Hep sponzor

Pregled svih kuglana


Kuglana:Dom HV Zrinski
Broj staza:4
Adresa:Marina Držića 4
Grad:Karlovac
Županija:Karlovačka
Regija:Zapad
Kar

Kategorija kuglane:3
Vrsta licence:WNBA
Licenca vrijedi do:12.08.2025
Datum pregleda:13.08.2022
Komisija:Pintarić
Automati:Vollmer KSA 10 9/19
Segmenti:Funk 3/26
Čunjevi:Syndur TOP
Kugle:Aramith
Vlasnik/upravitelj:HV
Kontakt osoba:Nedjeljko Vojak
Kontakt broj:098 196 47 50
Kontakt e-mail:kuglacki.savez.karlovacke.zupa@ka.t-com.hr
ŽENE
Pojedinačno Lidija Kos 637 19.10.2019
Ekipno KK Mlaka 3571 21.09.2019

MUŠKARCI
Pojedinačno Nikola Kelečić 676 25.03.2023
Ekipno KK Mostanje 1949 3599 25.03.2023
1 1 Karlovac ŽKK Sidra Dom HV Zrinski
1-4
14.09.2024 10:00 | | |
1 2 Željezničar Ka Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
14.09.2024 14:00 | | |
3 13 Željezničar Ka Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
28.09.2024 14:00 | | |
1 2 Dubovac Kamačnik Dom HV Zrinski
1-4
29.09.2024 16:00 | | |
4 20 Karlovac ŽKK Ogulin Dom HV Zrinski
1-4
05.10.2024 10:00 | | |
4 24 Željezničar Ka Skrad Dom HV Zrinski
1-4
05.10.2024 14:00 | | |
3 15 Mantinela I Korana II Dom HV Zrinski
1-4
12.10.2024 10:00 | | |
3 15 Mostanje 1949 Korana Dom HV Zrinski
1-4
12.10.2024 17:00 | | |
3 11 Dubovac Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
13.10.2024 16:00 | | |
6 29 Karlovac Donat Dom HV Zrinski
1-4
26.10.2024 10:00 | | |
6 35 Željezničar Ka Visočica Dom HV Zrinski
1-4
26.10.2024 14:00 | | |
2 5 Mantinela II Obrtnik Og II Dom HV Zrinski
1-4
27.10.2024 10:00 | | |
2 6 Stara Hiža Vatrogasac II Dom HV Zrinski
1-4
27.10.2024 14:00 | | |
4 20 Dubovac Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
27.10.2024 18:00 | | |
5 24 Mantinela I Kamačnik Dom HV Zrinski
1-4
02.11.2024 10:00 | | |
5 24 Mostanje 1949 MKK Rijeka Dom HV Zrinski
1-4
02.11.2024 17:00 | | |
8 38 Karlovac ŽKK Gacka Dom HV Zrinski
1-4
09.11.2024 10:00 | | |
8 46 Željezničar Ka Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
09.11.2024 14:00 | | |
4 13 Mantinela II Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
10.11.2024 10:00 | | |
6 29 Dubovac Gacka Dom HV Zrinski
1-4
10.11.2024 16:00 | | |
7 33 Mantinela I Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
16.11.2024 10:00 | | |
7 33 Mostanje 1949 Crikvenica Dom HV Zrinski
1-4
16.11.2024 17:00 | | |
5 20 Stara Hiža Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
17.11.2024 17:00 | | |
10 47 Karlovac ŽKK Zaprešić Dom HV Zrinski
1-4
23.11.2024 10:00 | | |
10 57 Željezničar Ka Istra Dom HV Zrinski
1-4
23.11.2024 14:00 | | |
6 21 Mantinela II Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
24.11.2024 10:00 | | |
8 38 Dubovac Korana II Dom HV Zrinski
1-4
24.11.2024 16:00 | | |
9 42 Mantinela I Policajac Vr Dom HV Zrinski
1-4
07.12.2024 10:00 | | |
9 42 Mostanje 1949 MKK Mlaka Dom HV Zrinski
1-4
07.12.2024 17:00 | | |
7 27 Stara Hiža Kupa II Dom HV Zrinski
1-4
08.12.2024 17:00 | | |
13 65 Karlovac Šubićevac Dom HV Zrinski
1-4
18.01.2025 10:00 | | |
13 78 Željezničar Ka Ričina Dom HV Zrinski
1-4
18.01.2025 14:00 | | |
10 50 Mantinela I Gacka Dom HV Zrinski
1-4
25.01.2025 10:00 | | |
10 50 Mostanje 1949 Poljud Dom HV Zrinski
1-4
25.01.2025 17:00 | | |
8 29 Mantinela II Korana III Dom HV Zrinski
1-4
26.01.2025 10:00 | | |
8 31 Stara Hiža Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
26.01.2025 17:00 | | |
11 51 Mantinela I Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
01.02.2025 10:00 | | |
11 51 Mostanje 1949 Plitvice Dom HV Zrinski
1-4
01.02.2025 17:00 | | |
11 55 Dubovac Pula Dom HV Zrinski
1-4
02.02.2025 16:00 | | |
16 76 Karlovac ŽKK Kupa Dom HV Zrinski
1-4
08.02.2025 10:00 | | |
16 92 Željezničar Ka Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
08.02.2025 14:00 | | |
10 37 Mantinela II Kupa II Dom HV Zrinski
1-4
09.02.2025 10:00 | | |
10 40 Stara Hiža Obrtnik Og II Dom HV Zrinski
1-4
09.02.2025 17:00 | | |
13 62 Mantinela I Ravnogorac Dom HV Zrinski
1-4
15.02.2025 10:00 | | |
13 62 Mostanje 1949 Kupa Dom HV Zrinski
1-4
15.02.2025 17:00 | | |
11 41 Stara Hiža Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
16.02.2025 17:00 | | |
18 87 Karlovac Gacka Dom HV Zrinski
1-4
22.02.2025 10:00 | | |
18 105 Željezničar Ka Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
22.02.2025 14:00 | | |
12 45 Mantinela II Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
23.02.2025 10:00 | | |
14 67 Dubovac Policajac Vr Dom HV Zrinski
1-4
23.02.2025 16:00 | | |
15 73 Mantinela I Pula Dom HV Zrinski
1-4
01.03.2025 10:00 | | |
15 73 Mostanje 1949 Bojovnik Trilj Dom HV Zrinski
1-4
01.03.2025 17:00 | | |
13 50 Stara Hiža Korana III Dom HV Zrinski
1-4
02.03.2025 17:00 | | |
20 98 Karlovac ŽKK Goranin Dom HV Zrinski
1-4
08.03.2025 10:00 | | |
20 118 Željezničar Ka Goranin Dom HV Zrinski
1-4
08.03.2025 14:00 | | |
14 53 Mantinela II Vatrogasac II Dom HV Zrinski
1-4
09.03.2025 10:00 | | |
16 78 Dubovac Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
09.03.2025 16:00 | | |
17 84 Mantinela I Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
15.03.2025 10:00 | | |
17 84 Mostanje 1949 Poličnik Dom HV Zrinski
1-4
15.03.2025 17:00 | | |
22 109 Karlovac Endi-Tekstilac Dom HV Zrinski
1-4
22.03.2025 10:00 | | |
22 131 Željezničar Ka Klek Dom HV Zrinski
1-4
22.03.2025 14:00 | | |
18 89 Dubovac Ravnogorac Dom HV Zrinski
1-4
23.03.2025 16:00 | | |
Ekipa Broj utakmica Prosjeci Najbolja ekipa Najbolji pojedinac
Gosti Domaći Prosjek Ukupno

2. Hrvatska kuglačka liga jug - žene 2023./2024. (Prosjek lige: 514.29 )

Karlovac 9 510.68 517.63 511.37 514.19 ŽKK Sidra 3138 523.00 Katica Devčić 575

2. Hrvatska kuglačka liga zapad 2023./2024. (Prosjek lige: 541.44 )

Mostanje 1949 11 550.95 579.06 553.30 565.01 Goranin 3441 573.50 Matej Frlan 612
Željezničar Ka 11 542.47 556.35 543.63 549.41 Mostanje 1949 3404 567.33 Nikola Kelečić 649

3. Hrvatska kuglačka liga zapad 2023./2024. (Prosjek lige: 532.20 )

Dubovac 9 536.28 537.11 536.36 536.69 Klek 3332 555.33 Branimir Svetličić 594

4. Hrvatska kuglačka liga zapad - Karlovac 2023./2024. (Prosjek lige: 517.27 )

Mantinela I 6 512.28 535.14 515.54 523.71 Stara Hiža 3242 540.33 Boris Lauš 564
Stara Hiža 6 511.25 527.97 513.64 519.61 Euphoria 3164 527.33 Ivan Mateša 567
Mantinela II 6 516.42 489.64 512.59 503.03 Mantinela I 3331 555.17 Mihael Lukić 597

2. Hrvatska kuglačka liga jug - žene 2022./2023. (Prosjek lige: 511.61 )

Karlovac 9 507.94 520.98 509.25 514.46 Endi-Tekstilac 3203 533.83 Franka Humbolt 577

2. Hrvatska kuglačka liga zapad 2022./2023. (Prosjek lige: 543.31 )

Dubovac 11 555.32 538.33 553.90 546.83 Mostanje 1949 3507 584.50 Nikola Kelečić 662
Mostanje 1949 11 548.97 581.70 551.70 565.33 Kupa 3531 588.50 Luka Požega 668
Željezničar Ka 11 548.36 554.77 548.90 551.57 Mostanje 1949 3480 580.00 Nikola Kelečić 652

3. Hrvatska kuglačka liga zapad - Karlovac i Lika 2022./2023. (Prosjek lige: 523.82 )

Mantinela II 11 524.00 504.45 522.37 514.23 Gacka 3275 545.83 Nikola Kostelac 587
Stara Hiža 11 520.38 531.61 521.31 525.99 Vatrogasac 3254 542.33 Gregor Mihelčić 600
Mantinela I 11 518.44 531.09 519.49 524.77 Visočica 3418 569.67 Dubravko Mesić 654

2. Hrvatska kuglačka liga zapad 2021./2022. (Prosjek lige: 534.51 )

Željezničar Ka 11 543.97 555.30 544.91 549.64 Stara Hiža 3395 565.83 Davor Celinšćak 602
Stara Hiža 11 543.68 536.68 543.10 540.18 Mostanje 1949 3478 579.67 Ivica Golubić 642
Mostanje 1949 11 536.06 567.68 538.70 551.87 Obrtnik Og 3340 556.67 Antun Sviličić 642

2. Hrvatska kuglačka liga zapad - žene 2021./2022. (Prosjek lige: 510.88 )

Karlovac 9 507.31 534.33 510.02 520.82 ŽKK Ogulin 3244 540.67 Jadranka Meglajec 572

3. Hrvatska kuglačka liga zapad - Karlovac i Lika 2021./2022. (Prosjek lige: 524.81 )

Mantinela I 9 527.41 533.93 528.06 530.67 Dubovac 3273 545.50 Venesa Bogdanović 604
Dubovac 9 519.19 544.48 521.71 531.83 Korana II 3270 545.00 Goran Živčić 604
Mantinela II 9 516.46 488.70 513.69 502.58 Dubovac 3223 537.17 Krešimir Mesić 598

2. Hrvatska kuglačka liga zapad 2020./2021. (Prosjek lige: 539.12 )

Željezničar Ka 3 558.39 566.17 560.33 562.28 Mostanje 1949 3392 565.33 Nikola Kelečić 628
Mostanje 1949 4 543.50 572.71 549.34 558.10 Obrtnik Og 3434 572.33 Dragan Vučić 607
Stara Hiža 3 545.50 551.28 546.94 548.39 Velebit II 3418 569.67 Marinko Magdić 598

2. Hrvatska kuglačka liga zapad - žene 2020./2021. (Prosjek lige: 507.80 )

Karlovac 5 514.13 542.57 518.87 528.35 ŽKK Plitvice 3206 534.33 Ines Kolar 610

3. Hrvatska kuglačka liga zapad - Karlovac i Lika 2020./2021. (Prosjek lige: 521.07 )

Dubovac 3 534.11 542.17 536.13 538.14 Mantinela I 3245 540.83 Venesa Bogdanović 626
Mantinela II 3 526.61 480.33 515.04 503.47 Dubovac 3233 538.83 Mijo Tomašić 582
Mantinela I 4 508.75 531.17 513.23 519.96 Euphoria 3171 528.50 Željko Odorčić 567

1. Hrvatska kuglačka liga - žene 2019./2020. (Prosjek lige: 539.49 )

Karlovac 9 559.69 545.20 558.24 552.44 Mlaka 3571 595.17 Valentina Gal 621

2. Hrvatska kuglačka liga zapad 2019./2020. (Prosjek lige: 540.31 )

Željezničar Ka 11 557.91 566.41 558.62 562.16 Mostanje 1949 3507 584.50 Miroslav Šegina 623
Stara Hiža 9 556.70 554.06 556.44 555.38 Skrad 3469 578.17 Nikola Kelečić 621
Mostanje 1949 11 544.33 572.14 546.65 558.23 Policajac Og 3319 553.17 Zlatan Mazor 617

3. Hrvatska kuglačka liga zapad Karlovac-Lika 2019./2020. (Prosjek lige: 527.35 )

Dubovac 9 534.91 543.20 535.74 539.06 Poštar Og 3335 555.83 Zvonko Salopek 591
Mantinela II 9 526.89 510.80 525.28 518.84 Dubovac 3337 556.17 Darko Kuštreba 600
Mantinela I 9 519.02 541.72 521.29 530.37 Obrtnik Og 3353 558.83 Antonio Sušanj 609
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više