Pregled svih liga

2. Hrvatska kuglačka liga istok


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola:
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
Belišće
Belišće
Nova Gradiška
Nova Gradiška
Obrtnik Pž
Požega
Požega
Požega
Silos
Đakovo
Slavonski Banovac
Pakrac
Šećerana Viro
Virovitica
Vodovod GV
Vukovar
Zanatlija SB
Slavonski Brod
Zara-Auto Matrix
Osijek
Željezničar Bel
Belišće
Željezničar Os
Osijek

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Željezničar Bel Nova Gradiška Belišće
1-4
10.09.2022 18:00 | | |
1 2 Željezničar Os Silos Željezničar
1-4
10.09.2022 17:00 | | |
1 3 Slavonski Banovac Šećerana Viro Gradska kuglana Pa
1-4
10.09.2022 17:00 | | |
1 4 Obrtnik Pž Zanatlija SB Gradska kuglana Pž
1-4
10.09.2022 18:00 | | |
1 5 Požega Zara-Auto Matrix Gradska kuglana Pž
1-4
10.09.2022 14:00 | | |
1 6 Vodovod GV Belišće Borovo naselje
1-4
10.09.2022 16:00 | | |
2 7 Nova Gradiška Belišće Exit
1-4
17.09.2022 18:00 | | |
2 8 Zara-Auto Matrix Vodovod GV Pampas
1-6
17.09.2022 15:00 | | |
2 9 Zanatlija SB Požega SRC Vijuš
1-4
17.09.2022 18:00 | | |
2 10 Šećerana Viro Obrtnik Pž ŠD TVIN
1-4
17.09.2022 18:00 | | |
2 11 Silos Slavonski Banovac Fortuna
1-4
17.09.2022 17:00 | | |
2 12 Željezničar Bel Željezničar Os Belišće
1-4
17.09.2022 18:00 | | |
3 13 Željezničar Os Nova Gradiška Željezničar
1-4
24.09.2022 17:00 | | |
3 14 Slavonski Banovac Željezničar Bel Gradska kuglana Pa
1-4
24.09.2022 17:00 | | |
3 15 Obrtnik Pž Silos Gradska kuglana Pž
1-4
24.09.2022 18:00 | | |
3 16 Požega Šećerana Viro Gradska kuglana Pž
1-4
24.09.2022 14:00 | | |
3 17 Vodovod GV Zanatlija SB Borovo naselje
1-4
24.09.2022 16:00 | | |
3 18 Belišće Zara-Auto Matrix Belišće
1-4
24.09.2022 17:00 | | |
4 19 Nova Gradiška Zara-Auto Matrix Exit
1-4
01.10.2022 18:00 | | |
4 20 Zanatlija SB Belišće SRC Vijuš
1-4
01.10.2022 18:00 | | |
4 21 Šećerana Viro Vodovod GV ŠD TVIN
1-4
01.10.2022 18:00 | | |
4 22 Silos Požega Fortuna
1-4
01.10.2022 17:00 | | |
4 23 Željezničar Bel Obrtnik Pž Belišće
1-4
01.10.2022 18:00 | | |
4 24 Željezničar Os Slavonski Banovac Željezničar
1-4
01.10.2022 17:00 | | |
5 25 Slavonski Banovac Nova Gradiška Gradska kuglana Pa
1-4
15.10.2022 17:00 | | |
5 26 Obrtnik Pž Željezničar Os Gradska kuglana Pž
1-4
15.10.2022 18:00 | | |
5 27 Požega Željezničar Bel Gradska kuglana Pž
1-4
15.10.2022 14:00 | | |
5 28 Vodovod GV Silos Borovo naselje
1-4
15.10.2022 16:00 | | |
5 29 Belišće Šećerana Viro Belišće
1-4
15.10.2022 17:00 | | |
5 30 Zara-Auto Matrix Zanatlija SB Pampas
1-6
15.10.2022 15:00 | | |
6 31 Nova Gradiška Zanatlija SB Exit
1-4
22.10.2022 18:00 | | |
6 32 Šećerana Viro Zara-Auto Matrix ŠD TVIN
1-4
22.10.2022 18:00 | | |
6 33 Silos Belišće Fortuna
1-4
22.10.2022 17:00 | | |
6 34 Željezničar Bel Vodovod GV Belišće
1-4
22.10.2022 18:00 | | |
6 35 Željezničar Os Požega Željezničar
1-4
22.10.2022 17:00 | | |
6 36 Slavonski Banovac Obrtnik Pž Gradska kuglana Pa
1-4
22.10.2022 17:00 | | |
7 37 Obrtnik Pž Nova Gradiška Gradska kuglana Pž
1-4
29.10.2022 18:00 | | |
7 38 Požega Slavonski Banovac Gradska kuglana Pž
1-4
29.10.2022 14:00 | | |
7 39 Vodovod GV Željezničar Os Borovo naselje
1-4
29.10.2022 16:00 | | |
7 40 Belišće Željezničar Bel Belišće
1-4
29.10.2022 17:00 | | |
7 41 Zara-Auto Matrix Silos Pampas
1-6
29.10.2022 15:00 | | |
7 42 Zanatlija SB Šećerana Viro SRC Vijuš
1-4
29.10.2022 18:00 | | |
8 43 Nova Gradiška Šećerana Viro Exit
1-4
05.11.2022 18:00 | | |
8 44 Silos Zanatlija SB Fortuna
1-4
05.11.2022 17:00 | | |
8 45 Željezničar Bel Zara-Auto Matrix Belišće
1-4
05.11.2022 18:00 | | |
8 46 Željezničar Os Belišće Željezničar
1-4
05.11.2022 17:00 | | |
8 47 Slavonski Banovac Vodovod GV Gradska kuglana Pa
1-4
05.11.2022 17:00 | | |
8 48 Obrtnik Pž Požega Gradska kuglana Pž
1-4
05.11.2022 18:00 | | |
9 49 Požega Nova Gradiška Gradska kuglana Pž
1-4
12.11.2022 13:00 | | |
9 50 Vodovod GV Obrtnik Pž Borovo naselje
1-4
12.11.2022 16:00 | | |
9 51 Belišće Slavonski Banovac Belišće
1-4
12.11.2022 17:00 | | |
9 52 Zara-Auto Matrix Željezničar Os Pampas
1-6
12.11.2022 15:00 | | |
9 53 Zanatlija SB Željezničar Bel SRC Vijuš
1-4
12.11.2022 18:00 | | |
9 54 Šećerana Viro Silos ŠD TVIN
1-4
12.11.2022 18:00 | | |
10 55 Nova Gradiška Silos Exit
1-4
26.11.2022 18:00 | | |
10 56 Željezničar Bel Šećerana Viro Belišće
1-4
26.11.2022 18:00 | | |
10 57 Željezničar Os Zanatlija SB Željezničar
1-4
26.11.2022 17:00 | | |
10 58 Slavonski Banovac Zara-Auto Matrix Gradska kuglana Pa
1-4
26.11.2022 17:00 | | |
10 59 Obrtnik Pž Belišće Gradska kuglana Pž
1-4
26.11.2022 18:00 | | |
10 60 Požega Vodovod GV Gradska kuglana Pž
1-4
26.11.2022 14:00 | | |
11 61 Vodovod GV Nova Gradiška Borovo naselje
1-4
10.12.2022 16:00 | | |
11 62 Belišće Požega Belišće
1-4
10.12.2022 17:00 | | |
11 63 Zara-Auto Matrix Obrtnik Pž Pampas
1-6
10.12.2022 15:00 | | |
11 64 Zanatlija SB Slavonski Banovac SRC Vijuš
1-4
10.12.2022 18:00 | | |
11 65 Šećerana Viro Željezničar Os ŠD TVIN
1-4
10.12.2022 18:00 | | |
11 66 Silos Željezničar Bel Fortuna
1-4
10.12.2022 17:00 | | |
12 67 Nova Gradiška Željezničar Bel Exit
1-4
14.01.2023 18:00 | | |
12 68 Silos Željezničar Os Fortuna
1-4
14.01.2023 17:00 | | |
12 69 Šećerana Viro Slavonski Banovac ŠD TVIN
1-4
14.01.2023 18:00 | | |
12 70 Zanatlija SB Obrtnik Pž SRC Vijuš
1-4
14.01.2023 18:00 | | |
12 71 Zara-Auto Matrix Požega Pampas
1-6
14.01.2023 15:00 | | |
12 72 Belišće Vodovod GV Belišće
1-4
14.01.2023 17:00 | | |
13 73 Belišće Nova Gradiška Belišće
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
13 74 Vodovod GV Zara-Auto Matrix Borovo naselje
1-4
21.01.2023 16:00 | | |
13 75 Požega Zanatlija SB Gradska kuglana Pž
1-4
21.01.2023 14:00 | | |
13 76 Obrtnik Pž Šećerana Viro Gradska kuglana Pž
1-4
21.01.2023 18:00 | | |
13 77 Slavonski Banovac Silos Gradska kuglana Pa
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
13 78 Željezničar Os Željezničar Bel Željezničar
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
14 79 Nova Gradiška Željezničar Os Exit
1-4
28.01.2023 18:00 | | |
14 80 Željezničar Bel Slavonski Banovac Belišće
1-4
28.01.2023 18:00 | | |
14 81 Silos Obrtnik Pž Fortuna
1-4
28.01.2023 17:00 | | |
14 82 Šećerana Viro Požega ŠD TVIN
1-4
28.01.2023 18:00 | | |
14 83 Zanatlija SB Vodovod GV SRC Vijuš
1-4
28.01.2023 18:00 | | |
14 84 Zara-Auto Matrix Belišće Pampas
1-6
28.01.2023 15:00 | | |
15 85 Zara-Auto Matrix Nova Gradiška Pampas
1-6
04.02.2023 15:00 | | |
15 86 Belišće Zanatlija SB Belišće
1-4
04.02.2023 17:00 | | |
15 87 Vodovod GV Šećerana Viro Borovo naselje
1-4
04.02.2023 16:00 | | |
15 88 Požega Silos Gradska kuglana Pž
1-4
04.02.2023 14:00 | | |
15 89 Obrtnik Pž Željezničar Bel Gradska kuglana Pž
1-4
04.02.2023 18:00 | | |
15 90 Slavonski Banovac Željezničar Os Gradska kuglana Pa
1-4
04.02.2023 17:00 | | |
16 91 Nova Gradiška Slavonski Banovac Exit
1-4
11.02.2023 18:00 | | |
16 92 Željezničar Os Obrtnik Pž Željezničar
1-4
11.02.2023 17:00 | | |
16 93 Željezničar Bel Požega Belišće
1-4
11.02.2023 18:00 | | |
16 94 Silos Vodovod GV Fortuna
1-4
11.02.2023 17:00 | | |
16 95 Šećerana Viro Belišće ŠD TVIN
1-4
11.02.2023 18:00 | | |
16 96 Zanatlija SB Zara-Auto Matrix SRC Vijuš
1-4
11.02.2023 18:00 | | |
17 97 Zanatlija SB Nova Gradiška SRC Vijuš
1-4
18.02.2023 18:00 | | |
17 98 Zara-Auto Matrix Šećerana Viro Pampas
1-6
18.02.2023 15:00 | | |
17 99 Belišće Silos Belišće
1-4
18.02.2023 17:00 | | |
17 100 Vodovod GV Željezničar Bel Borovo naselje
1-4
18.02.2023 16:00 | | |
17 101 Požega Željezničar Os Gradska kuglana Pž
1-4
18.02.2023 14:00 | | |
17 102 Obrtnik Pž Slavonski Banovac Gradska kuglana Pž
1-4
18.02.2023 18:00 | | |
18 103 Nova Gradiška Obrtnik Pž Exit
1-4
25.02.2023 18:00 | | |
18 104 Slavonski Banovac Požega Gradska kuglana Pa
1-4
25.02.2023 17:00 | | |
18 105 Željezničar Os Vodovod GV Željezničar
1-4
25.02.2023 17:00 | | |
18 106 Željezničar Bel Belišće Belišće
1-4
25.02.2023 18:00 | | |
18 107 Silos Zara-Auto Matrix Fortuna
1-4
25.02.2023 17:00 | | |
18 108 Šećerana Viro Zanatlija SB ŠD TVIN
1-4
25.02.2023 18:00 | | |
19 109 Šećerana Viro Nova Gradiška ŠD TVIN
1-4
04.03.2023 18:00 | | |
19 110 Zanatlija SB Silos SRC Vijuš
1-4
04.03.2023 18:00 | | |
19 111 Zara-Auto Matrix Željezničar Bel Pampas
1-6
04.03.2023 15:00 | | |
19 112 Belišće Željezničar Os Belišće
1-4
04.03.2023 17:00 | | |
19 113 Vodovod GV Slavonski Banovac Borovo naselje
1-4
04.03.2023 16:00 | | |
19 114 Požega Obrtnik Pž Gradska kuglana Pž
1-4
04.03.2023 13:00 | | |
20 115 Nova Gradiška Požega Exit
1-4
11.03.2023 18:00 | | |
20 116 Obrtnik Pž Vodovod GV Gradska kuglana Pž
1-4
11.03.2023 18:00 | | |
20 117 Slavonski Banovac Belišće Gradska kuglana Pa
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
20 118 Željezničar Os Zara-Auto Matrix Željezničar
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
20 119 Željezničar Bel Zanatlija SB Belišće
1-4
11.03.2023 18:00 | | |
20 120 Silos Šećerana Viro Fortuna
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
21 121 Silos Nova Gradiška Fortuna
1-4
18.03.2023 17:00 | | |
21 122 Šećerana Viro Željezničar Bel ŠD TVIN
1-4
18.03.2023 18:00 | | |
21 123 Zanatlija SB Željezničar Os SRC Vijuš
1-4
18.03.2023 18:00 | | |
21 124 Zara-Auto Matrix Slavonski Banovac Pampas
1-6
18.03.2023 15:00 | | |
21 125 Belišće Obrtnik Pž Belišće
1-4
18.03.2023 17:00 | | |
21 126 Vodovod GV Požega Borovo naselje
1-4
18.03.2023 16:00 | | |
22 127 Nova Gradiška Vodovod GV Exit
1-4
25.03.2023 18:00 | | |
22 128 Požega Belišće Gradska kuglana Pž
1-4
25.03.2023 14:00 | | |
22 129 Obrtnik Pž Zara-Auto Matrix Gradska kuglana Pž
1-4
25.03.2023 18:00 | | |
22 130 Slavonski Banovac Zanatlija SB Gradska kuglana Pa
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 131 Željezničar Os Šećerana Viro Željezničar
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 132 Željezničar Bel Silos Belišće
1-4
25.03.2023 18:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek


PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.

(Prosjek lige: NaN )

Kuglana Broj utakmica Prosjeci Najbolja ekipa Najbolji pojedinac
Gosti Domaći Prosjek Ukupno
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više