Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Rijeka - 810110

OIB: 70089138915
Adresa: Podpinjol 1, 51 000 Rijeka
Kuglački savez Primorsko-goranske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mateajuricic@hotmail.com; src-mlaka@rijekasport.hr
Adresa za dostavu pošte: Podpinjol 1, 51 000 Rijeka
Kontakt: Drago Jurišić 091 577 96 07, Matea Juričić 091 907 79 74
Ovlaštene osobe: Drago Jurišić, Ružica Jelinek, Matea Juričić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Drago Jurišić
Tajnik: Matea Juričić
Trener: Drago Jurišić

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Gordana Balent
110301
110301 30.06.2017 Ž 2024 27.02.2024
2. Tatjana Bebić
110093
110093 28.06.2019 Ž 2024 10.03.2021
3. Iva Cindrić
110008
110008 30.06.2023 Ž 2024 07.03.2024
4. Sara Crnković
111099
111099 16.12.2023 U18 2024
5. Tina Dolgoš
111098
111098 16.12.2023 U12 2024 01.03.2024
6. Antonija Frelih
110880
110880 26.10.2019 U18 2024
7. Sanja Gizdulić
110647
110647 02.07.2018 Ž 2024 27.02.2024
8. Sara Golik
110728
110728 30.12.2019 Ž 2024 17.02.2022
9. Ana Grčić
110365
110365 11.01.2014 Ž 2024 27.02.2024
10. Ružica Jelinek
110284
110284 30.06.2023 60+ 2024 27.02.2024
11. Ana Jularić
110789.jpg
110789 21.10.2018 Ž 2024 27.02.2024
12. Slavica Juranić
110285
110285 03.07.2013 60+ 2024 27.02.2023
13. Matea Juričić
110287
110287 30.06.2015 Ž 2024 27.02.2024
14. Ivana Juričić
110286
110286 30.06.2015 Ž 2024 27.02.2024
15. Lorena Kamber
110408
110408 09.07.2020 U23 2024 27.02.2024
16. Hanna Kircher
110288
110288 02.07.2015 U23 2024 27.02.2024
17. Nadia Kircher
110753
110753 09.04.2018 U18 2024 27.02.2023
18. Ana Košćuk
110985
110985 02.03.2022 U18 2024 27.02.2024
19. Aneta Matković
110881
110881 26.10.2019 U18 2024 27.02.2024
20. Biserka Perman
110097
110097 30.06.2017 60+ 2024 19.02.2018
21. Andrea Sprečkić
110294
110294 10.09.2010 Ž 2024 26.02.2019
22. Leona Stanić
111097
111097 16.12.2023 U9 2024 20.03.2024
23. Sara Stijelja Tevanović
110555
110555 28.03.2016 U18 2024 17.02.2022
24. Magdalena Stipetić
110594
110594 30.06.2022 U18 2024 27.02.2023
25. Petra Stipetić
110591
110591 30.06.2022 U23 2024 27.02.2023
26. Ema Tomašić
110415
110415 09.07.2020 U23 2024 27.02.2024
27. Sanja Weitzer
110300
110300 08.07.2011 60+ 2024 10.03.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Drago Jurišić
320025
320025 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Fućak
520028
520028
2. Ružica Jelinek
510006
510006

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Bradetić
110279
110279
2. Anita Donkovac
110281
3. Ana Grčić
110365
110365
4. Ružica Jelinek
110284
110284
5. Slavica Juranić
110285
110285
6. Ivana Juričić
110286
110286
7. Matea Juričić
110287
110287
8. Nikolina Marković
110291
9. Ivana Pavić
110094
10. Andrea Sprečkić
110294
110294
11. Dina Tomašić
110297
110297
12. Vivien Trubić
110298
110298
13. Sanja Vlček
110299
110299
14. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Antonić
110627
110627
2. Đeljan Bajrami
110277
3. Franka Berić
110278
110278
4. Ana Bradetić
110279
110279
5. Snježana Černok
110280
110280
6. Sara Čolakovac
110554
7. Anita Donkovac
110281
8. Višnja Glavan
110282
110282
9. Katarina Gračanin
110283
10. Ana Grčić
110365
110365
11. Ružica Jelinek
110284
110284
12. Slavica Juranić
110285
110285
13. Ivana Juričić
110286
110286
14. Matea Juričić
110287
110287
15. Hanna Kircher
110288
110288
16. Zlatka Kuharić
110289
17. Danica Marković
110290
110290
18. Nikolina Marković
110291
19. Alenka Matovina
110626
110626
20. Ivana Pavić
110094
21. Ines Smlatić
110292
22. Dragica Soldić
110293
23. Andrea Sprečkić
110294
110294
24. Sara Stijelja Tevanović
110555
110555
25. Maja Stipetić
110295
26. Ljubica Ševerdija
110296
110296
27. Dina Tomašić
110297
110297
28. Vivien Trubić
110298
110298
29. Sanja Vlček
110299
110299
30. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Antonić
110627
110627
2. Gordana Balent
110301
110301
3. Tatjana Bebić
110093
110093
4. Ana Bradetić
110279
110279
5. Snježana Černok
110280
110280
6. Anita Donkovac
110281
7. Ana Grčić
110365
110365
8. Ružica Jelinek
110284
110284
9. Slavica Juranić
110285
110285
10. Ivana Juričić
110286
110286
11. Matea Juričić
110287
110287
12. Ivana Pavić
110094
13. Biserka Perman
110097
110097
14. Andrea Sprečkić
110294
110294
15. Dina Tomašić
110297
110297
16. Vivien Trubić
110298
110298
17. Sanja Vlček
110299
110299
18. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Antonić
110627
110627
2. Ana Maria Baćac
110747
110747
3. Đeljan Bajrami
110277
4. Gordana Balent
110301
110301
5. Tatjana Bebić
110093
110093
6. Franka Berić
110278
110278
7. Ana Bradetić
110279
110279
8. Snježana Černok
110280
110280
9. Sara Čolakovac
110554
10. Anita Donkovac
110281
11. Višnja Glavan
110282
110282
12. Katarina Gračanin
110283
13. Ana Grčić
110365
110365
14. Ružica Jelinek
110284
110284
15. Slavica Juranić
110285
110285
16. Ivana Juričić
110286
110286
17. Matea Juričić
110287
110287
18. Hanna Kircher
110288
110288
19. Nadia Kircher
110753
110753
20. Zlatka Kuharić
110289
21. Danica Marković
110290
110290
22. Nikolina Marković
110291
23. Alenka Matovina
110626
110626
24. Ivana Pavić
110094
25. Biserka Perman
110097
110097
26. Ines Smlatić
110292
27. Dragica Soldić
110293
28. Andrea Sprečkić
110294
110294
29. Sara Stijelja Tevanović
110555
110555
30. Maja Stipetić
110295
31. Ljubica Ševerdija
110296
110296
32. Dina Tomašić
110297
110297
33. Vivien Trubić
110298
110298
34. Sanja Vlček
110299
110299
35. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Antonić
110627
110627
2. Gordana Balent
110301
110301
3. Franka Berić
110278
110278
4. Ana Bradetić
110279
110279
5. Snježana Černok
110280
110280
6. Sanja Gizdulić
110647
110647
7. Višnja Glavan
110282
110282
8. Ana Grčić
110365
110365
9. Ružica Jelinek
110284
110284
10. Ana Jularić
110789.jpg
110789
11. Slavica Juranić
110285
110285
12. Ivana Juričić
110286
110286
13. Matea Juričić
110287
110287
14. Danica Marković
110290
110290
15. Alenka Matovina
110626
110626
16. Jasna Miletić
110302
110302
17. Biserka Perman
110097
110097
18. Andrea Sprečkić
110294
110294
19. Ljubica Ševerdija
110296
110296
20. Dina Tomašić
110297
110297
21. Vivien Trubić
110298
110298
22. Sanja Vlček
110299
110299
23. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Antonić
110627
110627
2. Gordana Balent
110301
110301
3. Franka Berić
110278
110278
4. Ana Bradetić
110279
110279
5. Snježana Černok
110280
110280
6. Sanja Gizdulić
110647
110647
7. Višnja Glavan
110282
110282
8. Ana Grčić
110365
110365
9. Ružica Jelinek
110284
110284
10. Ana Jularić
110789.jpg
110789
11. Slavica Juranić
110285
110285
12. Matea Juričić
110287
110287
13. Ivana Juričić
110286
110286
14. Hanna Kircher
110288
110288
15. Nadia Kircher
110753
110753
16. Danica Marković
110290
110290
17. Alenka Matovina
110626
110626
18. Jasna Miletić
110302
110302
19. Biserka Perman
110097
110097
20. Andrea Sprečkić
110294
110294
21. Ljubica Ševerdija
110296
110296
22. Dina Tomašić
110297
110297
23. Vivien Trubić
110298
110298
24. Sanja Vlček
110299
110299
25. Marina Volić
110788
110788
26. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Antonić
110627
110627
2. Gordana Balent
110301
110301
3. Tatjana Bebić
110093
110093
4. Ana Bradetić
110279
110279
5. Snježana Černok
110280
110280
6. Sanja Gizdulić
110647
110647
7. Ana Grčić
110365
110365
8. Ružica Jelinek
110284
110284
9. Ana Jularić
110789.jpg
110789
10. Slavica Juranić
110285
110285
11. Matea Juričić
110287
110287
12. Ivana Juričić
110286
110286
13. Dunja Mikulić
110648
110648
14. Jasna Miletić
110302
110302
15. Biserka Perman
110097
110097
16. Andrea Sprečkić
110294
110294
17. Ljubica Ševerdija
110296
110296
18. Dina Tomašić
110297
110297
19. Marina Volić
110788
110788
20. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Antonić
110627
110627
2. Gordana Balent
110301
110301
3. Tatjana Bebić
110093
110093
4. Franka Berić
110278
110278
5. Ana Bradetić
110279
110279
6. Sanja Gizdulić
110647
110647
7. Višnja Glavan
110282
110282
8. Sara Golik
110728
110728
9. Ana Grčić
110365
110365
10. Ana Jularić
110789.jpg
110789
11. Slavica Juranić
110285
110285
12. Ivana Juričić
110286
110286
13. Matea Juričić
110287
110287
14. Lorena Kamber
110408
110408
15. Hanna Kircher
110288
110288
16. Dunja Mikulić
110648
110648
17. Biserka Perman
110097
110097
18. Andrea Sprečkić
110294
110294
19. Dina Tomašić
110297
110297
20. Ema Tomašić
110415
110415
21. Vivien Trubić
110298
110298
22. Sanja Vlček
110299
110299
23. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Antonić
110627
110627
2. Gordana Balent
110301
110301
3. Tatjana Bebić
110093
110093
4. Franka Berić
110278
110278
5. Ana Bradetić
110279
110279
6. Sanja Gizdulić
110647
110647
7. Višnja Glavan
110282
110282
8. Sara Golik
110728
110728
9. Ana Grčić
110365
110365
10. Ana Jularić
110789.jpg
110789
11. Slavica Juranić
110285
110285
12. Ivana Juričić
110286
110286
13. Matea Juričić
110287
110287
14. Lorena Kamber
110408
110408
15. Hanna Kircher
110288
110288
16. Dunja Mikulić
110648
110648
17. Biserka Perman
110097
110097
18. Andrea Sprečkić
110294
110294
19. Sara Stijelja Tevanović
110555
110555
20. Ema Tomašić
110415
110415
21. Dina Tomašić
110297
110297
22. Vivien Trubić
110298
110298
23. Sanja Vlček
110299
110299
24. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Antonić
110627
110627
2. Gordana Balent
110301
110301
3. Tatjana Bebić
110093
110093
4. Franka Berić
110278
110278
5. Ana Bradetić
110279
110279
6. Antonija Frelih
110880
110880
7. Sanja Gizdulić
110647
110647
8. Višnja Glavan
110282
110282
9. Sara Golik
110728
110728
10. Ana Grčić
110365
110365
11. Ana Jularić
110789.jpg
110789
12. Slavica Juranić
110285
110285
13. Matea Juričić
110287
110287
14. Ivana Juričić
110286
110286
15. Lorena Kamber
110408
110408
16. Hanna Kircher
110288
110288
17. Biserka Perman
110097
110097
18. Andrea Sprečkić
110294
110294
19. Sara Stijelja Tevanović
110555
110555
20. Magdalena Stipetić
110594
110594
21. Petra Stipetić
110591
110591
22. Ema Tomašić
110415
110415
23. Dina Tomašić
110297
110297
24. Vivien Trubić
110298
110298
25. Sanja Vlček
110299
110299
26. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gordana Balent
110301
110301
2. Tatjana Bebić
110093
110093
3. Ana Bradetić
110279
110279
4. Iva Cindrić
110008
110008
5. Sara Crnković
111099
111099
6. Antonija Frelih
110880
110880
7. Sanja Gizdulić
110647
110647
8. Višnja Glavan
110282
110282
9. Sara Golik
110728
110728
10. Ana Grčić
110365
110365
11. Ružica Jelinek
110284
110284
12. Ana Jularić
110789.jpg
110789
13. Slavica Juranić
110285
110285
14. Matea Juričić
110287
110287
15. Ivana Juričić
110286
110286
16. Lorena Kamber
110408
110408
17. Hanna Kircher
110288
110288
18. Nadia Kircher
110753
110753
19. Ana Košćuk
110985
110985
20. Aneta Matković
110881
110881
21. Biserka Perman
110097
110097
22. Andrea Sprečkić
110294
110294
23. Sara Stijelja Tevanović
110555
110555
24. Magdalena Stipetić
110594
110594
25. Petra Stipetić
110591
110591
26. Ema Tomašić
110415
110415
27. Dina Tomašić
110297
110297
28. Vivien Trubić
110298
110298
29. Sanja Vlček
110299
110299
30. Sanja Weitzer
110300
110300

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gordana Balent
110301
110301
2. Tatjana Bebić
110093
110093
3. Iva Cindrić
110008
110008
4. Sara Crnković
111099
111099
5. Antonija Frelih
110880
110880
6. Sanja Gizdulić
110647
110647
7. Sara Golik
110728
110728
8. Ana Grčić
110365
110365
9. Ružica Jelinek
110284
110284
10. Ana Jularić
110789.jpg
110789
11. Slavica Juranić
110285
110285
12. Ivana Juričić
110286
110286
13. Matea Juričić
110287
110287
14. Lorena Kamber
110408
110408
15. Hanna Kircher
110288
110288
16. Nadia Kircher
110753
110753
17. Ana Košćuk
110985
110985
18. Aneta Matković
110881
110881
19. Biserka Perman
110097
110097
20. Andrea Sprečkić
110294
110294
21. Sara Stijelja Tevanović
110555
110555
22. Petra Stipetić
110591
110591
23. Magdalena Stipetić
110594
110594
24. Ema Tomašić
110415
110415
25. Sanja Weitzer
110300
110300
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više