Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Šubičevac - 810128

OIB: 50698870778
Adresa: Bana Josipa Jelačića 2, 22 000 Šibenik
Hrvatski kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: anteskoric23@gmail.com; ivica.skoric@hep.hr
Adresa za dostavu pošte: Bana Josipa Jelačića 2, 22 000 Šibenik
Kontakt: Ivica Skorić 099 312 87 48, Ante Skorić 099 818 15 88
Ovlaštene osobe: Ivica Skorić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Ivica Skorić
Tajnik: Ante Skorić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Katica Banić
110237
110237 01.01.2000 Ž 2024 27.03.2024
2. Zorka Barišić
110790
110790 24.10.2018 60+ 2024 27.03.2024
3. Danira Beer-Krnić
110239
110239 01.01.2000 60+ 2024 27.03.2024
4. Čedo Jelovčić
121089
121089 01.01.1982 60+ 2024 12.03.2024
5. Borislav Juras
121090
121090 15.07.1999 60+ 2024 12.03.2024
6. Meri Jurković
110241
110241 01.01.2000 60+ 2024 27.03.2024
7. Dario Lečić
122834
122834 24.10.2018 M 2024 12.03.2024
8. Vedran Lovrić
121091
121091 01.01.1982 60+ 2024 12.03.2024
9. Ana-Marija Pavić
110246
110246 25.09.2014 Ž 2024 27.03.2024
10. Edita Petrina
110596
110596 16.09.2016 Ž 2024 27.03.2024
11. Branka Samardžić
110248
110248 01.02.2000 60+ 2024 27.03.2024
12. Ivica Skorić
121095
121095 30.06.2010 M 2024 12.03.2024
13. Josip Skorić
121096
121096 01.07.2013 M 2024 12.03.2024
14. Ante Skorić
121093
121093 30.06.2009 M 2024 12.03.2024
15. Ivan Skorić
121094
121094 08.08.2006 M 2024 12.03.2024
16. Tomislav Slavica
123507
123507 22.01.2023 M 2024 12.03.2024
17. Milena Smolić
110249
110249 01.01.2000 60+ 2024 27.03.2024
18. Dmitar Šare
121097
121097 28.07.1992 60+ 2024 12.03.2024
19. Alenka Šimunović
110250
110250 07.07.2012 Ž 2024 27.03.2024
20. Josip Vukšić
123278
123278 21.09.2021 M 2024 12.03.2024
21. Željka Žurić
110251
110251 01.01.2000 Ž 2024 27.03.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Josip Skorić
320097
320097 Trener svih kategorija A licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Banić
110237
110237
2. Neda Barić
110238
110238
3. Danira Beer-Krnić
110239
110239
4. Željka Gulin
110423
110423
5. Zdenka Jerkin
110240
110240
6. Meri Jurković
110241
110241
7. Gordana Matić
110242
110242
8. Marina Matić
110243
110243
9. Vilma Miškić
110244
110244
10. Janja Mrčela
110245
110245
11. Ana-Marija Pavić
110246
110246
12. Edita Petrina
110596
110596
13. Tijana Posavec
110247
14. Branka Samardžić
110248
110248
15. Milena Smolić
110249
110249
16. Alenka Šimunović
110250
110250
17. Željka Žurić
110251
110251

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažević
121086
121086
2. Čedo Jelovčić
121089
121089
3. Borislav Juras
121090
121090
4. Branko Klisović
122580
122580
5. Vedran Lovrić
121091
121091
6. Ljubomir Miš
121092
121092
7. Zdenko Pavlic
122080
122080
8. Bruno Pažanin
122640
122640
9. Ante Sarajlić
122581
122581
10. Ante Skorić
121093
121093
11. Ivan Skorić
121094
121094
12. Ivica Skorić
121095
121095
13. Josip Skorić
121096
121096
14. Dmitar Šare
121097
121097
15. Ivica Teskera
122447
122447
16. Ivan Tomić
121632
121632

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Banić
110237
110237
2. Neda Barić
110238
110238
3. Danira Beer-Krnić
110239
110239
4. Željka Gulin
110423
110423
5. Meri Jurković
110241
110241
6. Gordana Matić
110242
110242
7. Marina Matić
110243
110243
8. Vilma Miškić
110244
110244
9. Janja Mrčela
110245
110245
10. Ana-Marija Pavić
110246
110246
11. Edita Petrina
110596
110596
12. Tijana Posavec
110247
13. Branka Samardžić
110248
110248
14. Milena Smolić
110249
110249
15. Alenka Šimunović
110250
110250
16. Željka Žurić
110251
110251

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Banić
110237
110237
2. Neda Barić
110238
110238
3. Zorka Barišić
110790
110790
4. Danira Beer-Krnić
110239
110239
5. Željka Gulin
110423
110423
6. Zdenka Jerkin
110240
110240
7. Meri Jurković
110241
110241
8. Gordana Matić
110242
110242
9. Marina Matić
110243
110243
10. Vilma Miškić
110244
110244
11. Janja Mrčela
110245
110245
12. Ana-Marija Pavić
110246
110246
13. Edita Petrina
110596
110596
14. Branka Samardžić
110248
110248
15. Milena Smolić
110249
110249
16. Alenka Šimunović
110250
110250
17. Željka Žurić
110251
110251

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažević
121086
121086
2. Stefano Brkić Tarozzi
122870
122870
3. Čedo Jelovčić
121089
121089
4. Borislav Juras
121090
121090
5. Branko Klisović
122580
122580
6. Maro Petar Kojundžić
122871
122871
7. Alen Kujundžić
122943
122943
8. Dario Lečić
122834
122834
9. Vedran Lovrić
121091
121091
10. Kostadin Manev
140014
140014
11. Ljubomir Miš
121092
121092
12. Zdenko Pavlic
122080
122080
13. Bruno Pažanin
122640
122640
14. Ante Sarajlić
122581
122581
15. Ante Skorić
121093
121093
16. Ivan Skorić
121094
121094
17. Ivica Skorić
121095
121095
18. Josip Skorić
121096
121096
19. Dmitar Šare
121097
121097
20. Ivica Teskera
122447
122447
21. Ivan Tomić
121632
121632

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Banić
110237
110237
2. Neda Barić
110238
110238
3. Zorka Barišić
110790
110790
4. Danira Beer-Krnić
110239
110239
5. Željka Gulin
110423
110423
6. Zdenka Jerkin
110240
110240
7. Meri Jurković
110241
110241
8. Gordana Matić
110242
110242
9. Marina Matić
110243
110243
10. Vilma Miškić
110244
110244
11. Janja Mrčela
110245
110245
12. Ana-Marija Pavić
110246
110246
13. Edita Petrina
110596
110596
14. Branka Samardžić
110248
110248
15. Milena Smolić
110249
110249
16. Alenka Šimunović
110250
110250
17. Željka Žurić
110251
110251

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažević
121086
121086
2. Stefano Brkić Tarozzi
122870
122870
3. Čedo Jelovčić
121089
121089
4. Borislav Juras
121090
121090
5. Branko Klisović
122580
122580
6. Maro Petar Kojundžić
122871
122871
7. Alen Kujundžić
122943
122943
8. Dario Lečić
122834
122834
9. Vedran Lovrić
121091
121091
10. Toni Ljubić
121346
121346
11. Zdenko Pavlic
122080
122080
12. Bruno Pažanin
122640
122640
13. Ante Sarajlić
122581
122581
14. Ante Skorić
121093
121093
15. Josip Skorić
121096
121096
16. Ivica Skorić
121095
121095
17. Ivan Skorić
121094
121094
18. Dmitar Šare
121097
121097

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Banić
110237
110237
2. Neda Barić
110238
110238
3. Zorka Barišić
110790
110790
4. Danira Beer-Krnić
110239
110239
5. Željka Gulin
110423
110423
6. Zdenka Jerkin
110240
110240
7. Meri Jurković
110241
110241
8. Gordana Matić
110242
110242
9. Marina Matić
110243
110243
10. Vilma Miškić
110244
110244
11. Janja Mrčela
110245
110245
12. Ana-Marija Pavić
110246
110246
13. Edita Petrina
110596
110596
14. Branka Samardžić
110248
110248
15. Milena Smolić
110249
110249
16. Alenka Šimunović
110250
110250
17. Željka Žurić
110251
110251

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Banić
110237
110237
2. Zorka Barišić
110790
110790
3. Danira Beer-Krnić
110239
110239
4. Željka Gulin
110423
110423
5. Zdenka Jerkin
110240
110240
6. Meri Jurković
110241
110241
7. Gordana Matić
110242
110242
8. Vilma Miškić
110244
110244
9. Ana-Marija Pavić
110246
110246
10. Edita Petrina
110596
110596
11. Branka Samardžić
110248
110248
12. Milena Smolić
110249
110249
13. Alenka Šimunović
110250
110250
14. Željka Žurić
110251
110251

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažević
121086
121086
2. Stefano Brkić Tarozzi
122870
122870
3. Čedo Jelovčić
121089
121089
4. Borislav Juras
121090
121090
5. Branko Klisović
122580
122580
6. Maro Petar Kojundžić
122871
122871
7. Dario Lečić
122834
122834
8. Vedran Lovrić
121091
121091
9. Bruno Pažanin
122640
122640
10. Ante Sarajlić
122581
122581
11. Ivan Skorić
121094
121094
12. Josip Skorić
121096
121096
13. Ante Skorić
121093
121093
14. Ivica Skorić
121095
121095
15. Dmitar Šare
121097
121097

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Banić
110237
110237
2. Zorka Barišić
110790
110790
3. Danira Beer-Krnić
110239
110239
4. Sara Grubišić
110960
110960
5. Željka Gulin
110423
110423
6. Meri Jurković
110241
110241
7. Iva Knežević
110961
110961
8. Vilma Miškić
110244
110244
9. Ana-Marija Pavić
110246
110246
10. Edita Petrina
110596
110596
11. Branka Samardžić
110248
110248
12. Milena Smolić
110249
110249
13. Alenka Šimunović
110250
110250
14. Željka Žurić
110251
110251

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažević
121086
121086
2. Stefano Brkić Tarozzi
122870
122870
3. Čedo Jelovčić
121089
121089
4. Borislav Juras
121090
121090
5. Branko Klisović
122580
122580
6. Maro Petar Kojundžić
122871
122871
7. Dario Lečić
122834
122834
8. Vedran Lovrić
121091
121091
9. Bruno Pažanin
122640
122640
10. Ante Sarajlić
122581
122581
11. Josip Skorić
121096
121096
12. Ante Skorić
121093
121093
13. Ivan Skorić
121094
121094
14. Ivica Skorić
121095
121095
15. Dmitar Šare
121097
121097
16. Josip Vukšić
123278
123278

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Blažević
121086
121086
2. Čedo Jelovčić
121089
121089
3. Borislav Juras
121090
121090
4. Vedran Lovrić
121091
121091
5. Ljubomir Miš
121092
121092
6. Ante Skorić
121093
121093
7. Ivan Skorić
121094
121094
8. Ivica Skorić
121095
121095
9. Josip Skorić
121096
121096
10. Dmitar Šare
121097
121097
11. Ivica Teskera
122447
122447
12. Ivan Tomić
121632
121632
13.

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Banić
110237
110237
2. Zorka Barišić
110790
110790
3. Danira Beer-Krnić
110239
110239
4. Sara Grubišić
110960
110960
5. Željka Gulin
110423
110423
6. Meri Jurković
110241
110241
7. Iva Knežević
110961
110961
8. Vilma Miškić
110244
110244
9. Ana-Marija Pavić
110246
110246
10. Edita Petrina
110596
110596
11. Branka Samardžić
110248
110248
12. Milena Smolić
110249
110249
13. Alenka Šimunović
110250
110250
14. Željka Žurić
110251
110251

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stefano Brkić Tarozzi
122870
122870
2. Čedo Jelovčić
121089
121089
3. Borislav Juras
121090
121090
4. Branko Klisović
122580
122580
5. Maro Petar Kojundžić
122871
122871
6. Dario Lečić
122834
122834
7. Vedran Lovrić
121091
121091
8. Bruno Pažanin
122640
122640
9. Ante Sarajlić
122581
122581
10. Josip Skorić
121096
121096
11. Ivica Skorić
121095
121095
12. Ivan Skorić
121094
121094
13. Ante Skorić
121093
121093
14. Tomislav Slavica
123507
123507
15. Dmitar Šare
121097
121097
16. Josip Vukšić
123278
123278

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Banić
110237
110237
2. Zorka Barišić
110790
110790
3. Danira Beer-Krnić
110239
110239
4. Sara Grubišić
110960
110960
5. Željka Gulin
110423
110423
6. Meri Jurković
110241
110241
7. Iva Knežević
110961
110961
8. Vilma Miškić
110244
110244
9. Ana-Marija Pavić
110246
110246
10. Edita Petrina
110596
110596
11. Branka Samardžić
110248
110248
12. Milena Smolić
110249
110249
13. Alenka Šimunović
110250
110250
14. Željka Žurić
110251
110251

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stefano Brkić Tarozzi
122870
122870
2. Čedo Jelovčić
121089
121089
3. Borislav Juras
121090
121090
4. Branko Klisović
122580
122580
5. Maro Petar Kojundžić
122871
122871
6. Dario Lečić
122834
122834
7. Vedran Lovrić
121091
121091
8. Bruno Pažanin
122640
122640
9. Ante Sarajlić
122581
122581
10. Ante Skorić
121093
121093
11. Ivan Skorić
121094
121094
12. Ivica Skorić
121095
121095
13. Josip Skorić
121096
121096
14. Tomislav Slavica
123507
123507
15. Dmitar Šare
121097
121097
16. Miha Trdan
140028
140028
17. Josip Vukšić
123278
123278
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više