Kuglački klub Brod - 810008

OIB: 84521934142
Adresa: Ul. Kraljice Jelene 12, 35 000 Slavonski Brod
Kuglački savez Brodsko-posavske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: krunoslavprusina@gmail.com; misomitrovic@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Ul. Kraljice Jelene 12, 35 000 Slavonski Brod
Kontakt: Miroslav Mitrović 099 265 39 01,Krunoslav Prusina 091 891 88 76
Ovlaštene osobe: Miroslav Mitrović, Krunoslav Prusina, Stjepan Buzov
Mrežne stranice:
Predsjednik: Miroslav Mitrović
Tajnik: Krunoslav Prusina
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Gabrijel Bilić
123251
123251 10.03.2021 M 2023 27.09.2022
2. Stjepan Buzov
120058
120058 10.10.2001 M 2023 27.09.2022
3. Marko Ferić
122180
122180 02.02.2016 M 2023 27.09.2022
4. Miroslav Garić
123444
123444 28.09.2022 60+ 2023 27.09.2022
5. Ivan Holjevac
120059
120059 21.12.2022 60+ 2023 08.09.2022
6. Zlatko Javor
120080
120080 29.06.2019 M 2023 27.09.2022
7. Ivan Katalinić
123137
123137 04.07.2020 M 2023 27.09.2022
8. Davor Klarić
120063
120063 30.06.2014 M 2023 27.09.2022
9. Tomislav Klarić
120442
120442 28.09.2022 M 2023 27.09.2022
10. Mirko Marić
122636
122636 15.09.2021 60+ 2023 27.09.2022
11. Antonio Martić
122369
122369 26.12.2021 M 2023 27.09.2022
12. Miroslav Mitrović
120065
120065 29.04.2008 60+ 2023 27.09.2022
13. Josip Pavlović
120067
120067 16.01.2013 M 2023 27.09.2022
14. Kristijan Puškarić
120069
120069 01.07.2014 M 2023 27.09.2022
15. Tomislav Rakitić
120451
120451 28.09.2022 M 2023 27.09.2022
16. Željko Rakitić
120446
120446 25.08.2019 M 2023 27.09.2022
17. Gabrijel Skok
120447
120447 26.09.2019 M 2023 27.09.2022
18. Robert Zirdum
120449
120449 10.09.2019 M 2023 27.09.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zlatko Andraković
120057
120057
2. Stjepan Buzov
120058
120058
3. Ilija Đaković
120438
120438
4. Marko Ferić
122180
122180
5. Ivan Holjevac
120059
120059
6. Marijo Horaček
120060
120060
7. Goran Jurić-Katušić
120062
120062
8. Davor Klarić
120063
120063
9. Ivica Magaš
120064
120064
10. Miroslav Mitrović
120065
120065
11. Damir Novak
120066
120066
12. Josip Pavlović
120067
120067
13. Krunoslav Prusina
120068
120068
14. Kristijan Puškarić
120069
120069

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zlatko Andraković
120057
120057
2. Lovro Buzov
120095
120095
3. Stjepan Buzov
120058
120058
4. Ilija Đaković
120438
120438
5. Marko Ferić
122180
122180
6. Ivan Holjevac
120059
120059
7. Marijo Horaček
120060
120060
8. Goran Jurić-Katušić
120062
120062
9. Davor Klarić
120063
120063
10. Ivica Magaš
120064
120064
11. Nikola Martinović
120108
120108
12. Miroslav Mitrović
120065
120065
13. Damir Novak
120066
120066
14. Josip Pavlović
120067
120067
15. Krunoslav Prusina
120068
120068
16. Kristijan Puškarić
120069
120069
17. Želimir Puškarić
122370
122370

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zlatko Andraković
120057
120057
2. Miroslav Blažević
122892
122892
3. Stjepan Buzov
120058
120058
4. Lovro Buzov
120095
120095
5. Ilija Đaković
120438
120438
6. Marko Ferić
122180
122180
7. Ivan Holjevac
120059
120059
8. Marijo Horaček
120060
120060
9. Tihomir Jakovina
122893
122893
10. Goran Jurić-Katušić
120062
120062
11. Davor Klarić
120063
120063
12. Ivica Magaš
120064
120064
13. Nikola Martinović
120108
120108
14. Miroslav Mitrović
120065
120065
15. Damir Novak
120066
120066
16. Josip Pavlović
120067
120067
17. Krunoslav Prusina
120068
120068
18. Kristijan Puškarić
120069
120069
19. Želimir Puškarić
122370
122370
20. Arijan Rukavina
120111
120111

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Babić
120450
120450
2. Miroslav Blažević
122892
122892
3. Stjepan Buzov
120058
120058
4. Marko Ferić
122180
122180
5. Marijo Horaček
120060
120060
6. Tihomir Jakovina
122893
122893
7. Zlatko Javor
120080
120080
8. Goran Jurić-Katušić
120062
120062
9. Davor Klarić
120063
120063
10. Ivica Magaš
120064
120064
11. Miroslav Mitrović
120065
120065
12. Damir Novak
120066
120066
13. Josip Pavlović
120067
120067
14. Krunoslav Prusina
120068
120068
15. Kristijan Puškarić
120069
120069
16. Željko Rakitić
120446
120446
17. Gabrijel Skok
120447
120447
18. Robert Zirdum
120449
120449

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Babić
120450
120450
2. Gabrijel Bilić
123251
123251
3. Stjepan Buzov
120058
120058
4. Marko Ferić
122180
122180
5. Marijo Horaček
120060
120060
6. Zlatko Javor
120080
120080
7. Goran Jurić-Katušić
120062
120062
8. Ivan Katalinić
123137
123137
9. Davor Klarić
120063
120063
10. Ivica Magaš
120064
120064
11. Miroslav Mitrović
120065
120065
12. Damir Novak
120066
120066
13. Josip Pavlović
120067
120067
14. Krunoslav Prusina
120068
120068
15. Kristijan Puškarić
120069
120069
16. Željko Rakitić
120446
120446
17. Gabrijel Skok
120447
120447
18. Robert Zirdum
120449
120449

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Babić
120450
120450
2. Gabrijel Bilić
123251
123251
3. Stjepan Buzov
120058
120058
4. Marko Ferić
122180
122180
5. Zlatko Javor
120080
120080
6. Ivan Katalinić
123137
123137
7. Davor Klarić
120063
120063
8. Mirko Marić
122636
122636
9. Antonio Martić
122369
122369
10. Miroslav Mitrović
120065
120065
11. Josip Pavlović
120067
120067
12. Kristijan Puškarić
120069
120069
13. Željko Rakitić
120446
120446
14. Gabrijel Skok
120447
120447
15. Robert Zirdum
120449
120449

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gabrijel Bilić
123251
123251
2. Stjepan Buzov
120058
120058
3. Marko Ferić
122180
122180
4. Miroslav Garić
123444
123444
5. Ivan Holjevac
120059
120059
6. Zlatko Javor
120080
120080
7. Ivan Katalinić
123137
123137
8. Davor Klarić
120063
120063
9. Tomislav Klarić
120442
120442
10. Mirko Marić
122636
122636
11. Antonio Martić
122369
122369
12. Miroslav Mitrović
120065
120065
13. Josip Pavlović
120067
120067
14. Kristijan Puškarić
120069
120069
15. Željko Rakitić
120446
120446
16. Tomislav Rakitić
120451
120451
17. Gabrijel Skok
120447
120447
18. Robert Zirdum
120449
120449
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više