Kuglački klub Telekom - 810130

OIB: 45297067122
Adresa: Ulica 1. maja 58, 51 000 Rijeka
Kuglački savez Primorsko-goranske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: nikola.majnaric@ri.ht.hr
Adresa za dostavu pošte: Ulica 1. maja 58, 51 000 Rijeka
Kontakt: Nikola Majnarić 091 155 11 34, 051 321 212
Ovlaštene osobe: Nikola Majnarić, Darko Božičić i Zoran Majnarić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Nikola Majnarić
Tajnik: Zoran Majnarić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Željko Blažević
122037
122037 30.12.2019 60+ 2022 23.09.2020
2. Miroslav Botinčan
122843
122843 27.10.2018 M 2022 01.10.2021
3. Dražen Burić
121229
121229 25.12.2014 60+ 2022 01.10.2021
4. Zoran Majnarić
121232
121232 17.09.1984 M 2022 01.10.2021
5. Mladen Olbina
122405
122405 02.01.2017 60+ 2022 01.10.2021
6. Milan Perković
121235
121235 04.11.1986 60+ 2022 01.10.2021
7. Pere Šapina
122967
122967 22.06.2019 60+ 2022 01.10.2019
8. Slobodan Tomanić
122795
122795 23.09.2018 60+ 2022 01.10.2021
9. Denis Turina
122658
122658 18.02.2018 M 2022 23.09.2020
10. Zdravko Vodopić
122423
122423 03.07.2019 60+ 2022 01.10.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Božičić
121227
121227
2. Željko Božičić
121228
121228
3. Dražen Burić
121229
121229
4. Tomislav Lovrin
121230
121230
5. Zlatko Lovrin
121231
121231
6. Zoran Majnarić
121232
121232
7. Kristijan Marohnić
121233
121233
8. Marko Marohnić
121234
9. Mladen Olbina
122405
122405
10. Milan Perković
121235
121235
11. Josip Valić
121236
121236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darko Božičić
121227
121227
2. Željko Božičić
121228
121228
3. Dražen Burić
121229
121229
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Tomislav Lovrin
121230
121230
6. Zlatko Lovrin
121231
121231
7. Zoran Majnarić
121232
121232
8. Kristijan Marohnić
121233
121233
9. Marko Marohnić
121234
10. Mladen Olbina
122405
122405
11. Milan Perković
121235
121235
12. Josip Valić
121236
121236
13. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Robert Baričević
122498
122498
2. Miroslav Botinčan
122843
122843
3. Darko Božičić
121227
121227
4. Željko Božičić
121228
121228
5. Dražen Burić
121229
121229
6. Dominik Jakovac
120843
120843
7. Tomislav Lovrin
121230
121230
8. Zlatko Lovrin
121231
121231
9. Zoran Majnarić
121232
121232
10. Mladen Olbina
122405
122405
11. Milan Perković
121235
121235
12. Slobodan Tomanić
122795
122795
13. Denis Turina
122658
122658
14. Josip Valić
121236
121236
15. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Blažević
122037
122037
2. Miroslav Botinčan
122843
122843
3. Darko Božičić
121227
121227
4. Dražen Burić
121229
121229
5. Zlatko Lovrin
121231
121231
6. Zoran Majnarić
121232
121232
7. Mladen Olbina
122405
122405
8. Milan Perković
121235
121235
9. Pere Šapina
122967
122967
10. Slobodan Tomanić
122795
122795
11. Denis Turina
122658
122658
12. Zdravko Vodopić
122423
122423

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Robert Baričević
122498
122498
2. Željko Blažević
122037
122037
3. Miroslav Botinčan
122843
122843
4. Darko Božičić
121227
121227
5. Dražen Burić
121229
121229
6. Zlatko Lovrin
121231
121231
7. Zoran Majnarić
121232
121232
8. Mladen Olbina
122405
122405
9. Milan Perković
121235
121235
10. Pere Šapina
122967
122967
11. Slobodan Tomanić
122795
122795
12. Denis Turina
122658
122658
13. Zdravko Vodopić
122423
122423

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Robert Baričević
122498
122498
2. Željko Blažević
122037
122037
3. Miroslav Botinčan
122843
122843
4. Darko Božičić
121227
121227
5. Dražen Burić
121229
121229
6. Zlatko Lovrin
121231
121231
7. Zoran Majnarić
121232
121232
8. Mladen Olbina
122405
122405
9. Milan Perković
121235
121235
10. Pere Šapina
122967
122967
11. Slobodan Tomanić
122795
122795
12. Denis Turina
122658
122658
13. Zdravko Vodopić
122423
122423

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Blažević
122037
122037
2. Miroslav Botinčan
122843
122843
3. Dražen Burić
121229
121229
4. Zoran Majnarić
121232
121232
5. Mladen Olbina
122405
122405
6. Milan Perković
121235
121235
7. Pere Šapina
122967
122967
8. Slobodan Tomanić
122795
122795
9. Denis Turina
122658
122658
10. Zdravko Vodopić
122423
122423
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više