Pregled svih kuglana


Kuglana:Dom HV Zrinski
Broj staza:4
Adresa:Marina Držića 4
Grad:Karlovac
Županija:Karlovačka
Regija:Zapad
Kar

Kategorija kuglane:2
Vrsta licence:WNBA
Licenca vrijedi do:03.09.2022
Datum pregleda:04.09.2019
Komisija:Jurišić
Automati:Vollmer KSA 10 9/19
Segmenti:Funk 3/26
Čunjevi:Syndur TOP
Kugle:Aramith
Vlasnik/upravitelj:HV
Kontakt osoba:Jasenka Štimac
Kontakt broj:098 837 148
Kontakt e-mail:kuglackiklubkarlovac@gmail.com
ŽENE
Pojedinačno Lidija Kos 637 19.10.2019
Ekipno KK Mlaka 3571 21.09.2019

MUŠKARCI
Pojedinačno Davor Celinšćak 650 07.03.2009
Ekipno KK Osijek 3559 27.04.2014
5 25 Mantinela I Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
23.10.2021 10:00 Darko Kafol, A
Natalija Sonički, D
| | |
7 39 Željezničar Ka Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
23.10.2021 14:00 Ivona Škalamera, A
Natalija Sonički, D
| | |
5 23 Dubovac Gacka Dom HV Zrinski
1-4
24.10.2021 10:00 Nikola Kelečić, B
Igor Vazgeč, D
| | |
6 29 Mantinela II Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
26.10.2021 19:30 | | |
8 43 Mostanje 1949 Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
30.10.2021 18:00 | | |
8 47 Stara Hiža Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
31.10.2021 17:00 | | |
7 34 Mantinela I Gacka Dom HV Zrinski
1-4
06.11.2021 10:00 | | |
9 50 Željezničar Ka Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
06.11.2021 14:00 | | |
7 32 Dubovac Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
07.11.2021 10:00 | | |
8 38 Mantinela II Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
13.11.2021 10:00 | | |
8 22 Karlovac ŽKK Ogulin Dom HV Zrinski
1-4
13.11.2021 14:00 | | |
10 55 Mostanje 1949 Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
13.11.2021 18:00 | | |
10 58 Stara Hiža Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
14.11.2021 17:00 | | |
9 43 Mantinela I Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
20.11.2021 10:00 | | |
11 61 Željezničar Ka Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
20.11.2021 14:00 | | |
9 41 Dubovac Visočica Dom HV Zrinski
1-4
21.11.2021 10:00 | | |
10 49 Mantinela I Korana II Dom HV Zrinski
1-4
15.01.2022 10:00 | | |
10 28 Karlovac Donat Dom HV Zrinski
1-4
15.01.2022 14:00 | | |
12 67 Mostanje 1949 Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
15.01.2022 18:00 | | |
11 55 Mantinela II Gacka Dom HV Zrinski
1-4
22.01.2022 10:00 | | |
13 74 Željezničar Ka Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
22.01.2022 14:00 | | |
11 52 Dubovac Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
23.01.2022 10:00 | | |
13 77 Stara Hiža Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
23.01.2022 17:00 | | |
12 60 Mantinela I Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
29.01.2022 10:00 | | |
12 34 Karlovac ŽKK Gacka Dom HV Zrinski
1-4
29.01.2022 14:00 | | |
14 79 Mostanje 1949 Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
29.01.2022 18:00 | | |
13 61 Mantinela I Visočica Dom HV Zrinski
1-4
05.02.2022 10:00 | | |
15 87 Željezničar Ka Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
05.02.2022 14:00 | | |
13 63 Dubovac Korana III Dom HV Zrinski
1-4
06.02.2022 10:00 | | |
15 90 Stara Hiža Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
06.02.2022 17:00 | | |
14 67 Mantinela II Korana II Dom HV Zrinski
1-4
12.02.2022 10:00 | | |
14 40 Karlovac ŽKK Goranin Dom HV Zrinski
1-4
12.02.2022 14:00 | | |
16 91 Mostanje 1949 Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
12.02.2022 18:00 | | |
15 72 Mantinela I Korana III Dom HV Zrinski
1-4
19.02.2022 10:00 | | |
17 100 Željezničar Ka Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
19.02.2022 14:00 | | |
15 74 Dubovac Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
20.02.2022 10:00 | | |
16 78 Mantinela II Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
26.02.2022 10:00 | | |
18 103 Mostanje 1949 Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
26.02.2022 18:00 | | |
18 104 Stara Hiža Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
27.02.2022 17:00 | | |
17 83 Mantinela I Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
05.03.2022 10:00 | | |
19 113 Željezničar Ka Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
05.03.2022 14:00 | | |
17 85 Dubovac Korana II Dom HV Zrinski
1-4
06.03.2022 10:00 | | |
18 89 Mantinela II Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
12.03.2022 10:00 | | |
20 115 Mostanje 1949 Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
12.03.2022 18:00 | | |
20 117 Stara Hiža Mladost Dom HV Zrinski
1-4
13.03.2022 17:00 | | |
21 126 Željezničar Ka Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
19.03.2022 14:00 | | |
22 127 Mostanje 1949 Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
26.03.2022 18:00 | | |
22 130 Stara Hiža Skrad Dom HV Zrinski
1-4
27.03.2022 17:00 | | |
6 36 Stara Hiža Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
2.0 : 6.0 (3198 : 3233) 17.10.2021 17:00 Zdravko Cegur, A
Edi Alagić, B
| | |
6 31 Mostanje 1949 Skrad Dom HV Zrinski
1-4
7.0 : 1.0 (3384 : 3138) 16.10.2021 18:00 Danijela Škalamera, A
Ivona Škalamera, A
| | |
4 10 Karlovac ŽKK Kupa Dom HV Zrinski
1-4
7.0 : 1.0 (3207 : 3071) 16.10.2021 14:00 Darko Kafol, A
Davorin Krmpotić, A
| | |
4 20 Mantinela II Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
1.0 : 7.0 (2795 : 3112) 16.10.2021 10:00 Nedeljko Vojak, C
Natalija Sonički, D
| | |
5 25 Stara Hiža Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
2.0 : 6.0 (3221 : 3478) 10.10.2021 17:00 Edi Alagić, B
Igor Vazgeč, D
| | |
3 14 Dubovac Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
8.0 : 0.0 (3296 : 3004) 10.10.2021 10:00 Davor Celinšćak, A
Danijela Škalamera, A
| | |
5 28 Željezničar Ka Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3354 : 3326) 09.10.2021 14:00 Darko Kafol, A
Davorin Krmpotić, A
| | |
3 11 Mantinela II Visočica Dom HV Zrinski
1-4
3.0 : 5.0 (3072 : 3125) 09.10.2021 10:00 Davorin Krmpotić, A
Nedeljko Vojak, C
| | |
4 19 Mostanje 1949 Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
8.0 : 0.0 (3449 : 3041) 02.10.2021 18:00 Ivona Škalamera, A
Danijela Škalamera, A
| | |
2 4 Karlovac Šubićevac Dom HV Zrinski
1-4
8.0 : 0.0 (3251 : 2861) 02.10.2021 14:00 Zdravko Cegur, A
Nedeljko Vojak, C
| | |
2 7 Mantinela I Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
2.0 : 6.0 (3116 : 3273) 01.10.2021 17:30 Davor Celinšćak, A
Danijela Škalamera, A
| | |
3 14 Stara Hiža Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
2.0 : 6.0 (3104 : 3267) 26.09.2021 17:00 Zdravko Cegur, A
Natalija Sonički, D
| | |
1 5 Dubovac Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3259 : 3121) 26.09.2021 10:00 Ivona Škalamera, A
Nikola Kelečić, B
| | |
3 17 Željezničar Ka Skrad Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3277 : 3204) 25.09.2021 14:00 Darko Kafol, A
Igor Vazgeč, D
| | |
1 2 Mantinela II Korana III Dom HV Zrinski
1-4
2.0 : 6.0 (2887 : 3072) 25.09.2021 10:00 Darko Kafol, A
Nedeljko Vojak, C
| | |
2 7 Mostanje 1949 Mladost Dom HV Zrinski
1-4
7.0 : 1.0 (3436 : 3110) 18.09.2021 18:00 Darko Kafol, A
Nedeljko Vojak, C
| | |
1 3 Stara Hiža Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
2.0 : 6.0 (3132 : 3193) 12.09.2021 17:00 Nikola Kelečić, B
Davorin Krmpotić, A
| | |
1 6 Željezničar Ka Mladost Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3273 : 3104) 11.09.2021 14:00 Darko Kafol, A
Ivona Škalamera, A
| | |
Ekipa Broj utakmica Prosjeci Najbolja ekipa Najbolji pojedinac
Gosti Domaći Prosjek Ukupno

1. Hrvatska kuglačka liga - žene 2019./2020. (Prosjek lige: 539.49 )

Karlovac 9 559.69 545.20 558.24 552.44 Mlaka 3571 595.17 Valentina Gal 621

2. Hrvatska kuglačka liga zapad 2019./2020. (Prosjek lige: 540.31 )

Željezničar Ka 11 557.91 566.41 558.62 562.16 Mostanje 1949 3507 584.50 Miroslav Šegina 623
Stara Hiža 9 556.70 554.06 556.44 555.38 Skrad 3469 578.17 Nikola Kelečić 621
Mostanje 1949 11 544.33 572.14 546.65 558.23 Policajac Og 3319 553.17 Zlatan Mazor 617

3. Hrvatska kuglačka liga zapad Karlovac-Lika 2019./2020. (Prosjek lige: 527.35 )

Dubovac 9 534.91 543.20 535.74 539.06 Poštar Og 3335 555.83 Zvonko Salopek 591
Mantinela II 9 526.89 510.80 525.28 518.84 Dubovac 3337 556.17 Darko Kuštreba 600
Mantinela I 9 519.02 541.72 521.29 530.37 Obrtnik Og 3353 558.83 Antonio Sušanj 609
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više