Pregled svih liga

2. Hrvatska kuglačka liga zapad


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola:
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
Dubovac
Karlovac
Goranin I
Delnice
Karlobag
Karlobag
Klek
Ogulin
Kupa
Ozalj
Mostanje 1949
Karlovac
Obrtnik Og
Ogulin
Policajac Og
Ogulin
Skrad
Skrad
Uljanik
Pula
Velebit II
Otočac
Željezničar Ka
Karlovac

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Mostanje 1949 Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
10.09.2022 18:00 | | |
1 2 Goranin I Klek GSC Delnice
1-4
10.09.2022 17:00 | | |
1 3 Uljanik Željezničar Ka DS Mate Parlov
1-4
10.09.2022 17:00 | | |
1 4 Skrad Kupa Zeleni Vir
1-4
10.09.2022 17:00 | | |
1 5 Policajac Og Obrtnik Og Klek
1-4
10.09.2022 17:00 | | |
1 6 Karlobag Dubovac Gradska kuglana Ot
1-6
11.09.2022 18:00 | | |
2 7 Velebit II Dubovac Gradska kuglana Ot
1-6
18.09.2022 16:00 | | |
2 8 Obrtnik Og Karlobag Klek
1-4
18.09.2022 17:00 | | |
2 9 Kupa Policajac Og Azelija
1-4
18.09.2022 17:00 | | |
2 10 Željezničar Ka Skrad Dom HV Zrinski
1-4
17.09.2022 14:00 | | |
2 11 Klek Uljanik Klek
1-4
17.09.2022 17:00 | | |
2 12 Mostanje 1949 Goranin I Dom HV Zrinski
1-4
17.09.2022 18:00 | | |
3 13 Goranin I Velebit II GSC Delnice
1-4
24.09.2022 17:00 | | |
3 14 Uljanik Mostanje 1949 DS Mate Parlov
1-4
24.09.2022 17:00 | | |
3 15 Skrad Klek Zeleni Vir
1-4
24.09.2022 17:00 | | |
3 16 Policajac Og Željezničar Ka Klek
1-4
24.09.2022 17:00 | | |
3 17 Karlobag Kupa Gradska kuglana Ot
1-6
25.09.2022 18:00 | | |
3 18 Dubovac Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
24.09.2022 18:00 | | |
4 19 Velebit II Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
02.10.2022 16:00 | | |
4 20 Kupa Dubovac Azelija
1-4
02.10.2022 17:00 | | |
4 21 Željezničar Ka Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
01.10.2022 14:00 | | |
4 22 Klek Policajac Og Klek
1-4
01.10.2022 17:00 | | |
4 23 Mostanje 1949 Skrad Dom HV Zrinski
1-4
01.10.2022 18:00 | | |
4 24 Goranin I Uljanik GSC Delnice
1-4
01.10.2022 17:00 | | |
5 25 Uljanik Velebit II DS Mate Parlov
1-4
15.10.2022 17:00 | | |
5 26 Skrad Goranin I Zeleni Vir
1-4
15.10.2022 17:00 | | |
5 27 Policajac Og Mostanje 1949 Klek
1-4
15.10.2022 17:00 | | |
5 28 Karlobag Klek Gradska kuglana Ot
1-6
16.10.2022 18:00 | | |
5 29 Dubovac Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
15.10.2022 18:00 | | |
5 30 Obrtnik Og Kupa Klek
1-4
16.10.2022 17:00 | | |
6 31 Velebit II Kupa Gradska kuglana Ot
1-6
23.10.2022 16:00 | | |
6 32 Željezničar Ka Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
22.10.2022 14:00 | | |
6 33 Klek Dubovac Klek
1-4
22.10.2022 17:00 | | |
6 34 Mostanje 1949 Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
22.10.2022 18:00 | | |
6 35 Goranin I Policajac Og GSC Delnice
1-4
22.10.2022 17:00 | | |
6 36 Uljanik Skrad DS Mate Parlov
1-4
22.10.2022 17:00 | | |
7 37 Skrad Velebit II Zeleni Vir
1-4
29.10.2022 17:00 | | |
7 38 Policajac Og Uljanik Klek
1-4
29.10.2022 17:00 | | |
7 39 Karlobag Goranin I Gradska kuglana Ot
1-6
30.10.2022 18:00 | | |
7 40 Dubovac Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
29.10.2022 18:00 | | |
7 41 Obrtnik Og Klek Klek
1-4
30.10.2022 17:00 | | |
7 42 Kupa Željezničar Ka Azelija
1-4
30.10.2022 17:00 | | |
8 43 Velebit II Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
06.11.2022 16:00 | | |
8 44 Klek Kupa Klek
1-4
05.11.2022 17:00 | | |
8 45 Mostanje 1949 Obrtnik Og Dom HV Zrinski
1-4
05.11.2022 18:00 | | |
8 46 Goranin I Dubovac GSC Delnice
1-4
05.11.2022 17:00 | | |
8 47 Uljanik Karlobag DS Mate Parlov
1-4
06.11.2022 11:00 | | |
8 48 Skrad Policajac Og Zeleni Vir
1-4
05.11.2022 17:00 | | |
9 49 Policajac Og Velebit II Klek
1-4
12.11.2022 17:00 | | |
9 50 Karlobag Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
13.11.2022 18:00 | | |
9 51 Dubovac Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
12.11.2022 18:00 | | |
9 52 Obrtnik Og Goranin I Klek
1-4
13.11.2022 17:00 | | |
9 53 Kupa Mostanje 1949 Azelija
1-4
13.11.2022 17:00 | | |
9 54 Željezničar Ka Klek Dom HV Zrinski
1-4
12.11.2022 14:00 | | |
10 55 Velebit II Klek Gradska kuglana Ot
1-6
27.11.2022 16:00 | | |
10 56 Mostanje 1949 Željezničar Ka Dom HV Zrinski
1-4
26.11.2022 18:00 | | |
10 57 Goranin I Kupa GSC Delnice
1-4
26.11.2022 17:00 | | |
10 58 Uljanik Obrtnik Og DS Mate Parlov
1-4
26.11.2022 17:00 | | |
10 59 Skrad Dubovac Zeleni Vir
1-4
26.11.2022 17:00 | | |
10 60 Policajac Og Karlobag Klek
1-4
26.11.2022 17:00 | | |
11 61 Karlobag Velebit II Gradska kuglana Ot
1-6
11.12.2022 18:00 | | |
11 62 Dubovac Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
10.12.2022 18:00 | | |
11 63 Obrtnik Og Skrad Klek
1-4
11.12.2022 17:00 | | |
11 64 Kupa Uljanik Azelija
1-4
11.12.2022 17:00 | | |
11 65 Željezničar Ka Goranin I Dom HV Zrinski
1-4
10.12.2022 14:00 | | |
11 66 Klek Mostanje 1949 Klek
1-4
10.12.2022 17:00 | | |
12 67 Velebit II Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
15.01.2023 16:00 | | |
12 68 Klek Goranin I Klek
1-4
14.01.2023 17:00 | | |
12 69 Željezničar Ka Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
14.01.2023 14:00 | | |
12 70 Kupa Skrad Azelija
1-4
15.01.2023 17:00 | | |
12 71 Obrtnik Og Policajac Og Klek
1-4
15.01.2023 17:00 | | |
12 72 Dubovac Karlobag Dom HV Zrinski
1-4
14.01.2023 18:00 | | |
13 73 Dubovac Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
21.01.2023 18:00 | | |
13 74 Karlobag Obrtnik Og Gradska kuglana Ot
1-6
22.01.2023 18:00 | | |
13 75 Policajac Og Kupa Klek
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
13 76 Skrad Željezničar Ka Zeleni Vir
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
13 77 Uljanik Klek DS Mate Parlov
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
13 78 Goranin I Mostanje 1949 GSC Delnice
1-4
21.01.2023 17:00 | | |
14 79 Velebit II Goranin I Gradska kuglana Ot
1-6
29.01.2023 16:00 | | |
14 80 Mostanje 1949 Uljanik Dom HV Zrinski
1-4
28.01.2023 18:00 | | |
14 81 Klek Skrad Klek
1-4
28.01.2023 17:00 | | |
14 82 Željezničar Ka Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
28.01.2023 14:00 | | |
14 83 Kupa Karlobag Azelija
1-4
29.01.2023 17:00 | | |
14 84 Obrtnik Og Dubovac Klek
1-4
29.01.2023 17:00 | | |
15 85 Obrtnik Og Velebit II Klek
1-4
05.02.2023 17:00 | | |
15 86 Dubovac Kupa Dom HV Zrinski
1-4
04.02.2023 18:00 | | |
15 87 Karlobag Željezničar Ka Gradska kuglana Ot
1-6
05.02.2023 18:00 | | |
15 88 Policajac Og Klek Klek
1-4
04.02.2023 17:00 | | |
15 89 Skrad Mostanje 1949 Zeleni Vir
1-4
04.02.2023 17:00 | | |
15 90 Uljanik Goranin I DS Mate Parlov
1-4
04.02.2023 17:00 | | |
16 91 Velebit II Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
12.02.2023 16:00 | | |
16 92 Goranin I Skrad GSC Delnice
1-4
11.02.2023 17:00 | | |
16 93 Mostanje 1949 Policajac Og Dom HV Zrinski
1-4
11.02.2023 18:00 | | |
16 94 Klek Karlobag Klek
1-4
11.02.2023 17:00 | | |
16 95 Željezničar Ka Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
11.02.2023 14:00 | | |
16 96 Kupa Obrtnik Og Azelija
1-4
12.02.2023 17:00 | | |
17 97 Kupa Velebit II Azelija
1-4
19.02.2023 17:00 | | |
17 98 Obrtnik Og Željezničar Ka Klek
1-4
19.02.2023 17:00 | | |
17 99 Dubovac Klek Dom HV Zrinski
1-4
18.02.2023 18:00 | | |
17 100 Karlobag Mostanje 1949 Gradska kuglana Ot
1-6
19.02.2023 18:00 | | |
17 101 Policajac Og Goranin I Klek
1-4
18.02.2023 17:00 | | |
17 102 Skrad Uljanik Zeleni Vir
1-4
18.02.2023 17:00 | | |
18 103 Velebit II Skrad Gradska kuglana Ot
1-6
26.02.2023 16:00 | | |
18 104 Uljanik Policajac Og DS Mate Parlov
1-4
25.02.2023 13:00 | | |
18 105 Goranin I Karlobag GSC Delnice
1-4
25.02.2023 17:00 | | |
18 106 Mostanje 1949 Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
25.02.2023 18:00 | | |
18 107 Klek Obrtnik Og Klek
1-4
25.02.2023 17:00 | | |
18 108 Željezničar Ka Kupa Dom HV Zrinski
1-4
25.02.2023 14:00 | | |
19 109 Željezničar Ka Velebit II Dom HV Zrinski
1-4
04.03.2023 14:00 | | |
19 110 Kupa Klek Azelija
1-4
05.03.2023 17:00 | | |
19 111 Obrtnik Og Mostanje 1949 Klek
1-4
05.03.2023 17:00 | | |
19 112 Dubovac Goranin I Dom HV Zrinski
1-4
04.03.2023 18:00 | | |
19 113 Karlobag Uljanik Gradska kuglana Ot
1-6
05.03.2023 18:00 | | |
19 114 Policajac Og Skrad Klek
1-4
04.03.2023 17:00 | | |
20 115 Velebit II Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
12.03.2023 16:00 | | |
20 116 Skrad Karlobag Zeleni Vir
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
20 117 Uljanik Dubovac DS Mate Parlov
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
20 118 Goranin I Obrtnik Og GSC Delnice
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
20 119 Mostanje 1949 Kupa Dom HV Zrinski
1-4
11.03.2023 18:00 | | |
20 120 Klek Željezničar Ka Klek
1-4
11.03.2023 17:00 | | |
21 121 Klek Velebit II Klek
1-4
18.03.2023 17:00 | | |
21 122 Željezničar Ka Mostanje 1949 Dom HV Zrinski
1-4
18.03.2023 14:00 | | |
21 123 Kupa Goranin I Azelija
1-4
19.03.2023 17:00 | | |
21 124 Obrtnik Og Uljanik Klek
1-4
19.03.2023 17:00 | | |
21 125 Dubovac Skrad Dom HV Zrinski
1-4
18.03.2023 18:00 | | |
21 126 Karlobag Policajac Og Gradska kuglana Ot
1-6
19.03.2023 18:00 | | |
22 127 Velebit II Karlobag Gradska kuglana Ot
1-6
25.03.2023 18:00 | | |
22 128 Policajac Og Dubovac Klek
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 129 Skrad Obrtnik Og Zeleni Vir
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 130 Uljanik Kupa DS Mate Parlov
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 131 Goranin I Željezničar Ka GSC Delnice
1-4
25.03.2023 17:00 | | |
22 132 Mostanje 1949 Klek Dom HV Zrinski
1-4
25.03.2023 17:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek


PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.

(Prosjek lige: NaN )

Kuglana Broj utakmica Prosjeci Najbolja ekipa Najbolji pojedinac
Gosti Domaći Prosjek Ukupno
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više