Pregled svih liga

2. Hrvatska kuglačka liga sjever


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola:
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
Belina-Novska
Novska
Bilogora
Bjelovar
Cesta
Varaždin
Graničar
Đurđevac
Kutina
Kutina
Obrtnik Krt
Krapinske Toplice
Obrtnik Or
Oroslavje
Slavonac Li
Lipovljani
Željezničar Bj
Bjelovar
Željezničar Vž
Varaždin

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Željezničar Bj Cesta Gradska kuglana Bj
1-6
24.09.2022 19:00 | | |
1 2 Obrtnik Krt Slavonac Li ZIVT
1-4
25.09.2022 10:00 | | |
1 3 Bilogora Kutina Gradska kuglana Bj
1-6
25.09.2022 11:00 | | |
1 4 Graničar Obrtnik Or Kuglana 2
1-6
24.09.2022 17:00 | | |
1 5 Željezničar Vž Belina-Novska Drava
1-6
24.09.2022 14:00 | | |
2 6 Cesta Belina-Novska Drava
1-6
01.10.2022 17:00 | | |
2 7 Obrtnik Or Željezničar Vž ZIVT
1-4
02.10.2022 10:00 | | |
2 8 Kutina Graničar SRC Kutina
1-6
02.10.2022 16:00 | | |
2 9 Slavonac Li Bilogora SRC Kutina
1-6
01.10.2022 13:00 | | |
2 10 Željezničar Bj Obrtnik Krt Gradska kuglana Bj
1-6
01.10.2022 15:00 | | |
3 11 Obrtnik Krt Cesta ZIVT
1-4
16.10.2022 10:00 | | |
3 12 Bilogora Željezničar Bj Gradska kuglana Bj
1-6
16.10.2022 11:00 | | |
3 13 Graničar Slavonac Li Kuglana 2
1-6
15.10.2022 17:00 | | |
3 14 Željezničar Vž Kutina Drava
1-6
15.10.2022 14:00 | | |
3 15 Belina-Novska Obrtnik Or Gradska kuglana No
1-4
15.10.2022 15:00 | | |
4 16 Cesta Obrtnik Or Drava
1-6
22.10.2022 17:00 | | |
4 17 Kutina Belina-Novska SRC Kutina
1-6
23.10.2022 16:00 | | |
4 18 Slavonac Li Željezničar Vž SRC Kutina
1-6
22.10.2022 13:00 | | |
4 19 Željezničar Bj Graničar Gradska kuglana Bj
1-6
22.10.2022 15:00 | | |
4 20 Obrtnik Krt Bilogora ZIVT
1-4
23.10.2022 10:00 | | |
5 21 Bilogora Cesta Gradska kuglana Bj
1-6
30.10.2022 11:00 | | |
5 22 Graničar Obrtnik Krt Kuglana 2
1-6
29.10.2022 17:00 | | |
5 23 Željezničar Vž Željezničar Bj Drava
1-6
29.10.2022 14:00 | | |
5 24 Belina-Novska Slavonac Li Gradska kuglana No
1-4
29.10.2022 15:00 | | |
5 25 Obrtnik Or Kutina ZIVT
1-4
30.10.2022 10:00 | | |
6 26 Cesta Kutina Drava
1-6
05.11.2022 17:00 | | |
6 27 Slavonac Li Obrtnik Or SRC Kutina
1-6
05.11.2022 13:00 | | |
6 28 Željezničar Bj Belina-Novska Gradska kuglana Bj
1-6
05.11.2022 15:00 | | |
6 29 Obrtnik Krt Željezničar Vž ZIVT
1-4
06.11.2022 10:00 | | |
6 30 Bilogora Graničar Gradska kuglana Bj
1-6
06.11.2022 11:00 | | |
7 31 Graničar Cesta Kuglana 2
1-6
12.11.2022 17:00 | | |
7 32 Željezničar Vž Bilogora Drava
1-6
12.11.2022 11:00 | | |
7 33 Belina-Novska Obrtnik Krt Gradska kuglana No
1-4
12.11.2022 15:00 | | |
7 34 Obrtnik Or Željezničar Bj ZIVT
1-4
13.11.2022 10:00 | | |
7 35 Kutina Slavonac Li SRC Kutina
1-6
13.11.2022 16:00 | | |
8 36 Cesta Slavonac Li Drava
1-6
27.11.2022 18:00 | | |
8 37 Željezničar Bj Kutina Gradska kuglana Bj
1-6
26.11.2022 15:00 | | |
8 38 Obrtnik Krt Obrtnik Or ZIVT
1-4
27.11.2022 10:00 | | |
8 39 Bilogora Belina-Novska Gradska kuglana Bj
1-6
27.11.2022 11:00 | | |
8 40 Graničar Željezničar Vž Kuglana 2
1-6
26.11.2022 17:00 | | |
9 41 Željezničar Vž Cesta Drava
1-6
10.12.2022 14:00 | | |
9 42 Belina-Novska Graničar Gradska kuglana No
1-4
10.12.2022 15:00 | | |
9 43 Obrtnik Or Bilogora ZIVT
1-4
11.12.2022 10:00 | | |
9 44 Kutina Obrtnik Krt SRC Kutina
1-6
11.12.2022 16:00 | | |
9 45 Slavonac Li Željezničar Bj SRC Kutina
1-6
10.12.2022 13:00 | | |
10 46 Cesta Željezničar Bj Drava
1-6
14.01.2023 20:00 | | |
10 47 Slavonac Li Obrtnik Krt SRC Kutina
1-6
14.01.2023 13:00 | | |
10 48 Kutina Bilogora SRC Kutina
1-6
15.01.2023 16:00 | | |
10 49 Obrtnik Or Graničar ZIVT
1-4
15.01.2023 10:00 | | |
10 50 Belina-Novska Željezničar Vž Gradska kuglana No
1-4
14.01.2023 15:00 | | |
11 51 Belina-Novska Cesta Gradska kuglana No
1-4
21.01.2023 19:00 | | |
11 52 Željezničar Vž Obrtnik Or Drava
1-6
21.01.2023 14:00 | | |
11 53 Graničar Kutina Kuglana 2
1-6
21.01.2023 17:00 | | |
11 54 Bilogora Slavonac Li Gradska kuglana Bj
1-6
22.01.2023 11:00 | | |
11 55 Obrtnik Krt Željezničar Bj ZIVT
1-4
22.01.2023 10:00 | | |
12 56 Cesta Obrtnik Krt Drava
1-6
28.01.2023 17:00 | | |
12 57 Željezničar Bj Bilogora Gradska kuglana Bj
1-6
28.01.2023 15:00 | | |
12 58 Slavonac Li Graničar SRC Kutina
1-6
28.01.2023 13:00 | | |
12 59 Kutina Željezničar Vž SRC Kutina
1-6
29.01.2023 16:00 | | |
12 60 Obrtnik Or Belina-Novska ZIVT
1-4
29.01.2023 10:00 | | |
13 61 Obrtnik Or Cesta ZIVT
1-4
05.02.2023 10:00 | | |
13 62 Belina-Novska Kutina Gradska kuglana No
1-4
04.02.2023 15:00 | | |
13 63 Željezničar Vž Slavonac Li Drava
1-6
04.02.2023 14:00 | | |
13 64 Graničar Željezničar Bj Kuglana 2
1-6
04.02.2023 17:00 | | |
13 65 Bilogora Obrtnik Krt Gradska kuglana Bj
1-6
05.02.2023 11:00 | | |
14 66 Cesta Bilogora Drava
1-6
11.02.2023 17:00 | | |
14 67 Obrtnik Krt Graničar ZIVT
1-4
12.02.2023 10:00 | | |
14 68 Željezničar Bj Željezničar Vž Gradska kuglana Bj
1-6
11.02.2023 15:00 | | |
14 69 Slavonac Li Belina-Novska SRC Kutina
1-6
11.02.2023 13:00 | | |
14 70 Kutina Obrtnik Or SRC Kutina
1-6
12.02.2023 16:00 | | |
15 71 Kutina Cesta SRC Kutina
1-6
19.02.2023 18:00 | | |
15 72 Obrtnik Or Slavonac Li ZIVT
1-4
19.02.2023 10:00 | | |
15 73 Belina-Novska Željezničar Bj Gradska kuglana No
1-4
18.02.2023 15:00 | | |
15 74 Željezničar Vž Obrtnik Krt Drava
1-6
18.02.2023 14:00 | | |
15 75 Graničar Bilogora Kuglana 2
1-6
18.02.2023 17:00 | | |
16 76 Cesta Graničar Drava
1-6
25.02.2023 17:00 | | |
16 77 Bilogora Željezničar Vž Gradska kuglana Bj
1-6
26.02.2023 11:00 | | |
16 78 Obrtnik Krt Belina-Novska ZIVT
1-4
26.02.2023 10:00 | | |
16 79 Željezničar Bj Obrtnik Or Gradska kuglana Bj
1-6
25.02.2023 15:00 | | |
16 80 Slavonac Li Kutina SRC Kutina
1-6
25.02.2023 13:00 | | |
17 81 Slavonac Li Cesta SRC Kutina
1-6
04.03.2023 13:00 | | |
17 82 Kutina Željezničar Bj SRC Kutina
1-6
05.03.2023 16:00 | | |
17 83 Obrtnik Or Obrtnik Krt ZIVT
1-4
05.03.2023 10:00 | | |
17 84 Belina-Novska Bilogora Gradska kuglana No
1-4
04.03.2023 15:00 | | |
17 85 Željezničar Vž Graničar Drava
1-6
04.03.2023 14:00 | | |
18 86 Cesta Željezničar Vž Drava
1-6
11.03.2023 17:00 | | |
18 87 Graničar Belina-Novska Kuglana 2
1-6
11.03.2023 17:00 | | |
18 88 Bilogora Obrtnik Or Gradska kuglana Bj
1-6
12.03.2023 11:00 | | |
18 89 Obrtnik Krt Kutina ZIVT
1-4
12.03.2023 10:00 | | |
18 90 Željezničar Bj Slavonac Li Gradska kuglana Bj
1-6
11.03.2023 15:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek


PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.

(Prosjek lige: NaN )

Kuglana Broj utakmica Prosjeci Najbolja ekipa Najbolji pojedinac
Gosti Domaći Prosjek Ukupno
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više