Pregled svih liga

1. B Hrvatska kuglačka liga jug


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola:
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
Bojovnik Trilj
Trilj
Crikvenica
Crikvenica
Goranka
Ravna Gora
Istra
Poreč
Klek
Ogulin
Korana
Slunj
Kupa
Ozalj
MKK Mlaka
Rijeka
Plitvice
Plitvička jezera
Velebit
Otočac

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Klek Plitvice Klek
1-4
25.09.2021 17:00 Josip Sušanj, A
Antonio Sušanj, A
| | |
1 2 Bojovnik Trilj Istra Marija
1-4
25.09.2021 16:00 Boško Lišnić, A
Željko Krstić, B
| | |
1 3 Velebit Goranka Gradska kuglana Ot
1-6
25.09.2021 15:00 Dražen Netahli, A
| | |
1 4 Crikvenica Kupa Dom Matija Mažića
1-4
25.09.2021 17:00 Milan Đujić, A
Draženko Bistrović, B
| | |
1 5 Korana MKK Mlaka Šanac
1-4
25.09.2021 17:00 | | |
2 6 Plitvice MKK Mlaka Hotel Jezero
1-4
02.10.2021 17:00 Krešimir Mesić, A
Dijana Mlinarić, B
| | |
2 7 Kupa Korana Azelija
1-4
02.10.2021 17:00 | | |
2 8 Goranka Crikvenica SPC Goranka
1-4
02.10.2021 17:00 | | |
2 9 Istra Velebit Dom obrtnika
1-4
02.10.2021 16:00 | | |
2 10 Klek Bojovnik Trilj Klek
1-4
02.10.2021 17:00 | | |
3 11 Bojovnik Trilj Plitvice Marija
1-4
09.10.2021 16:00 Boško Lišnić, A
Željko Krstić, B
| | |
3 12 Velebit Klek Gradska kuglana Ot
1-6
09.10.2021 15:00 | | |
3 13 Crikvenica Istra Dom Matija Mažića
1-4
09.10.2021 17:00 Milan Đujić, A
| | |
3 14 Korana Goranka Šanac
1-4
09.10.2021 17:00 | | |
3 15 MKK Mlaka Kupa SRC Mlaka
1-6
09.10.2021 17:00 | | |
4 16 Plitvice Kupa Hotel Jezero
1-4
16.10.2021 17:00 | | |
4 17 Goranka MKK Mlaka SPC Goranka
1-4
16.10.2021 17:00 | | |
4 18 Istra Korana Dom obrtnika
1-4
16.10.2021 16:00 | | |
4 19 Klek Crikvenica Klek
1-4
16.10.2021 17:00 | | |
4 20 Bojovnik Trilj Velebit Marija
1-4
16.10.2021 16:00 Boško Lišnić, A
Željko Krstić, B
| | |
5 21 Velebit Plitvice Gradska kuglana Ot
1-6
23.10.2021 15:00 | | |
5 22 Crikvenica Bojovnik Trilj Dom Matija Mažića
1-4
23.10.2021 17:00 | | |
5 23 Korana Klek Šanac
1-4
23.10.2021 17:00 | | |
5 24 MKK Mlaka Istra SRC Mlaka
1-6
23.10.2021 17:00 | | |
5 25 Kupa Goranka Azelija
1-4
23.10.2021 17:00 | | |
6 26 Plitvice Goranka Hotel Jezero
1-4
30.10.2021 17:00 | | |
6 27 Istra Kupa Dom obrtnika
1-4
30.10.2021 16:00 | | |
6 28 Klek MKK Mlaka Klek
1-4
30.10.2021 17:00 | | |
6 29 Bojovnik Trilj Korana Marija
1-4
30.10.2021 16:00 Boško Lišnić, A
Željko Krstić, B
| | |
6 30 Velebit Crikvenica Gradska kuglana Ot
1-6
30.10.2021 15:00 | | |
7 31 Crikvenica Plitvice Dom Matija Mažića
1-4
06.11.2021 17:00 | | |
7 32 Korana Velebit Šanac
1-4
06.11.2021 17:00 | | |
7 33 MKK Mlaka Bojovnik Trilj SRC Mlaka
1-6
06.11.2021 17:00 | | |
7 34 Kupa Klek Azelija
1-4
06.11.2021 17:00 | | |
7 35 Goranka Istra SPC Goranka
1-4
06.11.2021 17:00 | | |
8 36 Plitvice Istra Hotel Jezero
1-4
13.11.2021 17:00 | | |
8 37 Klek Goranka Klek
1-4
13.11.2021 17:00 | | |
8 38 Bojovnik Trilj Kupa Marija
1-4
13.11.2021 16:00 Boško Lišnić, A
Željko Krstić, B
| | |
8 39 Velebit MKK Mlaka Gradska kuglana Ot
1-6
13.11.2021 15:00 | | |
8 40 Crikvenica Korana Dom Matija Mažića
1-4
13.11.2021 17:00 | | |
9 41 Korana Plitvice Šanac
1-4
20.11.2021 17:00 | | |
9 42 MKK Mlaka Crikvenica SRC Mlaka
1-6
20.11.2021 17:00 | | |
9 43 Kupa Velebit Azelija
1-4
20.11.2021 17:00 | | |
9 44 Goranka Bojovnik Trilj SPC Goranka
1-4
20.11.2021 17:00 | | |
9 45 Istra Klek Dom obrtnika
1-4
20.11.2021 16:00 | | |
10 46 Plitvice Klek Hotel Jezero
1-4
15.01.2022 17:00 | | |
10 47 Istra Bojovnik Trilj Dom obrtnika
1-4
15.01.2022 16:00 | | |
10 48 Goranka Velebit SPC Goranka
1-4
15.01.2022 17:00 | | |
10 49 Kupa Crikvenica Azelija
1-4
15.01.2022 17:00 | | |
10 50 MKK Mlaka Korana SRC Mlaka
1-6
15.01.2022 17:00 | | |
11 51 MKK Mlaka Plitvice SRC Mlaka
1-6
22.01.2022 17:00 | | |
11 52 Korana Kupa Šanac
1-4
22.01.2022 17:00 | | |
11 53 Crikvenica Goranka Dom Matija Mažića
1-4
22.01.2022 17:00 | | |
11 54 Velebit Istra Gradska kuglana Ot
1-6
22.01.2022 15:00 | | |
11 55 Bojovnik Trilj Klek Marija
1-4
22.01.2022 16:00 | | |
12 56 Plitvice Bojovnik Trilj Hotel Jezero
1-4
29.01.2022 17:00 | | |
12 57 Klek Velebit Klek
1-4
29.01.2022 17:00 | | |
12 58 Istra Crikvenica Dom obrtnika
1-4
29.01.2022 16:00 | | |
12 59 Goranka Korana SPC Goranka
1-4
29.01.2022 17:00 | | |
12 60 Kupa MKK Mlaka Azelija
1-4
29.01.2022 17:00 | | |
13 61 Kupa Plitvice Azelija
1-4
05.02.2022 17:00 | | |
13 62 MKK Mlaka Goranka SRC Mlaka
1-6
05.02.2022 17:00 | | |
13 63 Korana Istra Šanac
1-4
05.02.2022 17:00 | | |
13 64 Crikvenica Klek Dom Matija Mažića
1-4
05.02.2022 17:00 | | |
13 65 Velebit Bojovnik Trilj Gradska kuglana Ot
1-6
05.02.2022 15:00 | | |
14 66 Plitvice Velebit Hotel Jezero
1-4
12.02.2022 17:00 | | |
14 67 Bojovnik Trilj Crikvenica Marija
1-4
12.02.2022 16:00 | | |
14 68 Klek Korana Klek
1-4
12.02.2022 17:00 | | |
14 69 Istra MKK Mlaka Dom obrtnika
1-4
12.02.2022 16:00 | | |
14 70 Goranka Kupa SPC Goranka
1-4
12.02.2022 17:00 | | |
15 71 Goranka Plitvice SPC Goranka
1-4
19.02.2022 17:00 | | |
15 72 Kupa Istra Azelija
1-4
19.02.2022 17:00 | | |
15 73 MKK Mlaka Klek SRC Mlaka
1-6
19.02.2022 17:00 | | |
15 74 Korana Bojovnik Trilj Šanac
1-4
19.02.2022 17:00 | | |
15 75 Crikvenica Velebit Dom Matija Mažića
1-4
19.02.2022 17:00 | | |
16 76 Plitvice Crikvenica Hotel Jezero
1-4
26.02.2022 17:00 | | |
16 77 Velebit Korana Gradska kuglana Ot
1-6
26.02.2022 15:00 | | |
16 78 Bojovnik Trilj MKK Mlaka Marija
1-4
26.02.2022 16:00 | | |
16 79 Klek Kupa Klek
1-4
26.02.2022 17:00 | | |
16 80 Istra Goranka Dom obrtnika
1-4
26.02.2022 16:00 | | |
17 81 Istra Plitvice Dom obrtnika
1-4
05.03.2022 16:00 | | |
17 82 Goranka Klek SPC Goranka
1-4
05.03.2022 17:00 | | |
17 83 Kupa Bojovnik Trilj Azelija
1-4
05.03.2022 17:00 | | |
17 84 MKK Mlaka Velebit SRC Mlaka
1-6
05.03.2022 17:00 | | |
17 85 Korana Crikvenica Šanac
1-4
05.03.2022 17:00 | | |
18 86 Plitvice Korana Hotel Jezero
1-4
12.03.2022 17:00 | | |
18 87 Crikvenica MKK Mlaka Dom Matija Mažića
1-4
12.03.2022 17:00 | | |
18 88 Velebit Kupa Gradska kuglana Ot
1-6
12.03.2022 15:00 | | |
18 89 Bojovnik Trilj Goranka Marija
1-4
12.03.2022 16:00 | | |
18 90 Klek Istra Klek
1-4
12.03.2022 17:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek


PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više