Pregled svih liga

3. Hrvatska kuglačka liga zapad - Karlovac i Lika


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola: 1. 2. 3.
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
1. Poštar Og
Ogulin
3 3 0 0 6 18.0 6.0
2. Mantinela I
Karlovac
3 2 0 1 4 15.0 9.0
3. Korana II
Slunj
3 2 0 1 4 13.0 11.0
4. Gacka
Otočac
3 2 0 1 4 11.5 12.5
5. Dubovac
Karlovac
2 1 0 1 2 9.0 7.0
6. Euphoria
Ogulin
2 1 0 1 2 7.0 9.0
7. Željezničar-Branitelj
Ogulin
3 1 0 2 2 12.0 12.0
8. Korana III
Slunj
3 1 0 2 2 10.0 14.0
9. Visočica
Gospić
3 1 0 2 2 9.5 14.5
10. Mantinela II
Karlovac
3 0 0 3 0 7.0 17.0

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Gacka Visočica Gradska kuglana Ot
1-6
4.5 : 3.5 (3120 : 3059) 03.10.2020 18:00 Davor Matasić, A
Krešimir Mesić, A
| | |
1 2 Korana III Dubovac Šanac
1-4
5.0 : 3.0 (3109 : 3107) 04.10.2020 17:00 Jurica Bogović, B
Josip Obajdin, D
| | |
1 3 Mantinela I Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3187 : 2938) 03.10.2020 10:00 Nikola Kelečić, B
Nedeljko Vojak, C
| | |
1 4 Euphoria Korana II Klek
1-4
2.0 : 6.0 (3239 : 3403) 03.10.2020 13:00 Božo Pavlaković, A
Valentina Stipetić, D
| | |
1 5 Željezničar-Branitelj Poštar Og Klek
1-4
3.0 : 5.0 (3244 : 3255) 04.10.2020 14:00 Tomislav Grdić, A
Tomislav Stipetić, C
| | |
2 6 Visočica Poštar Og Hotel Jezero
1-4
1.0 : 7.0 (2884 : 3118) 11.10.2020 15:00 Davor Matasić, A
Dražen Draženović, B
| | |
2 7 Korana II Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
5.0 : 3.0 (3092 : 3092) 11.10.2020 17:00 Ivan Petrović, C
Josip Obajdin, D
| | |
2 8 Mantinela II Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
3.0 : 5.0 (2888 : 3091) 10.10.2020 10:00 Davorin Krmpotić, A
Ivona Škalamera, A
| | |
2 9 Dubovac Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3262 : 3245) 11.10.2020 10:00 Davor Celinšćak, A
Ivona Škalamera, A
| | |
2 10 Gacka Korana III Gradska kuglana Ot
1-6
6.0 : 2.0 (3102 : 2923) 10.10.2020 18:00 Krešimir Mesić, A
Drago Pleša, B
Monika Milanović, D
| | |
3 11 Korana III Visočica Šanac
1-4
3.0 : 5.0 (2941 : 2948) 18.10.2020 17:00 Ivan Petrović, C
Damir Vuković, D
| | |
3 12 Mantinela I Gacka Dom HV Zrinski
1-4
7.0 : 1.0 (3251 : 3139) 17.10.2020 10:00 Zdravko Cegur, A
Natalija Sonički, D
| | |
3 13 Euphoria Dubovac Klek
1-4
ODGOĐENO 17.10.2020 13:00 Božo Pavlaković, A
Valentina Stipetić, D
| | |
3 14 Željezničar-Branitelj Mantinela II Klek
1-4
6.0 : 2.0 (3126 : 3011) 18.10.2020 14:00 Božo Pavlaković, A
Zlatan Mazor, C
| | |
3 15 Poštar Og Korana II Klek
1-4
6.0 : 2.0 (3303 : 3209) 18.10.2020 10:00 Milan Neralić, B
Haris Ligata, C
| | |
4 16 Visočica Korana II Hotel Jezero
1-4
25.10.2020 15:00 Dalibor Špoljarić, B
Dijana Mlinarić, B
Vladimir Rapaić, A
| | |
4 17 Mantinela II Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
24.10.2020 10:00 Nikola Kelečić, B
Nikolina Čoko, B
| | |
4 18 Dubovac Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
ODGOĐENO 25.10.2020 10:00 Zdravko Cegur, A
Natalija Sonički, D
| | |
4 19 Gacka Euphoria Gradska kuglana Ot
1-6
24.10.2020 18:00 Drago Pleša, B
Mihaela Mudrovčić, D
| | |
4 20 Korana III Mantinela I Šanac
1-4
25.10.2020 17:00 Ivan Petrović, C
Josip Obajdin, D
| | |
5 21 Mantinela I Visočica Dom HV Zrinski
1-4
07.11.2020 10:00 | | |
5 22 Euphoria Korana III Klek
1-4
07.11.2020 13:00 | | |
5 23 Željezničar-Branitelj Gacka Klek
1-4
08.11.2020 14:00 | | |
5 24 Poštar Og Dubovac Klek
1-4
08.11.2020 10:00 | | |
5 25 Korana II Mantinela II Šanac
1-4
08.11.2020 17:00 | | |
6 26 Visočica Mantinela II Hotel Jezero
1-4
15.11.2020 12:00 | | |
6 27 Dubovac Korana II Dom HV Zrinski
1-4
15.11.2020 10:00 | | |
6 28 Gacka Poštar Og Gradska kuglana Ot
1-6
14.11.2020 18:00 | | |
6 29 Korana III Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
15.11.2020 17:00 | | |
6 30 Mantinela I Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
14.11.2020 10:00 | | |
7 31 Euphoria Visočica Klek
1-4
22.11.2020 18:00 | | |
7 32 Željezničar-Branitelj Mantinela I Klek
1-4
22.11.2020 14:00 | | |
7 33 Poštar Og Korana III Klek
1-4
22.11.2020 10:00 | | |
7 34 Korana II Gacka Šanac
1-4
22.11.2020 17:00 | | |
7 35 Mantinela II Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
21.11.2020 10:00 | | |
8 36 Visočica Dubovac Hotel Jezero
1-4
29.11.2020 12:00 | | |
8 37 Gacka Mantinela II Gradska kuglana Ot
1-6
28.11.2020 18:00 | | |
8 38 Korana III Korana II Šanac
1-4
29.11.2020 17:00 | | |
8 39 Mantinela I Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
28.11.2020 10:00 | | |
8 40 Euphoria Željezničar-Branitelj Klek
1-4
28.11.2020 13:00 | | |
9 41 Željezničar-Branitelj Visočica Klek
1-4
06.12.2020 14:00 | | |
9 42 Poštar Og Euphoria Klek
1-4
06.12.2020 10:00 | | |
9 43 Korana II Mantinela I Šanac
1-4
06.12.2020 17:00 | | |
9 44 Mantinela II Korana III Dom HV Zrinski
1-4
05.12.2020 10:00 | | |
9 45 Dubovac Gacka Dom HV Zrinski
1-4
06.12.2020 10:00 | | |
10 46 Visočica Gacka Hotel Jezero
1-4
17.01.2021 15:00 | | |
10 47 Dubovac Korana III Dom HV Zrinski
1-4
17.01.2021 10:00 | | |
10 48 Mantinela II Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
16.01.2021 10:00 | | |
10 49 Korana II Euphoria Šanac
1-4
17.01.2021 17:00 | | |
10 50 Poštar Og Željezničar-Branitelj Klek
1-4
17.01.2021 10:00 | | |
11 51 Poštar Og Visočica Klek
1-4
24.01.2021 10:00 | | |
11 52 Željezničar-Branitelj Korana II Klek
1-4
24.01.2021 14:00 | | |
11 53 Euphoria Mantinela II Klek
1-4
23.01.2021 13:00 | | |
11 54 Mantinela I Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
23.01.2021 10:00 | | |
11 55 Korana III Gacka Šanac
1-4
24.01.2021 17:00 | | |
12 56 Visočica Korana III Hotel Jezero
1-4
31.01.2021 15:00 | | |
12 57 Gacka Mantinela I Gradska kuglana Ot
1-6
30.01.2021 18:00 | | |
12 58 Dubovac Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
31.01.2021 10:00 | | |
12 59 Mantinela II Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
30.01.2021 10:00 | | |
12 60 Korana II Poštar Og Šanac
1-4
31.01.2021 17:00 | | |
13 61 Korana II Visočica Šanac
1-4
07.02.2021 17:00 | | |
13 62 Poštar Og Mantinela II Klek
1-4
07.02.2021 10:00 | | |
13 63 Željezničar-Branitelj Dubovac Klek
1-4
07.02.2021 14:00 | | |
13 64 Euphoria Gacka Klek
1-4
06.02.2021 13:00 | | |
13 65 Mantinela I Korana III Dom HV Zrinski
1-4
06.02.2021 10:00 | | |
14 66 Visočica Mantinela I Hotel Jezero
1-4
13.02.2021 15:00 | | |
14 67 Korana III Euphoria Šanac
1-4
14.02.2021 17:00 | | |
14 68 Gacka Željezničar-Branitelj Gradska kuglana Ot
1-6
13.02.2021 18:00 | | |
14 69 Dubovac Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
14.02.2021 10:00 | | |
14 70 Mantinela II Korana II Dom HV Zrinski
1-4
13.02.2021 10:00 | | |
15 71 Mantinela II Visočica Dom HV Zrinski
1-4
20.02.2021 10:00 | | |
15 72 Korana II Dubovac Šanac
1-4
21.02.2021 17:00 | | |
15 73 Poštar Og Gacka Klek
1-4
21.02.2021 10:00 | | |
15 74 Željezničar-Branitelj Korana III Klek
1-4
21.02.2021 14:00 | | |
15 75 Euphoria Mantinela I Klek
1-4
20.02.2021 13:00 | | |
16 76 Visočica Euphoria Hotel Jezero
1-4
28.02.2021 12:00 | | |
16 77 Mantinela I Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
27.02.2021 10:00 | | |
16 78 Korana III Poštar Og Šanac
1-4
28.02.2021 17:00 | | |
16 79 Gacka Korana II Gradska kuglana Ot
1-6
27.02.2021 18:00 | | |
16 80 Dubovac Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
28.02.2021 10:00 | | |
17 81 Dubovac Visočica Dom HV Zrinski
1-4
07.03.2021 10:00 | | |
17 82 Mantinela II Gacka Dom HV Zrinski
1-4
06.03.2021 10:00 | | |
17 83 Korana II Korana III Šanac
1-4
07.03.2021 17:00 | | |
17 84 Poštar Og Mantinela I Klek
1-4
07.03.2021 10:00 | | |
17 85 Željezničar-Branitelj Euphoria Klek
1-4
07.03.2021 14:00 | | |
18 86 Visočica Željezničar-Branitelj Hotel Jezero
1-4
14.03.2021 12:00 | | |
18 87 Euphoria Poštar Og Klek
1-4
14.03.2021 13:00 | | |
18 88 Mantinela I Korana II Dom HV Zrinski
1-4
13.03.2021 10:00 | | |
18 89 Korana III Mantinela II Šanac
1-4
14.03.2021 17:00 | | |
18 90 Gacka Dubovac Gradska kuglana Ot
1-6
13.03.2021 18:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek
1. Joško Matijašić
Poštar Og
2.0
1143
552.00
1695.00
565.00
2. Goran Živčić
Korana II
2.0
1154
531.00
1685.00
561.67
3. Drago Malkoč
Korana II
2.0
1136
537.00
1673.00
557.67
4. Darko Špoljarić
Mantinela I
1.0
564
545.00
1109.00
554.50
5. Darko Kuštreba
Dubovac
1.0
537
572.00
1109.00
554.50
6. Mijo Tomašić
Dubovac
1.0
546
561.00
1107.00
553.50
7. Haris Ligata
Željezničar-Branitelj
1.0
562
542.00
1104.00
552.00
8. Željko Odorčić
Gacka
1.0
567
534.00
1101.00
550.50
9. Zvonko Salopek
Poštar Og
2.0
1078
563.00
1641.00
547.00
10. Mile Štrk
Poštar Og
1.0
526
567.00
1093.00
546.50
11. Mihael Lukić
Mantinela I
1.0
560
531.50
1091.50
545.75
12. Ivan Stipetić
Poštar Og
1.5
770
594.00
1364.00
545.60
13. Gregor Mihelčić
Euphoria
1.0
510
577.00
1087.00
543.50
14. Mile Žaja
Mantinela I
1.0
545
541.50
1086.50
543.25
15. Damir Vuković
Korana II
1.0
536
550.00
1086.00
543.00
16. Goran Sabljak
Poštar Og
1.8
950
0.00
950.00
542.86
17. Miroslav Mance
Mantinela I
1.0
527
557.00
1084.00
542.00
18. Mateo Benović
Željezničar-Branitelj
1.0
526
556.00
1082.00
541.00
19. Dragan Ćuk
Euphoria
1.0
536
543.00
1079.00
539.50
20. Venesa Bogdanović
Željezničar-Branitelj
1.0
528
548.00
1076.00
538.00
21. Tomislav Vuković
Korana II
2.0
1103
507.00
1610.00
536.67
22. Ivan Mateša
Mantinela I
1.0
528
541.50
1069.50
534.75
23. Marijan Mlađan
Dubovac
1.0
510
559.00
1069.00
534.50
24. Bojan Jagorinec
Mantinela II
1.0
533
533.00
1066.00
533.00
25. Denis Cindrić
Euphoria
1.0
500
563.00
1063.00
531.50
26. Igor Štefanac
Mantinela II
1.0
531
0.00
531.00
531.00
27. Hrvoje Kurelac
Euphoria
1.0
563
498.00
1061.00
530.50
28. Fabijan Bodlović
Visočica
1.0
523
531.00
1054.00
527.00
29. Milan Majetić
Visočica
2.0
1077
500.00
1577.00
525.67
30. Tomislav Oštarčević
Mantinela II
2.0
1075
502.00
1577.00
525.67
31. Nikola Kostelac
Gacka
1.0
508
540.00
1048.00
524.00
32. Željko Božičević
Dubovac
1.0
507
538.00
1045.00
522.50
33. Filip Požega
Korana II
1.5
810
493.00
1303.00
521.20
34. Miroslav Kurelac
Euphoria
1.0
515
527.00
1042.00
521.00
35. Ignac Kasunić
Dubovac
1.0
501
541.00
1042.00
521.00
36. Josip Bogović
Korana II
2.0
1096
466.00
1562.00
520.67
37. Milorad Rašković
Dubovac
0.8
389
0.00
389.00
518.67
38. Željko Bićanić
Gacka
1.0
514
521.09
1035.09
517.54
39. Ivica Atalić
Gacka
1.0
514
520.00
1034.00
517.00
40. Nikola Kraljić
Gacka
1.0
517
0.00
517.00
517.00
41. Ivan Kirasić
Željezničar-Branitelj
1.0
512
521.50
1033.50
516.75
42. Mihael Bićanić
Gacka
1.0
519
512.84
1031.84
515.92
43. Nikola Došen
Visočica
2.0
1040
507.00
1547.00
515.67
44. Stevo Šlat
Željezničar-Branitelj
1.0
481
548.00
1029.00
514.50
45. Nikica Rački
Željezničar-Branitelj
0.5
252
518.00
770.00
513.33
46. Krunoslav Lovrić
Poštar Og
2.0
1035
504.00
1539.00
513.00
47. Nikica Došen
Visočica
2.0
1022
0.00
1022.00
511.00
48. Zdenko Pomoravec
Mantinela II
2.0
1021
510.00
1531.00
510.33
49. Zdravko Obajdin
Korana II
1.0
510
0.00
510.00
510.00
50. Davor Stipetić
Poštar Og
1.3
632
514.00
1146.00
509.33
51. Igor Vazgeč
Mantinela I
1.0
521
494.92
1015.92
507.96
52. Barbara Špelić
Korana III
1.0
473
534.50
1007.50
503.75
53. Željko Magdić
Korana III
1.0
511
493.50
1004.50
502.25
54. Mile Štefanac
Korana III
1.0
486
517.00
1003.00
501.50
55. Mario Rendulić
Korana III
1.0
508
472.50
980.50
490.25
56. Mladen Briški
Mantinela II
1.0
491
485.00
976.00
488.00
57. Dinko Puškarić
Korana III
1.0
484
0.00
484.00
484.00
58. Željko Fuček
Mantinela II
1.0
495
471.00
966.00
483.00
59. Slavko Kalanj
Visočica
2.0
974
444.00
1418.00
472.67
60. Nedeljko Vojak
Dubovac
0.3
117
0.00
117.00
468.00
61. Igor Šolaić
Euphoria
1.0
467
0.00
467.00
467.00
62. Tihomir Plavi
Visočica
1.5
704
451.00
1155.00
462.00
63. Milan Ostović
Željezničar-Branitelj
0.5
231
0.00
231.00
462.00
64. Krešimir Perković
Mantinela II
2.0
905
0.00
905.00
452.50
65. Ivan Uremović
Visočica
1.5
667
451.00
1118.00
447.20
66. Lukas Bogović
Korana III
1.0
461
420.00
881.00
440.50
67. Marinko Jakšić
Mantinela II
2.0
898
387.00
1285.00
428.33

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
1. Goran Živčić
Korana II
2.00
1154.00
577.00
1.00
531.00
531.00
3.00
1685.00
561.67
2. Joško Matijašić
Poštar Og
2.00
1143.00
571.50
1.00
552.00
552.00
3.00
1695.00
565.00
3. Drago Malkoč
Korana II
2.00
1136.00
568.00
1.00
537.00
537.00
3.00
1673.00
557.67
4. Željko Odorčić
Gacka
1.00
567.00
567.00
1.00
534.00
534.00
2.00
1101.00
550.50
5. Darko Špoljarić
Mantinela I
1.00
564.00
564.00
2.00
1090.00
545.00
3.00
1654.00
551.33
6. Hrvoje Kurelac
Euphoria
1.00
563.00
563.00
1.00
498.00
498.00
2.00
1061.00
530.50
7. Haris Ligata
Željezničar-Branitelj
1.00
562.00
562.00
2.00
1084.00
542.00
3.00
1646.00
548.67
8. Mihael Lukić
Mantinela I
1.00
560.00
560.00
2.00
1063.00
531.50
3.00
1623.00
541.00
9. Tomislav Vuković
Korana II
2.00
1103.00
551.50
1.00
507.00
507.00
3.00
1610.00
536.67
10. Josip Bogović
Korana II
2.00
1096.00
548.00
0.50
233.00
466.00
2.50
1329.00
531.60
11. Mijo Tomašić
Dubovac
1.00
546.00
546.00
1.00
561.00
561.00
2.00
1107.00
553.50
12. Mile Žaja
Mantinela I
1.00
545.00
545.00
2.00
1083.00
541.50
3.00
1628.00
542.67
13. Goran Sabljak
Poštar Og
1.75
950.00
542.86
0.00
0.00
NaN
1.75
950.00
542.86
14. Filip Požega
Korana II
1.50
810.00
540.00
1.00
493.00
493.00
2.50
1303.00
521.20
15. Zvonko Salopek
Poštar Og
2.00
1078.00
539.00
1.00
563.00
563.00
3.00
1641.00
547.00
16. Milan Majetić
Visočica
2.00
1077.00
538.50
1.00
500.00
500.00
3.00
1577.00
525.67
17. Tomislav Oštarčević
Mantinela II
2.00
1075.00
537.50
1.00
502.00
502.00
3.00
1577.00
525.67
18. Darko Kuštreba
Dubovac
1.00
537.00
537.00
1.00
572.00
572.00
2.00
1109.00
554.50
19. Damir Vuković
Korana II
1.00
536.00
536.00
1.00
550.00
550.00
2.00
1086.00
543.00
20. Dragan Ćuk
Euphoria
1.00
536.00
536.00
1.00
543.00
543.00
2.00
1079.00
539.50
21. Bojan Jagorinec
Mantinela II
1.00
533.00
533.00
1.00
533.00
533.00
2.00
1066.00
533.00
22. Igor Štefanac
Mantinela II
1.00
531.00
531.00
0.00
0.00
NaN
1.00
531.00
531.00
23. Ivan Mateša
Mantinela I
1.00
528.00
528.00
2.00
1083.00
541.50
3.00
1611.00
537.00
24. Venesa Bogdanović
Željezničar-Branitelj
1.00
528.00
528.00
1.00
548.00
548.00
2.00
1076.00
538.00
25. Miroslav Mance
Mantinela I
1.00
527.00
527.00
1.00
557.00
557.00
2.00
1084.00
542.00
26. Mile Štrk
Poštar Og
1.00
526.00
526.00
1.00
567.00
567.00
2.00
1093.00
546.50
27. Mateo Benović
Željezničar-Branitelj
1.00
526.00
526.00
1.00
556.00
556.00
2.00
1082.00
541.00
28. Fabijan Bodlović
Visočica
1.00
523.00
523.00
1.00
531.00
531.00
2.00
1054.00
527.00
29. Igor Vazgeč
Mantinela I
1.00
521.00
521.00
0.59
292.00
494.92
1.59
813.00
511.32
30. Nikola Došen
Visočica
2.00
1040.00
520.00
1.00
507.00
507.00
3.00
1547.00
515.67
31. Mihael Bićanić
Gacka
1.00
519.00
519.00
1.48
759.00
512.84
2.48
1278.00
515.32
32. Milorad Rašković
Dubovac
0.75
389.00
518.67
0.00
0.00
NaN
0.75
389.00
518.67
33. Krunoslav Lovrić
Poštar Og
2.00
1035.00
517.50
0.50
252.00
504.00
2.50
1287.00
514.80
34. Nikola Kraljić
Gacka
1.00
517.00
517.00
0.00
0.00
NaN
1.00
517.00
517.00
35. Miroslav Kurelac
Euphoria
1.00
515.00
515.00
1.00
527.00
527.00
2.00
1042.00
521.00
36. Željko Bićanić
Gacka
1.00
514.00
514.00
1.47
766.00
521.09
2.47
1280.00
518.22
37. Ivica Atalić
Gacka
1.00
514.00
514.00
2.00
1040.00
520.00
3.00
1554.00
518.00
38. Ivan Stipetić
Poštar Og
1.50
770.00
513.33
1.00
594.00
594.00
2.50
1364.00
545.60
39. Ivan Kirasić
Željezničar-Branitelj
1.00
512.00
512.00
2.00
1043.00
521.50
3.00
1555.00
518.33
40. Željko Magdić
Korana III
1.00
511.00
511.00
2.00
987.00
493.50
3.00
1498.00
499.33
41. Nikica Došen
Visočica
2.00
1022.00
511.00
0.00
0.00
NaN
2.00
1022.00
511.00
42. Zdenko Pomoravec
Mantinela II
2.00
1021.00
510.50
1.00
510.00
510.00
3.00
1531.00
510.33
43. Marijan Mlađan
Dubovac
1.00
510.00
510.00
1.00
559.00
559.00
2.00
1069.00
534.50
44. Zdravko Obajdin
Korana II
1.00
510.00
510.00
0.00
0.00
NaN
1.00
510.00
510.00
45. Gregor Mihelčić
Euphoria
1.00
510.00
510.00
1.00
577.00
577.00
2.00
1087.00
543.50
46. Mario Rendulić
Korana III
1.00
508.00
508.00
2.00
945.00
472.50
3.00
1453.00
484.33
47. Nikola Kostelac
Gacka
1.00
508.00
508.00
1.00
540.00
540.00
2.00
1048.00
524.00
48. Željko Božičević
Dubovac
1.00
507.00
507.00
1.00
538.00
538.00
2.00
1045.00
522.50
49. Davor Stipetić
Poštar Og
1.25
632.00
505.60
1.00
514.00
514.00
2.25
1146.00
509.33
50. Nikica Rački
Željezničar-Branitelj
0.50
252.00
504.00
1.00
518.00
518.00
1.50
770.00
513.33
51. Ignac Kasunić
Dubovac
1.00
501.00
501.00
1.00
541.00
541.00
2.00
1042.00
521.00
52. Denis Cindrić
Euphoria
1.00
500.00
500.00
1.00
563.00
563.00
2.00
1063.00
531.50
53. Željko Fuček
Mantinela II
1.00
495.00
495.00
1.00
471.00
471.00
2.00
966.00
483.00
54. Mladen Briški
Mantinela II
1.00
491.00
491.00
1.00
485.00
485.00
2.00
976.00
488.00
55. Slavko Kalanj
Visočica
2.00
974.00
487.00
1.00
444.00
444.00
3.00
1418.00
472.67
56. Mile Štefanac
Korana III
1.00
486.00
486.00
1.00
517.00
517.00
2.00
1003.00
501.50
57. Dinko Puškarić
Korana III
1.00
484.00
484.00
0.00
0.00
NaN
1.00
484.00
484.00
58. Stevo Šlat
Željezničar-Branitelj
1.00
481.00
481.00
2.00
1096.00
548.00
3.00
1577.00
525.67
59. Barbara Špelić
Korana III
1.00
473.00
473.00
2.00
1069.00
534.50
3.00
1542.00
514.00
60. Tihomir Plavi
Visočica
1.50
704.00
469.33
1.00
451.00
451.00
2.50
1155.00
462.00
61. Igor Šolaić
Euphoria
1.00
467.00
467.00
0.00
0.00
NaN
1.00
467.00
467.00
62. Milan Ostović
Željezničar-Branitelj
0.50
231.00
462.00
0.00
0.00
NaN
0.50
231.00
462.00
63. Lukas Bogović
Korana III
1.00
461.00
461.00
0.25
105.00
420.00
1.25
566.00
452.80
64. Krešimir Perković
Mantinela II
2.00
905.00
452.50
0.00
0.00
NaN
2.00
905.00
452.50
65. Marinko Jakšić
Mantinela II
2.00
898.00
449.00
1.00
387.00
387.00
3.00
1285.00
428.33
66. Ivan Uremović
Visočica
1.50
667.00
444.67
1.00
451.00
451.00
2.50
1118.00
447.20

Petar Grašić
Korana
0.50
267.00
534.00
0.50
241.00
482.00
1.00
508.00
508.00
Ivan Sabljak
Poštar
0.50
239.00
478.00
0.50
261.00
522.00
1.00
500.00
500.00
Nedeljko Vojak
Dubovac
0.25
117.00
468.00
0.00
0.00
NaN
0.25
117.00
468.00

PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
1. Korana II
2.0
4458
2154
6612
551.00
66
1.0
2081
1011
3092
515.33
30
3.0
6539
3165
9704
539.11
96
2. Mantinela I
1.0
2228
1017
3245
540.83
34
2.0
4370
2068
6438
536.50
76
3.0
6598
3085
9683
537.94
110
3. Poštar Og
2.0
4347
2026
6373
531.08
92
1.0
2226
1077
3303
550.50
37
3.0
6573
3103
9676
537.56
129
4. Gacka
1.0
2183
956
3139
523.17
49
2.0
4294
1928
6222
518.50
90
3.0
6477
2884
9361
520.06
139
5. Dubovac
1.0
2170
937
3107
517.83
45
1.0
2219
1043
3262
543.67
34
2.0
4389
1980
6369
530.75
79
6. Željezničar-Branitelj
1.0
2117
975
3092
515.33
37
2.0
4385
1985
6370
530.83
96
3.0
6502
2960
9462
525.67
133
7. Euphoria
1.0
2132
959
3091
515.17
59
1.0
2203
1036
3239
539.83
40
2.0
4335
1995
6330
527.50
99
8. Visočica
2.0
4137
1870
6007
500.58
98
1.0
2038
846
2884
480.67
67
3.0
6175
2716
8891
493.94
165
9. Mantinela II
2.0
4155
1794
5949
495.75
131
1.0
2090
798
2888
481.33
79
3.0
6245
2592
8837
490.94
210
10. Korana III
1.0
2044
879
2923
487.17
65
2.0
4121
1929
6050
504.17
93
3.0
6165
2808
8973
498.50
158
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više