Kuglački klub Poštar - 810103

OIB: 22995941553
Adresa: Hercegovačka 1, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mateo@poligon.hr; kk.postar@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Hotel Dujam - Poligon d.o.o., Velebitska 27, 21 000 Split
Kontakt: Mateo Vrlika 098 321 777; Elda Sinovčić 091 517 58 77
Ovlaštene osobe: Tonči Bauk, Mateo Vrlika
Mrežne stranice: www.kkpostar.hr
Predsjednik: Tonči Bauk
Tajnik: Mateo Vrlika
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Tonči Bauk
121741
121741 16.09.2006 M 2021 18.02.2021
2. Jure Biloš
121742
121742 16.09.2006 M 2021 17.09.2021
3. Gabrijel Bjekić
123277
123277 20.09.2021 U14 2021 31.08.2021
4. Emanuel Bjekić
123067
123067 05.01.2020 U18 2021 12.09.2019
5. Domagoj Bradarić
121743
121743 08.07.2007 M 2021 26.09.2019
6. Ivan Budiša
122466
122466 03.02.2017 M 2021 31.08.2021
7. Ante Burnać
121434
121434 09.07.2020 M 2021 31.08.2021
8. Ante Delić
122695
122695 03.04.2018 U18 2021 31.08.2021
9. Mateo Erak
122467
122467 03.02.2017 U23 2021 18.08.2020
10. Anđelko Grubar
121745
121745 16.09.2006 60+ 2021 26.01.2021
11. Milan Kolić
121746
121746 16.09.2006 M 2021 31.08.2021
12. Josip Martinović
123232
123232 04.11.2020 U18 2021 17.09.2021
13. Tomislav Odrljin
121747
121747 08.07.2014 M 2021 31.08.2021
14. Goran Pofuk
121749
121749 01.07.2015 M 2021 31.08.2021
15. Ante Ratković
121584
121584 09.07.2020 M 2021 01.09.2021
16. Elda Sinovčić
110390
110390 09.07.2020 60+ 2021 31.08.2021
17. Dario Stojkovski
122852
122852 21.11.2018 U18 2021 21.11.2018
18. Leonardo Tomić
123070
123070 07.01.2020 M 2021 09.01.2020
19. Ivan Tomić
121632
121632 28.06.2019 M 2021 01.10.2021
20. Nikola Vukičević
122377
122377 30.06.2017 U18 2021 31.08.2021
21. Ljubo Žuljević
121751
121751 10.07.2012 60+ 2021 31.08.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Ana Laus
110611
110611 14.07.2021 U23 2021 07.09.2021
2. Kristijan Pudar
123114
123114 28.12.2020 U18 2021 28.09.2021
3. Petar Pudar
122431
122431 28.12.2020 U23 2021 10.02.2020
IME I PREZIME HKS ID
2. Ljubo Žuljević
320041
320041
3. Elda Sinovčić
310011
310011
IME I PREZIME HKS ID
2. Mateo Vrlika
520050
520050
3. Duje Puharić
520051
520051

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Emanuel Bjekić
123067
123067
4. Gabrijel Bjekić
123277
123277
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Burnać
121434
121434
8. Ante Delić
122695
122695
9. Mateo Erak
122467
122467
10. Anđelko Grubar
121745
121745
11. Milan Kolić
121746
121746
12. Josip Martinović
123232
123232
13. Tomislav Odrljin
121747
121747
14. Goran Pofuk
121749
121749
15. Kristijan Pudar
123114
123114
16. Petar Pudar
122431
122431
17. Ante Ratković
121584
121584
18. Dario Stojkovski
122852
122852
19. Ivan Tomić
121632
121632
20. Leonardo Tomić
123070
123070
21. Nikola Vukičević
122377
122377
22. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Ivan Cvrlje
122320
122320
6. Mateo Erak
122467
122467
7. Anđelko Grubar
121745
121745
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Boško Lišnić
122033
122033
10. Tomislav Odrljin
121747
121747
11. Goran Pofuk
121749
121749
12. Ivan Totić
121750
121750
13. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Ivan Cvrlje
122320
122320
6. Mateo Erak
122467
122467
7. Anđelko Grubar
121745
121745
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Tihomir Lasić
122046
122046
10. Boško Lišnić
122033
122033
11. Tomislav Odrljin
121747
121747
12. Goran Pofuk
121749
121749
13. Ivan Totić
121750
121750
14. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Ante Delić
122695
122695
6. Mateo Erak
122467
122467
7. Anđelko Grubar
121745
121745
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Tihomir Lasić
122046
122046
10. Boško Lišnić
122033
122033
11. Tomislav Odrljin
121747
121747
12. Goran Pofuk
121749
121749
13. Ivan Totić
121750
121750
14. Nikola Vukičević
122377
122377
15. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Mateo Erak
122467
122467
6. Anđelko Grubar
121745
121745
7. Milan Kolić
121746
121746
8. Tihomir Lasić
122046
122046
9. Boško Lišnić
122033
122033
10. Tomislav Odrljin
121747
121747
11. Goran Pofuk
121749
121749
12. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Domagoj Bradarić
121743
121743
5. Ivan Budiša
122466
122466
6. Ante Delić
122695
122695
7. Ivan Đerek
122906
122906
8. Mateo Erak
122467
122467
9. Anđelko Grubar
121745
121745
10. Milan Kolić
121746
121746
11. Tihomir Lasić
122046
122046
12. Boško Lišnić
122033
122033
13. Tomislav Odrljin
121747
121747
14. Goran Pofuk
121749
121749
15. Dario Stojkovski
122852
122852
16. Antonio Turudić
122905
122905
17. Nikola Vukičević
122377
122377
18. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Emanuel Bjekić
123067
123067
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Delić
122695
122695
8. Ivan Đerek
122906
122906
9. Mateo Erak
122467
122467
10. Anđelko Grubar
121745
121745
11. Milan Kolić
121746
121746
12. Tihomir Lasić
122046
122046
13. Boško Lišnić
122033
122033
14. Kostadin Manev
140014
140014
15. Tomislav Odrljin
121747
121747
16. Goran Pofuk
121749
121749
17. Ivan Tomić
121632
121632
18. Leonardo Tomić
123070
123070
19. Antonio Turudić
122905
122905
20. Nikola Vukičević
122377
122377
21. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Emanuel Bjekić
123067
123067
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Burnać
121434
121434
8. Ante Delić
122695
122695
9. Ivan Đerek
122906
122906
10. Mateo Erak
122467
122467
11. Anđelko Grubar
121745
121745
12. Milan Kolić
121746
121746
13. Tihomir Lasić
122046
122046
14. Boško Lišnić
122033
122033
15. Kostadin Manev
140014
140014
16. Josip Martinović
123232
123232
17. Tomislav Odrljin
121747
121747
18. Goran Pofuk
121749
121749
19. Kristijan Pudar
123114
123114
20. Petar Pudar
122431
122431
21. Ante Ratković
121584
121584
22. Leonardo Tomić
123070
123070
23. Ivan Tomić
121632
121632
24. Antonio Turudić
122905
122905
25. Nikola Vukičević
122377
122377
26. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Cvrlje
122320
122320
5. Anđelko Grubar
121745
121745
6. Milan Kolić
121746
121746
7. Boško Lišnić
122033
122033
8. Tomislav Odrljin
121747
121747
9. Goran Pofuk
121749
121749
10. Ivan Totić
121750
121750
11. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Emanuel Bjekić
123067
123067
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Delić
122695
122695
8. Ivan Đerek
122906
122906
9. Mateo Erak
122467
122467
10. Milan Kolić
121746
121746
11. Tihomir Lasić
122046
122046
12. Ana Laus
110611
110611
13. Boško Lišnić
122033
122033
14. Josip Martinović
123232
123232
15. Goran Pofuk
121749
121749
16. Petar Pudar
122431
122431
17. Kristijan Pudar
123114
123114
18. Elda Sinovčić
110390
110390
19. Leonardo Tomić
123070
123070
20. Ivan Tomić
121632
121632
21. Antonio Turudić
122905
122905
22. Nikola Vukičević
122377
122377

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Emanuel Bjekić
123067
123067
4. Gabrijel Bjekić
123277
123277
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Delić
122695
122695
8. Mateo Erak
122467
122467
9. Anđelko Grubar
121745
121745
10. Ana Laus
110611
110611
11. Josip Martinović
123232
123232
12. Kristijan Pudar
123114
123114
13. Petar Pudar
122431
122431
14. Elda Sinovčić
110390
110390
15. Dario Stojkovski
122852
122852
16. Ivan Tomić
121632
121632
17. Leonardo Tomić
123070
123070
18. Nikola Vukičević
122377
122377
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više