Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Mantinela - 810064

OIB: 94341039395
Adresa: J. Haulika 2, 47 000 Karlovac
Kuglački savez Karlovačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kresimir.perkovic@heineken.com
Adresa za dostavu pošte: Krešimir Perković, Senjska 1B, 47 000 Karlovac
Kontakt: Krešimir Perković 098 980 64 49, Mladen Briški 098 408 406
Ovlaštene osobe: Vladimir Glavač, Mladen Briški
Mrežne stranice:
Predsjednik: Vladimir Glavač
Tajnik: Željko Belobrajdić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Josip Barilović
122887
122887 21.01.2019 M 2024 29.09.2023
2. Željko Belobrajdić
120555
120555 08.07.2004 M 2024 27.09.2023
3. Mladen Briški
120556
120556 08.07.2004 M 2024 28.09.2023
4. Goran Čalić
123267
123267 31.07.2021 M 2024 26.09.2023
5. Željko Fuček
120557
120557 30.09.2009 60+ 2024 27.09.2023
6. Vladimir Glavač
120558
120558 08.07.2004 M 2024 29.09.2023
7. Kristijan Horvatić
122361
122361 28.12.2020 M 2024 26.09.2023
8. Bojan Jagorinec
120559
120559 22.07.2005 M 2024 28.09.2023
9. Marinko Jakšić
120560
120560 24.11.2015 60+ 2024 26.09.2023
10. Josip Latković
120561
120561 11.07.2006 60+ 2024 27.09.2023
11. Mihael Lukić
122632
122632 08.01.2018 M 2024 27.09.2023
12. Miroslav Mance
120562
120562 30.06.2011 M 2024 26.09.2023
13. Ivan Mateša
120563
120563 11.11.2014 60+ 2024 28.09.2023
14. Hrvoje Medarić
120564
120564 08.07.2004 M 2024 28.09.2023
15. Zlatko Osmičević
123266
123266 31.07.2021 M 2024 29.09.2023
16. Tomislav Oštarčević
120567
120567 30.09.2004 M 2024 29.09.2023
17. Juraj Palajsa
120568
120568 11.11.2015 60+ 2024 27.09.2023
18. Krešimir Perković
120569
120569 08.07.2004 M 2024 28.09.2023
19. Zdenko Pomoravec
120570
120570 23.09.2010 60+ 2024 29.09.2023
20. Nikica Radenčić-Ivičić
120642
120642 30.06.2023 M 2024 26.09.2023
21. Jure Smolčić
123101
123101 27.01.2020 M 2024 27.09.2023
22. Darko Špoljarić
122475
122475 29.12.2017 M 2024 29.09.2023
23. Igor Špoljarić
122633
122633 08.01.2018 M 2024 26.09.2023
24. Igor Štefanac
120572
120572 30.09.2004 M 2024 28.09.2023
25. Igor Vazgeč
120589
120589 30.12.2016 M 2024 28.09.2023
26. Luka Vučić
122620
122620 02.07.2018 M 2024 29.09.2023
27. Mile Žaja
120573
120573 22.07.2005 M 2024 29.09.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Belobrajdić
120555
120555
2. Josip Latković
120561
120561
3. Miroslav Mance
120562
120562
4. Ivan Mateša
120563
120563
5. Goran Osmičević
120566
6. Juraj Palajsa
120568
120568
7. Nikica Radenčić-Ivičić
120642
120642
8. Damir Rojtinić
120571
120571
9. Igor Vazgeč
120589
120589
10. Mile Žaja
120573
120573
11. Ratko Žarković
120574
120574

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Belobrajdić
120555
120555
2. Josip Latković
120561
120561
3. Mihael Lukić
122632
122632
4. Miroslav Mance
120562
120562
5. Ivan Mateša
120563
120563
6. Goran Osmičević
120566
7. Juraj Palajsa
120568
120568
8. Damir Rojtinić
120571
120571
9. Darko Špoljarić
122475
122475
10. Igor Špoljarić
122633
122633
11. Igor Vazgeč
120589
120589
12. Mile Žaja
120573
120573
13. Ratko Žarković
120574
120574

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Barilović
122887
122887
2. Željko Belobrajdić
120555
120555
3. Josip Latković
120561
120561
4. Mihael Lukić
122632
122632
5. Miroslav Mance
120562
120562
6. Ivan Mateša
120563
120563
7. Juraj Palajsa
120568
120568
8. Damir Rojtinić
120571
120571
9. Darko Špoljarić
122475
122475
10. Igor Špoljarić
122633
122633
11. Igor Vazgeč
120589
120589
12. Luka Vučić
122620
122620
13. Mile Žaja
120573
120573

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Barilović
122887
122887
2. Željko Belobrajdić
120555
120555
3. Josip Latković
120561
120561
4. Mihael Lukić
122632
122632
5. Miroslav Mance
120562
120562
6. Ivan Mateša
120563
120563
7. Juraj Palajsa
120568
120568
8. Damir Rojtinić
120571
120571
9. Jure Smolčić
123101
123101
10. Darko Špoljarić
122475
122475
11. Igor Špoljarić
122633
122633
12. Igor Vazgeč
120589
120589
13. Luka Vučić
122620
122620
14. Mile Žaja
120573
120573

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Barilović
122887
122887
2. Željko Belobrajdić
120555
120555
3. Josip Latković
120561
120561
4. Mihael Lukić
122632
122632
5. Miroslav Mance
120562
120562
6. Ivan Mateša
120563
120563
7. Juraj Palajsa
120568
120568
8. Damir Rojtinić
120571
120571
9. Jure Smolčić
123101
123101
10. Darko Špoljarić
122475
122475
11. Igor Špoljarić
122633
122633
12. Igor Vazgeč
120589
120589
13. Luka Vučić
122620
122620
14. Mile Žaja
120573
120573

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Barilović
122887
122887
2. Željko Belobrajdić
120555
120555
3. Josip Latković
120561
120561
4. Mihael Lukić
122632
122632
5. Miroslav Mance
120562
120562
6. Ivan Mateša
120563
120563
7. Juraj Palajsa
120568
120568
8. Damir Rojtinić
120571
120571
9. Igor Špoljarić
122633
122633
10. Darko Špoljarić
122475
122475
11. Igor Vazgeč
120589
120589
12. Luka Vučić
122620
122620
13. Mile Žaja
120573
120573

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Barilović
122887
122887
2. Željko Belobrajdić
120555
120555
3. Josip Latković
120561
120561
4. Mihael Lukić
122632
122632
5. Miroslav Mance
120562
120562
6. Ivan Mateša
120563
120563
7. Juraj Palajsa
120568
120568
8. Damir Rojtinić
120571
120571
9. Darko Špoljarić
122475
122475
10. Igor Špoljarić
122633
122633
11. Igor Vazgeč
120589
120589
12. Luka Vučić
122620
122620
13. Mile Žaja
120573
120573

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Barilović
122887
122887
2. Željko Belobrajdić
120555
120555
3. Josip Latković
120561
120561
4. Mihael Lukić
122632
122632
5. Miroslav Mance
120562
120562
6. Ivan Mateša
120563
120563
7. Juraj Palajsa
120568
120568
8. Nikica Radenčić-Ivičić
120642
120642
9. Darko Špoljarić
122475
122475
10. Igor Vazgeč
120589
120589
11. Luka Vučić
122620
122620
12. Mile Žaja
120573
120573

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mladen Briški
120556
120556
2. Goran Čalić
123267
123267
3. Željko Fuček
120557
120557
4. Vladimir Glavač
120558
120558
5. Kristijan Horvatić
122361
122361
6. Bojan Jagorinec
120559
120559
7. Marinko Jakšić
120560
120560
8. Hrvoje Medarić
120564
120564
9. Vedran Mikić
120565
120565
10. Zlatko Osmičević
123266
123266
11. Tomislav Oštarčević
120567
120567
12. Krešimir Perković
120569
120569
13. Zdenko Pomoravec
120570
120570
14. Jure Smolčić
123101
123101
15. Igor Štefanac
120572
120572
16. Luka Vuković
123268
123268
17. Ratko Žarković
120574
120574

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mladen Briški
120556
120556
2. Željko Fuček
120557
120557
3. Vladimir Glavač
120558
120558
4. Bojan Jagorinec
120559
120559
5. Marinko Jakšić
120560
120560
6. Hrvoje Medarić
120564
120564
7. Vedran Mikić
120565
120565
8. Tomislav Oštarčević
120567
120567
9. Krešimir Perković
120569
120569
10. Zdenko Pomoravec
120570
120570
11. Igor Štefanac
120572
120572

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mladen Briški
120556
120556
2. Goran Čalić
123267
123267
3. Željko Fuček
120557
120557
4. Vladimir Glavač
120558
120558
5. Kristijan Horvatić
122361
122361
6. Bojan Jagorinec
120559
120559
7. Marinko Jakšić
120560
120560
8. Hrvoje Medarić
120564
120564
9. Zlatko Osmičević
123266
123266
10. Tomislav Oštarčević
120567
120567
11. Krešimir Perković
120569
120569
12. Zdenko Pomoravec
120570
120570
13. Jure Smolčić
123101
123101
14. Igor Špoljarić
122633
122633
15. Igor Štefanac
120572
120572
16. Luka Vuković
123268
123268

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mladen Briški
120556
120556
2. Željko Fuček
120557
120557
3. Vladimir Glavač
120558
120558
4. Bojan Jagorinec
120559
120559
5. Marinko Jakšić
120560
120560
6. Hrvoje Medarić
120564
120564
7. Vedran Mikić
120565
120565
8. Tomislav Oštarčević
120567
120567
9. Krešimir Perković
120569
120569
10. Zdenko Pomoravec
120570
120570
11. Igor Štefanac
120572
120572

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mladen Briški
120556
120556
2. Goran Čalić
123267
123267
3. Željko Fuček
120557
120557
4. Vladimir Glavač
120558
120558
5. Kristijan Horvatić
122361
122361
6. Bojan Jagorinec
120559
120559
7. Marinko Jakšić
120560
120560
8. Hrvoje Medarić
120564
120564
9. Vedran Mikić
120565
120565
10. Zlatko Osmičević
123266
123266
11. Tomislav Oštarčević
120567
120567
12. Krešimir Perković
120569
120569
13. Zdenko Pomoravec
120570
120570
14. Jure Smolčić
123101
123101
15. Igor Štefanac
120572
120572
16. Luka Vuković
123268
123268
17. Ratko Žarković
120574
120574

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mladen Briški
120556
120556
2. Željko Fuček
120557
120557
3. Vladimir Glavač
120558
120558
4. Bojan Jagorinec
120559
120559
5. Marinko Jakšić
120560
120560
6. Hrvoje Medarić
120564
120564
7. Vedran Mikić
120565
120565
8. Tomislav Oštarčević
120567
120567
9. Krešimir Perković
120569
120569
10. Zdenko Pomoravec
120570
120570
11. Igor Štefanac
120572
120572

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mladen Briški
120556
120556
2. Željko Fuček
120557
120557
3. Vladimir Glavač
120558
120558
4. Kristijan Horvatić
122361
122361
5. Bojan Jagorinec
120559
120559
6. Marinko Jakšić
120560
120560
7. Hrvoje Medarić
120564
120564
8. Vedran Mikić
120565
120565
9. Tomislav Oštarčević
120567
120567
10. Krešimir Perković
120569
120569
11. Zdenko Pomoravec
120570
120570
12. Igor Štefanac
120572
120572

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mladen Briški
120556
120556
2. Željko Fuček
120557
120557
3. Vladimir Glavač
120558
120558
4. Bojan Jagorinec
120559
120559
5. Marinko Jakšić
120560
120560
6. Hrvoje Medarić
120564
120564
7. Vedran Mikić
120565
120565
8. Tomislav Oštarčević
120567
120567
9. Krešimir Perković
120569
120569
10. Zdenko Pomoravec
120570
120570
11. Igor Štefanac
120572
120572
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više