Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Ponikve - 810100

OIB: 82704576463
Adresa: Kozjačka 50, 10 090 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zvonimir.fernezir@zg.t-com.hr; filipcic.p@gmail.com; dkerhin@gmail.com; tkerhin@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Kozjačka 50, 10 090 Zagreb
Kontakt: Zvonimir Fernežir 091 594 12 30, Petar Filipčić 091 947 64 86
Ovlaštene osobe: Dalibor Kerhin, Zvonimir Fernežir, Petar Filipčić
Mrežne stranice: www.kkponikve.hr
Predsjednik: Dalibor Kerhin
Tajnik: Petar Filipčić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Filip Bakić Mateos
123488
123488 09.12.2022 U11 2024 12.12.2024
2. Tin Buconjić
121468
121468 02.07.2012 M 2024
3. Anica Buhin
111040
111040 25.01.2023 Ž 2024 30.06.2024
4. Filip Erlbäck
123645
123645 04.11.2023 U13 2024 11.10.2024
5. Zvonimir Fernežir
121472
121472 04.04.1986 M 2024
6. Jakov Gregorina
123478
123478 13.11.2022 U13 2024 12.12.2024
7. Dominik Gregorina
121474
121474 18.06.2010 U23 2024
8. Željko Gril
123307
123307 07.11.2021 60+ 2024
9. Fran Hećimović
121476
121476 05.11.2014 U23 2024 30.06.2024
10. Goran Horvatin Petek
122626
122626 06.01.2018 U19 2024 30.06.2024
11. Jakov Jakuš
123252
123252 19.03.2021 U13 2024 25.12.2024
12. Luka Karadža
121477
121477 02.07.2012 M 2024 30.06.2024
13. Dalibor Kerhin
121478
121478 15.01.1987 M 2024 08.01.2025
14. Tomislav Kerhin
121480
121480 28.12.2020 M 2024 30.06.2024
15. Kristijan Kerhin
121479
121479 17.01.2006 M 2024 30.06.2024
16. Petar Koletić
123079
123079 15.01.2020 M 2024
17. Nikola Kordiš
123712
123712 10.03.2024 U11 2024 30.06.2024
18. Mihaela Kosmat
111119
111119 09.03.2024 U15 2024 30.06.2024
19. Gabriela Kosmat
111021
111021 23.11.2022 U15 2024 27.12.2024
20. Mislav Kosmat
122941
122941 03.04.2019 U19 2024 27.12.2024
21. Ivica Krapljan
121481
121481 02.01.2012 M 2024 30.06.2024
22. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239 26.11.2020 U19 2024
23. Nikola Mance
120876
120876 28.06.2024 U23 2024 30.06.2024
24. Roko Mandac
122824
122824 15.10.2018 U23 2024
25. Toni Mandac
123258
123258 16.06.2021 U13 2024 27.09.2024
26. Lucija Marijanović
111020
111020 23.11.2022 U15 2024 27.12.2024
27. Luka Marijanović
122627
122627 06.01.2018 U19 2024 27.12.2024
28. Dorian Mezak
121484
121484 10.10.2013 U23 2024
29. Damir Mezak
123078
123078 15.01.2020 M 2024
30. Karlo Mezak
121485
121485 14.07.2021 U23 2024 17.10.2024
31. Franko Pećnik
122611
122611 10.11.2017 U19 2024 10.10.2024
32. Helena Presečki
110914
110914 27.06.2020 U19 2024
33. Sara Slišković
111019
111019 23.11.2022 U13 2024 06.12.2024
34. Antonija Starčević
110987
110987 29.03.2022 Ž 2024
35. Luka Ščuric
123722
123722 25.05.2024 U15 2024
36. Petar Štefok
122862
122862 17.12.2018 U15 2024 30.06.2024
37. Nenad Štetić
121489
121489 10.07.1997 M 2024
38. Zoran Štetić
123257
123257 26.04.2021 M 2024
39. Bojan Štetić
121488
121488 27.12.2010 M 2024 30.06.2024
40. Leonardo Vlatković
122667
122667 09.02.2018 U15 2024 30.06.2024
41. Gabriel Vlatković
122918
122918 12.03.2019 U13 2024 30.06.2024
42. Krešo Zidanić
122325
122325 27.07.2016 M 2024
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Monika Stojić
110448
110448 28.06.2024 U23 2024
2. Nevena Stojić
110449
110449 28.06.2024 U19 2024 30.06.2024
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Petar Filipčić
320105
320105 Trener 1. ekipe B licenca 31.01.2025
2. Dalibor Kerhin
320035
320035 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
3. Ivica Krapljan
320040
320040 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Atalić
121464
121464
2. Dinko Bagić
121465
121465
3. Marko Barišić
121466
121466
4. Tin Buconjić
121468
121468
5. Petar Filipčić
121473
121473
6. Patrik Gregorina
121475
121475
7. Luka Karadža
121477
121477
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Tomislav Kerhin
121480
121480
10. Zlatko Markač
121483
121483
11. Marin Rosandić
120001
120001
12. Trpimir Stary
121486
121486
13. Marijan Škof
121487
121487
14. Branko Tomljanović
121490
121490
15. Marko Tročak
121491
121491

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Sven Čolakić
121469
121469
4. Zvonimir Fernežir
121472
121472
5. Marinko Filipčić
122393
122393
6. Petar Filipčić
121473
121473
7. Dominik Gregorina
121474
121474
8. Fran Hećimović
121476
121476
9. Luka Karadža
121477
121477
10. Dalibor Kerhin
121478
121478
11. Kristijan Kerhin
121479
121479
12. Tomislav Kerhin
121480
121480
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Petar Koletić
123079
123079
15. Ivica Krapljan
121481
121481
16. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
17. Roko Mandac
122824
122824
18. Zlatko Markač
121483
121483
19. Damir Mezak
123078
123078
20. Dorian Mezak
121484
121484
21. Alen Rosandić
122355
122355
22. Petar Šavorić
122461
122461
23. Josip Šavorić
122460
122460
24. Tin Štefanac
122195
122195
25. Nenad Štetić
121489
121489
26. Bojan Štetić
121488
121488
27. Zoran Štetić
123257
123257
28. Marko Tročak
121491
121491
29. Tomislav Vuković
120543
120543
30. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tin Buconjić
121468
121468
2. Zvonimir Fernežir
121472
121472
3. Petar Filipčić
121473
121473
4. Marinko Filipčić
122393
122393
5. Dominik Gregorina
121474
121474
6. Željko Gril
123307
123307
7. Fran Hećimović
121476
121476
8. Goran Horvatin Petek
122626
122626
9. Luka Karadža
121477
121477
10. Tomislav Kerhin
121480
121480
11. Kristijan Kerhin
121479
121479
12. Dalibor Kerhin
121478
121478
13. Petar Koletić
123079
123079
14. Mislav Kosmat
122941
122941
15. Ivica Krapljan
121481
121481
16. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
17. Roko Mandac
122824
122824
18. Dorian Mezak
121484
121484
19. Damir Mezak
123078
123078
20. Karlo Mezak
121485
121485
21. Franko Pećnik
122611
122611
22. Petar Šavorić
122461
122461
23. Josip Šavorić
122460
122460
24. Tin Štefanac
122195
122195
25. Nenad Štetić
121489
121489
26. Zoran Štetić
123257
123257
27. Bojan Štetić
121488
121488
28. Marko Tročak
121491
121491
29. Tomislav Vuković
120543
120543
30. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Balaž
123477
123477
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Zvonimir Fernežir
121472
121472
4. Dominik Gregorina
121474
121474
5. Željko Gril
123307
123307
6. Fran Hećimović
121476
121476
7. Goran Horvatin Petek
122626
122626
8. Luka Karadža
121477
121477
9. Kristijan Kerhin
121479
121479
10. Tomislav Kerhin
121480
121480
11. Dalibor Kerhin
121478
121478
12. Petar Koletić
123079
123079
13. Mislav Kosmat
122941
122941
14. Ivica Krapljan
121481
121481
15. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
16. Nikola Mance
120876
120876
17. Roko Mandac
122824
122824
18. Luka Marijanović
122627
122627
19. Dorian Mezak
121484
121484
20. Damir Mezak
123078
123078
21. Karlo Mezak
121485
121485
22. Franko Pećnik
122611
122611
23. Josip Šavorić
122460
122460
24. Petar Šavorić
122461
122461
25. Bojan Štetić
121488
121488
26. Zoran Štetić
123257
123257
27. Nenad Štetić
121489
121489
28. Marko Tročak
121491
121491
29. Tomislav Vuković
120543
120543
30. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Balaž
123477
123477
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Zvonimir Fernežir
121472
121472
4. Dominik Gregorina
121474
121474
5. Željko Gril
123307
123307
6. Fran Hećimović
121476
121476
7. Goran Horvatin Petek
122626
122626
8. Luka Karadža
121477
121477
9. Dalibor Kerhin
121478
121478
10. Tomislav Kerhin
121480
121480
11. Kristijan Kerhin
121479
121479
12. Petar Koletić
123079
123079
13. Mislav Kosmat
122941
122941
14. Ivica Krapljan
121481
121481
15. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
16. Nikola Mance
120876
120876
17. Roko Mandac
122824
122824
18. Sven Marić
120107
120107
19. Luka Marijanović
122627
122627
20. Damir Mezak
123078
123078
21. Dorian Mezak
121484
121484
22. Karlo Mezak
121485
121485
23. Luka Milošević
122507
122507
24. Franko Pećnik
122611
122611
25. Petar Štefok
122862
122862
26. Zoran Štetić
123257
123257
27. Nenad Štetić
121489
121489
28. Bojan Štetić
121488
121488
29. Tomislav Vuković
120543
120543
30. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tin Buconjić
121468
121468
2. Zvonimir Fernežir
121472
121472
3. Dominik Gregorina
121474
121474
4. Željko Gril
123307
123307
5. Fran Hećimović
121476
121476
6. Goran Horvatin Petek
122626
122626
7. Luka Karadža
121477
121477
8. Tomislav Kerhin
121480
121480
9. Kristijan Kerhin
121479
121479
10. Dalibor Kerhin
121478
121478
11. Petar Koletić
123079
123079
12. Mislav Kosmat
122941
122941
13. Ivica Krapljan
121481
121481
14. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
15. Nikola Mance
120876
120876
16. Roko Mandac
122824
122824
17. Luka Marijanović
122627
122627
18. Karlo Mezak
121485
121485
19. Dorian Mezak
121484
121484
20. Damir Mezak
123078
123078
21. Franko Pećnik
122611
122611
22. Petar Štefok
122862
122862
23. Bojan Štetić
121488
121488
24. Nenad Štetić
121489
121489
25. Zoran Štetić
123257
123257
26. Leonardo Vlatković
122667
122667
27. Tomislav Vuković
120543
120543
28. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Atalić
121464
121464
2. Dinko Bagić
121465
121465
3. Petar Bagić
122556
122556
4. Gabriel Baričević
122464
122464
5. Tin Buconjić
121468
121468
6. Sven Čolakić
121469
121469
7. Josip Drmić
121471
121471
8. Zvonimir Fernežir
121472
121472
9. Petar Filipčić
121473
121473
10. Marinko Filipčić
122393
122393
11. Dominik Gregorina
121474
121474
12. Patrik Gregorina
121475
121475
13. Fran Hećimović
121476
121476
14. Luka Karadža
121477
121477
15. Dalibor Kerhin
121478
121478
16. Kristijan Kerhin
121479
121479
17. Tomislav Kerhin
121480
121480
18. Božidar Krajačić
420399
122623
19. Ivica Krapljan
121481
121481
20. Kazimir Lovrić
121482
121482
21. Zlatko Markač
121483
121483
22. Dorian Mezak
121484
121484
23. Ivan Mijatović
121531
121531
24. Vito Mitrović
122462
122462
25. Franko Pećnik
122611
122611
26. Alen Rosandić
122355
122355
27. Trpimir Stary
121486
121486
28. Josip Šavorić
122460
122460
29. Petar Šavorić
122461
122461
30. Marijan Škof
121487
121487
31. Bojan Štetić
121488
121488
32. Nenad Štetić
121489
121489
33. Marko Tročak
121491
121491
34. Krešo Zidanić
122325
122325
35. Andrej Zidanić
122461
122465

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Atalić
121464
121464
2. Dinko Bagić
121465
121465
3. Petar Bagić
122556
122556
4. Tin Buconjić
121468
121468
5. Sven Čolakić
121469
121469
6. Josip Drmić
121471
121471
7. Zvonimir Fernežir
121472
121472
8. Marinko Filipčić
122393
122393
9. Petar Filipčić
121473
121473
10. Patrik Gregorina
121475
121475
11. Fran Hećimović
121476
121476
12. Luka Karadža
121477
121477
13. Kristijan Kerhin
121479
121479
14. Tomislav Kerhin
121480
121480
15. Dalibor Kerhin
121478
121478
16. Božidar Krajačić
420399
122623
17. Ivica Krapljan
121481
121481
18. Kazimir Lovrić
121482
121482
19. Zlatko Markač
121483
121483
20. Alen Rosandić
122355
122355
21. Marin Rosandić
120001
120001
22. Trpimir Stary
121486
121486
23. Marijan Škof
121487
121487
24. Tin Štefanac
122195
122195
25. Nenad Štetić
121489
121489
26. Bojan Štetić
121488
121488
27. Marko Tročak
121491
121491
28. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Sven Čolakić
121469
121469
4. Josip Drmić
121471
121471
5. Zvonimir Fernežir
121472
121472
6. Petar Filipčić
121473
121473
7. Dominik Gregorina
121474
121474
8. Fran Hećimović
121476
121476
9. Luka Karadža
121477
121477
10. Dalibor Kerhin
121478
121478
11. Kristijan Kerhin
121479
121479
12. Tomislav Kerhin
121480
121480
13. Dorian Kolačko
122692
122692
14. Ivica Krapljan
121481
121481
15. Zlatko Markač
121483
121483
16. Dorian Mezak
121484
121484
17. Marin Rosandić
120001
120001
18. Alen Rosandić
122355
122355
19. Tin Štefanac
122195
122195
20. Bojan Štetić
121488
121488
21. Nenad Štetić
121489
121489
22. Marko Tročak
121491
121491
23. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Sven Čolakić
121469
121469
4. Josip Drmić
121471
121471
5. Zvonimir Fernežir
121472
121472
6. Marinko Filipčić
122393
122393
7. Petar Filipčić
121473
121473
8. Dominik Gregorina
121474
121474
9. Patrik Gregorina
121475
121475
10. Fran Hećimović
121476
121476
11. Goran Horvatin Petek
122626
122626
12. Luka Karadža
121477
121477
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Dalibor Kerhin
121478
121478
15. Kristijan Kerhin
121479
121479
16. Dorian Kolačko
122692
122692
17. Ana Koletić
110397
110397
18. Ivica Krapljan
121481
121481
19. Roko Mandac
122824
122824
20. Luka Marijanović
122627
122627
21. Zlatko Markač
121483
121483
22. Dorian Mezak
121484
121484
23. Patricia Miholić
110398
110398
24. Vito Mitrović
122462
122462
25. Franko Pećnik
122611
122611
26. Alen Rosandić
122355
122355
27. Jakov Ryznar
122710
122710
28. Adrian Sladić
122625
122625
29. Petar Šavorić
122461
122461
30. Josip Šavorić
122460
122460
31. Bojan Štetić
121488
121488
32. Nenad Štetić
121489
121489
33. Marko Tročak
121491
121491
34. Ema Tročak
110400
110400
35. Leonardo Vlatković
122667
122667
36. Andrej Zidanić
122461
122465
37. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Sven Čolakić
121469
121469
4. Josip Drmić
121471
121471
5. Zvonimir Fernežir
121472
121472
6. Marinko Filipčić
122393
122393
7. Petar Filipčić
121473
121473
8. Dominik Gregorina
121474
121474
9. Patrik Gregorina
121475
121475
10. Fran Hećimović
121476
121476
11. Luka Karadža
121477
121477
12. Dalibor Kerhin
121478
121478
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Kristijan Kerhin
121479
121479
15. Dorian Kolačko
122692
122692
16. Petar Koletić
123079
123079
17. Ivica Krapljan
121481
121481
18. Roko Mandac
122824
122824
19. Zlatko Markač
121483
121483
20. Dorian Mezak
121484
121484
21. Damir Mezak
123078
123078
22. Alen Rosandić
122355
122355
23. Marin Rosandić
120001
120001
24. Josip Šavorić
122460
122460
25. Tin Štefanac
122195
122195
26. Bojan Štetić
121488
121488
27. Nenad Štetić
121489
121489
28. Marko Tročak
121491
121491
29. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Sven Čolakić
121469
121469
2. Josip Drmić
121471
121471
3. Zvonimir Fernežir
121472
121472
4. Petar Filipčić
121473
121473
5. Patrik Gregorina
121475
121475
6. Fran Hećimović
121476
121476
7. Dalibor Kerhin
121478
121478
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Tomislav Kerhin
121480
121480
10. Ivica Krapljan
121481
121481
11. Trpimir Stary
121486
121486
12. Bojan Štetić
121488
121488
13. Nenad Štetić
121489
121489
14. Marko Tročak
121491
121491
15. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tin Buconjić
121468
121468
2. Sven Čolakić
121469
121469
3. Petar Filipčić
121473
121473
4. Dominik Gregorina
121474
121474
5. Fran Hećimović
121476
121476
6. Luka Karadža
121477
121477
7. Dalibor Kerhin
121478
121478
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Tomislav Kerhin
121480
121480
10. Ana Koletić
110397
110397
11. Ivica Krapljan
121481
121481
12. Dorian Mezak
121484
121484
13. Damir Mezak
123078
123078
14. Patricia Miholić
110398
110398
15. Marin Rosandić
120001
120001
16. Josip Šavorić
122460
122460
17. Tin Štefanac
122195
122195
18. Bojan Štetić
121488
121488
19. Nenad Štetić
121489
121489
20. Marko Tročak
121491
121491

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tin Buconjić
121468
121468
2. Anica Buhin
111040
111040
3. Zvonimir Fernežir
121472
121472
4. Dominik Gregorina
121474
121474
5. Željko Gril
123307
123307
6. Fran Hećimović
121476
121476
7. Goran Horvatin Petek
122626
122626
8. Tomislav Kerhin
121480
121480
9. Petar Koletić
123079
123079
10. Mislav Kosmat
122941
122941
11. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
12. Nikola Mance
120876
120876
13. Roko Mandac
122824
122824
14. Luka Marijanović
122627
122627
15. Dorian Mezak
121484
121484
16. Damir Mezak
123078
123078
17. Franko Pećnik
122611
122611
18. Helena Presečki
110914
110914
19. Antonija Starčević
110987
110987
20. Monika Stojić
110448
110448
21. Nevena Stojić
110449
110449
22. Petar Štefok
122862
122862
23. Nenad Štetić
121489
121489
24. Zoran Štetić
123257
123257
25. Leonardo Vlatković
122667
122667
26. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Atalić
121464
121464
2. Dinko Bagić
121465
121465
3. Petar Bagić
122556
122556
4. Sven Čolakić
121469
121469
5. Josip Drmić
121471
121471
6. Marinko Filipčić
122393
122393
7. Petar Filipčić
121473
121473
8. Patrik Gregorina
121475
121475
9. Dominik Gregorina
121474
121474
10. Fran Hećimović
121476
121476
11. Dalibor Kerhin
121478
121478
12. Kristijan Kerhin
121479
121479
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Božidar Krajačić
420399
122623
15. Ivica Krapljan
121481
121481
16. Zlatko Markač
121483
121483
17. Dorian Mezak
121484
121484
18. Petra Mijatović
110399
110399
19. Tin Štefanac
122195
122195
20. Bojan Štetić
121488
121488
21. Nenad Štetić
121489
121489
22. Ema Tročak
110400
110400
23. Marko Tročak
121491
121491
24. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Sven Čolakić
121469
121469
3. Zvonimir Fernežir
121472
121472
4. Marinko Filipčić
122393
122393
5. Petar Filipčić
121473
121473
6. Dominik Gregorina
121474
121474
7. Fran Hećimović
121476
121476
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Tomislav Kerhin
121480
121480
10. Petar Koletić
123079
123079
11. Ana Koletić
110397
110397
12. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
13. Roko Mandac
122824
122824
14. Zlatko Markač
121483
121483
15. Damir Mezak
123078
123078
16. Dorian Mezak
121484
121484
17. Patricia Miholić
110398
110398
18. Alen Rosandić
122355
122355
19. Petar Šavorić
122461
122461
20. Josip Šavorić
122460
122460
21. Nenad Štetić
121489
121489
22. Bojan Štetić
121488
121488
23. Zoran Štetić
123257
123257
24. Marko Tročak
121491
121491
25. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tin Buconjić
121468
121468
2. Sven Čolakić
121469
121469
3. Josip Drmić
121471
121471
4. Petar Filipčić
121473
121473
5. Marinko Filipčić
122393
122393
6. Dominik Gregorina
121474
121474
7. Fran Hećimović
121476
121476
8. Dalibor Kerhin
121478
121478
9. Kristijan Kerhin
121479
121479
10. Tomislav Kerhin
121480
121480
11. Dorian Kolačko
122692
122692
12. Ivica Krapljan
121481
121481
13. Dorian Mezak
121484
121484
14. Patricia Miholić
110398
110398
15. Marin Rosandić
120001
120001
16. Josip Šavorić
122460
122460
17. Tin Štefanac
122195
122195
18. Bojan Štetić
121488
121488
19. Nenad Štetić
121489
121489
20. Ema Tročak
110400
110400
21. Marko Tročak
121491
121491

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Balaž
123477
123477
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Anica Buhin
111040
111040
4. Zvonimir Fernežir
121472
121472
5. Željko Gril
123307
123307
6. Fran Hećimović
121476
121476
7. Goran Horvatin Petek
122626
122626
8. Luka Karadža
121477
121477
9. Kristijan Kerhin
121479
121479
10. Petar Koletić
123079
123079
11. Mislav Kosmat
122941
122941
12. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
13. Nikola Mance
120876
120876
14. Roko Mandac
122824
122824
15. Sven Marić
120107
120107
16. Luka Marijanović
122627
122627
17. Damir Mezak
123078
123078
18. Luka Milošević
122507
122507
19. Franko Pećnik
122611
122611
20. Helena Presečki
110914
110914
21. Antonija Starčević
110987
110987
22. Nevena Stojić
110449
110449
23. Monika Stojić
110448
110448
24. Petar Štefok
122862
122862
25. Zoran Štetić
123257
123257
26. Nenad Štetić
121489
121489
27. Bojan Štetić
121488
121488
28. Leonardo Vlatković
122667
122667
29. Tomislav Vuković
120543
120543
30. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zvonimir Fernežir
121472
121472
2. Petar Filipčić
121473
121473
3. Marinko Filipčić
122393
122393
4. Dominik Gregorina
121474
121474
5. Željko Gril
123307
123307
6. Fran Hećimović
121476
121476
7. Goran Horvatin Petek
122626
122626
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Petar Koletić
123079
123079
10. Mislav Kosmat
122941
122941
11. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
12. Nikola Mance
120876
120876
13. Roko Mandac
122824
122824
14. Luka Marijanović
122627
122627
15. Dorian Mezak
121484
121484
16. Damir Mezak
123078
123078
17. Karlo Mezak
121485
121485
18. Patricia Miholić
110398
110398
19. Franko Pećnik
122611
122611
20. Antonija Starčević
110987
110987
21. Petar Šavorić
122461
122461
22. Josip Šavorić
122460
122460
23. Nenad Štetić
121489
121489
24. Zoran Štetić
123257
123257
25. Bojan Štetić
121488
121488
26. Marko Tročak
121491
121491
27. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Balaž
123477
123477
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Anica Buhin
111040
111040
4. Zvonimir Fernežir
121472
121472
5. Željko Gril
123307
123307
6. Goran Horvatin Petek
122626
122626
7. Luka Karadža
121477
121477
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Petar Koletić
123079
123079
10. Mislav Kosmat
122941
122941
11. Ivica Krapljan
121481
121481
12. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
13. Nikola Mance
120876
120876
14. Roko Mandac
122824
122824
15. Luka Marijanović
122627
122627
16. Damir Mezak
123078
123078
17. Patricia Miholić
110398
110398
18. Franko Pećnik
122611
122611
19. Helena Presečki
110914
110914
20. Antonija Starčević
110987
110987
21. Nevena Stojić
110449
110449
22. Josip Šavorić
122460
122460
23. Petar Šavorić
122461
122461
24. Bojan Štetić
121488
121488
25. Zoran Štetić
123257
123257
26. Nenad Štetić
121489
121489
27. Marko Tročak
121491
121491
28. Krešo Zidanić
122325
122325
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više