Pregled svih liga

2. Hrvatska kuglačka liga zapad


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola: 1. 2.
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
1. Karlobag
Karlobag
2 2 0 0 4 14.0 2.0
2. Željezničar Ka
Karlovac
2 2 0 0 4 12.0 4.0
3. Vatrogasac
Otočac
2 2 0 0 4 11.0 5.0
4. Velebit II
Otočac
2 1 0 1 2 10.0 6.0
5. Uljanik
Pula
2 1 0 1 2 10.0 6.0
6. Skrad
Skrad
2 1 0 1 2 9.0 7.0
7. Mostanje 1949
Karlovac
2 1 0 1 2 8.0 8.0
8. Rakovica
Rakovica
2 1 0 1 2 6.0 10.0
9. Obrtnik Og
Ogulin
2 1 0 1 2 6.0 10.0
10. Policajac Og
Ogulin
2 0 0 2 0 4.0 12.0
11. Stara Hiža
Duga Resa
2 0 0 2 0 3.0 13.0
12. Mladost
Delnice
2 0 0 2 0 3.0 13.0

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Uljanik Mostanje 1949 DS Mate Parlov
1-4
7.0 : 1.0 (3206 : 2957) 11.09.2021 17:00 Šime Karamarko, B
Sanjin Taratina, C
| | |
1 2 Obrtnik Og Karlobag Klek
1-4
1.0 : 7.0 (3284 : 3518) 12.09.2021 17:00 Tomislav Grdić, A
Barbara Žilić, C
| | |
1 3 Stara Hiža Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
2.0 : 6.0 (3132 : 3193) 12.09.2021 17:00 Nikola Kelečić, B
Davorin Krmpotić, A
| | |
1 4 Velebit II Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
7.0 : 1.0 (3308 : 3088) 12.09.2021 15:00 Drago Pleša, B
Željko Bićanić, C
| | |
1 5 Rakovica Policajac Og Hotel Jezero
1-4
6.0 : 2.0 (3339 : 3106) 12.09.2021 16:00 Vladimir Rapaić, A
Gordana Gračan, B
| | |
1 6 Željezničar Ka Mladost Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3273 : 3104) 11.09.2021 14:00 Darko Kafol, A
Ivona Škalamera, A
| | |
2 7 Mostanje 1949 Mladost Dom HV Zrinski
1-4
7.0 : 1.0 (3436 : 3110) 18.09.2021 18:00 Darko Kafol, A
Nedeljko Vojak, C
| | |
2 8 Policajac Og Željezničar Ka Klek
1-4
2.0 : 6.0 (3401 : 3427) 18.09.2021 17:00 Dragan Ćuk, B
Tomislav Stipetić, C
| | |
2 9 Skrad Rakovica Zeleni Vir
1-4
8.0 : 0.0 (3039 : 2874) 18.09.2021 17:00 Marko Ribić, B
| | |
2 10 Vatrogasac Velebit II Gradska kuglana Ot
1-6
5.0 : 3.0 (3364 : 3329) 19.09.2021 15:00 Željko Odorčić, A
Drago Pleša, B
| | |
2 11 Karlobag Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
7.0 : 1.0 (3289 : 3159) 19.09.2021 18:00 Željko Odorčić, A
Davor Matasić, A
| | |
2 12 Uljanik Obrtnik Og DS Mate Parlov
1-4
3.0 : 5.0 (3042 : 3115) 18.09.2021 17:00 Šime Karamarko, B
Jelena Herceg, C
| | |
3 13 Obrtnik Og Mostanje 1949 Klek
1-4
26.09.2021 17:00 Božo Pavlaković, A
Branko Stipetić, B
| | |
3 14 Stara Hiža Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
26.09.2021 17:00 | | |
3 15 Velebit II Karlobag Gradska kuglana Ot
1-6
26.09.2021 16:00 | | |
3 16 Rakovica Vatrogasac Hotel Jezero
1-4
26.09.2021 16:00 Gordana Gračan, B
Dijana Mlinarić, B
Ivan Marić, D
| | |
3 17 Željezničar Ka Skrad Dom HV Zrinski
1-4
25.09.2021 14:00 | | |
3 18 Mladost Policajac Og GSC Delnice
1-4
25.09.2021 17:00 Marko Petranović, B
| | |
4 19 Mostanje 1949 Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
02.10.2021 18:00 | | |
4 20 Skrad Mladost Zeleni Vir
1-4
02.10.2021 17:00 | | |
4 21 Vatrogasac Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
03.10.2021 15:00 | | |
4 22 Karlobag Rakovica Gradska kuglana Ot
1-6
03.10.2021 18:00 | | |
4 23 Uljanik Velebit II DS Mate Parlov
1-4
02.10.2021 17:00 | | |
4 24 Obrtnik Og Stara Hiža Klek
1-4
03.10.2021 17:00 | | |
5 25 Stara Hiža Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
10.10.2021 17:00 | | |
5 26 Velebit II Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
10.10.2021 16:00 | | |
5 27 Rakovica Uljanik Hotel Jezero
1-4
10.10.2021 16:00 | | |
5 28 Željezničar Ka Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
09.10.2021 14:00 | | |
5 29 Mladost Vatrogasac GSC Delnice
1-4
09.10.2021 17:00 | | |
5 30 Policajac Og Skrad Klek
1-4
09.10.2021 17:00 | | |
6 31 Mostanje 1949 Skrad Dom HV Zrinski
1-4
16.10.2021 18:00 | | |
6 32 Vatrogasac Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
17.10.2021 15:00 | | |
6 33 Karlobag Mladost Gradska kuglana Ot
1-6
17.10.2021 18:00 | | |
6 34 Uljanik Željezničar Ka DS Mate Parlov
1-4
16.10.2021 17:00 | | |
6 35 Obrtnik Og Rakovica Klek
1-4
17.10.2021 17:00 | | |
6 36 Stara Hiža Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
17.10.2021 17:00 | | |
7 37 Velebit II Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
24.10.2021 16:00 | | |
7 38 Rakovica Stara Hiža Hotel Jezero
1-4
24.10.2021 16:00 | | |
7 39 Željezničar Ka Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
23.10.2021 14:00 | | |
7 40 Mladost Uljanik GSC Delnice
1-4
23.10.2021 17:00 | | |
7 41 Policajac Og Karlobag Klek
1-4
23.10.2021 17:00 | | |
7 42 Skrad Vatrogasac Zeleni Vir
1-4
23.10.2021 17:00 | | |
8 43 Mostanje 1949 Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
30.10.2021 18:00 | | |
8 44 Karlobag Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
31.10.2021 18:00 | | |
8 45 Uljanik Policajac Og DS Mate Parlov
1-4
30.10.2021 17:00 | | |
8 46 Obrtnik Og Mladost Klek
1-4
31.10.2021 17:00 | | |
8 47 Stara Hiža Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
31.10.2021 17:00 | | |
8 48 Velebit II Rakovica Gradska kuglana Ot
1-6
31.10.2021 15:00 | | |
9 49 Rakovica Mostanje 1949 Hotel Jezero
1-4
07.11.2021 16:00 | | |
9 50 Željezničar Ka Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
06.11.2021 14:00 | | |
9 51 Mladost Stara Hiža GSC Delnice
1-4
06.11.2021 17:00 | | |
9 52 Policajac Og Obrtnik Og Klek
1-4
06.11.2021 17:00 | | |
9 53 Skrad Uljanik Zeleni Vir
1-4
06.11.2021 17:00 | | |
9 54 Vatrogasac Karlobag Gradska kuglana Ot
1-6
07.11.2021 16:00 | | |
10 55 Mostanje 1949 Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
13.11.2021 18:00 | | |
10 56 Uljanik Vatrogasac DS Mate Parlov
1-4
13.11.2021 17:00 | | |
10 57 Obrtnik Og Skrad Klek
1-4
14.11.2021 17:00 | | |
10 58 Stara Hiža Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
14.11.2021 17:00 | | |
10 59 Velebit II Mladost Gradska kuglana Ot
1-6
14.11.2021 15:00 | | |
10 60 Rakovica Željezničar Ka Hotel Jezero
1-4
14.11.2021 16:00 | | |
11 61 Željezničar Ka Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
20.11.2021 14:00 | | |
11 62 Mladost Rakovica GSC Delnice
1-4
20.11.2021 17:00 | | |
11 63 Policajac Og Velebit II Klek
1-4
20.11.2021 17:00 | | |
11 64 Skrad Stara Hiža Zeleni Vir
1-4
20.11.2021 17:00 | | |
11 65 Vatrogasac Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
21.11.2021 15:00 | | |
11 66 Karlobag Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
21.11.2021 18:00 | | |
12 67 Mostanje 1949 Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
15.01.2022 18:00 | | |
12 68 Karlobag Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
16.01.2022 18:00 | | |
12 69 Vatrogasac Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
16.01.2022 15:00 | | |
12 70 Skrad Velebit II Zeleni Vir
1-4
15.01.2022 17:00 | | |
12 71 Policajac Og Rakovica Klek
1-4
15.01.2022 18:00 | | |
12 72 Mladost Željezničar Ka GSC Delnice
1-4
15.01.2022 17:00 | | |
13 73 Mladost Mostanje 1949 GSC Delnice
1-4
22.01.2022 17:00 | | |
13 74 Željezničar Ka Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
22.01.2022 14:00 | | |
13 75 Rakovica Skrad Hotel Jezero
1-4
23.01.2022 16:00 | | |
13 76 Velebit II Vatrogasac Gradska kuglana Ot
1-6
23.01.2022 16:00 | | |
13 77 Stara Hiža Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
23.01.2022 17:00 | | |
13 78 Obrtnik Og Uljanik Klek
1-4
23.01.2022 17:00 | | |
14 79 Mostanje 1949 Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
29.01.2022 18:00 | | |
14 80 Uljanik Stara Hiža DS Mate Parlov
1-4
29.01.2022 17:00 | | |
14 81 Karlobag Velebit II Gradska kuglana Ot
1-6
30.01.2022 19:00 | | |
14 82 Vatrogasac Rakovica Gradska kuglana Ot
1-6
28.01.2022 19:00 | | |
14 83 Skrad Željezničar Ka Zeleni Vir
1-4
29.01.2022 17:00 | | |
14 84 Policajac Og Mladost Klek
1-4
30.01.2022 14:00 | | |
15 85 Policajac Og Mostanje 1949 Klek
1-4
05.02.2022 17:00 | | |
15 86 Mladost Skrad GSC Delnice
1-4
05.02.2022 17:00 | | |
15 87 Željezničar Ka Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
05.02.2022 14:00 | | |
15 88 Rakovica Karlobag Hotel Jezero
1-4
06.02.2022 16:00 | | |
15 89 Velebit II Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
06.02.2022 15:00 | | |
15 90 Stara Hiža Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
06.02.2022 17:00 | | |
16 91 Mostanje 1949 Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
12.02.2022 18:00 | | |
16 92 Obrtnik Og Velebit II Klek
1-4
13.02.2022 17:00 | | |
16 93 Uljanik Rakovica DS Mate Parlov
1-4
13.02.2022 11:00 | | |
16 94 Karlobag Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
13.02.2022 18:00 | | |
16 95 Vatrogasac Mladost Gradska kuglana Ot
1-6
13.02.2022 15:00 | | |
16 96 Skrad Policajac Og Zeleni Vir
1-4
12.02.2022 17:00 | | |
17 97 Skrad Mostanje 1949 Zeleni Vir
1-4
19.02.2022 17:00 | | |
17 98 Policajac Og Vatrogasac Klek
1-4
19.02.2022 17:00 | | |
17 99 Mladost Karlobag GSC Delnice
1-4
19.02.2022 17:00 | | |
17 100 Željezničar Ka Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
19.02.2022 14:00 | | |
17 101 Rakovica Obrtnik Og Hotel Jezero
1-4
20.02.2022 16:00 | | |
17 102 Velebit II Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
20.02.2022 15:00 | | |
18 103 Mostanje 1949 Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
26.02.2022 18:00 | | |
18 104 Stara Hiža Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
27.02.2022 17:00 | | |
18 105 Obrtnik Og Željezničar Ka Klek
1-4
27.02.2022 17:00 | | |
18 106 Uljanik Mladost DS Mate Parlov
1-4
27.02.2022 11:00 | | |
18 107 Karlobag Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
27.02.2022 18:00 | | |
18 108 Vatrogasac Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
27.02.2022 15:00 | | |
19 109 Vatrogasac Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
06.03.2022 16:00 | | |
19 110 Skrad Karlobag Zeleni Vir
1-4
05.03.2022 17:00 | | |
19 111 Policajac Og Uljanik Klek
1-4
05.03.2022 17:00 | | |
19 112 Mladost Obrtnik Og GSC Delnice
1-4
05.03.2022 17:00 | | |
19 113 Željezničar Ka Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
05.03.2022 14:00 | | |
19 114 Rakovica Velebit II Hotel Jezero
1-4
06.03.2022 16:00 | | |
20 115 Mostanje 1949 Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
12.03.2022 18:00 | | |
20 116 Velebit II Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
13.03.2022 15:00 | | |
20 117 Stara Hiža Mladost Dom HV Zrinski
1-4
13.03.2022 17:00 | | |
20 118 Obrtnik Og Policajac Og Klek
1-4
13.03.2022 17:00 | | |
20 119 Uljanik Skrad DS Mate Parlov
1-4
12.03.2022 17:00 | | |
20 120 Karlobag Vatrogasac Gradska kuglana Ot
1-6
13.03.2022 18:00 | | |
21 121 Karlobag Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
20.03.2022 18:00 | | |
21 122 Vatrogasac Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
20.03.2022 15:00 | | |
21 123 Skrad Obrtnik Og Zeleni Vir
1-4
19.03.2022 17:00 | | |
21 124 Policajac Og Stara Hiža Klek
1-4
19.03.2022 17:00 | | |
21 125 Mladost Velebit II GSC Delnice
1-4
19.03.2022 17:00 | | |
21 126 Željezničar Ka Rakovica Dom HV Zrinski
1-4
19.03.2022 14:00 | | |
22 127 Mostanje 1949 Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
26.03.2022 18:00 | | |
22 128 Rakovica Mladost Hotel Jezero
1-4
27.03.2022 16:00 | | |
22 129 Velebit II Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
27.03.2022 15:00 | | |
22 130 Stara Hiža Skrad Dom HV Zrinski
1-4
27.03.2022 17:00 | | |
22 131 Obrtnik Og Vatrogasac Klek
1-4
27.03.2022 17:00 | | |
22 132 Uljanik Karlobag DS Mate Parlov
1-4
26.03.2022 17:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek
1. Zlatan Mazor
Policajac Og
1.00
550
673.00
1223.00
611.50
2. Tomislav Atalić
Velebit II
1.00
593
601.00
1194.00
597.00
3. Andrej Duić
Karlobag
1.00
600
577.00
1177.00
588.50
4. Jako Filipi
Željezničar Ka
1.00
583
591.00
1174.00
587.00
5. Ivica Mraović
Karlobag
1.00
606
560.00
1166.00
583.00
6. Tihomir Bratić
Željezničar Ka
1.00
600
561.00
1161.00
580.50
7. Zdravko Cegur
Željezničar Ka
1.00
612
538.00
1150.00
575.00
8. Ivica Bunjevčević
Velebit II
0.09
50
576.00
626.00
574.31
9. Vlado Alar
Karlobag
1.00
585
563.00
1148.00
574.00
10. Predrag Premuž
Velebit II
1.00
573
575.00
1148.00
574.00
11. Damir Dobrinić
Stara Hiža
1.00
579
562.00
1141.00
570.50
12. Anton Marković
Policajac Og
0.50
262
590.00
852.00
568.00
13. Davor Celinšćak
Mostanje 1949
1.00
577
556.00
1133.00
566.50
14. Goran Majetić
Vatrogasac
1.00
524
600.00
1124.00
562.00
15. Ivica Golubić
Mostanje 1949
0.47
229
597.00
826.00
561.90
16. Robert Tomljanović
Karlobag
1.00
584
539.00
1123.00
561.50
17. Ivan Janeš
Mladost
2.00
1121
0.00
1121.00
560.50
18. Zvonimir Kranjčević
Velebit II
1.00
554
560.00
1114.00
557.00
19. Boris Sušić
Karlobag
1.00
588
524.00
1112.00
556.00
20. Antonio Sušanj
Obrtnik Og
1.00
560
549.00
1109.00
554.50
21. Davor Kostelac
Vatrogasac
1.00
552
555.00
1107.00
553.50
22. Petar Martinac
Željezničar Ka
1.00
592
515.00
1107.00
553.50
23. Miroslav Kostelac
Velebit II
1.00
563
541.00
1104.00
552.00
24. Želimir Ostojić
Vatrogasac
1.00
523
570.00
1093.00
546.50
25. Božo Rogić
Vatrogasac
1.00
531
560.00
1091.00
545.50
26. Josip Sušanj
Obrtnik Og
1.00
523
560.00
1083.00
541.50
27. Damir Sladović
Velebit II
1.00
541
0.00
541.00
541.00
28. Dušan Majnarić
Mladost
2.00
1082
0.00
1082.00
541.00
29. Božo Pavlaković
Policajac Og
1.00
532
549.00
1081.00
540.50
30. Željko Tomljenović
Karlobag
1.00
555
526.00
1081.00
540.50
31. Danko Gašparović
Policajac Og
0.50
271
538.00
809.00
539.33
32. Denis Pavlačić
Mostanje 1949
1.00
515
559.00
1074.00
537.00
33. Davor Matasić
Vatrogasac
1.00
535
0.00
535.00
535.00
34. Marijo Štajduhar
Mostanje 1949
0.77
386
560.00
946.00
534.46
35. Marinko Magdić
Obrtnik Og
1.00
509
559.00
1068.00
534.00
36. Želimir Trgovčić
Željezničar Ka
0.50
260
540.00
800.00
533.33
37. Stjepan Badovinac
Stara Hiža
1.00
538
528.00
1066.00
533.00
38. Nenad Munčić
Željezničar Ka
1.00
532
0.00
532.00
532.00
39. Vladimir Kolić
Obrtnik Og
1.00
536
525.00
1061.00
530.50
40. Goran Tomljanović
Vatrogasac
1.00
528
0.00
528.00
528.00
41. Mirko Birač
Policajac Og
1.00
491
565.00
1056.00
528.00
42. Ivan Beljan
Mladost
2.00
1051
0.00
1051.00
525.50
43. Dragan Vučić
Obrtnik Og
1.00
488
562.00
1050.00
525.00
44. Mirko Turukalo
Mladost
2.00
1047
0.00
1047.00
523.50
45. Leopold Jurković
Skrad
1.00
539
508.00
1047.00
523.50
46. Antun Sviličić
Stara Hiža
1.00
515
532.00
1047.00
523.50
47. Dane Gašparović
Rakovica
1.00
474
573.00
1047.00
523.50
48. Mladen Hećimović
Policajac Og
1.00
514
528.00
1042.00
521.00
49. Milan Mlinarić
Rakovica
1.00
472
567.00
1039.00
519.50
50. Danijel Bertović
Skrad
1.00
527
512.00
1039.00
519.50
51. Željko Tonković
Mostanje 1949
1.00
481
557.00
1038.00
519.00
52. Josip Trbuščić
Željezničar Ka
0.50
248
528.00
776.00
517.33
53. Damir Poljak
Obrtnik Og
1.00
499
529.00
1028.00
514.00
54. Saša Gorupić
Skrad
1.00
513
508.00
1021.00
510.50
55. Mario Injić
Skrad
1.00
509
0.00
509.00
509.00
56. Stefan Gotzmann
Skrad
1.00
518
498.00
1016.00
508.00
57. Ivan Katić
Stara Hiža
1.00
518
496.00
1014.00
507.00
58. Josip Orešković
Velebit II
0.91
455
507.78
962.78
504.07
59. Branko Bajt
Policajac Og
1.00
486
522.00
1008.00
504.00
60. Darko Kelečić
Stara Hiža
1.00
513
494.00
1007.00
503.50
61. Damir Benčan
Stara Hiža
1.00
496
508.00
1004.00
502.00
62. Josip Hodak
Rakovica
1.00
484
516.00
1000.00
500.00
63. Dražen Draženović
Rakovica
1.00
465
534.00
999.00
499.50
64. Slavko Kolar
Rakovica
1.00
498
0.00
498.00
498.00
65. Anton Ferderber
Mladost
2.00
988
0.00
988.00
494.00
66. Toni Rupe
Skrad
1.00
482
0.00
482.00
482.00
67. Petar Prebeg
Rakovica
1.00
481
0.00
481.00
481.00
68. Berislav Štimac
Mladost
2.00
925
0.00
925.00
462.50
69. Ivica Profozić
Mostanje 1949
1.00
443
0.00
443.00
443.00
70. Željko Laskač
Mostanje 1949
0.53
234
0.00
234.00
441.51
71. Josip Sabljarić
Mostanje 1949
0.23
92
0.00
92.00
400.00

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
1. Zdravko Cegur
Željezničar Ka
1.00
612.00
612.00
1.00
538.00
538.00
2.00
1150.00
575.00
2. Ivica Mraović
Karlobag
1.00
606.00
606.00
1.00
560.00
560.00
2.00
1166.00
583.00
3. Tihomir Bratić
Željezničar Ka
1.00
600.00
600.00
1.00
561.00
561.00
2.00
1161.00
580.50
4. Andrej Duić
Karlobag
1.00
600.00
600.00
1.00
577.00
577.00
2.00
1177.00
588.50
5. Tomislav Atalić
Velebit II
1.00
593.00
593.00
1.00
601.00
601.00
2.00
1194.00
597.00
6. Petar Martinac
Željezničar Ka
1.00
592.00
592.00
1.00
515.00
515.00
2.00
1107.00
553.50
7. Boris Sušić
Karlobag
1.00
588.00
588.00
1.00
524.00
524.00
2.00
1112.00
556.00
8. Vlado Alar
Karlobag
1.00
585.00
585.00
1.00
563.00
563.00
2.00
1148.00
574.00
9. Robert Tomljanović
Karlobag
1.00
584.00
584.00
1.00
539.00
539.00
2.00
1123.00
561.50
10. Jako Filipi
Željezničar Ka
1.00
583.00
583.00
1.00
591.00
591.00
2.00
1174.00
587.00
11. Damir Dobrinić
Stara Hiža
1.00
579.00
579.00
1.00
562.00
562.00
2.00
1141.00
570.50
12. Davor Celinšćak
Mostanje 1949
1.00
577.00
577.00
1.00
556.00
556.00
2.00
1133.00
566.50
13. Predrag Premuž
Velebit II
1.00
573.00
573.00
1.00
575.00
575.00
2.00
1148.00
574.00
14. Miroslav Kostelac
Velebit II
1.00
563.00
563.00
1.00
541.00
541.00
2.00
1104.00
552.00
15. Ivan Janeš
Mladost
2.00
1121.00
560.50
0.00
0.00
NaN
2.00
1121.00
560.50
16. Antonio Sušanj
Obrtnik Og
1.00
560.00
560.00
1.00
549.00
549.00
2.00
1109.00
554.50
17. Željko Tomljenović
Karlobag
1.00
555.00
555.00
1.00
526.00
526.00
2.00
1081.00
540.50
18. Zvonimir Kranjčević
Velebit II
1.00
554.00
554.00
1.00
560.00
560.00
2.00
1114.00
557.00
19. Davor Kostelac
Vatrogasac
1.00
552.00
552.00
1.00
555.00
555.00
2.00
1107.00
553.50
20. Zlatan Mazor
Policajac Og
1.00
550.00
550.00
1.00
673.00
673.00
2.00
1223.00
611.50
21. Danko Gašparović
Policajac Og
0.50
271.00
542.00
0.50
269.00
538.00
1.00
540.00
540.00
22. Damir Sladović
Velebit II
1.00
541.00
541.00
0.00
0.00
NaN
1.00
541.00
541.00
23. Dušan Majnarić
Mladost
2.00
1082.00
541.00
0.00
0.00
NaN
2.00
1082.00
541.00
24. Leopold Jurković
Skrad
1.00
539.00
539.00
1.00
508.00
508.00
2.00
1047.00
523.50
25. Stjepan Badovinac
Stara Hiža
1.00
538.00
538.00
1.00
528.00
528.00
2.00
1066.00
533.00
26. Vladimir Kolić
Obrtnik Og
1.00
536.00
536.00
1.00
525.00
525.00
2.00
1061.00
530.50
27. Davor Matasić
Vatrogasac
1.00
535.00
535.00
0.00
0.00
NaN
1.00
535.00
535.00
28. Božo Pavlaković
Policajac Og
1.00
532.00
532.00
1.00
549.00
549.00
2.00
1081.00
540.50
29. Nenad Munčić
Željezničar Ka
1.00
532.00
532.00
0.00
0.00
NaN
1.00
532.00
532.00
30. Božo Rogić
Vatrogasac
1.00
531.00
531.00
1.00
560.00
560.00
2.00
1091.00
545.50
31. Goran Tomljanović
Vatrogasac
1.00
528.00
528.00
0.00
0.00
NaN
1.00
528.00
528.00
32. Danijel Bertović
Skrad
1.00
527.00
527.00
1.00
512.00
512.00
2.00
1039.00
519.50
33. Ivan Beljan
Mladost
2.00
1051.00
525.50
0.00
0.00
NaN
2.00
1051.00
525.50
34. Goran Majetić
Vatrogasac
1.00
524.00
524.00
1.00
600.00
600.00
2.00
1124.00
562.00
35. Anton Marković
Policajac Og
0.50
262.00
524.00
0.50
295.00
590.00
1.00
557.00
557.00
36. Mirko Turukalo
Mladost
2.00
1047.00
523.50
0.00
0.00
NaN
2.00
1047.00
523.50
37. Želimir Ostojić
Vatrogasac
1.00
523.00
523.00
1.00
570.00
570.00
2.00
1093.00
546.50
38. Josip Sušanj
Obrtnik Og
1.00
523.00
523.00
1.00
560.00
560.00
2.00
1083.00
541.50
39. Želimir Trgovčić
Željezničar Ka
0.50
260.00
520.00
1.00
540.00
540.00
1.50
800.00
533.33
40. Ivan Katić
Stara Hiža
1.00
518.00
518.00
1.00
496.00
496.00
2.00
1014.00
507.00
41. Stefan Gotzmann
Skrad
1.00
518.00
518.00
1.00
498.00
498.00
2.00
1016.00
508.00
42. Denis Pavlačić
Mostanje 1949
1.00
515.00
515.00
1.00
559.00
559.00
2.00
1074.00
537.00
43. Antun Sviličić
Stara Hiža
1.00
515.00
515.00
1.00
532.00
532.00
2.00
1047.00
523.50
44. Mladen Hećimović
Policajac Og
1.00
514.00
514.00
1.00
528.00
528.00
2.00
1042.00
521.00
45. Darko Kelečić
Stara Hiža
1.00
513.00
513.00
0.50
247.00
494.00
1.50
760.00
506.67
46. Saša Gorupić
Skrad
1.00
513.00
513.00
1.00
508.00
508.00
2.00
1021.00
510.50
47. Mario Injić
Skrad
1.00
509.00
509.00
0.00
0.00
NaN
1.00
509.00
509.00
48. Marinko Magdić
Obrtnik Og
1.00
509.00
509.00
1.00
559.00
559.00
2.00
1068.00
534.00
49. Marijo Štajduhar
Mostanje 1949
0.77
386.00
501.30
1.00
560.00
560.00
1.77
946.00
534.46
50. Josip Orešković
Velebit II
0.91
455.00
500.00
0.90
457.00
507.78
1.81
912.00
503.87
51. Damir Poljak
Obrtnik Og
1.00
499.00
499.00
1.00
529.00
529.00
2.00
1028.00
514.00
52. Slavko Kolar
Rakovica
1.00
498.00
498.00
0.00
0.00
NaN
1.00
498.00
498.00
53. Josip Trbuščić
Željezničar Ka
0.50
248.00
496.00
1.00
528.00
528.00
1.50
776.00
517.33
54. Damir Benčan
Stara Hiža
1.00
496.00
496.00
0.50
254.00
508.00
1.50
750.00
500.00
55. Anton Ferderber
Mladost
2.00
988.00
494.00
0.00
0.00
NaN
2.00
988.00
494.00
56. Mirko Birač
Policajac Og
1.00
491.00
491.00
1.00
565.00
565.00
2.00
1056.00
528.00
57. Dragan Vučić
Obrtnik Og
1.00
488.00
488.00
1.00
562.00
562.00
2.00
1050.00
525.00
58. Branko Bajt
Policajac Og
1.00
486.00
486.00
1.00
522.00
522.00
2.00
1008.00
504.00
59. Josip Hodak
Rakovica
1.00
484.00
484.00
1.00
516.00
516.00
2.00
1000.00
500.00
60. Toni Rupe
Skrad
1.00
482.00
482.00
0.00
0.00
NaN
1.00
482.00
482.00
61. Željko Tonković
Mostanje 1949
1.00
481.00
481.00
1.00
557.00
557.00
2.00
1038.00
519.00
62. Petar Prebeg
Rakovica
1.00
481.00
481.00
0.00
0.00
NaN
1.00
481.00
481.00
63. Dane Gašparović
Rakovica
1.00
474.00
474.00
1.00
573.00
573.00
2.00
1047.00
523.50
64. Milan Mlinarić
Rakovica
1.00
472.00
472.00
1.00
567.00
567.00
2.00
1039.00
519.50
65. Dražen Draženović
Rakovica
1.00
465.00
465.00
1.00
534.00
534.00
2.00
999.00
499.50
66. Berislav Štimac
Mladost
2.00
925.00
462.50
0.00
0.00
NaN
2.00
925.00
462.50
67. Ivica Profozić
Mostanje 1949
1.00
443.00
443.00
0.00
0.00
NaN
1.00
443.00
443.00
68. Željko Laskač
Mostanje 1949
0.53
234.00
441.51
0.00
0.00
NaN
0.53
234.00
441.51

Ivica Bunjevčević
Velebit
0.09
50.00
555.56
0.50
288.00
576.00
0.59
338.00
572.88
Ivica Golubić
Mostanje 1949
0.47
229.00
487.23
1.00
597.00
597.00
1.47
826.00
561.90
Josip Sabljarić
Mostanje 1949
0.23
92.00
400.00
0.00
0.00
NaN
0.23
92.00
400.00

PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
1. Uljanik
0.0
0
0
0
0
2.0
4289
1959
6248
520.67
71
2.0
4289
1959
6248
520.67
71
2. Karlobag
1.0
2264
1254
3518
586.33
21
1.0
2188
1101
3289
548.17
30
2.0
4452
2355
6807
567.25
51
3. Željezničar Ka
1.0
2260
1167
3427
571.17
28
1.0
2198
1075
3273
545.50
38
2.0
4458
2242
6700
558.33
66
4. Velebit II
1.0
2215
1114
3329
554.83
27
1.0
2199
1109
3308
551.33
28
2.0
4414
2223
6637
553.08
55
5. Vatrogasac
1.0
2180
1013
3193
532.17
40
1.0
2278
1086
3364
560.67
27
2.0
4458
2099
6557
546.42
67
6. Stara Hiža
1.0
2159
1000
3159
526.50
52
1.0
2151
981
3132
522.00
51
2.0
4310
1981
6291
524.25
103
7. Obrtnik Og
1.0
2043
1072
3115
519.17
38
1.0
2241
1043
3284
547.33
39
2.0
4284
2115
6399
533.25
77
8. Mladost
2.0
4345
1869
6214
517.83
108
0.0
0
0
0
0
2.0
4345
1869
6214
517.83
108
9. Policajac Og
1.0
2088
1018
3106
517.67
42
1.0
2270
1131
3401
566.83
36
2.0
4358
2149
6507
542.25
78
10. Skrad
1.0
2160
928
3088
514.67
46
1.0
2093
946
3039
506.50
48
2.0
4253
1874
6127
510.58
94
11. Mostanje 1949
1.0
2022
935
2957
492.83
52
1.0
2224
1212
3436
572.67
28
2.0
4246
2147
6393
532.75
80
12. Rakovica
1.0
2009
865
2874
479.00
60
1.0
2224
1115
3339
556.50
35
2.0
4233
1980
6213
517.75
95
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više