Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Obrtnik-Torbar - 810131

OIB: 72386443787
Adresa: Trg Mažuranića 13, 10 000 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: obrtnik.torbar@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Trg Mažuranića 13, 10 000 Zagreb
Kontakt: Robert Gajić 098 472 777 i Vladimir Gašpert 091 484 71 69
Ovlaštene osobe: Vladimir Gašpert, Robert Gajić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Robert Gajić
Tajnik: Vladimir Gašpert
Trener: Vladimir Gašpert

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502 28.06.2019 M 2024 30.06.2024
2. Dejan Biševac
121503
121503 30.06.2023 M 2024 30.06.2024
3. Josip Blažek
120994
120994 30.12.2019 M 2024 30.06.2024
4. Vilim Crnić
121858
121858 15.05.1997 M 2024 30.06.2024
5. Jan Cvetko Sobota
123532
123532 20.02.2023 U13 2024 30.06.2024
6. Josip Fabijanić
122086
122086 20.01.2016 60+ 2024 30.06.2024
7. Fran Gajić
123184
123184 02.09.2020 U19 2024 30.06.2024
8. Robert Gajić
121859
121859 02.07.2012 M 2024 30.06.2024
9. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316 30.06.2017 M 2024 30.06.2024
10. Vladimir Gašpert
121860
121860 10.04.1980 M 2024 30.06.2024
11. Karlo Gubić
123571
123571 17.06.2023 U13 2024
12. Josip Ivezić
121507
121507 21.12.2023 60+ 2024 30.06.2024
13. Ante Jurić
121496
121496 07.09.2020 M 2024 30.06.2024
14. Ivan Košutić
123215
123215 12.10.2020 U23 2024 30.06.2024
15. Ivica Kulfa
121862
121862 30.06.2009 M 2024 30.06.2024
16. Željko Kulfa
121863
121863 30.06.2009 M 2024 30.06.2024
17. Ivan Kulfa
123190
123190 12.09.2020 U23 2024 30.06.2024
18. Mislav Mirković
123182
123182 07.09.2020 U19 2024
19. Luka Pavić
123572
123572 17.06.2023 U15 2024 30.06.2024
20. Stjepan Pongrac
121866
121866 30.06.2015 60+ 2024 30.06.2024
21. Mario Salaj
123288
123288 30.06.2022 M 2024 30.06.2024
22. Goran Šrajer
123183
123183 07.09.2020 U19 2024
23. Ivan Štefan
123181
123181 02.09.2020 U19 2024
24. Antun Štimac
121528
121528 14.07.2016 M 2024 30.06.2024
25. Branko Tomljanović
121490
121490 30.06.2017 60+ 2024 30.06.2024
26. Tomislav Vidaković
120735
120735 21.12.2022 M 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Vladimir Gašpert
320019
320019 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Gašpert
520027
520027

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Dejan Biševac
121503
121503
3. Josip Blažek
120994
120994
4. Vilim Crnić
121858
121858
5. Josip Fabijanić
122086
122086
6. Fran Gajić
123184
123184
7. Robert Gajić
121859
121859
8. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
9. Vladimir Gašpert
121860
121860
10. Josip Ivezić
121507
121507
11. Ante Jurić
121496
121496
12. Ivan Košutić
123215
123215
13. Ivan Kulfa
123190
123190
14. Ivica Kulfa
121862
121862
15. Željko Kulfa
121863
121863
16. Mislav Mirković
123182
123182
17. Stjepan Pongrac
121866
121866
18. Mario Salaj
123288
123288
19. Goran Šrajer
123183
123183
20. Ivan Štefan
123181
123181
21. Antun Štimac
121528
121528
22. Branko Tomljanović
121490
121490
23. Tomislav Vidaković
120735
120735

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Vilim Crnić
121858
121858
2. Josip Fabijanić
122086
122086
3. Robert Gajić
121859
121859
4. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
5. Vladimir Gašpert
121860
121860
6. Željko Gašpert
121861
121861
7. Damir Jordan
121838
121838
8. Ivica Kulfa
121862
121862
9. Željko Kulfa
121863
121863
10. Svetozar Matić
121864
121864
11. Željko Milinković
121865
121865
12. Želimir Mulković
121983
121983
13. Stjepan Pongrac
121866
121866
14. Milan Stančić
121867
121867
15. Antun Štimac
121528
121528
16. Karlo Vuk
121868
121868
17. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Filip Boc
121467
121467
2. Vilim Crnić
121858
121858
3. Josip Fabijanić
122086
122086
4. Robert Gajić
121859
121859
5. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
6. Vladimir Gašpert
121860
121860
7. Željko Gašpert
121861
121861
8. Damir Jordan
121838
121838
9. Ante Jurić
121496
121496
10. Ivica Kulfa
121862
121862
11. Željko Kulfa
121863
121863
12. Svetozar Matić
121864
121864
13. Bruno Milinković
121668
121668
14. Željko Milinković
121865
121865
15. Želimir Mulković
121983
121983
16. Tibor Nemet
121114
121114
17. Stjepan Pongrac
121866
121866
18. Branko Šebalj
121117
121117
19. Antun Štimac
121528
121528
20. Branko Tomljanović
121490
121490
21. Karlo Vuk
121868
121868
22. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Filip Boc
121467
121467
2. Vilim Crnić
121858
121858
3. Josip Fabijanić
122086
122086
4. Robert Gajić
121859
121859
5. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
6. Vladimir Gašpert
121860
121860
7. Željko Gašpert
121861
121861
8. Damir Jordan
121838
121838
9. Ante Jurić
121496
121496
10. Ivica Kulfa
121862
121862
11. Željko Kulfa
121863
121863
12. Svetozar Matić
121864
121864
13. Željko Milinković
121865
121865
14. Bruno Milinković
121668
121668
15. Želimir Mulković
121983
121983
16. Stjepan Pongrac
121866
121866
17. Branko Šebalj
121117
121117
18. Antun Štimac
121528
121528
19. Branko Tomljanović
121490
121490
20. Karlo Vuk
121868
121868
21. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Vilim Crnić
121858
121858
2. Josip Fabijanić
122086
122086
3. Robert Gajić
121859
121859
4. Vladimir Gašpert
121860
121860
5. Damir Jordan
121838
121838
6. Ante Jurić
121496
121496
7. Matija Jurić
122826
122826
8. Ivica Kulfa
121862
121862
9. Željko Kulfa
121863
121863
10. Nenad Mihajlović
120434
120434
11. Željko Milinković
121865
121865
12. Karlo Milinković
121055
121055
13. Stjepan Pongrac
121866
121866
14. Antun Štimac
121528
121528
15. Branko Tomljanović
121490
121490
16. Karlo Vuk
121868
121868
17. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Vilim Crnić
121858
121858
2. Josip Fabijanić
122086
122086
3. Robert Gajić
121859
121859
4. Vladimir Gašpert
121860
121860
5. Damir Jordan
121838
121838
6. Matija Jurić
122826
122826
7. Ante Jurić
121496
121496
8. Ivica Kulfa
121862
121862
9. Željko Kulfa
121863
121863
10. Nenad Mihajlović
120434
120434
11. Željko Milinković
121865
121865
12. Stjepan Pongrac
121866
121866
13. Antun Štimac
121528
121528
14. Branko Tomljanović
121490
121490
15. Miljenko Vuk
121869
121869
16. Karlo Vuk
121868
121868

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Vilim Crnić
121858
121858
2. Josip Fabijanić
122086
122086
3. Robert Gajić
121859
121859
4. Vladimir Gašpert
121860
121860
5. Damir Jordan
121838
121838
6. Ante Jurić
121496
121496
7. Matija Jurić
122826
122826
8. Željko Kulfa
121863
121863
9. Ivica Kulfa
121862
121862
10. Nenad Mihajlović
120434
120434
11. Karlo Milinković
121055
121055
12. Željko Milinković
121865
121865
13. Stjepan Pongrac
121866
121866
14. Antun Štimac
121528
121528
15. Branko Tomljanović
121490
121490
16. Miljenko Vuk
121869
121869
17. Karlo Vuk
121868
121868

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Vilim Crnić
121858
121858
4. Josip Fabijanić
122086
122086
5. Robert Gajić
121859
121859
6. Vladimir Gašpert
121860
121860
7. Damir Jordan
121838
121838
8. Matija Jurić
122826
122826
9. Dario Kafol
121297
121297
10. Ivica Kulfa
121862
121862
11. Željko Kulfa
121863
121863
12. Željko Milinković
121865
121865
13. Stjepan Pongrac
121866
121866
14. Antun Štimac
121528
121528
15. Branko Tomljanović
121490
121490
16. Karlo Vuk
121868
121868
17. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Dalibor Bodiš
123264
123264
4. Vilim Crnić
121858
121858
5. Josip Fabijanić
122086
122086
6. Robert Gajić
121859
121859
7. Fran Gajić
123184
123184
8. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
9. Vladimir Gašpert
121860
121860
10. Damir Jordan
121838
121838
11. Marko Jozipović
123017
123017
12. Matija Jurić
122826
122826
13. Ante Jurić
121496
121496
14. Ivan Košutić
123215
123215
15. Ivica Kulfa
121862
121862
16. Željko Kulfa
121863
121863
17. Ivan Kulfa
123190
123190
18. Željko Milinković
121865
121865
19. Mislav Mirković
123182
123182
20. Đino Pezo
121986
121986
21. Stjepan Pongrac
121866
121866
22. Mario Salaj
123288
123288
23. Goran Šrajer
123183
123183
24. Ivan Štefan
123181
123181
25. Antun Štimac
121528
121528
26. Branko Tomljanović
121490
121490
27. Tomislav Vidaković
120735
120735
28. Miljenko Vuk
121869
121869
29. Karlo Vuk
121868
121868

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Dejan Biševac
121503
121503
3. Josip Blažek
120994
120994
4. Vilim Crnić
121858
121858
5. Josip Fabijanić
122086
122086
6. Fran Gajić
123184
123184
7. Robert Gajić
121859
121859
8. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
9. Josip Ivezić
121507
121507
10. Marko Jozipović
123017
123017
11. Ante Jurić
121496
121496
12. Ivan Košutić
123215
123215
13. Ivan Kulfa
123190
123190
14. Mislav Mirković
123182
123182
15. Stjepan Pongrac
121866
121866
16. Mario Salaj
123288
123288
17. Goran Šrajer
123183
123183
18. Ivan Štefan
123181
123181
19. Antun Štimac
121528
121528
20. Branko Tomljanović
121490
121490
21. Karlo Vuk
121868
121868
22. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Vilim Crnić
121858
121858
2. Josip Fabijanić
122086
122086
3. Robert Gajić
121859
121859
4. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
5. Vladimir Gašpert
121860
121860
6. Željko Gašpert
121861
121861
7. Damir Jordan
121838
121838
8. Ivica Kulfa
121862
121862
9. Željko Kulfa
121863
121863
10. Svetozar Matić
121864
121864
11. Željko Milinković
121865
121865
12. Želimir Mulković
121983
121983
13. Stjepan Pongrac
121866
121866
14. Milan Stančić
121867
121867
15. Antun Štimac
121528
121528
16. Karlo Vuk
121868
121868
17. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Vilim Crnić
121858
121858
4. Josip Fabijanić
122086
122086
5. Robert Gajić
121859
121859
6. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
7. Vladimir Gašpert
121860
121860
8. Damir Jordan
121838
121838
9. Matija Jurić
122826
122826
10. Ante Jurić
121496
121496
11. Dario Kafol
121297
121297
12. Ivan Košutić
123215
123215
13. Ivica Kulfa
121862
121862
14. Željko Kulfa
121863
121863
15. Ivan Kulfa
123190
123190
16. Željko Milinković
121865
121865
17. Stjepan Pongrac
121866
121866
18. Milan Stančić
121867
121867
19. Ivan Štefan
123181
123181
20. Antun Štimac
121528
121528
21. Branko Tomljanović
121490
121490
22. Miljenko Vuk
121869
121869
23. Karlo Vuk
121868
121868

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Dalibor Bodiš
123264
123264
4. Vilim Crnić
121858
121858
5. Josip Fabijanić
122086
122086
6. Robert Gajić
121859
121859
7. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
8. Vladimir Gašpert
121860
121860
9. Damir Jordan
121838
121838
10. Marko Jozipović
123017
123017
11. Matija Jurić
122826
122826
12. Ante Jurić
121496
121496
13. Dario Kafol
121297
121297
14. Ivan Košutić
123215
123215
15. Ivica Kulfa
121862
121862
16. Željko Kulfa
121863
121863
17. Ivan Kulfa
123190
123190
18. Željko Milinković
121865
121865
19. Đino Pezo
121986
121986
20. Stjepan Pongrac
121866
121866
21. Milan Stančić
121867
121867
22. Goran Šrajer
123183
123183
23. Ivan Štefan
123181
123181
24. Antun Štimac
121528
121528
25. Branko Tomljanović
121490
121490
26. Karlo Vuk
121868
121868
27. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Vilim Crnić
121858
121858
4. Josip Fabijanić
122086
122086
5. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
6. Vladimir Gašpert
121860
121860
7. Damir Jordan
121838
121838
8. Dario Kafol
121297
121297
9. Željko Milinković
121865
121865
10. Stjepan Pongrac
121866
121866
11. Antun Štimac
121528
121528
12. Branko Tomljanović
121490
121490
13. Karlo Vuk
121868
121868

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Dalibor Bodiš
123264
123264
4. Vilim Crnić
121858
121858
5. Josip Fabijanić
122086
122086
6. Fran Gajić
123184
123184
7. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
8. Damir Jordan
121838
121838
9. Marko Jozipović
123017
123017
10. Matija Jurić
122826
122826
11. Ante Jurić
121496
121496
12. Dario Kafol
121297
121297
13. Ivan Košutić
123215
123215
14. Ivan Kulfa
123190
123190
15. Đino Pezo
121986
121986
16. Stjepan Pongrac
121866
121866
17. Milan Stančić
121867
121867
18. Goran Šrajer
123183
123183
19. Ivan Štefan
123181
123181
20. Branko Tomljanović
121490
121490
21. Karlo Vuk
121868
121868
22. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Josip Blažek
120994
120994
3. Vilim Crnić
121858
121858
4. Josip Fabijanić
122086
122086
5. Robert Gajić
121859
121859
6. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
7. Vladimir Gašpert
121860
121860
8. Damir Jordan
121838
121838
9. Matija Jurić
122826
122826
10. Ante Jurić
121496
121496
11. Dario Kafol
121297
121297
12. Ivan Košutić
123215
123215
13. Ivica Kulfa
121862
121862
14. Željko Kulfa
121863
121863
15. Ivan Kulfa
123190
123190
16. Željko Milinković
121865
121865
17. Stjepan Pongrac
121866
121866
18. Milan Stančić
121867
121867
19. Ivan Štefan
123181
123181
20. Antun Štimac
121528
121528
21. Branko Tomljanović
121490
121490
22. Miljenko Vuk
121869
121869
23. Karlo Vuk
121868
121868

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Dejan Biševac
121503
121503
3. Josip Blažek
120994
120994
4. Vilim Crnić
121858
121858
5. Josip Fabijanić
122086
122086
6. Fran Gajić
123184
123184
7. Robert Gajić
121859
121859
8. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
9. Vladimir Gašpert
121860
121860
10. Josip Ivezić
121507
121507
11. Damir Jordan
121838
121838
12. Marko Jozipović
123017
123017
13. Ante Jurić
121496
121496
14. Ivan Košutić
123215
123215
15. Ivan Kulfa
123190
123190
16. Željko Kulfa
121863
121863
17. Ivica Kulfa
121862
121862
18. Željko Milinković
121865
121865
19. Mislav Mirković
123182
123182
20. Stjepan Pongrac
121866
121866
21. Mario Salaj
123288
123288
22. Goran Šrajer
123183
123183
23. Ivan Štefan
123181
123181
24. Antun Štimac
121528
121528
25. Branko Tomljanović
121490
121490
26. Tomislav Vidaković
120735
120735
27. Karlo Vuk
121868
121868
28. Miljenko Vuk
121869
121869

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Barjaktarić
121502
121502
2. Vilim Crnić
121858
121858
3. Josip Fabijanić
122086
122086
4. Robert Gajić
121859
121859
5. Fran Gajić
123184
123184
6. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
7. Vladimir Gašpert
121860
121860
8. Marko Jozipović
123017
123017
9. Matija Jurić
122826
122826
10. Ante Jurić
121496
121496
11. Ivan Košutić
123215
123215
12. Željko Kulfa
121863
121863
13. Ivan Kulfa
123190
123190
14. Mislav Mirković
123182
123182
15. Stjepan Pongrac
121866
121866
16. Mario Salaj
123288
123288
17. Goran Šrajer
123183
123183
18. Ivan Štefan
123181
123181
19. Antun Štimac
121528
121528
20. Branko Tomljanović
121490
121490
21. Tomislav Vidaković
120735
120735
22. Miljenko Vuk
121869
121869
23. Karlo Vuk
121868
121868
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više