Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Zadar - 810192

OIB: 59524922370
Adresa: Brune Bušića 10, 23 000 Zadar
Kuglački savez Zadarske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglackiklubzadar2016@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Brune Bušića 10, 23 000 Zadar
Kontakt: Josip Kartelo 091 784 22 01 ;
Ovlaštene osobe: Neven Birkić, Josip Kartelo
Mrežne stranice:
Predsjednik: Neven Birkić
Tajnik: Ante Matak
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Marijo Baljak
122077
122077 07.07.1998 60+ 2024 30.06.2024
2. Boris Benedik
140022
140022 14.07.2021 M 2024 30.06.2024
3. Andrija Božičević
120508
120508 02.07.2018 M 2024 30.06.2024
4. Josip Kartelo
122078
122078 01.07.2014 M 2024 30.06.2024
5. Gašper Kragelj
140033
140033 28.06.2024 M 2024
6. Hrvoje Marinović
121411
121411 30.06.2022 M 2024 30.06.2024
7. Ante Matak
122071
122071 14.07.2016 60+ 2024 30.06.2024
8. Ivica Perić
122082
122082 09.07.2020 M 2024 30.06.2024
9. Karlo Petranović
120853
120853 30.06.2023 U23 2024 30.06.2024
10. Fran Popović
122445
122445 14.07.2021 U19 2024 30.06.2024
11. Luka Požega
120641
120641 30.06.2023 M 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Hrvoje Marinović
320043
320043 Trener svih kategorija A licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Ante Baljak
122209
122209
4. Marko Baljak
122210
122210
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Josip Kartelo
122078
122078
8. Ivan Lulić
122079
122079
9. Darko Marković
121962
121962
10. Ante Matak
122071
122071
11. Zdenko Pavlic
122080
122080
12. Erik Perić
122081
122081
13. Ivica Perić
122082
122082
14. Karlo Perić
122083
122083
15. Ivan Rogić
122208
122208
16. Luka Ukalović
122085
122085
17. Filip Zelić
122053
122053

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Ante Baljak
122209
122209
4. Marko Baljak
122210
122210
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Laslo Fekete
140005
140005
8. Josip Kartelo
122078
122078
9. Zolti Kiš
140006
140006
10. Ivan Lulić
122079
122079
11. Darko Marković
121962
121962
12. Ante Matak
122071
122071
13. Zdenko Pavlic
122080
122080
14. Erik Perić
122081
122081
15. Ivica Perić
122082
122082
16. Karlo Perić
122083
122083
17. Ivan Rogić
122208
122208
18. Luka Ukalović
122085
122085
19. Dominik Vedrić
122084
122084
20. Filip Zelić
122053
122053

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Ante Baljak
122209
122209
4. Marko Baljak
122210
122210
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Laslo Fekete
140005
140005
8. Josip Kartelo
122078
122078
9. Zolti Kiš
140006
140006
10. Ivan Lulić
122079
122079
11. Darko Marković
121962
121962
12. Ante Matak
122071
122071
13. Zdenko Pavlic
122080
122080
14. Erik Perić
122081
122081
15. Ivica Perić
122082
122082
16. Karlo Perić
122083
122083
17. Ivan Rogić
122208
122208
18. Luka Ukalović
122085
122085
19. Dominik Vedrić
122084
122084
20. Filip Zelić
122053
122053

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Marin Colić
121958
121958
4. Stanko Čota
121882
121882
5. Marko Jeličić
120703
120703
6. Josip Kartelo
122078
122078
7. Ante Matak
122071
122071
8. Erik Perić
122081
122081
9. Ivica Perić
122082
122082
10. Karlo Perić
122083
122083
11. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Ante Baljak
122209
122209
4. Marko Baljak
122210
122210
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Laslo Fekete
140005
140005
8. Marko Jeličić
120703
120703
9. Josip Kartelo
122078
122078
10. Zolti Kiš
140006
140006
11. Ivan Lulić
122079
122079
12. Darko Marković
121962
121962
13. Ante Matak
122071
122071
14. Erik Perić
122081
122081
15. Ivica Perić
122082
122082
16. Karlo Perić
122083
122083
17. Ivan Rogić
122208
122208
18. Luka Ukalović
122085
122085
19. Dominik Vedrić
122084
122084
20. Filip Zelić
122053
122053

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Andrija Božičević
120508
120508
4. Matija Cindrić
120511
120511
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Josip Kartelo
122078
122078
8. Alen Kujundžić
122943
122943
9. Ante Matak
122071
122071
10. Tibor Nemet
121114
121114
11. Silvio Svetec
121964
121964
12. Zoran Škara
122075
122075
13. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Andrija Božičević
120508
120508
4. Matija Cindrić
120511
120511
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Josip Kartelo
122078
122078
8. Alen Kujundžić
122943
122943
9. Ante Matak
122071
122071
10. Tibor Nemet
121114
121114
11. Silvio Svetec
121964
121964
12. Zoran Škara
122075
122075
13. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Andrija Božičević
120508
120508
4. Matija Cindrić
120511
120511
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Josip Kartelo
122078
122078
8. Krsto Lulić
121977
121977
9. Ante Matak
122071
122071
10. Tibor Nemet
121114
121114
11. Silvio Svetec
121964
121964
12. Zoran Škara
122075
122075
13. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Borna Bakran
121336
121336
3. Marijo Baljak
122077
122077
4. Renato Bilaver
123071
123071
5. Andrija Božičević
120508
120508
6. Matija Cindrić
120511
120511
7. Stanko Čota
121882
121882
8. Jurica Galić
123256
123256
9. Marko Jakljević
120860
120860
10. Josip Kartelo
122078
122078
11. Marko Lučić
123076
123076
12. Roko Lulić
123074
123074
13. Darko Marković
123255
123255
14. Antonio Maruna
123072
123072
15. Ante Matak
122071
122071
16. Šime Paić
123075
123075
17. Mario Paić
123073
123073
18. Ivica Perić
122082
122082
19. Silvio Svetec
121964
121964
20. Zoran Škara
122075
122075
21. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Borna Bakran
121336
121336
3. Marijo Baljak
122077
122077
4. Csongor Barany
140024
140024
5. Boris Benedik
140022
140022
6. Andrija Božičević
120508
120508
7. Lovro Buzov
120095
120095
8. Marin Colić
121958
121958
9. Roko Colić
123262
123262
10. Ivica Crnjak
122067
122067
11. Ivica Crnjak
122068
122068
12. Slobodan Erslan
122069
122069
13. Jurica Galić
123256
123256
14. Šime Karamarko
120328
120328
15. Josip Kartelo
122078
122078
16. Sven Marić
120107
120107
17. Hrvoje Marinović
121411
121411
18. Darko Marković
123255
123255
19. Ante Matak
122071
122071
20. Luka Miškić
123511
123511
21. Mario Paić
123073
123073
22. Šime Paić
123075
123075
23. Ivica Perić
122082
122082
24. Šime Perić
122072
122072
25. Karlo Petranović
120853
120853
26. Stjepan Pjanić
123513
123513
27. Fran Popović
122445
122445
28. Luka Požega
120641
120641
29. Siniša Režan
122073
122073
30. Milan Stanković
123512
123512
31. Milan Uzelac
121121
121121

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marijo Baljak
122077
122077
2. Boris Benedik
140022
140022
3. Andrija Božičević
120508
120508
4. Josip Kartelo
122078
122078
5. Gašper Kragelj
140033
140033
6. Hrvoje Marinović
121411
121411
7. Ante Matak
122071
122071
8. Ivica Perić
122082
122082
9. Karlo Petranović
120853
120853
10. Fran Popović
122445
122445
11. Luka Požega
120641
120641

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Davor Bakarić
122066
122066
3. Borna Bakran
121336
121336
4. Marijo Baljak
122077
122077
5. Csongor Barany
140024
140024
6. Boris Benedik
140022
140022
7. Renato Bilaver
123071
123071
8. Andrija Božičević
120508
120508
9. Matija Cindrić
120511
120511
10. Ivica Crnjak
122067
122067
11. Ivica Crnjak
122068
122068
12. Stanko Čota
121882
121882
13. Slobodan Erslan
122069
122069
14. Jurica Galić
123256
123256
15. Ivica Ikić
122070
122070
16. Marko Jakljević
120860
120860
17. Josip Kartelo
122078
122078
18. Marko Lučić
123076
123076
19. Leonardo Lučić
122900
122900
20. Roko Lulić
123074
123074
21. Luka Lulić
122898.jpg
122898
22. Darko Marković
123255
123255
23. Antonio Maruna
123072
123072
24. Ante Matak
122071
122071
25. Mario Paić
123073
123073
26. Šime Paić
123075
123075
27. Ivica Perić
122082
122082
28. Šime Perić
122072
122072
29. Fran Popović
122445
122445
30. Robert Ratković
122446
122446
31. Siniša Režan
122073
122073
32. Valentino Režan
122403
122403
33. Tomislav Sarađen
121963
121963
34. Karlo Surać
122899
122899
35. Silvio Svetec
121964
121964
36. Zoran Škara
122075
122075
37. Milan Škara
122628
122628
38. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Borna Bakran
121336
121336
3. Marijo Baljak
122077
122077
4. Csongor Barany
140024
140024
5. Boris Benedik
140022
140022
6. Andrija Božičević
120508
120508
7. Matija Cindrić
120511
120511
8. Roko Colić
123262
123262
9. Marin Colić
121958
121958
10. Ivica Crnjak
122067
122067
11. Ivica Crnjak
122068
122068
12. Stanko Čota
121882
121882
13. Slobodan Erslan
122069
122069
14. Jurica Galić
123256
123256
15. Josip Kartelo
122078
122078
16. Martin Latinović
120847
120847
17. Hrvoje Marinović
121411
121411
18. Darko Marković
123255
123255
19. Ante Matak
122071
122071
20. Luka Miškić
123511
123511
21. Šime Paić
123075
123075
22. Mario Paić
123073
123073
23. Ivica Perić
122082
122082
24. Šime Perić
122072
122072
25. Karlo Petranović
120853
120853
26. Stjepan Pjanić
123513
123513
27. Fran Popović
122445
122445
28. Siniša Režan
122073
122073
29. Milan Stanković
123512
123512
30. Silvio Svetec
121964
121964
31. Milan Škara
122628
122628
32. Zoran Škara
122075
122075
33. Luka Ukalović
122085
122085
34. Milan Uzelac
121121
121121
35. Radovan Vlajkov
140025
140025

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Davor Bakarić
122066
122066
3. Borna Bakran
121336
121336
4. Renato Bilaver
123071
123071
5. Matija Cindrić
120511
120511
6. Marin Colić
121958
121958
7. Ivica Crnjak
122067
122067
8. Ivica Crnjak
122068
122068
9. Slobodan Erslan
122069
122069
10. Jurica Galić
123256
123256
11. Ivica Ikić
122070
122070
12. Josip Kartelo
122078
122078
13. Leonardo Lučić
122900
122900
14. Marko Lučić
123076
123076
15. Roko Lulić
123074
123074
16. Luka Lulić
122898.jpg
122898
17. Darko Marković
123255
123255
18. Antonio Maruna
123072
123072
19. Ante Matak
122071
122071
20. Mario Paić
123073
123073
21. Šime Paić
123075
123075
22. Ivica Perić
122082
122082
23. Šime Perić
122072
122072
24. Fran Popović
122445
122445
25. Robert Ratković
122446
122446
26. Valentino Režan
122403
122403
27. Siniša Režan
122073
122073
28. Tomislav Sarađen
121963
121963
29. Karlo Surać
122899
122899
30. Silvio Svetec
121964
121964
31. Milan Škara
122628
122628
32. Zoran Škara
122075
122075

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Borna Bakran
121336
121336
3. Marijo Baljak
122077
122077
4. Andrija Božičević
120508
120508
5. Matija Cindrić
120511
120511
6. Roko Colić
123262
123262
7. Marin Colić
121958
121958
8. Ivica Crnjak
122067
122067
9. Ivica Crnjak
122068
122068
10. Stanko Čota
121882
121882
11. Slobodan Erslan
122069
122069
12. Jurica Galić
123256
123256
13. Josip Kartelo
122078
122078
14. Martin Latinović
120847
120847
15. Darko Marković
123255
123255
16. Ante Matak
122071
122071
17. Luka Miškić
123511
123511
18. Šime Paić
123075
123075
19. Mario Paić
123073
123073
20. Ivica Perić
122082
122082
21. Šime Perić
122072
122072
22. Karlo Petranović
120853
120853
23. Stjepan Pjanić
123513
123513
24. Fran Popović
122445
122445
25. Siniša Režan
122073
122073
26. Milan Stanković
123512
123512
27. Silvio Svetec
121964
121964
28. Milan Škara
122628
122628
29. Zoran Škara
122075
122075

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Boris Benedik
140022
140022
4. Lovro Buzov
120095
120095
5. Marin Colić
121958
121958
6. Roko Colić
123262
123262
7. Ivica Crnjak
122067
122067
8. Ivica Crnjak
122068
122068
9. Slobodan Erslan
122069
122069
10. Jurica Galić
123256
123256
11. Šime Karamarko
120328
120328
12. Josip Kartelo
122078
122078
13. Sven Marić
120107
120107
14. Darko Marković
123255
123255
15. Ante Matak
122071
122071
16. Luka Miškić
123511
123511
17. Mario Paić
123073
123073
18. Šime Paić
123075
123075
19. Ivica Perić
122082
122082
20. Šime Perić
122072
122072
21. Karlo Petranović
120853
120853
22. Stjepan Pjanić
123513
123513
23. Fran Popović
122445
122445
24. Siniša Režan
122073
122073
25. Milan Stanković
123512
123512
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više