Pregled svih liga

2. Hrvatska kuglačka liga zapad


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola: 1. 2. 3. 4.
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
1. Obrtnik Og
Ogulin
4 4 0 0 8 25.0 7.0
2. Kupa
Ozalj
4 4 0 0 8 25.0 7.0
3. Mostanje 1949
Karlovac
4 4 0 0 8 23.0 9.0
4. Uljanik
Pula
4 3 0 1 6 20.0 12.0
5. Goranin I
Delnice
4 2 0 2 4 20.0 12.0
6. Skrad
Skrad
4 2 0 2 4 18.0 14.0
7. Željezničar Ka
Karlovac
4 1 1 2 3 12.0 20.0
8. Policajac Og
Ogulin
4 1 1 2 3 11.0 21.0
9. Karlobag
Karlobag
4 1 0 3 2 14.0 18.0
10. Velebit II
Otočac
4 1 0 3 2 12.0 20.0
11. Dubovac
Karlovac
4 0 0 4 0 7.0 25.0
12. Klek
Ogulin
4 0 0 4 0 5.0 27.0

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Mostanje 1949 Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3487 : 3353) 10.09.2022 17:00 Darko Kafol, A
Davorin Krmpotić, A
| | |
1 2 Goranin I Klek GSC Delnice
1-4
8.0 : 0.0 (3383 : 3001) 10.09.2022 17:00 Marko Petranović, B
| | |
1 3 Uljanik Željezničar Ka DS Mate Parlov
1-4
6.0 : 2.0 (3236 : 3098) 10.09.2022 17:00 Vjekoslav Vido, B
Jelena Herceg, C
| | |
1 4 Skrad Kupa Zeleni Vir
1-4
2.0 : 6.0 (3182 : 3186) 10.09.2022 17:00 Dubravko Mance, B
| | |
1 5 Policajac Og Obrtnik Og Klek
1-4
0.0 : 8.0 (2847 : 3354) 10.09.2022 17:00 Dragan Ćuk, B
Valentina Stipetić, D
| | |
1 6 Karlobag Dubovac Gradska kuglana Ot
1-6
6.0 : 2.0 (3246 : 3202) 11.09.2022 18:00 Davor Matasić, A
Mihaela Mudrovčić, D
| | |
2 7 Velebit II Dubovac Gradska kuglana Ot
1-6
6.0 : 2.0 (3265 : 3124) 18.09.2022 16:00 Drago Pleša, B
Mihaela Mudrovčić, D
| | |
2 8 Obrtnik Og Karlobag Klek
1-4
6.0 : 2.0 (3267 : 3154) 18.09.2022 17:00 Barbara Žilić, B
Valentina Stipetić, D
| | |
2 9 Kupa Policajac Og Azelija
1-4
7.0 : 1.0 (3515 : 3314) 18.09.2022 17:00 Valentina Pavlaković, A
Davorin Krmpotić, A
| | |
2 10 Željezničar Ka Skrad Dom HV Zrinski
1-4
1.0 : 7.0 (3274 : 3413) 17.09.2022 14:00 Darko Kafol, A
Davorin Krmpotić, A
| | |
2 11 Klek Uljanik Klek
1-4
3.0 : 5.0 (3151 : 3250) 17.09.2022 17:00 Josip Sušanj, A
Barbara Žilić, B
| | |
2 12 Mostanje 1949 Goranin I Dom HV Zrinski
1-4
5.0 : 3.0 (3453 : 3387) 17.09.2022 18:00 Danijela Škalamera, A
Edi Alagić, B
| | |
3 13 Goranin I Velebit II GSC Delnice
1-4
7.0 : 1.0 (3328 : 3078) 24.09.2022 17:00 Drago Pleša, B
| | |
3 14 Uljanik Mostanje 1949 DS Mate Parlov
1-4
3.0 : 5.0 (3193 : 3255) 24.09.2022 17:00 Sanjin Taratina, C
Jelena Herceg, C
| | |
3 15 Skrad Klek Zeleni Vir
1-4
8.0 : 0.0 (3275 : 3083) 24.09.2022 17:00 Dubravko Mance, B
| | |
3 16 Policajac Og Željezničar Ka Klek
1-4
4.0 : 4.0 (3229 : 3259) 24.09.2022 17:00 Milan Neralić, B
Haris Ligata, B
| | |
3 17 Karlobag Kupa Gradska kuglana Ot
1-6
3.0 : 5.0 (3304 : 3335) 25.09.2022 18:00 Davor Matasić, A
Drago Pleša, B
| | |
3 18 Dubovac Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
2.0 : 6.0 (3286 : 3364) 24.09.2022 18:00 Darko Kafol, A
Davorin Krmpotić, A
| | |
4 19 Velebit II Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
3.0 : 5.0 (3303 : 3360) 02.10.2022 16:00 Željko Odorčić, B
Drago Pleša, B
| | |
4 20 Kupa Dubovac Azelija
1-4
7.0 : 1.0 (3495 : 3304) 02.10.2022 17:00 Davorin Krmpotić, A
Damir Pavlaković, A
| | |
4 21 Željezničar Ka Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
5.0 : 3.0 (3313 : 3244) 01.10.2022 14:00 Zdravko Cegur, A
Ivona Škalamera, A
| | |
4 22 Klek Policajac Og Klek
1-4
2.0 : 6.0 (3163 : 3327) 01.10.2022 17:00 Antonio Sušanj, A
Haris Ligata, B
| | |
4 23 Mostanje 1949 Skrad Dom HV Zrinski
1-4
7.0 : 1.0 (3569 : 3283) 01.10.2022 18:00 Darko Kafol, A
Davorin Krmpotić, A
| | |
4 24 Goranin I Uljanik GSC Delnice
1-4
2.0 : 6.0 (3157 : 3296) 01.10.2022 17:00 Dubravko Mance, B
| | |
5 25 Uljanik Velebit II DS Mate Parlov
1-4
15.10.2022 17:00 Jelena Herceg, C
Sanjin Taratina, C
| | |
5 26 Skrad Goranin I Zeleni Vir
1-4
15.10.2022 17:00 | | |
5 27 Policajac Og Mostanje 1949 Klek
1-4
15.10.2022 17:00 | | |
5 28 Karlobag Klek Gradska kuglana Ot
1-6
16.10.2022 18:00 Dražen Netahli, A
Davor Matasić, A
| | |
5 29 Dubovac Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
15.10.2022 18:00 | | |
5 30 Obrtnik Og Kupa Klek
1-4
16.10.2022 17:00 | | |
6 31 Velebit II Kupa Gradska kuglana Ot
1-6
23.10.2022 16:00 Dražen Netahli, A
Mihaela Mudrovčić, D
| | |
6 32 Željezničar Ka Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
22.10.2022 14:00 | | |
6 33 Klek Dubovac Klek
1-4
22.10.2022 17:00 | | |
6 34 Mostanje 1949 Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
22.10.2022 18:00 | | |
6 35 Goranin I Policajac Og GSC Delnice
1-4
22.10.2022 17:00 | | |
6 36 Uljanik Skrad DS Mate Parlov
1-4
22.10.2022 17:00 Vjekoslav Vido, B
Sanjin Taratina, C
| | |
7 37 Skrad Velebit II Zeleni Vir
1-4
29.10.2022 17:00 | | |
7 38 Policajac Og Uljanik Klek
1-4
29.10.2022 17:00 | | |
7 39 Karlobag Goranin I Gradska kuglana Ot
1-6
30.10.2022 18:00 Dražen Netahli, A
Davor Matasić, A
| | |
7 40 Dubovac Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
29.10.2022 18:00 | | |
7 41 Obrtnik Og Klek Klek
1-4
30.10.2022 17:00 | | |
7 42 Kupa Željezničar Ka Azelija
1-4
30.10.2022 17:00 | | |
8 43 Velebit II Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
06.11.2022 16:00 | | |
8 44 Klek Kupa Klek
1-4
05.11.2022 17:00 | | |
8 45 Mostanje 1949 Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
05.11.2022 18:00 | | |
8 46 Goranin I Dubovac GSC Delnice
1-4
05.11.2022 17:00 | | |
8 47 Uljanik Karlobag DS Mate Parlov
1-4
06.11.2022 11:00 Vjekoslav Vido, B
Jelena Herceg, C
| | |
8 48 Skrad Policajac Og Zeleni Vir
1-4
05.11.2022 17:00 | | |
9 49 Policajac Og Velebit II Klek
1-4
12.11.2022 17:00 | | |
9 50 Karlobag Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
13.11.2022 18:00 | | |
9 51 Dubovac Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
12.11.2022 18:00 | | |
9 52 Obrtnik Og Goranin I Klek
1-4
13.11.2022 17:00 | | |
9 53 Kupa Mostanje 1949 Azelija
1-4
13.11.2022 17:00 | | |
9 54 Željezničar Ka Klek Dom HV Zrinski
1-4
12.11.2022 14:00 | | |
10 55 Velebit II Klek Gradska kuglana Ot
1-6
27.11.2022 16:00 | | |
10 56 Mostanje 1949 Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
26.11.2022 18:00 | | |
10 57 Goranin I Kupa GSC Delnice
1-4
26.11.2022 17:00 | | |
10 58 Uljanik Obrtnik Og DS Mate Parlov
1-4
26.11.2022 17:00 Vjekoslav Vido, B
Sanjin Taratina, C
| | |
10 59 Skrad Dubovac Zeleni Vir
1-4
26.11.2022 17:00 | | |
10 60 Policajac Og Karlobag Klek
1-4
26.11.2022 17:00 | | |
11 61 Karlobag Velebit II Gradska kuglana Ot
1-6
11.12.2022 18:00 | | |
11 62 Dubovac Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
10.12.2022 18:00 | | |
11 63 Obrtnik Og Skrad Klek
1-4
11.12.2022 17:00 | | |
11 64 Kupa Uljanik Azelija
1-4
11.12.2022 17:00 | | |
11 65 Željezničar Ka Goranin I Dom HV Zrinski
1-4
10.12.2022 14:00 | | |
11 66 Klek Mostanje 1949 Klek
1-4
10.12.2022 17:00 | | |
12 67 Velebit II Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
15.01.2023 16:00 | | |
12 68 Klek Goranin I Klek
1-4
14.01.2023 17:00 | | |
12 69 Željezničar Ka Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
14.01.2023 14:00 | | |
12 70 Kupa Skrad Azelija
1-4
15.01.2023 17:00 | | |
12 71 Obrtnik Og Policajac Og Klek
1-4
15.01.2023 17:00 | | |
12 72 Dubovac Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
14.01.2023 18:00 | | |
13 73 Dubovac Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
21.01.2023 18:00 | | |
13 74 Karlobag Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
22.01.2023 18:00 | | |
13 75 Policajac Og Kupa Klek
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
13 76 Skrad Željezničar Ka Zeleni Vir
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
13 77 Uljanik Klek DS Mate Parlov
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
13 78 Goranin I Mostanje 1949 GSC Delnice
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
14 79 Velebit II Goranin I Gradska kuglana Ot
1-6
29.01.2023 16:00 | | |
14 80 Mostanje 1949 Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
28.01.2023 18:00 | | |
14 81 Klek Skrad Klek
1-4
28.01.2023 17:00 | | |
14 82 Željezničar Ka Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
28.01.2023 14:00 | | |
14 83 Kupa Karlobag Azelija
1-4
29.01.2023 17:00 | | |
14 84 Obrtnik Og Dubovac Klek
1-4
29.01.2023 17:00 | | |
15 85 Obrtnik Og Velebit II Klek
1-4
05.02.2023 17:00 | | |
15 86 Dubovac Kupa Dom HV Zrinski
1-4
04.02.2023 18:00 | | |
15 87 Karlobag Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
05.02.2023 18:00 | | |
15 88 Policajac Og Klek Klek
1-4
04.02.2023 17:00 | | |
15 89 Skrad Mostanje 1949 Zeleni Vir
1-4
04.02.2023 17:00 | | |
15 90 Uljanik Goranin I DS Mate Parlov
1-4
04.02.2023 17:00 | | |
16 91 Velebit II Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
12.02.2023 16:00 | | |
16 92 Goranin I Skrad GSC Delnice
1-4
11.02.2023 17:00 | | |
16 93 Mostanje 1949 Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
11.02.2023 18:00 | | |
16 94 Klek Karlobag Klek
1-4
11.02.2023 17:00 | | |
16 95 Željezničar Ka Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
11.02.2023 14:00 | | |
16 96 Kupa Obrtnik Og Azelija
1-4
12.02.2023 17:00 | | |
17 97 Kupa Velebit II Azelija
1-4
19.02.2023 17:00 | | |
17 98 Obrtnik Og Željezničar Ka Klek
1-4
19.02.2023 17:00 | | |
17 99 Dubovac Klek Dom HV Zrinski
1-4
18.02.2023 18:00 | | |
17 100 Karlobag Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
19.02.2023 18:00 | | |
17 101 Policajac Og Goranin I Klek
1-4
18.02.2023 17:00 | | |
17 102 Skrad Uljanik Zeleni Vir
1-4
18.02.2023 17:00 | | |
18 103 Velebit II Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
26.02.2023 16:00 | | |
18 104 Uljanik Policajac Og DS Mate Parlov
1-4
25.02.2023 13:00 | | |
18 105 Goranin I Karlobag GSC Delnice
1-4
25.02.2023 17:00 | | |
18 106 Mostanje 1949 Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
25.02.2023 18:00 | | |
18 107 Klek Obrtnik Og Klek
1-4
25.02.2023 17:00 | | |
18 108 Željezničar Ka Kupa Dom HV Zrinski
1-4
25.02.2023 14:00 | | |
19 109 Željezničar Ka Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
04.03.2023 14:00 | | |
19 110 Kupa Klek Azelija
1-4
05.03.2023 17:00 | | |
19 111 Obrtnik Og Mostanje 1949 Klek
1-4
05.03.2023 17:00 | | |
19 112 Dubovac Goranin I Dom HV Zrinski
1-4
04.03.2023 18:00 | | |
19 113 Karlobag Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
05.03.2023 18:00 | | |
19 114 Policajac Og Skrad Klek
1-4
04.03.2023 17:00 | | |
20 115 Velebit II Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
12.03.2023 16:00 | | |
20 116 Skrad Karlobag Zeleni Vir
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
20 117 Uljanik Dubovac DS Mate Parlov
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
20 118 Goranin I Obrtnik Og GSC Delnice
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
20 119 Mostanje 1949 Kupa Dom HV Zrinski
1-4
11.03.2023 18:00 | | |
20 120 Klek Željezničar Ka Klek
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
21 121 Klek Velebit II Klek
1-4
18.03.2023 17:00 | | |
21 122 Željezničar Ka Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
18.03.2023 14:00 | | |
21 123 Kupa Goranin I Azelija
1-4
19.03.2023 17:00 | | |
21 124 Obrtnik Og Uljanik Klek
1-4
19.03.2023 17:00 | | |
21 125 Dubovac Skrad Dom HV Zrinski
1-4
18.03.2023 18:00 | | |
21 126 Karlobag Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
19.03.2023 18:00 | | |
22 127 Velebit II Karlobag Gradska kuglana Ot
1-6
25.03.2023 18:00 | | |
22 128 Policajac Og Dubovac Klek
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 129 Skrad Obrtnik Og Zeleni Vir
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 130 Uljanik Kupa DS Mate Parlov
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 131 Goranin I Željezničar Ka GSC Delnice
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 132 Mostanje 1949 Klek Dom HV Zrinski
1-4
25.03.2023 17:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek
1. Luka Požega
Kupa
1.00
620
587.00
1207.00
603.50
2. Nikola Kelečić
Mostanje 1949
1.00
550
626.00
1176.00
588.00
3. Miroslav Šegina
Kupa
2.00
1135
617.00
1752.00
584.00
4. Dino Senfner
Kupa
2.00
1152
595.50
1747.50
582.50
5. Marcel Margeta
Skrad
1.00
578
0.00
578.00
578.00
6. Marinko Magdić
Obrtnik Og
2.50
1480
539.00
2019.00
576.86
7. Karlo Petranović
Goranin I
1.00
588
563.67
1151.67
575.83
8. Saša Gorupić
Skrad
1.00
574
0.00
574.00
574.00
9. Zdravko Cegur
Mostanje 1949
1.00
573
574.33
1147.33
573.67
10. Matej Frlan
Goranin I
1.00
586
557.33
1143.33
571.67
11. Dario Kafol
Mostanje 1949
1.00
543
599.67
1142.67
571.33
12. Danijel Bertović
Skrad
2.00
1169
543.00
1712.00
570.67
13. Tomislav Atalić
Velebit II
2.00
1132
574.00
1706.00
568.67
14. Leopold Jurković
Skrad
2.00
1144
550.50
1694.50
564.83
15. Božo Pavlaković
Policajac Og
2.00
1133
556.00
1689.00
563.00
16. Vladimir Kolić
Obrtnik Og
2.00
1114
574.00
1688.00
562.67
17. Dean Žužić
Uljanik
2.00
1112
574.00
1686.00
562.00
18. Davor Celinšćak
Mostanje 1949
1.00
553
568.00
1121.00
560.50
19. Mate Sušanj
Obrtnik Og
2.50
1378
582.67
1960.67
560.19
20. Matej Mrle
Goranin I
1.00
581
539.00
1120.00
560.00
21. Danijel Ćosić
Goranin I
1.00
574
540.00
1114.00
557.00
22. Željko Bićanić
Velebit II
2.00
1140
530.00
1670.00
556.67
23. Damir Poljak
Obrtnik Og
3.00
1693
530.00
2223.00
555.75
24. Ivica Golubić
Mostanje 1949
1.00
533
578.50
1111.50
555.75
25. Mladen Hećimović
Policajac Og
2.00
1125
541.00
1666.00
555.33
26. Damir Devčić
Velebit II
1.00
584
526.00
1110.00
555.00
27. Andrej Duić
Karlobag
2.00
1095
569.50
1664.50
554.83
28. Mario Injić
Skrad
2.00
1145
518.00
1663.00
554.33
29. Vlado Alar
Karlobag
2.00
1114
549.00
1663.00
554.33
30. Ignac Kasunić
Dubovac
3.00
1612
605.00
2217.00
554.25
31. Željko Laskač
Dubovac
3.00
1679
535.00
2214.00
553.50
32. Antonio Sušanj
Obrtnik Og
3.00
1687
526.00
2213.00
553.25
33. Zlatan Mazor
Policajac Og
2.00
1147
511.00
1658.00
552.67
34. Tihomir Bratić
Željezničar Ka
2.00
1093
562.00
1655.00
551.67
35. Josip Sušanj
Obrtnik Og
3.00
1654
550.00
2204.00
551.00
36. Robert Tomljanović
Karlobag
2.00
1087
565.50
1652.50
550.83
37. Martin Latinović
Goranin I
1.00
543
550.33
1093.33
546.67
38. Želimir Trgovčić
Željezničar Ka
2.00
1099
536.80
1635.80
545.27
39. Nikica Radenčić-Ivičić
Kupa
2.00
1059
573.00
1632.00
544.00
40. Mario Grabovac
Uljanik
2.00
1121
509.50
1630.50
543.50
41. Petar Martinac
Željezničar Ka
2.00
1056
574.00
1630.00
543.33
42. Karson Mirčić
Uljanik
2.00
1075
554.50
1629.50
543.17
43. Anton Marković
Policajac Og
2.00
1077
546.50
1623.50
541.17
44. Đorđe Čupurdija
Kupa
2.00
1046
575.00
1621.00
540.33
45. Željko Tomljenović
Karlobag
2.00
1070
550.50
1620.50
540.17
46. Josip Trbuščić
Željezničar Ka
2.00
1053
565.00
1618.00
539.33
47. Predrag Premuž
Velebit II
2.00
1049
567.00
1616.00
538.67
48. Ivan Jelenić
Uljanik
2.00
1098
517.00
1615.00
538.33
49. Josip Skender
Skrad
1.00
544
532.50
1076.50
538.25
50. Nikša Mendica
Uljanik
2.00
1071
543.00
1614.00
538.00
51. Joško Matijašić
Klek
1.00
496
579.50
1075.50
537.75
52. Željko Božičević
Dubovac
3.00
1617
532.00
2149.00
537.25
53. Antun Sviličić
Mostanje 1949
1.00
503
570.67
1073.67
536.83
54. Tomislav Grdić
Klek
1.00
542
529.00
1071.00
535.50
55. Jako Filipi
Željezničar Ka
2.00
1061
545.50
1606.50
535.50
56. Kristijan Jurković
Skrad
1.50
794
544.00
1338.00
535.20
57. Branko Bajt
Policajac Og
2.00
1089
514.50
1603.50
534.50
58. Boris Sušić
Karlobag
1.43
761
536.00
1297.00
533.74
59. Rolando Graovac
Klek
2.00
1057
540.67
1597.67
532.56
60. Marijan Mlađan
Dubovac
3.00
1568
549.00
2117.00
529.25
61. Mario Juršić
Uljanik
1.50
803
519.00
1322.00
528.80
62. Dario Novosel
Kupa
2.00
1011
571.50
1582.50
527.50
63. Tomislav Šebalj
Dubovac
2.00
1054
528.00
1582.00
527.33
64. Marin Butković
Klek
1.00
511
540.50
1051.50
525.75
65. Mirko Birač
Policajac Og
2.00
1070
501.50
1571.50
523.83
66. Toni Rupe
Skrad
1.00
523
524.50
1047.50
523.75
67. Saša Rački
Goranin I
1.00
515
530.00
1045.00
522.50
68. Edi Alagić
Željezničar Ka
1.51
769
540.00
1309.00
521.51
69. Ivica Bertović
Klek
2.00
1045
510.67
1555.67
518.56
70. Dino Jelinić
Karlobag
2.00
1006
544.00
1550.00
516.67
71. Darko Kuštreba
Dubovac
2.00
1027
0.00
1027.00
513.50
72. Andrija Majetić
Velebit II
1.50
776
480.00
1256.00
502.40
73. Zvonko Salopek
Klek
1.00
518
466.67
984.67
492.33
74. Vedran Bukovac
Velebit II
1.00
505
472.00
977.00
488.50
75. Anton Porubić
Klek
1.50
741
468.00
1209.00
483.60
76. Ivica Puškarić
Klek
1.00
463
0.00
463.00
463.00
77. Denis Katić
Klek
1.00
462
0.00
462.00
462.00
78. Josip Orešković
Velebit II
1.00
444
0.00
444.00
444.00

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
1. Luka Požega
Kupa
1.00
620.00
620.00
1.00
587.00
587.00
2.00
1207.00
603.50
2. Marinko Magdić
Obrtnik Og
2.50
1480.00
592.00
1.00
539.00
539.00
3.50
2019.00
576.86
3. Karlo Petranović
Goranin I
1.00
588.00
588.00
3.00
1691.00
563.67
4.00
2279.00
569.75
4. Matej Frlan
Goranin I
1.00
586.00
586.00
3.00
1672.00
557.33
4.00
2258.00
564.50
5. Danijel Bertović
Skrad
2.00
1169.00
584.50
2.00
1086.00
543.00
4.00
2255.00
563.75
6. Damir Devčić
Velebit II
1.00
584.00
584.00
0.50
263.00
526.00
1.50
847.00
564.67
7. Matej Mrle
Goranin I
1.00
581.00
581.00
3.00
1617.00
539.00
4.00
2198.00
549.50
8. Marcel Margeta
Skrad
1.00
578.00
578.00
0.00
0.00
NaN
1.00
578.00
578.00
9. Dino Senfner
Kupa
2.00
1152.00
576.00
2.00
1191.00
595.50
4.00
2343.00
585.75
10. Saša Gorupić
Skrad
1.00
574.00
574.00
0.00
0.00
NaN
1.00
574.00
574.00
11. Danijel Ćosić
Goranin I
1.00
574.00
574.00
2.50
1350.00
540.00
3.50
1924.00
549.71
12. Zlatan Mazor
Policajac Og
2.00
1147.00
573.50
1.00
511.00
511.00
3.00
1658.00
552.67
13. Zdravko Cegur
Mostanje 1949
1.00
573.00
573.00
3.00
1723.00
574.33
4.00
2296.00
574.00
14. Mario Injić
Skrad
2.00
1145.00
572.50
1.00
518.00
518.00
3.00
1663.00
554.33
15. Leopold Jurković
Skrad
2.00
1144.00
572.00
2.00
1101.00
550.50
4.00
2245.00
561.25
16. Željko Bićanić
Velebit II
2.00
1140.00
570.00
2.00
1060.00
530.00
4.00
2200.00
550.00
17. Miroslav Šegina
Kupa
2.00
1135.00
567.50
2.00
1234.00
617.00
4.00
2369.00
592.25
18. Božo Pavlaković
Policajac Og
2.00
1133.00
566.50
2.00
1112.00
556.00
4.00
2245.00
561.25
19. Tomislav Atalić
Velebit II
2.00
1132.00
566.00
2.00
1148.00
574.00
4.00
2280.00
570.00
20. Damir Poljak
Obrtnik Og
3.00
1693.00
564.33
1.00
530.00
530.00
4.00
2223.00
555.75
21. Mladen Hećimović
Policajac Og
2.00
1125.00
562.50
2.00
1082.00
541.00
4.00
2207.00
551.75
22. Antonio Sušanj
Obrtnik Og
3.00
1687.00
562.33
1.00
526.00
526.00
4.00
2213.00
553.25
23. Mario Grabovac
Uljanik
2.00
1121.00
560.50
2.00
1019.00
509.50
4.00
2140.00
535.00
24. Željko Laskač
Dubovac
3.00
1679.00
559.67
1.00
535.00
535.00
4.00
2214.00
553.50
25. Vladimir Kolić
Obrtnik Og
2.00
1114.00
557.00
1.00
574.00
574.00
3.00
1688.00
562.67
26. Vlado Alar
Karlobag
2.00
1114.00
557.00
2.00
1098.00
549.00
4.00
2212.00
553.00
27. Dean Žužić
Uljanik
2.00
1112.00
556.00
2.00
1148.00
574.00
4.00
2260.00
565.00
28. Davor Celinšćak
Mostanje 1949
1.00
553.00
553.00
3.00
1704.00
568.00
4.00
2257.00
564.25
29. Josip Sušanj
Obrtnik Og
3.00
1654.00
551.33
1.00
550.00
550.00
4.00
2204.00
551.00
30. Mate Sušanj
Obrtnik Og
2.50
1378.00
551.20
0.75
437.00
582.67
3.25
1815.00
558.46
31. Nikola Kelečić
Mostanje 1949
1.00
550.00
550.00
3.00
1878.00
626.00
4.00
2428.00
607.00
32. Želimir Trgovčić
Željezničar Ka
2.00
1099.00
549.50
1.25
671.00
536.80
3.25
1770.00
544.62
33. Ivan Jelenić
Uljanik
2.00
1098.00
549.00
2.00
1034.00
517.00
4.00
2132.00
533.00
34. Andrej Duić
Karlobag
2.00
1095.00
547.50
2.00
1139.00
569.50
4.00
2234.00
558.50
35. Tihomir Bratić
Željezničar Ka
2.00
1093.00
546.50
2.00
1124.00
562.00
4.00
2217.00
554.25
36. Branko Bajt
Policajac Og
2.00
1089.00
544.50
2.00
1029.00
514.50
4.00
2118.00
529.50
37. Josip Skender
Skrad
1.00
544.00
544.00
2.00
1065.00
532.50
3.00
1609.00
536.33
38. Robert Tomljanović
Karlobag
2.00
1087.00
543.50
2.00
1131.00
565.50
4.00
2218.00
554.50
39. Marijo Mužević
Obrtnik Og
1.50
815.00
543.33
0.00
0.00
NaN
1.50
815.00
543.33
40. Martin Latinović
Goranin I
1.00
543.00
543.00
3.00
1651.00
550.33
4.00
2194.00
548.50
41. Dario Kafol
Mostanje 1949
1.00
543.00
543.00
3.00
1799.00
599.67
4.00
2342.00
585.50
42. Tomislav Grdić
Klek
1.00
542.00
542.00
2.00
1058.00
529.00
3.00
1600.00
533.33
43. Željko Božičević
Dubovac
3.00
1617.00
539.00
1.00
532.00
532.00
4.00
2149.00
537.25
44. Anton Marković
Policajac Og
2.00
1077.00
538.50
2.00
1093.00
546.50
4.00
2170.00
542.50
45. Karson Mirčić
Uljanik
2.00
1075.00
537.50
2.00
1109.00
554.50
4.00
2184.00
546.00
46. Ignac Kasunić
Dubovac
3.00
1612.00
537.33
1.00
605.00
605.00
4.00
2217.00
554.25
47. Nikša Mendica
Uljanik
2.00
1071.00
535.50
2.00
1086.00
543.00
4.00
2157.00
539.25
48. Mario Juršić
Uljanik
1.50
803.00
535.33
1.00
519.00
519.00
2.50
1322.00
528.80
49. Mirko Birač
Policajac Og
2.00
1070.00
535.00
2.00
1003.00
501.50
4.00
2073.00
518.25
50. Željko Tomljenović
Karlobag
2.00
1070.00
535.00
2.00
1101.00
550.50
4.00
2171.00
542.75
51. Ivica Golubić
Mostanje 1949
1.00
533.00
533.00
2.00
1157.00
578.50
3.00
1690.00
563.33
52. Boris Sušić
Karlobag
1.43
761.00
532.17
1.00
536.00
536.00
2.43
1297.00
533.74
53. Jako Filipi
Željezničar Ka
2.00
1061.00
530.50
2.00
1091.00
545.50
4.00
2152.00
538.00
54. Nikica Radenčić-Ivičić
Kupa
2.00
1059.00
529.50
2.00
1146.00
573.00
4.00
2205.00
551.25
55. Kristijan Jurković
Skrad
1.50
794.00
529.33
1.00
544.00
544.00
2.50
1338.00
535.20
56. Rolando Graovac
Klek
2.00
1057.00
528.50
1.50
811.00
540.67
3.50
1868.00
533.71
57. Petar Martinac
Željezničar Ka
2.00
1056.00
528.00
2.00
1148.00
574.00
4.00
2204.00
551.00
58. Tomislav Šebalj
Dubovac
2.00
1054.00
527.00
1.00
528.00
528.00
3.00
1582.00
527.33
59. Josip Trbuščić
Željezničar Ka
2.00
1053.00
526.50
2.00
1130.00
565.00
4.00
2183.00
545.75
60. Predrag Premuž
Velebit II
2.00
1049.00
524.50
2.00
1134.00
567.00
4.00
2183.00
545.75
61. Đorđe Čupurdija
Kupa
2.00
1046.00
523.00
2.00
1150.00
575.00
4.00
2196.00
549.00
62. Toni Rupe
Skrad
1.00
523.00
523.00
2.00
1049.00
524.50
3.00
1572.00
524.00
63. Marijan Mlađan
Dubovac
3.00
1568.00
522.67
1.00
549.00
549.00
4.00
2117.00
529.25
64. Ivica Bertović
Klek
2.00
1045.00
522.50
1.50
766.00
510.67
3.50
1811.00
517.43
65. Zvonko Salopek
Klek
1.00
518.00
518.00
1.50
700.00
466.67
2.50
1218.00
487.20
66. Andrija Majetić
Velebit II
1.50
776.00
517.33
0.50
240.00
480.00
2.00
1016.00
508.00
67. Saša Rački
Goranin I
1.00
515.00
515.00
1.50
795.00
530.00
2.50
1310.00
524.00
68. Darko Kuštreba
Dubovac
2.00
1027.00
513.50
0.00
0.00
NaN
2.00
1027.00
513.50
69. Marin Butković
Klek
1.00
511.00
511.00
2.00
1081.00
540.50
3.00
1592.00
530.67
70. Edi Alagić
Željezničar Ka
1.51
769.00
509.27
0.50
270.00
540.00
2.01
1039.00
516.92
71. Dario Novosel
Kupa
2.00
1011.00
505.50
2.00
1143.00
571.50
4.00
2154.00
538.50
72. Vedran Bukovac
Velebit II
1.00
505.00
505.00
0.25
118.00
472.00
1.25
623.00
498.40
73. Antun Sviličić
Mostanje 1949
1.00
503.00
503.00
3.00
1712.00
570.67
4.00
2215.00
553.75
74. Dino Jelinić
Karlobag
2.00
1006.00
503.00
1.00
544.00
544.00
3.00
1550.00
516.67
75. Joško Matijašić
Klek
1.00
496.00
496.00
2.00
1159.00
579.50
3.00
1655.00
551.67
76. Anton Porubić
Klek
1.50
741.00
494.00
1.00
468.00
468.00
2.50
1209.00
483.60
77. Ivica Puškarić
Klek
1.00
463.00
463.00
0.00
0.00
NaN
1.00
463.00
463.00
78. Denis Katić
Klek
1.00
462.00
462.00
0.00
0.00
NaN
1.00
462.00
462.00
79. Josip Orešković
Velebit II
1.00
444.00
444.00
0.00
0.00
NaN
1.00
444.00
444.00

Ivica Bunjevčević
Velebit II
0.50
289.00
578.00
1.75
984.00
562.29
2.25
1273.00
565.78
Damir Sladović
Velebit II
0.50
281.00
562.00
1.00
507.00
507.00
1.50
788.00
525.33
Ivan Halar
Dubovac
1.00
549.00
549.00
0.00
0.00
NaN
1.00
549.00
549.00
Enio Mendica
Uljanik
0.50
266.00
532.00
1.00
514.00
514.00
1.50
780.00
520.00
Mijo Tomašić
Dubovac
1.00
524.00
524.00
1.00
537.00
537.00
2.00
1061.00
530.50
Dragan Vučić
Obrtnik Og
0.50
257.00
514.00
0.25
111.00
444.00
0.75
368.00
490.67
Mihael Turkalj
Kupa
0.50
255.00
510.00
0.00
0.00
NaN
0.50
255.00
510.00
Mateo Brozović
Klek
0.50
249.00
498.00
0.50
271.00
542.00
1.00
520.00
520.00
Ivan Pavlić
Kupa
0.50
243.00
486.00
0.00
0.00
NaN
0.50
243.00
486.00
Aleksandar Caga
Karlobag
0.57
265.00
464.91
0.00
0.00
NaN
0.57
265.00
464.91
Dario Draženović
Velebit II
0.50
231.00
462.00
0.00
0.00
NaN
0.50
231.00
462.00
Nenad Munčić
Željezničar Ka
0.49
226.00
461.22
1.25
625.00
500.00
1.74
851.00
489.08
Branimir Arbanas
Skrad
0.50
225.00
450.00
0.00
0.00
NaN
0.50
225.00
450.00

PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
1. Goranin I
1.0
2255
1132
3387
564.50
24
3.0
6575
3293
9868
548.22
72
4.0
8830
4425
13255
552.29
96
2. Obrtnik Og
3.0
6772
3306
10078
559.89
96
1.0
2207
1060
3267
544.50
31
4.0
8979
4366
13345
556.04
127
3. Skrad
2.0
4533
2163
6696
558.00
52
2.0
4307
2150
6457
538.08
63
4.0
8840
4313
13153
548.04
115
4. Policajac Og
2.0
4478
2163
6641
553.42
69
2.0
4205
1871
6076
506.33
77
4.0
8683
4034
12717
529.88
146
5. Uljanik
2.0
4440
2106
6546
545.50
55
2.0
4302
2127
6429
535.75
46
4.0
8742
4233
12975
540.63
101
6. Kupa
2.0
4396
2125
6521
543.42
69
2.0
4577
2433
7010
584.17
53
4.0
8973
4558
13531
563.79
122
7. Mostanje 1949
1.0
2197
1058
3255
542.50
25
3.0
6918
3591
10509
583.83
44
4.0
9115
4649
13764
573.50
69
8. Velebit II
2.0
4361
2070
6431
535.92
77
2.0
4417
2151
6568
547.33
59
4.0
8778
4221
12999
541.63
136
9. Dubovac
3.0
6510
3120
9630
535.00
125
1.0
2206
1080
3286
547.67
29
4.0
8716
4200
12916
538.17
154
10. Karlobag
2.0
4334
2064
6398
533.17
75
2.0
4479
2071
6550
545.83
67
4.0
8813
4135
12948
539.50
142
11. Željezničar Ka
2.0
4316
2041
6357
529.75
86
2.0
4415
2172
6587
548.92
66
4.0
8731
4213
12944
539.33
152
12. Klek
2.0
4162
1922
6084
507.00
93
2.0
4311
2003
6314
526.17
96
4.0
8473
3925
12398
516.58
189

(Prosjek lige: NaN )

Kuglana Broj utakmica Prosjeci Najbolja ekipa Najbolji pojedinac
Gosti Domaći Prosjek Ukupno
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više