
6. Monika Matiša
110122
110122
7. Željka Orehovec
110124
110124
8. Melinda Petrić
110109
110109
9. Štefica Pintarić
110977
110977
10. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Luna Amić
111045
111045
2. Nikita Behin
111046
111046
3. Ljiljana Bolić
110114
110114
4. Lana Buhinjak
110115
110115
5. Lara Dinjar
110979
110979
6. Ana-Marija Geček
110543
110543
7. Ana-Marija Grčić
110117
110117
8. Inka Jakupec
110918
110918
9. Jelena Kolarić
110119
110119
10. Tea Kovačev
110978
110978
11. Đurđica Lukač
110121
110121
12. Aleksandra Lukčin
110108
110108
13. Mia Maljak
111043
111043
14. Ana Matić
110319
110319
15. Monika Matiša
110122
110122
16. Željka Orehovec
110124
110124
17. Melinda Petrić
110109
110109
18. Lea Petrić
111044
111044
19. Štefica Pintarić
110977
110977
20. Željka Široki
110129
110129
21. Verica Vučić
110133
110133
22. Katarina Vugrinec
110958
110958
23. Marija Zver
110003
110003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nenad Bakač
121980
121980
2. Gordana Balaško
110111
110111
3. Marija Balog
110112
110112
4. Ivan Bečeić
121250
121250
5. Matija Benotić
120429
120429
6. Dora Berta
110615
110615
7. Zlatko Betlehem
120430
120430
8. Ivan Betlehem
121248
121248
9. Ljiljana Bolić
110114
110114
10. Helena Bolić Picer
110113
110113
11. Lana Buhinjak
110115
110115
12. Marijan Česi
120431
120431
13. Josip Čižmešija
120432
120432
14. Andreja Demeterfi
110118
110118
15. Ana Dukić
110575
110575
16. Velinka First
110116
110116
17. Ana-Marija Geček
110543
110543
18. Ana-Marija Grčić
110117
110117
19. Boris Ivaniš
120433
120433
20. Jelena Kolarić
110119
110119
21. Ana Marija Lončar
110120
110120
22. Gabrijela Lončar
110542
110542
23. Đurđica Lukač
110121
110121
24. Aleksandra Lukčin
110108
110108
25. Monika Matiša
110122
110122
26. Mišela Mihoci
110123
110123
27. Antonija Milak
110320
110320
28. Željka Orehovec
110124
110124
29. Danijela Pavlović
110544
110544
30. Lucija Petrović
110125
110125
31. Ljiljana Picer
110126
110126
32. Ana-Marija Pintarić
110127
110127
33. Klara Seleš
110614
110614
34. Ivan Sršić
121249
121249
35. Miroslav Šaško
120436
120436
36. Vedrana Šimunić
110128
110128
37. Željka Široki
110129
110129
38. Saša Štefić
120437
120437
39. Vivien Tomas
110541
110541
40. Marta Tomiša
110130
110130
41. Antonela Vargić
110131
110131
42. Mateja Vrbnjak
110132
110132
43. Verica Vučić
110133
110133

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Luna Amić
111045
111045
2. Nikita Behin
111046
111046
3. Lana Buhinjak
110115
110115
4. Lara Dinjar
110979
110979
5. Ana-Marija Geček
110543
110543
6. Ana-Marija Grčić
110117
110117
7. Inka Jakupec
110918
110918
8. Jelena Kolarić
110119
110119
9. Tea Kovačev
110978
110978
10. Đurđica Lukač
110121
110121
11. Mia Maljak
111043
111043
12. Lea Petrić
111044
111044
13. Štefica Pintarić
110977
110977
14. Željka Široki
110129
110129
15. Verica Vučić
110133
110133
16. Katarina Vugrinec
110958
110958
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više