Kuglački klub Zanatlija - 810149

OIB: 24917589413
Adresa: P. Krešimira IV 22, 35 000 Slavonski Brod
Kuglački savez Brodsko-posavske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: branko.magas@sb.t-com.hr; bozosbw@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: P. Krešimira IV 22, 35 000 Slavonski Brod
Kontakt: Branko Magaš 098 263 703
Ovlaštene osobe: Branko Magaš, Ivan Ćosić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Branko Magaš
Tajnik: Ivan Ćosić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Đuro Baričić
120092
120092 30.06.2022 M 2023 06.09.2022
2. Josip Buzgo
120094
120094 28.06.2019 U23 2023 06.09.2022
3. Dejan Buzgo
120093
120093 20.12.2005 M 2023 28.09.2018
4. Lovro Buzov
120095
120095 12.04.2011 U23 2023 06.09.2022
5. Šimo Cvitković
122284
122284 02.07.2018 60+ 2023 06.09.2022
6. Marko Cvitković
120096
120096 30.06.2014 M 2023 28.09.2018
7. Ivan Ćosić
120097
120097 30.06.2006 60+ 2023 06.09.2022
8. Marijan Dežmić
122713
122713 09.07.2020 U23 2023 16.09.2020
9. Dražen Drempetić
120098
120098 19.01.2001 M 2023 06.09.2022
10. Mario Drempetić
120099
120099 12.04.2011 U23 2023 06.09.2022
11. Borna Karačić
123435
123435 14.09.2022 U18 2023 06.09.2022
12. Antun Krajačić
122536
122536 31.12.2009 60+ 2023 28.09.2018
13. Božidar Krajačić
420399
122623 02.07.2018 M 2023 06.09.2022
14. Damir Lavrić
120103
120103 30.06.2007 M 2023 06.09.2022
15. Robert Lorenc
120104
120104 01.07.2015 M 2023 28.09.2018
16. Karlo Lucić
122777
122777 11.08.2018 M 2023 28.09.2018
17. Branko Magaš
120105
120105 30.06.2010 M 2023 06.09.2022
18. Domagoj Magaš
123416
123416 12.07.2022 M 2023 06.09.2022
19. Hrvoje Magaš
122775
122775 11.08.2018 M 2023 28.09.2018
20. Josip Magaš
122776
122776 11.08.2018 M 2023 28.09.2018
21. Nikola Martinović
120108
120108 12.04.2011 U23 2023 06.09.2022
22. Duje Matić
120109
120109 24.03.2013 U23 2023 06.09.2022
23. Krunoslav Pemper
120110
120110 01.01.2008 M 2023 28.09.2018
24. Arijan Rukavina
120111
120111 11.09.2010 M 2023 06.09.2022
25. Karmela Starčević
110047
110047 20.11.2015 U23 2023 28.09.2018
26. Igor Strugačevac
120924
120924 09.07.2020 M 2023 06.09.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Laura Barada
110990
110990 30.06.2022 U18 2023 07.09.2022
2. Marija Čukić
110989
110989 30.06.2022 U18 2023 07.09.2022
3. Kristijan Safundžić
122509
122509 30.06.2022 U18 2023 08.09.2022
IME I PREZIME HKS ID
1. Branko Magaš
320065
320065
2. Nikola Martinović
320067
320067
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. David Baračević
122511
122511
2. Đuro Baričić
120092
120092
3. Dejan Buzgo
120093
120093
4. Josip Buzgo
120094
120094
5. Lovro Buzov
120095
120095
6. Marko Cvitković
120096
120096
7. Šimo Cvitković
122284
122284
8. Ivan Ćosić
120097
120097
9. Marijan Dežmić
122713
122713
10. Dražen Drempetić
120098
120098
11. Mario Drempetić
120099
120099
12. Ivan Duspara
120100
120100
13. Mihael Grivičić
120101
120101
14. Antun Krajačić
122536
122536
15. Božidar Krajačić
420399
122623
16. Damir Lavrić
120103
120103
17. Robert Lorenc
120104
120104
18. Karlo Lucić
122777
122777
19. Branko Magaš
120105
120105
20. Hrvoje Magaš
122775
122775
21. Josip Magaš
122776
122776
22. Sven Marić
120107
120107
23. Antonio Martić
122369
122369
24. Nikola Martinović
120108
120108
25. Duje Matić
120109
120109
26. Krunoslav Pemper
120110
120110
27. Arijan Rukavina
120111
120111

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Đuro Baričić
120092
120092
2. Dejan Buzgo
120093
120093
3. Josip Buzgo
120094
120094
4. Lovro Buzov
120095
120095
5. Marko Cvitković
120096
120096
6. Ivan Ćosić
120097
120097
7. Dražen Drempetić
120098
120098
8. Mario Drempetić
120099
120099
9. Ivan Duspara
120100
120100
10. Mihael Grivičić
120101
120101
11. Damir Lavrić
120103
120103
12. Branko Magaš
120105
120105
13. Nikola Martinović
120108
120108
14. Duje Matić
120109
120109
15. Krunoslav Pemper
120110
120110
16. Arijan Rukavina
120111
120111

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. David Baračević
122511
122511
2. Đuro Baričić
120092
120092
3. Dejan Buzgo
120093
120093
4. Josip Buzgo
120094
120094
5. Lovro Buzov
120095
120095
6. Marko Cvitković
120096
120096
7. Ivan Ćosić
120097
120097
8. Dražen Drempetić
120098
120098
9. Mario Drempetić
120099
120099
10. Ivan Duspara
120100
120100
11. Mario Đaković
122512
122512
12. Mihael Grivičić
120101
120101
13. Mladen Kolesarić
122508
122508
14. Antun Krajačić
122536
122536
15. Mihael Krznarić
120102
120102
16. Damir Lavrić
120103
120103
17. Robert Lorenc
120104
120104
18. Branko Magaš
120105
120105
19. Sven Marić
120107
120107
20. Antonio Martić
122369
122369
21. Nikola Martinović
120108
120108
22. Duje Matić
120109
120109
23. Marinko Matić
120225
120225
24. Krunoslav Pemper
120110
120110
25. Arijan Rukavina
120111
120111
26. Kristijan Safundžić
122509
122509

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. David Baračević
122511
122511
2. Dejan Buzgo
120093
120093
3. Josip Buzgo
120094
120094
4. Lovro Buzov
120095
120095
5. Marko Cvitković
120096
120096
6. Marijan Dežmić
122713
122713
7. Dražen Drempetić
120098
120098
8. Mario Drempetić
120099
120099
9. Mihael Grivičić
120101
120101
10. Antun Krajačić
122536
122536
11. Damir Lavrić
120103
120103
12. Branko Magaš
120105
120105
13. Sven Marić
120107
120107
14. Antonio Martić
122369
122369
15. Nikola Martinović
120108
120108
16. Duje Matić
120109
120109
17. Arijan Rukavina
120111
120111
18. Karmela Starčević
110047
110047
19. Ivona Valčić
110511
110511

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. David Baračević
122511
122511
2. Đuro Baričić
120092
120092
3. Dejan Buzgo
120093
120093
4. Josip Buzgo
120094
120094
5. Lovro Buzov
120095
120095
6. Dražen Drempetić
120098
120098
7. Mario Drempetić
120099
120099
8. Mario Đaković
122512
122512
9. Antun Krajačić
122536
122536
10. Mihael Krznarić
120102
120102
11. Damir Lavrić
120103
120103
12. Branko Magaš
120105
120105
13. Sven Marić
120107
120107
14. Antonio Martić
122369
122369
15. Nikola Martinović
120108
120108
16. Duje Matić
120109
120109
17. Arijan Rukavina
120111
120111
18. Karmela Starčević
110047
110047
19. Ivona Valčić
110511
110511

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Đuro Baričić
120092
120092
2. Josip Buzgo
120094
120094
3. Dejan Buzgo
120093
120093
4. Lovro Buzov
120095
120095
5. Šimo Cvitković
122284
122284
6. Marko Cvitković
120096
120096
7. Ivan Ćosić
120097
120097
8. Marijan Dežmić
122713
122713
9. Mario Drempetić
120099
120099
10. Dražen Drempetić
120098
120098
11. Borna Karačić
123435
123435
12. Antun Krajačić
122536
122536
13. Božidar Krajačić
420399
122623
14. Damir Lavrić
120103
120103
15. Robert Lorenc
120104
120104
16. Karlo Lucić
122777
122777
17. Josip Magaš
122776
122776
18. Hrvoje Magaš
122775
122775
19. Branko Magaš
120105
120105
20. Domagoj Magaš
123416
123416
21. Nikola Martinović
120108
120108
22. Duje Matić
120109
120109
23. Krunoslav Pemper
120110
120110
24. Arijan Rukavina
120111
120111
25. Kristijan Safundžić
122509
122509
26. Igor Strugačevac
120924
120924

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. David Baračević
122511
122511
2. Đuro Baričić
120092
120092
3. Josip Buzgo
120094
120094
4. Dejan Buzgo
120093
120093
5. Lovro Buzov
120095
120095
6. Marko Cvitković
120096
120096
7. Šimo Cvitković
122284
122284
8. Marijan Dežmić
122713
122713
9. Dražen Drempetić
120098
120098
10. Mario Drempetić
120099
120099
11. Mihael Grivičić
120101
120101
12. Mladen Kolesarić
122508
122508
13. Božidar Krajačić
420399
122623
14. Antun Krajačić
122536
122536
15. Damir Lavrić
120103
120103
16. Robert Lorenc
120104
120104
17. Karlo Lucić
122777
122777
18. Branko Magaš
120105
120105
19. Josip Magaš
122776
122776
20. Hrvoje Magaš
122775
122775
21. Sven Marić
120107
120107
22. Antonio Martić
122369
122369
23. Nikola Martinović
120108
120108
24. Duje Matić
120109
120109
25. Krunoslav Pemper
120110
120110
26. Arijan Rukavina
120111
120111
27. Kristijan Safundžić
122509
122509

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Đuro Baričić
120092
120092
2. Dejan Buzgo
120093
120093
3. Josip Buzgo
120094
120094
4. Lovro Buzov
120095
120095
5. Šimo Cvitković
122284
122284
6. Marko Cvitković
120096
120096
7. Ivan Ćosić
120097
120097
8. Marijan Dežmić
122713
122713
9. Mario Drempetić
120099
120099
10. Dražen Drempetić
120098
120098
11. Mladen Kolesarić
122508
122508
12. Antun Krajačić
122536
122536
13. Božidar Krajačić
420399
122623
14. Damir Lavrić
120103
120103
15. Robert Lorenc
120104
120104
16. Karlo Lucić
122777
122777
17. Branko Magaš
120105
120105
18. Josip Magaš
122776
122776
19. Hrvoje Magaš
122775
122775
20. Sven Marić
120107
120107
21. Antonio Martić
122369
122369
22. Nikola Martinović
120108
120108
23. Duje Matić
120109
120109
24. Krunoslav Pemper
120110
120110
25. Arijan Rukavina
120111
120111
26. Kristijan Safundžić
122509
122509
27. Igor Strugačevac
120924
120924

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Buzgo
120094
120094
2. Dejan Buzgo
120093
120093
3. Lovro Buzov
120095
120095
4. Marko Cvitković
120096
120096
5. Šimo Cvitković
122284
122284
6. Ivan Ćosić
120097
120097
7. Marijan Dežmić
122713
122713
8. Dražen Drempetić
120098
120098
9. Mario Drempetić
120099
120099
10. Mihael Grivičić
120101
120101
11. Božidar Krajačić
420399
122623
12. Antun Krajačić
122536
122536
13. Damir Lavrić
120103
120103
14. Robert Lorenc
120104
120104
15. Karlo Lucić
122777
122777
16. Josip Magaš
122776
122776
17. Hrvoje Magaš
122775
122775
18. Branko Magaš
120105
120105
19. Sven Marić
120107
120107
20. Antonio Martić
122369
122369
21. Nikola Martinović
120108
120108
22. Duje Matić
120109
120109
23. Krunoslav Pemper
120110
120110
24. Arijan Rukavina
120111
120111
25. Kristijan Safundžić
122509
122509
26. Igor Strugačevac
120924
120924

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Laura Barada
110990
110990
2. Đuro Baričić
120092
120092
3. Josip Buzgo
120094
120094
4. Dejan Buzgo
120093
120093
5. Lovro Buzov
120095
120095
6. Šimo Cvitković
122284
122284
7. Marko Cvitković
120096
120096
8. Marija Čukić
110989
110989
9. Ivan Ćosić
120097
120097
10. Marijan Dežmić
122713
122713
11. Dražen Drempetić
120098
120098
12. Borna Karačić
123435
123435
13. Antun Krajačić
122536
122536
14. Damir Lavrić
120103
120103
15. Robert Lorenc
120104
120104
16. Karlo Lucić
122777
122777
17. Josip Magaš
122776
122776
18. Hrvoje Magaš
122775
122775
19. Branko Magaš
120105
120105
20. Domagoj Magaš
123416
123416
21. Krunoslav Pemper
120110
120110
22. Kristijan Safundžić
122509
122509
23. Karmela Starčević
110047
110047
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više